A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum onsdagen den 13 november 2019  kl. 16.00

     Skriftliga anbud mottages t o m onsdagen den 13.11.2019 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 13.11.2019.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 13 november 2019.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

 

1

13

Danmark

H 3.18 CV, good quality

1500

 

 

2

13

Danmark

H 3.33 B, very good quality

1200

 

 

3

13

Danmark

H 3.42A, very good quality

2000

 

 

4

13

Danmark

H 3.51 A, good quality

1500

 

 

5

13

Danmark

H 3.54 B, very good quality

2000

 

 

6

13

Danmark

H 3.57 G, good quality

2750

 

 

7

18

Danmark

HA 4, KN, very good quality

1750

 

 

8

18

Danmark

HA 8, very good quality

350

 

 

9

19

Danmark

HA 11 IEb, very good quality, wrong text

1800

 

 

10

19

Danmark

specialsamling H 3.33 (15ex) H 3.45 (12 ex)

500

 

 

11

20

Danmark

specialsamling Boom HA 10-42 146 häften

1900

 

 

12

21

Finland

HA 2, pn 13,8,18., god kval  Hap-Tep-Tep

300

 

 

13

21

Finland

HA 2, pn 16,16,11, kh  god kval

300

 

 

14

21

Finland

HA 2, pn 7,2.,7,  -.10 med best nr, bra kval

1500

 

 

15

21

Finland

HA 5 HRbN, S7b1 med rm h (Mariehamnspåtryck)

750

 

 

16

21

Norge

NK AH 5 A, bra kval

50

 

 

17

21

Norge

NK AH 6 IB2, bra kval

50

 

 

18

21

Norge

NK AH 6 IIB2, god kval

50

 

 

19

21

Norge

NK AH 8 IIA, bra kval, utan streck på s.4

70

 

 

20

21

Norge

NK AH 8 IIB, bra kval, utan streck på s.4

70

 

 

21

21

Norge

NK AH 8IAv1, bra kval

275

 

 

22

21

Norge

NK AH 8IBv1, saknar text under övre svarta strecket s.4  (4-5)

250

 

 

23

21

Norge

NK H 84 Ay med kn, bra kval

200

 

 

24

21

Norge

NK H 84 By med kn, bra kval

200

 

 

25

21

Norge

NK H 86 Ay med kn, bra kval

250

 

 

26

21

Norge

NK H 86 By med kn, bra kval

250

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

27

30

HA 2 BR

C 1 v  (4-5)  ritsar 3b

600

 

 

28

30

HA 3 O

C 2 + KN 68332  (4-5) s.2  rödgult omslag

500

 

 

29

30

HA 5 BaOH

KN 62264  (4-5)  s.8

75

 

 

30

30

HA 6 A2OV

C 1 fana/fot, äkta par (4-5)

200

 

 

31

30

HA 7 AOH

C 1 fana + KN 3/2 (46623) + C 1 fot, äkta par  (4-5)  s.6

45

 

 

32

30

HA 7 AOV

KN 1/4 (66494), äkta par  (5) s.2b

300

 

 

33

30

HA 9 A1O

C 2  (5) s.1a

35

 

 

34

30

HA 9 BO

KN 60224, S2+S1  (4)

75

 

 

35

31

HA 10 OH

KN 4/1 (82848) , äkta par  (4-5) s. 3

85

 

 

36

31

HA 10 OV

var. 1 + KN 4/1  (78494), äkta par  (5) s.3

100

 

 

37

31

HA 11 BaOH

var. 1 + C 1 fana + KN 2/3 (25446) + C 1 fot, äkta par  (4)

125

 

 

38

31

HA 11 BaOV

var. 1  (4-5)

50

 

 

39

31

HA 12 AOH

C 2 fot/slinga, äkta par (skuggad)  (4-5)

75

 

 

40

31

HA 12 B1OV

C 1 fana + KN 2/3 (03358) + C 1 fot, äkta par  (5)  s.7

140

 

 

41

31

HA 12 B2RH

N  (5)

1750

 

 

42

31

HA 12 EOV

helt X  (4-5)

150

 

 

43

31

HA 12 F1OH

helt X (KN 0.5+4.5)  (5) s.11

150

 

 

44

31

HA 12 F2OH

C 2 slinga/fot + KN 4/1 (47232), äkta triss  (4-5) s.12

100

 

 

45

31

HA 14 B2O

KN 78588  (4)

60

 

 

46

31

HA 14 EO

C 1 + KN 91490 (5) s .4 del av två omslag

75

 

 

47

31

HA 14 F2O

C 2 + KN 2.5/2.5 (85157), äkta par  (4-5)

45

 

 

48

31

HA 15 B1O

C 1 + KN 2.5/2.5 (88500), äkta par  (4-5)  s.2

45

 

 

49

31

HA 15 D2aO

kpl 50-bunt kn 13805-13809

250

 

 

50

31

HA 15 D2bO

C 2 + KN 3/2 (59464), äkta par  (4-5) s.4b

60

 

 

51

31

HA 16 A1aO

C 1 + KN 28269  (4-5)

75

 

 

52

31

HA 16 A2O

helt X  (5)

150

 

 

53

31

HA 16 C2O

C 1 fot + KN 4.5/0.5 (66213) + C 1 fana, äkta par  (4-5) s.3

125

 

 

54

31

HA 17 A1

KN 2/3 (85960) + C 1 fot/fana, äkta triss  (4-5) s.1

60

 

 

55

31

HA 18 B

C 2 + KN 3.5/1.5 (46646), äkta par  (4-5)  s.3

60

 

 

56

31

HA 18 B

KN 4/1 (99693) + C 1 fot/fana, äkta triss  (4-5)  s.3

110

 

 

57

31

HA 19 A1

C 1 + KN 28432  (5)  s.1a

30

 

 

58

31

HA 19 A1

C 1 + KN 71301  (5)  s.1b

30

 

 

59

31

HA 19 A1

KN 4.5/0.5 (66571), äkta par  (5)  s.1b

40

 

 

60

31

HA 19 B

C 2 fot/slinga, äkta par  (5)  s.4

100

 

 

61

31

HA 21 B

C 1 fot/fana + KN 05008, äkta par  (5) s.2b

60

 

 

62

31

HA 21 B

C 2 + KN 99079  (4-5)  serie 7a

75

 

 

63

31

HA 21 B

RT 8x2 + KN 54223  (4-5)  serie 9 c

90

 

 

64

31

HA 25 A

KN 60881 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5) s.1

40

 

 

65

31

HA 25 A

RT + KN 30491  (4-5)  s.1

50

 

 

66

31

HA 26 A

RT + KN 55943  (4-5)  s.1

50

 

 

67

31

HA 26 B2a

RT, trasigt regm  (4-5) serie 4

45

 

 

68

31

HA 26 B2b

C 1 fot/fana + KN 84603, äkta par  (5)  serie 5

75

 

 

69

31

HA 26 B2b

RT  (4-5)  serie 5

45

 

 

70

31

HA 26 B3

RT + KN 15817  (4-5)  s.6

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska automathäften partier

 

 

 

 

71

32

HA 8

34 ex med mark. bl.a 4x med kn 3+ (3 dubbla)

600

 

 

72

32

HA 9 A 

44 ex (39 med mark.) flera dubbla, även S1-S3

500

 

 

73

32

HA 9 B

29 häften,liten specialsamling

150

 

 

74

33

HA 19 A1

26 häften, alla med markeringar

125

 

 

75

33

HA 26 A+B

43 häften, alla med markeirngar

250

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

76

41

H 20 A2O

2: plåtskarvlinje t.v., bra kval

2800

 

 

77

41

H 20 A2R

2: plåtskarvlinje t.h., bra kval

2800

 

 

78

41

H 21 O

bra kval

800

 

 

79

41

H 33 CBO

mörkgrått omslag, bra kval

500

 

 

80

41

H 36 BCR

bra kval

1250

 

 

81

41

H 38 CBO

bra kval

1200

 

 

82

41

H 41 B CBO

2: KN 3+, god kval

8500

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

83

60

H 53

C 2  (4)

1500

 

 

84

60

H 55 a

C 1  (4-5)

1500

 

 

85

60

H 56 a

C 1 (4)

275

 

 

86

60

H 56 Bb

C 1 h/v, äkta par (4-5)

175

 

 

87

60

H 57

C 2  (4-5)

375

 

 

88

60

H 58 A

C 2  (4-5)

350

 

 

89

60

H 60 A

C 1  (4-5)

750

 

 

90

60

H 60 A

C 2  (4-5)

750

 

 

91

60

H 61 a

C 2 h/v, äkta par (5)

200

 

 

92

60

H 62

C 2  (4-5)

225

 

 

93

60

H 67 B

C 2  (5)

90

 

 

94

60

H 69 O

C 1 (4-5)

90

 

 

95

60

H 70

C 2 (4-5)

300

 

 

96

60

H 71 BIb

C 1  (4-5)

250

 

 

97

60

H 71 BII

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

125

 

 

98

60

H 73

C 1 + "bruten penna" (4-5)

125

 

 

99

60

H 78

C 1 (4-5)

75

 

 

100

60

H 79 A

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

175

 

 

101

60

H 79 B

C 1  (4-5)

50

 

 

102

60

H 80

C 1 h  (4)

175

 

 

103

60

H 80

C 1 h/v, äkta par  (4-5)  lågt utrop

750

 

 

104

60

H 84 a

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

125

 

 

105

60

H 84 Ba

C 2 (4-5)

25

 

 

106

60

H 84 Bb

C 2 (4-5)

40

 

 

107

60

H 88 a

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

450

 

 

108

60

H 93 B

C 2 v + ledhål  (4-5)

650

 

 

109

60

H 93 B

ledhål  (4-5)

450

 

 

110

70

H 100 A2

C 1 v  (4-5)

1500

 

 

111

70

H 104 A

C 2 h/v, äkta par  (4-5)

800

 

 

112

70

H 133 Aa

N  (4-5)

475

 

 

113

70

H 133 Bb

N (4-5)

375

 

 

114

70

H 136 O

KN 3/2 (27707), äkta par  (4-5)

250

 

 

115

70

H 156 O

C 1 fot  (4-5)

100

 

 

116

70

H 156 O

C 2 fot  (4-5)

100

 

 

117

70

H 156 O

KN +4  (4-5)

75

 

 

118

70

H 156 O

KN +4 + C 1  (4-5)

100

 

 

119

70

H 156 O

KN +4 + C 2  (4-5)

100

 

 

120

70

H 156 O

KN 1+  (4-5)

75

 

 

121

70

H 161 C1

\| (4-5)

300

 

 

122

70

H 161 C2

\|, del av "X" (4-5)

150

 

 

123

70

H 161 C2

\|, krokig skiljelinje (4-5)

40

 

 

124

70

H 165 B2ba

N (4-5), svår, djup prägling, inlaga utan vitmedel

450

 

 

125

70

H 165 F2a2

(4-5)

2750

 

 

126

70

H 166 Bb2b

RT (4-5)

400

 

 

127

70

H 170 AO

KN 2/3 (15512), äkta par  (5)

700

 

 

128

70

H 170 AO

RT + C 2  (4-5)

2200

 

 

129

70

H 170 BR

N  (4-5)

700

 

 

130

70

H 176 A2

KN 2.5/2.5 (41411), äkta par (4-5)

25

 

 

131

70

H 180 A1

C 2 fot + KN 3/2 (75155) + C 2 slinga, äkta par (4-5)

35

 

 

132

70

H 180 A2

C 2 + KN 3/2 (16243) + plåtsår, äkta par  (4-5)

275

 

 

133

70

H 180 B

skarvad inlaga 

375

 

 

134

70

H 182

skarvad inlaga 

350

 

 

135

70

H 182 IIA

C 1 + KN 74247 + blå linje i IR  (4-5) obs nr

1500

 

 

136

70

H 182 IIA

C 2 + KN 74550  (4-5)

1250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

70

H 182 IIA

RT + KN 4.5/0.5 (17232), äkta par  (4)

350

 

 

138

70

H 188 AIIIO

C 1 + KN 10784 (4-5)

300

 

 

139

70

H 188 AIIO

C 2 + X t.v. (4-5)

500

 

 

140

70

H 188 AIIO

RT 6x2.5 + C 2  (4-5)

500

 

 

141

70

H 188 BIIIO

C 1 (4-5)

55

 

 

142

70

H 188 BIIIO

C 2 (4-5)

55

 

 

143

70

H 188 BIIIO

RT 8x2 blått (4-5)

450

 

 

144

70

H 188 BIVO

RT 6x2.5 + C 2 + KN 56471  (4-5)  TRIPPEL

4500

 

 

145

70

H 188 BIVR

RT 8x2 blått (4-5)

300

 

 

146

70

H 188 BIVR

RT 8x2 svart, räfflat omslag  (5)

350

 

 

147

70

H 190 A2

N (4-5)

400

 

 

148

70

H 194 B1

KN 2/3 (59962), äkta par  (4-5)

12500

 

 

149

70

H 195 A

RT 8x2 + grå linje IR  (4-5)

250

 

 

150

70

H 196 AIaO

KN 1/4 (31225), äkta par  (4-5)

250

 

 

151

70

H 196 AIIbO

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

400

 

 

152

70

H 196 AIIbO

KN 21798 + C 2 fot/slinga, äp  (4-5)

1500

 

 

153

70

H 196 BO

delad rektangel ned/upp + C 2, äkta par  (4)

7500

 

 

154

70

H 196 BO

N (4-5)

30

 

 

155

70

H 196 CO

C 1  (4-5)

125

 

 

156

70

H 196 CO

C 2  (4-5)

110

 

 

157

70

H 196 CO

N  (5)

85

 

 

158

70

H 196 CR

RT + klichélinje s.3  (4-5)

550

 

 

159

70

H 199

skarvad pappersbana, KN +1

400

 

 

160

70

H 201 A

helt X t.v  (4-5)

100

 

 

161

70

H 202

KN 66847 (4-5)

25

 

 

162

70

H 205 Ac-T2

KN 2.5/2.5 (33463), äkta par  (4-5)

1250

 

 

163

70

H 206 A

N (4-5)

45

 

 

164

70

H 206 B (C)

RT 6x2.5  (4-5)

90

 

 

165

70

H 207

RT + KN 93814  (4-5)

450

 

 

166

70

H 209 A2

RT 8x2 (4-5)

275

 

 

167

70

H 210:1-T1

C 1 + KN 1/4 (16120), äkta par  (4-5)

300

 

 

168

70

H 211 AIII

RT + KN 24936  (4-5)

15000

 

 

169

70

H 211 BIIR

N  (5)

850

 

 

170

70

H 211 BIO

C 1  (4-5)

850

 

 

171

70

H 211 BIO

C 2  (4-5)

850

 

 

172

70

H 211 BIO

N   (4-5)

800

 

 

173

70

H 212 AbR

C 1  (4-5)

950

 

 

174

70

H 212 AbR

C 2  (5)

950

 

 

175

70

H 214 AIa

C 1 + KN 53523 (4-5)

75

 

 

176

70

H 214 AIa

C 2 + KN 67878 (4-5)

75

 

 

177

70

H 214 AIb

C 1 + KN 64689 (4)

350

 

 

178

70

H 214 AIc

C 1 + KN 73437 (4-5), OBS numret

175

 

 

179

70

H 214 AIc

C 2 + KN 70368 (4-5)

125

 

 

180

70

H 214 AId

C 2 + KN 41820  (4-5)

2000

 

 

181

70

H 214 BI

C 2 + KN 39824 (4)

75

 

 

182

70

H 214 BII

C 2 + KN 00524  (4-5)

75

 

 

183

70

H 215

RT (4-5)

30

 

 

184

70

H 215

RT + KN 2.5/2.5 (90015) + C 1, äkta par  (4-5)

2000

 

 

185

70

H 218

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

350

 

 

186

70

H 220

C 1 + KN 28034 (4-5)

300

 

 

187

70

H 220

C 2 + KN 29195  (4-5)

300

 

 

188

70

H 222 A

RT  (4-5)

90

 

 

189

70

H 223

C 2 (4-5)

20

 

 

190

70

H 223

KN 3/2 (84528) + C 1, äkta par  (4-5)

150

 

 

191

70

H 224

KN 1.5/3.5 (47511), äkta par (4-5)

60

 

 

192

70

H 225 B3

RT 6x2.5 (4-5), mörkt omslag

90

 

 

193

70

H 228 AIIb1

RT 6x2.5 + C 1 (4-5)

500

 

 

194

70

H 228 AIIb2

KN 04665 (4-5)

50

 

 

195

70

H 228 AIIb2

RT + C 1 (4-5)

450

 

 

196

70

H 228 BI

KN 1.5/3.5 (88129), äkta par (4-5)

160

 

 

197

70

H 228 BI

RT 6x2.5  (4-5)

160

 

 

198

70

H 228 BI

RT 8x2  (4-5)

200

 

 

199

70

H 229 B

C 2 + KN 2/3 (84652), äkta par  (4-5)

750

 

 

200

70

H 230

RT 8x2 + KN +2.5  (4-5)

60

 

 

201

70

H 235 B

KN 18270 (4-5)

25

 

 

202

70

H 238 A2.1

d/e, äkta par (4-5)

90

 

 

203

70

H 238 A2.2

mark. a (4-5)

35

 

 

204

70

H 238 A2.2

mark. d (4-5)

35

 

 

205

70

H 238 A2.2

mark. f (4-5)

35

 

 

206

70

H 238 A2.2

mark. i (4-5)

35

 

 

207

70

H 238 A2.2

mark. j  (4-5)

40

 

 

208

70

H 238 A2.2

mark. k (4-5)

40

 

 

209

70

H 238 A2.2

RT 8x2 (4-5)

50

 

 

210

70

H 238 A2.3

RT 8x2 (4)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

70

H 239 A

RT (4-5)

45

 

 

212

70

H 242 C

RT 6x2.5 (4-5)

275

 

 

213

70

H 245

KN 3.5/1.5 (94726), äkta par (4-5)

60

 

 

214

70

H 248 A

mark. p/o, äkta par  (4-5)

125

 

 

215

70

H 249 A

RT 6x2.5  (4)

65

 

 

216

70

H 249 A

RT 8x2  (5)

90

 

 

217

70

H 249 C

RT 6x2.5 (4-5)

70

 

 

218

70

H 251 A

C 1 + KN 89851 (4-5)

55

 

 

219

70

H 251 A

N, streck i vänstra marginalen märke nr 1 (4-5)

90

 

 

220

70

H 252 A

KN 66000 (4-5), OBS numret

250

 

 

221

70

H 253

RT 6x2.5  (4-5)

900

 

 

222

70

H 254 B2

RT 6x3.5  (4)

550

 

 

223

70

H 258 A1c

C 1  (4-5)

50

 

 

224

70

H 259 AIIa

RT 8x2  (4-5)

60

 

 

225

70

H 259 BIIb

C 2  (4-5)

20

 

 

226

70

H 261 A2

RT (4-5)

25

 

 

227

70

H 262

RT + C 1  (4-5)

140

 

 

228

70

H 263 B

C 1 (4-5)

40

 

 

229

70

H 265 I

RT + KN 2/3 (64957) + C 2, äkta par  (4-5)

1750

 

 

230

70

H 265 II

C 2 + KN 25986  (4-5)

550

 

 

231

70

H 265 II

KN 1/4 (41272), äkta par  (4-5)

800

 

 

232

70

H 269 A

RT (4-5)

30

 

 

233

70

H 269 B2

N  (4-5)

30

 

 

234

70

H 273 A

RT  (4-5)

50

 

 

235

70

H 274 B2

RT + KN 43764 (4-5)

350

 

 

236

70

H 275 BI

C 2  (4-5)

175

 

 

237

70

H 275 BI

KN 61004 blockstil  (4-5)

175

 

 

238

70

H 275 BII

RT + C 2  (4-5)  grågult omslag

250

 

 

239

70

H 279

KN 2/3 (04327), äkta par (5)

150

 

 

240

70

H 281 A

RT + C 1 fana + KN 3+  (4)  TRIPPEL

150

 

 

241

70

H 281 B

KN 3/2 (62500) + bruten ramlinje s.4  (4-5)

125

 

 

242

70

H 284

C 2 + KN 02477  (4-5)

500

 

 

243

70

H 284

KN 02838  (5)

175

 

 

244

70

H 285 A1

RT + KN 101750 nedre raden (4)

275

 

 

245

70

H 285 A2

RT + KN 504537 mittplac.  (5)

275

 

 

246

70

H 285 B1

KN 5.5/0.5 (389380), äkta par  (4-5)

55

 

 

247

70

H 285 B2

RT + mark. k (4-5)

125

 

 

248

70

H 285 C2

RT  (4-5)

175

 

 

249

70

H 286 A2

RT + C 1  (4-5)

275

 

 

250

70

H 287 A2

RT  (4-5)

50

 

 

251

70

H 289 B1

KN 54773 antikva (4.5 mm från bild)  (4-5)

100

 

 

252

70

H 289 B1

KN 87529 antikva (8,5 mm från bild)  (4-5)

50

 

 

253

70

H 290 B

RT  (4-5)

75

 

 

254

70

H 293 B:2

N (4-5)

150

 

 

255

70

H 293 C:1

RT + KN 070018 nedre raden  (4-5)

300

 

 

256

70

H 293 D:2/1

KN 0.5/5.5 (293305), äp  (4-5)

450

 

 

257

70

H 293 D:3/1

KN 1.5/4.5 (288458), äkta par  (4-5)

2000

 

 

258

70

H 295 II

C 1 fot/fana + KN 62786, äkta par (4-5)

125

 

 

259

70

H 296 A

RT (4-5)

20

 

 

260

70

H 296 B

RT (4-5)

20

 

 

261

70

H 297 Ab

C 1  (4-5)

750

 

 

262

70

H 297 Ab

C 2 (4-5)

750

 

 

263

70

H 297 B2a

KN 00040 (4-5), lågt nummer

60

 

 

264

70

H 299 A:3

RT + KN 064552  (4-5)

4500

 

 

265

70

H 300 A1

KN 69869  (4-5) kan läsas upp och ned med samma resultat

75

 

 

266

70

H 301 A:2

N (4-5)

75

 

 

267

70

H 301 C:1

mark. a + RT  (4)

75

 

 

268

70

H 301 D:1

mark. c2 + RT  (4-5)

70

 

 

269

70

H 303 A

RT + KN 89842 (4-5)

150

 

 

270

70

H 304 A

RT + C 1 (4-5)

175

 

 

271

70

H 304 A

RT + C 2  (4-5)

200

 

 

272

70

H 304 B

KN 84270  (4-5)

45

 

 

273

70

H 305 A1a

C 1 fot/fana + KN 71936, äkta par (4-5)

125

 

 

274

70

H 305 A1a

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5) grått omslagstryck

100

 

 

275

70

H 305 A1a

RT + C 2 + KN 53412  (4-5)  TRIPPEL

900

 

 

276

70

H 305 B1a

C 1 fot/fana + KN 94383, äkta par  (4-5)

125

 

 

277

70

H 305 B1c

KN 39011  (4-5)   grått omslagstryck

50

 

 

278

70

H 305 B1c

KN 52745 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

125

 

 

279

70

H 305 B2c

RT  (4)

200

 

 

280

70

H 306 a

C 1 + KN 11121 (4-5)

70

 

 

281

70

H 306 b

RT + C 2 (4-5)

55

 

 

282

70

H 310 CIIa

RT (4-5)

225

 

 

283

70

H 311 :1

mark. i (tydlig)  (4-5)

110

 

 

284

70

H 311 :4

RT (4-5)

175

 

 

285

70

H 315 Ab:0

N  (4-5) inlaga stark vitmedel

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286

70

H 315 Ab:1

N  (5)  inlaga stark vitmedel

250

 

 

287

70

H 316 A1a

RT + C 2 fot  (4-5)

35

 

 

288

70

H 316 B1a

C 2 fot/slinga + KN 04488, äkta par  (4-5)

100

 

 

289

70

H 316 B1a

KN 04483 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

100

 

 

290

70

H 319 A

RT + C 1 (4-5) lågt utrop

150

 

 

291

70

H 319 B

C 1 + KN 04748  (4-5)

175

 

 

292

70

H 319 B

RT (4-5)

30

 

 

293

70

H 323 Aa

C 2 + KN 27975  (4-5)

45

 

 

294

70

H 323 Aa

RT + C 2 + KN 32984  (4-5)  TRIPPEL

1500

 

 

295

70

H 323 Ba

C 1 fot/fana + KN 00429, äkta par (4-5)

125

 

 

296

70

H 323 Ba

C 1 fot/fana + KN 88852, äkta par  (4-5)

125

 

 

297

70

H 323 Ba

C 2 + KN 50239  (4-5)

40

 

 

298

70

H 323 Ba

KN 11946 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

125

 

 

299

70

H 323 Ba

RT + C 1 fana  (4-5)

40

 

 

300

70

H 323 Bb

C 1 fot  (4-5)

70

 

 

301

70

H 323 Bb

RT + KN 28882 obs nr,  fläck på ett märke

150

 

 

302

70

H 327 B1ab

C 1 + KN 58398  (4-5)

250

 

 

303

70

H 327 B1ba

N (4-5)

200

 

 

304

70

H 329 D2b1

del av regm KR (4-5)

400

 

 

305

70

H 331

RT + C 2  (4-5)

50

 

 

306

70

H 331

RT + KN 85149  (5)

50

 

 

307

70

H 334 AII

KN 20030 (4-5)

100

 

 

308

70

H 336 A

RT + KN 75147 (4-5)

75

 

 

309

70

H 338 B

gul styrlinje s.1, räfflat omslag  (4-5)

80

 

 

310

70

H 338 C

C 1  (4-5)

50

 

 

311

70

H 338 C

KN 71059  (4-5)

50

 

 

312

70

H 340 A2b

RT (4-5)

140

 

 

313

70

H 343

C 2 fot/slinga + KN 86633, äkta par  (4-5)

50

 

 

314

70

H 345 A3

RT + C 1 (4-5)

175

 

 

315

70

H 347 Aa

RT + KN 035803 mittplac (4-5)

50

 

 

316

70

H 347 Ab

KN 321476 mittplac. (4-5)

60

 

 

317

70

H 347 Ab

KN 348090 vänster rad (4-5)

70

 

 

318

70

H 347 Ba

KN 116557 vänster rad (4-5)

30

 

 

319

70

H 347 Ba

KN 161328 höger rad  (4-5)

30

 

 

320

70

H 349

C 2 slinga/fot + KN 94167, äkta par (4-5)

45

 

 

321

70

H 352 A

C 2 + KN 00787 + styrm. typ 3 (4-5)

40

 

 

322

70

H 352 A

streckperf. s. 3+4, skarv övertryck + stm s.1  (4-5)

175

 

 

323

70

H 352 A

streckperf. s. 3+4, skarv övertryck  (4-5)

175

 

 

324

70

H 352 A

streckperf. s. 3+4, stm 3 på s.1  (4-5)

175

 

 

325

70

H 352 B

KN 34293 (4-5)

375

 

 

326

70

H 352 B

RT + C 1  (4-5)

1500

 

 

327

70

H 354 a

RT + KN 94550 (4-5)

65

 

 

328

70

H 355 IIa

C 2 + KN 20977 (4-5)

50

 

 

329

70

H 356

RT + C 1 (4-5)

45

 

 

330

70

H 361 B

sprucket M i Specimen på 4 krs märket  (4-5)

125

 

 

331

70

H 365 A1

KN 55839 + punktband s. II  (4-5)

45

 

 

332

70

H 371 A1.1

RT + KN 948181  (4-5)

90

 

 

333

70

H 371 A2b.2a

KN 958722 (4-5)

150

 

 

334

70

H 372

RT + C 2 (4-5)

55

 

 

335

70

H 376 II

delat RT ned/upp, äkta par (4-5)

700

 

 

336

70

H 377

RT + C 1  (4-5)

50

 

 

337

70

H 379

smalt RT + KN 70526  (4-5)

250

 

 

338

70

H 382

RT + C 1 (4-5)

90

 

 

339

70

H 393 A

C 2 fot/slinga + KN 04860 + RT, äkta par  (4-5)  TRIPPEL

750

 

 

340

70

H 395

RT + C 2 + KN 57775  (4-5)  TRIPPEL  obs numret

350

 

 

341

70

H 398

C 1 + hjälpperf.  (4-5)

150

 

 

342

70

H 398

C 2 + hjälpperf.  (4-5)

150

 

 

343