A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum fredagen den 20 juli  2018  kl. 16.

   Skriftliga anbud mottages t o m fredagen den 20.7.2018 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 20.7.2018.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 20 juli 2018

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

1

Danmark

H 3.31 B, good quality

200

 

 

2

Danmark

H 3.41 AV, very good quality

3500

 

 

3

Danmark

H 3.42, very good quality

500

 

 

4

Danmark

H 3.54 E , very good quality

2000

 

 

5

Danmark

H 3.55 IB, very good quality

250

 

 

6

Danmark

H 4.8B, very good quality

750

 

 

7

Danmark

H 4.23 LA, very good quality

550

 

 

8

Danmark

27 st 10-20 krshäften Nom 310 DKK högt kv

400

 

 

9

Finland

HA 2 (HaP-TeP-HaP), pn 20,20.,25., ö kh, very good quality

375

 

 

10

Finland

HA 2, PII, pn 18,8,23, very good quality

350

 

 

11

Finland

HA 2, pn 7,2.,12., best.nr 1258-05-1964 på 0,10,

 

 

 

 

 

very good quality (Hap-Hap-Hap)

1750

 

 

12

Finland

HA 2, PV, pn 8,3,8, very good quality

350

 

 

13

Finland

HA 3 CV, 3,3.,3., KN +4, very good quality

375

 

 

14

Finland

HA 3 DH, pn 6.,6.,6., Pe, good quality

400

 

 

15

Finland

HA 3 DH, pn 8,8,8, very good quality

500

 

 

16

Finland

HA 3 DV, pn 3,3,3, KN +3, very good quality

500

 

 

17

Finland

HA 3 DV, pn 7.,7.,7., KN 3.5+, very good quality

500

 

 

18

Finland

HA 3 EH, pn 2,2.,2., ö kh, very good quality

400

 

 

19

Finland

HA 3 Evv, S2, pn 5,5.,5., very good quality

4000

 

 

20

Finland

HA 5 HVU, KN 0.15V + rm h (56261), very good quality

200

 

 

21

Norge

FH 14 IO, very good quality, rare booklet

6500

 

 

22

Norge

FH 17 IIdnB, very good quality

425

 

 

23

Norge

FH 19 IB, rostfläckar vid klammer

225

 

 

24

Norge

FH 20 IIB (20-10-5), very good quality

175

 

 

25

Norge

FH 22 B (25-15-10), very good quality

140

 

 

26

Norge

FH 30 IA, good quality

200

 

 

27

Norge

FH 34 IB, very good quality

550

 

 

28

Norge

FH 45 By, very good quality

150

 

 

29

Norge

FH HA 2 B, very good quality  Facit 3000-

1000

 

 

 

 

Tyska Riket

Deutsches Reich, German Reich

 

 

 

 

30

Tyska Riket

Mi MH 32.2.2, very good quality  (€280)

850

 

 

31

Tyska Riket

Mi MH 36.1, very good quality  (€400)

1200

 

 

32

Tyska Riket

Mi MH 37.2, very good quality  (€350)

1000

 

 

33

Tyska Riket

Mi MH 38.2, very good quality  250)

750

 

 

34

Tyska Riket

Mi MH 39.2, very good quality  (€250)

750

 

 

35

Tyska Riket

Mi MH 47.1, very good quality  (€150)

450

 

 

36

Tyska Riket

Mi MH 48.1.2, Randziffern, very good quality  (€280)

850

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

37

HA 2 AIO

KN 94139  (4-5)  nytt tusental

400

 

 

38

HA 2 AIR

N, ritsar 1a  (4-5)

100

 

 

39

HA 2 AIR

N, ritsar 1b  (4-5)

100

 

 

40

HA 2 BO

N  (4-5)

275

 

 

41

HA 2 CO

N  (4-5)

110

 

 

42

HA 5 AOH

C 2  (4)

75

 

 

43

HA 5 AOH

KN 72483  (4-5)  serie 2

125

 

 

44

HA 7 AOH

C 1 fana + KN 3/2  (13690) + C 1 fot, äkta par  (4-5)

50

 

 

45

HA 8 OH

C 2 slinga/fot, äkta par  (4)

50

 

 

46

HA 9 BO

C 2 + KN 57582  (4-5)  s.4 rest 3

30

 

 

47

HA 10 OV

Nord63 blå, C 1  (4-5)

125

 

 

48

HA 11 AOH

var. 1 + C 1 fana/fot, äkta par (4-5)

175

 

 

49

HA 11 BbOV

KN 91282  (4-5)

175

 

 

50

HA 13 AOH

C 1 + KN 39188  (4-5)

50

 

 

51

HA 13 AOV

C 2 + KN 54505  (4)

50

 

 

52

HA 14 B2O

KN 1/4 (71855) + RT, äkta par  (4-5)

2000

 

 

53

HA 14 B3O

KN 1/4 (70834), äkta par  (4-5)

450

 

 

54

HA 14 C2O

KN 1/4 (75420), äkta par  (4-5) serie 2

125

 

 

55

HA 15 D1O

KN 2/3 (20300), äkta par (4-5), serie 3

45

 

 

56

HA 15 D1O

KN 3.5/1.5 (31587) + C 1 fot, äkta par (4-5)

90

 

 

57

HA 15 E1bO

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

75

 

 

58

HA 15 E1bO

C 2 (4-5)

40

 

 

59

HA 15 E1bO

helt KN 32104 (4-5) serie 9

125

 

 

60

HA 16 A1bO

C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

7500

 

 

61

HA 16 A2R

grön line i IR + grön linje s.4  (4)

125

 

 

62

HA 17 B1

KN 1.5/3.5 (15195), äp  (4-5)  s.1

100

 

 

63

HA 19 B

RT  (4-5)  s.4

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

64

H 7 R

dark green cover, very good quality

9000

 

 

65

H 8 R v2

blad med postavgifter 1920, very good quality

9500

 

 

66

H 32 BR

(1937), good quality

1400

 

 

67

H 33 CBO

greenish gray cover, very good quality

500

 

 

68

H 37 CCO

2: KN +2.5, good quality

400

 

 

69

H 40 CCO

1: streck + C 2 h, very good quality

475

 

 

70

H 41 ACCO

2: KN 3+, very good quality

1100

 

 

71

H 43 ACBO

very good quality

2000

 

 

72

H 43 B CBR

very good quality

2000

 

 

73

H 45

1: helt KN, 2: helt KN, very good quality

16000

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

74

H 53

C 1 h  (4-5)

1100

 

 

75

H 53

C 2  (4-5)

1500

 

 

76

H 54 yd

enkel omv. C 2 h/v, äkta par  (4-5) omslag 1

2500

 

 

77

H 55 a

C 1  (4-5)

1500

 

 

78

H 58 B

C 2  (4-5)

350

 

 

79

H 59

helt X t.v.  (2 mm)  (4)

1200

 

 

80

H 60 B

C 1  (4-5)

175

 

 

81

H 60 B

C 2  (4-5)

175

 

 

82

H 68 B

C 1  (4-5)

175

 

 

83

H 72

C 2 (4-5)

175

 

 

84

H 73

gröna fläckar i IR (4-5)

50

 

 

85

H 80

C 2  (4)

150

 

 

86

H 84 Aa

N (4-5) (omslag utan fluorescens, märkesnyans a)

25

 

 

87

H 84 Ab

N (4) (omslag utan fluorescens, märkesnyans b)

25

 

 

88

H 84 Ba

N (4-5) (omslag med fluorescens, märkesnyans a)

25

 

 

89

H 93 B

ledhål  (4-5)

400

 

 

90

H 100 A1

C 2 h/v, äkta par  (4-5)

1750

 

 

91

H 100 A2

C 1 h + brutna skiljelinjer  (4-5)

900

 

 

92

H 100 A2

N (4-5)

550

 

 

93

H 100 B2

N  (4-5)

500

 

 

94

H 117 C1a

|\, g-mått 8,9 mm  (4-5)

225

 

 

95

H 143 A

N  (5)

2500

 

 

96

H 158 b

N  (5)

200

 

 

97

H 161 C1

\| (4-5)

300

 

 

98

H 171 A

RT  (4-5)

500

 

 

99

H 180 C1

C 1  (5)  omslag med fluorescens

25

 

 

100

H 180 C1

C 1, omslag utan fluorescens. (4-5)

35

 

 

101

H 180 C1

helt X + plåtsår  (4-5)  (omslag med fluorecens)

375

 

 

102

H 180 C2

C 1 fot  (4-5)

400

 

 

103

H 187 A

RT + C2  (4-5)

800

 

 

104

H 188 AIIIO

KN 07191 (4-5)

60

 

 

105

H 188 BIVO

RT 8x2 blått + C 1 (4-5)

650

 

 

106

H 190 B

RT  (4-5)

1900

 

 

107

H 191 A1

nkh + färgpassn. (4-5)

40

 

 

108

H 191 A2

nkh + färgpassn.  (4-5)

175

 

 

109

H 191 B1

nkh + färgpassn. (4-5)

30

 

 

110

H 194 A

graverad halvcirkel + KN 1/4 (72967), äkta par (4-5)

125

 

 

111

H 194 B1

C 2  (4-5)

4500

 

 

112

H 196 AIIbR

RT  (4-5)

1100

 

 

113

H 196 CO

C 1  (4-5)

125

 

 

114

H 196 CO

C 2  (4-5)

125

 

 

115

H 198 A

RT (4-5) (omslag utan vitmedel)

35

 

 

116

H 198 B

RT (4-5) (omslag med vitmedel)

35

 

 

117

H 201 A

C 1 + KN 07457 + klichévar. s.1  (4)

70

 

 

118

H 203 A

RT (4-5) (omslag utan vitmedel)

40

 

 

119

H 203 B

RT (4-5) (omslag med vitmedel)

40

 

 

120

H 205 Bd

C 1 (4-5)  (omslag utan flourescens)

45

 

 

121

H 205 Be

RT 8x2 + grön linje i IR  (4-5)

150

 

 

122

H 207

C 1 + KN 93903 (4-5)

50

 

 

123

H 209 A1

RT 8x2   (4-5)

350

 

 

124

H 209 A2

RT 8x2 (4-5)

300

 

 

125

H 210 :1-T2

KN 2+  (4-5)

200

 

 

126

H 211 BIIO

C 1  (4-5)

950

 

 

127

H 211 BIIO

KN 38772  (4-5)

1750

 

 

128

H 211 BIR

N (4-5)

600

 

 

129

H 214 AIa

C 1 + KN 54429 (4)

75

 

 

130

H 214 AId

C 2 + KN 41820  (4-5)

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

H 214 AId

N (4-5)

850

 

 

132

H 214 AIIa

RT 6x2.5 (4-5)

1750

 

 

133

H 214 BI

RT 8x2 + KN 33834  (4-5)

750

 

 

134

H 216 B

C 2  (4-5)

450

 

 

135

H 219

RT 8x2 + C 1 fot + KN 65672 antikva (4-5) TRIPPEL

3000

 

 

136

H 225 B3

RT 8x2 + kanonport (5) ljust omslag

50

 

 

137

H 228 AIb2

KN 93239 (4-5), OBS numret

70

 

 

138

H 228 AIIb2

RT 6x2.5 + C 2 (4-5)

375

 

 

139

H 228 BII2

KN 96666  (4-5)  obs nr

125

 

 

140

H 228 BII2

C 2 (4-5)

110

 

 

141

H 228 BII2

N (4-5)

65

 

 

142

H 228 BII3

C 1 (4-5)

90

 

 

143

H 228 BII3

C 2 (4)

90

 

 

144

H 228 BII3

KN 02597  (4-5)

90

 

 

145

H 228 BII3

N (4-5)

75

 

 

146

H 231 A

C 1 (4-5)

20

 

 

147

H 231 A

C 2 (4-5)

20

 

 

148

H 231 A

KN 94492 (4-5)

20

 

 

149

H 231 B

C 1 (4-5)

20

 

 

150

H 231 B

RT 6x2.5 (4)

35

 

 

151

H 238 A1.1

mark. a  (4-5)  (16 pkt. streckperf.)  (omslag tidigare A1)

1750

 

 

152

H 238 A2.2

d/e, äkta par (4-5) (27 pkt. streckperf.) (omslag tidigare A2)

90

 

 

153

H 238 A2.2

mark. i/j, äkta par (4)

90

 

 

154

H 238 A2.3

mark. d/e, äkta par (4-5)  (omslag tidigare A3)

90

 

 

155

H 238 A2.3

mark. h/i, äkta par (4)

100

 

 

156

H 238 A2.3

RT 8x2 + mark. e (4-5)

100

 

 

157

H 238 A2.3

RT 8x2 + mark. k (4-5)

100

 

 

158

H 238 B

RT 8x2 (5)

225

 

 

159

H 243 A

RT 8x2  (4-5)

300

 

 

160

H 245

RT + C 1 + KN +1 (4) TRIPPEL

250

 

 

161

H 248 A

h + KN 3.5/2.5 (494684) + g, äkta par (4-5)

80

 

 

162

H 248 A

KN 3/3 (287625), äkta par  (4-5)

60

 

 

163

H 249 A1

RT 6x2.5 + C 2 + KN 67382 + var 197  (4-5)  TRIPPEL +

1500

 

 

164

H 250 Aa

N, blå ”fläck” i IR (4-5)

50

 

 

165

H 253

C 2 + blålila fläck i IR, räfflat omslag  (4-5)

75

 

 

166

H 253

KN 1.5/3.5 (20250), äkta par  (4-5)

150

 

 

167

H 256 B

N  (4-5)

60

 

 

168

H 258 A1b

grön linje i IR (4-5)

60

 

 

169

H 258 A1b

RT 8x2 + C 1  (4-5)

225

 

 

170

H 258 A1b

RT 8x2 + C 2 (4-5)

225

 

 

171

H 258 B

N  (4-5)

400

 

 

172

H 260 B1:1

RT 8x2  (4-5) (omslag gråbrun nyans)

150

 

 

173

H 260 B2:0

KN 86747 (4-5) (omslag gulbrun nyans)

35

 

 

174

H 260 B2:0

RT 8x2  (4-5)

150

 

 

175

H 261 B

RT  4)

200

 

 

176

H 261 C

b/c, äkta par  (4-5)

250

 

 

177

H 261 C

KN 2/4 (202149), äkta par  (4-5)

2500

 

 

178

H 265 I

KN 2/3 (73209), äkta par (4-5)

75

 

 

179

H 265 I

RT (4-5)

30

 

 

180

H 265 II

RT (4-5)

30

 

 

181

H 265 II

RT + KN +2  (4-5)

90

 

 

182

H 269 B2

RT (4-5)

45

 

 

183

H 273 B

RT + C 1 (4-5)

45

 

 

184

H 273 B

RT + C 2 (4-5)

45

 

 

185

H 274 B1

RT (4-5)

250

 

 

186

H 274 B2

C 2 + KN 06434  (4-5)

200

 

 

187

H 274 B2

RT (4-5)

40

 

 

188

H 275 BI

C 2  (4)

140

 

 

189

H 275 BII

RT + C 2  (4-5)  grågult omslag

250

 

 

190

H 276

C 1 + KN 18150  (4-5)

50

 

 

191

H 280

RT + C 1  (4-5)

150

 

 

192

H 280

RT + C 2  (4-5)

150

 

 

193

H 281 A

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

55

 

 

194

H 281 A

KN 3/2 (05686), äkta par (4-5)

65

 

 

195

H 281 A

KN 37016  (4-5)  ovanlig

200

 

 

196

H 281 A

RT (4)

30

 

 

197

H 281 A

RT + C 2  (4)

150

 

 

198

H 281 B

KN 3/2 (6x664), äkta par (4-5)

65

 

 

199

H 281 C

C 2 + KN 40001 blockstil  (4-5)

275

 

 

200

H 284

KN 02449 (4-5)

150

 

 

201

H 284

RT + KN +2.5  (4-5)

45

 

 

202

H 284

RT + KN 2+ (4-5)

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

H 285 B1

KN 5.5/0.5 (389380), äkta par  (4-5)

55

 

 

204

H 285 B2

mark. c + RT  (4-5)

125

 

 

205

H 285 B2

mark. m/n, äkta par (4-5)

85

 

 

206

H 285 B2

mark. q, typ 1 (5)

90

 

 

207

H 285 C2

RT (4-5)

175

 

 

208

H 286 A1

C 1 (4-5)

35

 

 

209

H 286 A1

C 2 (4-5)

35

 

 

210

H 286 A1

KN 03772 (4-5)

40

 

 

211

H 293 D:1

KN 190854 nedre raden (4-5)

20

 

 

212

H 293 D:1

KN 369285 övre raden (4-5)

20

 

 

213

H 293 D:1

RT + KN 042304 nedre raden (4)

125

 

 

214

H 294 A

RT + mark. a (4-5)

140

 

 

215

H 294 A

RT + mark. b  (5)

125

 

 

216

H 294 A

RT + mark. c (4-5)

125

 

 

217

H 294 B

RT + mark. a (4-5)

125

 

 

218

H 294 B

RT + mark. c  (4-5)

125

 

 

219

H 299 A1

mark. a + KN 027851 h. raden (4-5)

60

 

 

220

H 299 B:1

RT + KN 135913 h. raden + grått streck t.h. (4-5)

250

 

 

221

H 300 A1

RT + KN 56159  (4-5)  (omslag gråbrun nyans)

200

 

 

222

H 300 A2

C 2 slinga/fot, äkta par  (4-5) (omslag gulbrun nyans)

90

 

 

223

H 300 A2

N, sign. Slania  (4-5)

75

 

 

224

H 300 A2

RT  (4-5)

125

 

 

225

H 300 B1

RT  (4-5) (omslag gråbrun nyans)

40

 

 

226

H 300 B2

C 1 + KN 47997  (5)  (omslag gulbrun nyans)

65

 

 

227

H 300 B2

KN 12887 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

125

 

 

228

H 301 A:3

KN 258977 övre raden  (4-5)

375

 

 

229

H 301 B:1

KN 107931 övre raden  (4)

55

 

 

230

H 301 C:2

KN 081877 övre raden  (4-5)

60

 

 

231

H 301 C:2

mark. f + KN 057905 mittplac.  (5)

75

 

 

232

H 301 D:1

mark. d + KN 136010 övre raden  (4-5)

30

 

 

233

H 301 D:1

mark. d + KN 344888 nedre raden  (4-5)

40

 

 

234

H 301 D:1

mark. e + KN 301949 övre raden  (4-5)

30

 

 

235

H 304 A

KN 96569 (4-5), OBS numret

50

 

 

236

H 304 B

C 1 + KN 72071  (4-5)

600

 

 

237

H 304 B

C 2 + KN 72050  (4-5)

600

 

 

238

H 305 A2a

RT + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

3000

 

 

239

H 305 B1c

C 2 + KN 1/4 (29210), äkta par  (4)

4500

 

 

240

H 305 B1c

KN 35456 (4-5), grått omslagstryck

35

 

 

241

H 305 B2c

C 1 fot/fana, äkta par (5)

375

 

 

242

H 306 b

RT + C 1 + KN 55138 (4-5) TRIPPEL

350

 

 

243

H 310 BII

RT (4-5)

150

 

 

244

H 310 CIb

C 1 (4-5) (b=glättat omslag)

60

 

 

245

H 310 CIb

C 2 (5)

60

 

 

246

H 310 CIb

KN 44806 (4-5)

70

 

 

247

H 310 CIIa

KN 31260 (4-5)  (a= oglättat omslag)

110

 

 

248

H 310 CIIb

C 1 (4-5)

45

 

 

249

H 310 CIIb

C 2 (4-5)

45

 

 

250

H 311 :0

mark. f + KN 403216 nedre raden (4-5), tydliga fyrkanter

75

 

 

251

H 311 :1

omvänt KN 173995 övre raden (4-5)

90

 

 

252

H 311 :1

rv KN 217618 mittplac. (4-5)

150

 

 

253

H 311:0

mark. b + beskuret KN 358786 nedre raden (4-5)

45

 

 

254

H 311:0

mark. d + KN 097770 övre raden (4-5)

40

 

 

255

H 311:0

mark. f + KN 333486 övre raden (4-5)

40

 

 

256

H 315 Ab:0

N  (5)  stark vitmedel på inlagan

200

 

 

257

H 315 Ab:1

N  (5)  stark vitmedel på inlagan

200

 

 

258

H 315 Ab:1

RT  (4-5)

500

 

 

259

H 316 A2b

RT  (4-5)

140

 

 

260

H 316 B1a

KN 10320 + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

75

 

 

261

H 322

C 1 + KN 65350 (4-5)

30

 

 

262

H 323 Aa

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

45

 

 

263

H 327 A1ab

C 1 + KN 47784, C 2 + KN 47787 (4-5), 2 häften

80

 

 

264

H 327 A1ab

C 2 + KN 59457  (5)

35

 

 

265

H 327 A1ab

RT + C 1 (4-5)

300

 

 

266

H 327 A1bb

C 2 + KN 72579  4-5)

65

 

 

267

H 327 A2ba

N  (5)

500

 

 

268

H 327 A2ba

RT + KN 04064  (4-5)

1750

 

 

269

H 328 CII

C 1 (4-5)

175

 

 

270

H 328 CII

C 2  (4-5)

175

 

 

271

H 328 CII

RT  (4-5)

250

 

 

272

H 329 D2b1

RT (4-5)

350

 

 

273

H 329 E

kort streck i IR  (4-5)

1500

 

 

274

H 332 Ab

C 2 + KN 54508  (4-5)

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275

H 332 Ad

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

300

 

 

276

H 332 Ba

RT + KN 82593  (4-5)

50

 

 

277

H 332 Bb

RT  (4-5)

55

 

 

278

H 332 Bc

N  (4-5)

50

 

 

279

H 333

RT + C 2 fot (4-5)

35

 

 

280

H 333

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

281

H 334 AI

RT (4-5)

100

 

 

282

H 336 B

C 1 + KN 27237 (4-5)

110

 

 

283

H 336 B

C 2  (4-5)

30

 

 

284

H 336 B

C 2 + KN 26844  (4)

110

 

 

285

H 336 B

RT + C 1 (4-5)

70

 

 

286

H 336 B

RT + C 2 (4)

70

 

 

287

H 338 B

gul styrlinje, räfflat omslag (4-5)

90

 

 

288

H 341

blågrön linje i IR  (4-5)

45

 

 

289

H 341

rosa rand i IR + C 2 fot/slinga + rosa rand, äkta par  (4-5)

60

 

 

290

H 342

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

291

H 343

C 2 fot/slinga + KN 86633, äkta par (4-5)

50

 

 

292

H 343

KN 04801 + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

50

 

 

293

H 343

styrm. s. I + IV + skarv ”glipa” (4-5)

30

 

 

294

H 345 A1

RT + C 1  (4-5)

150

 

 

295

H 345 A1

RT + C 2  (4)

200

 

 

296

H 345 A2

C 1 (4-5)

80

 

 

297

H 345 B

Specimen, C 1 + KN 33780  (4-5)

300

 

 

298

H 346 Id

C 1 fot/fana + KN 00072, äkta par  (4-5)

125

 

 

299

H 346 Id

KN 85034 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

125

 

 

300

H 347 Bb

RT + KN 379558 mittplac. (4-5)

200

 

 

301

H 347 Bb

RT + KN 401661 v. raden (4-5)

175

 

 

302

H 353 B2

Specimen, C 2  (4-5)

130

 

 

303

H 355 IIa

C 1 + KN 19886 (4-5)

35

 

 

304

H 355 IIa

RT + KN 90202 (4-5)

100

 

 

305

H 358

RT + C 1 + KN 45515  (4-5)  TRIPPEL

6000

 

 

306

H 363

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

307

H 365 B

C 1 (5)

50

 

 

308

H 368

RT + mark. a (4)

250

 

 

309

H 368

RT + mark. e (4-5)

250

 

 

310

H 369

ö kh  (4-5)

125

 

 

311

H 371 A2b.2a

C 2  (4-5)

175

 

 

312

H 377

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

313

H 381

färgpassn. b + ofullst. regm typ 2 v/h, äkta par (4-5)

125

 

 

314

H 381

färgpassn. c/a, äkta par (4-5), tydliga kors

125

 

 

315

H 381

ofullst. regm h/v, typ 1, äkta par (4-5)

85

 

 

316

H 381

RT + C 1 + KN 08814  (4-5)  TRIPPEL

175

 

 

317

H 381

RT + KN 89930 + ofullst. regm typ 1 t.h. + ”skruven” (4-5)

150

 

 

318

H 381

smalt RT + ofullst. regm typ 1 t.h. + "skruven" (4-5)

125

 

 

319

H 382

RT + KN 62207 (5)  lågt utrop 

250

 

 

320

H 385 A

C 1 + KN 30854, C 2 + KN 30857 5.2 mm från bilden (4-5), 2 häften

90

 

 

321

H 390 II

smalt RT (5)

110

 

 

322

H 391

C 1 + KN 17140 (5)

40

 

 

323

H 391

C 2 fot/slinga + KN 57254, äkta par  (4-5)

70

 

 

324

H 393 A

C 2 fot/slinga + KN 04860 + RT, äkta par (4-5) TRIPPEL

350

 

 

325

H 393 A

C 2 fot/slinga + RT, äkta par (4-5)

175

 

 

326

H 393 A

RT + KN 64943 + C 2 fot/slinga, äkta par (5) TRIPPEL

350

 

 

327

H 393 B

C 1 + KN 55588 (4-5)

125

 

 

328

H 393 B

C 2 fot/slinga + KN 56563, äkta par (4-5)

175

 

 

329

H 393 B

KN 55565 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

175

 

 

330

H 393 B

RT + C 1 (4-5)

150

 

 

331

H 394

RT + C 1 + KN 27900  (4-5)  TRIPPEL  lågt utrop

450

 

 

332

H 397

RT + C 1 (5)

90

 

 

333

H 397

RT + C 2 (5)

90

 

 

334

H 397

RT + plåtsår (4-5)

225

 

 

335

H 398

hjälpperf. (4-5)

125

 

 

336

H 399

RT + KN 56522 (4-5)

150

 

 

337

H 399

smalt RT (4-5)

65

 

 

338

H 400

gulbruna fläckar i IR + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

100

 

 

339

H 400

RT + C 1  (4-5)

85

 

 

340

H 401 A2

defekt regm, klichévariant 2 (4-5)

70

 

 

341

H 401 A2

RT + C 2, klichévariant 1 (4-5)

90

 

 

342

H 401 A2

RT, klichévariant 4 (4-5)

45

 

 

343

H 401 B

defekt regm  (4-5)

70

 

 

344

H 401 B

smalt RT, klichévariant 4 (4)

75

 

 

345

H 403 b

RT  (4-5)

200

 

 

346

H 405

C 1 + KN 05184 + öppen nolla  (4-5)

60

 

 

347

H 408 B

N, sign. Slania  (4-5)  (omslag "vitt" i UV)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348

H 408 B

smalt RT  (4-5)

60

 

 

349

H 409

C 1 + KN 40412, C 2 + KN 40415 (4-5), 2 häften

50

 

 

350

H 410 a

KN 61310, "rött "streck" i kantremsan (4-5)

55

 

 

351

H 410 a

RT + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

375

 

 

352

H 410 b

C 1 + KN 24424 (4-5)

50

 

 

353

H 411 A1

RT + C 2 + KN 32945  (5)  TRIPPEL  lågt utrop

150

 

 

354

H 414

RT + grönt kedjetryck s. II (4-5)

90

 

 

355

H 414

smalt RT + "plåtskarvlinje" (gul) s.1

175

 

 

356

H 415 B

färgstrip (inlaga 5 eller 9) + RT + KN 71990  (4-5)

350

 

 

357

H 415 B

röd fyrkant (inlaga 3) + RT  (4-5)

275

 

 

358

H 420

RT + KN 36511  (4-5)

175

 

 

359

H 422

C 1 + KN 35753  (4-5)  obs numret  (G2b)

50

 

 

360

H 423

smalt RT + C 1 (4-5)

200

 

 

361

H 427

smalt RT + C 1 + KN 85910  (4-5)  TRIPPEL

2000

 

 

362

H 430

smalt RT  (4-5)

50

 

 

363

H 431

"RT" + C 2 (4-5)

65

 

 

364

H 431

"RT" + KN 16611 nedre raden (4-5)

65

 

 

365

H 431

”RT” + C 1 (4-5)

50

 

 

366

H 433 A

C 1 + KN 74545 (G2b)  (4-5)

60

 

 

367

H 433 A

C 2 + KN 69007 G2b (4-5)

45

 

 

368

H 433 A

RT + KN 30868 G3 (4-5)

90

 

 

369

H 433 A

RT + KN 56615 (G2b)  (4-5)

60

 

 

370

H 433 B-T2

C 1  (5)

300

 

 

371

H 439

C 2 + KN 22722  (4-5)  obs nr

50

 

 

372

H 440

C 2 slinga + rött streck  (4-5)

75

 

 

373

H 441 A

RT + C 2  (4)

90

 

 

374

H 441 A

smalt RT  (4-5)  (omslag gråaktigt  "smutsigt" i UV)

85

 

 

375

H 441 A

smalt RT + C 2  (4-5)

225

 

 

376

H 441 B

smalt  RT + C 2  (4-5) (omslag "vitt" i UV)

175

 

 

377

H 446 A

RT  (4-5)  (omslag gråaktigt  "smutsigt" i UV)

55

 

 

378

H 446 A

RT + C 1  (4-5)

140

 

 

379

H 446 B

RT + C 1  (4-5) (omslag "vitt" i UV)

140

 

 

380

H 446 B

RT + C 2  (4-5)

140

 

 

381

H 447 B1

N  (4-5)

75

 

 

382

H 448 A1

smalt RT  (4-5)

70

 

 

383

H 450 B

smalt RT + C 1 (4-5)

375

 

 

384

H 453 B

3 fyrkanter (blå, svart och röd) (4-5)

275

 

 

385

H 453 B

färgstrip (4-5)

275

 

 

386

H 459

RT + C 1 (4)

60

 

 

387

H 460

RT + C 1 (4-5)

50

 

 

388

H 463 O

C 1 (4-5)

75

 

 

389

H 463 O

C 2 (4-5)

75