A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum onsdagen den 24 november 2021  kl. 16.00

     Skriftliga anbud mottages t o m onsdagen den 24.11. 2021 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 24.11.2021.

Bud kan även lämnas via telefon (senast 24.11 kl. 16.00) eller via e-mail och mottages senast

kl. 16.00 den 24 november 2021.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     SKICKA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norwayskat.

 

 

 

 

1

Finland

Ham P, test booklet, very good quality  Facit * very rare

4500

 

 

2

Iceland

H 5 G, all stamps mounted at top, different interleaves

14000

 

 

3

Iceland

H 7 N, 5 +10 aur mounted at top, 25 aur at bottom

4500

 

 

4

Iceland

H 8 IDa, both mounted at top

1000

 

 

5

Iceland

H 8 Idc, 25 aur at right, 10 aur at top

1000

 

 

6

Iceland

H 11, very good quality

650

 

 

7

Norway

H 10 II, very good quality

900

 

 

8

Norway

H 11, very good quality

100

 

 

9

Norway

H 13 II, very good quality

650

 

 

10

Norway

H 18 IIddB, very good quality

140

 

 

11

Norway

H 18 IIdnA, very good quality

450

 

 

12

Norway

H 21 IIIA, very good quality

200

 

 

13

Norway

H 23 A, very good quality

140

 

 

14

Norway

H 29 A, very good quality

275

 

 

15

Norway

H 29 B, very good quality

175

 

 

16

Norway

H 33 A, very good quality

225

 

 

17

Norway

H 35 IIB, very good quality

200

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

18

HA 2 DR

C 1 h  (4-5)

775

 

 

19

HA 5 AOH

C 2  (4)

75

 

 

20

HA 9 BO

C 2 + KN 57378  (5)

30

 

 

21

HA 9 BO

KN 30823, S typ 3 t.v.  (4)

75

 

 

22

HA 11 AOH

förskj. textruta (5)

50

 

 

23

HA 11 AOH

var. 2  (5)  s.2

50

 

 

24

HA 12 DOH

KN 96767  (4-5)

50

 

 

25

HA 12 EOH

helt X  (4)

150

 

 

26

HA 12 F1OH

X t.v. (12.7 mm) (4-5)

175

 

 

27

HA 12 F1OV

X t.v. (12.6 mm) (4-5)

175

 

 

28

HA 14 B1O

KN 2.5/2.5 (88264), äkta par  (4-5)

325

 

 

29

HA 14 B1O

RT  (4-5)

300

 

 

30

HA 14 B3O

KN 1/4 (71503), äkta par  (4-5)

400

 

 

31

HA 15 CO

helt X t.h. + C 2  (5) (KN 3.5+1.5)  serie 3

175

 

 

32

HA 15 D2aO

helt X t.v. + C 1 fot  (4-5)

100

 

 

33

HA 15 E1bO

KN 33142  (4-5)

100

 

 

34

HA 16 C2O

helt X  (5)

90

 

 

35

HA 17 A2a

helt X t.v. (13 mm)  /4-5)

80

 

 

36

HA 18 A

C 2  (4-5)

75

 

 

37

HA 19 A2

C 2 slinga  (4)

250

 

 

38

HA 21 B

C 2 + KN 23840  (4-5)  s.10a

45

 

 

39

HA 21 B

C 2 + KN 45864  (4-5)

45

 

 

40

HA 23

N, tilltryck s.1 AIJP Congress Espana -75

600

 

 

41

HA 26 A

C 1 fot/fana + RT, äkta par  (4-5)

90

 

 

42

HA 26 B3

RT  (5) s.6

45

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

43

H 14 R

8 ex med KPV, bra kval

3500

 

 

44

H 20 A1bR

(1934), god kval

4000

 

 

45

H 25 IIO

bra kval

450

 

 

46

H 25 IIR

bra kval

450

 

 

47

H 29

del av C 1 på KR, plåtskarvlinje t.h., KR  genomperf., bra kval

300

 

 

48

H 29

del av C 2 i KR, KR genomperf., bra kval

300

 

 

49

H 29

KR ej genomperf., bra kval

400

 

 

50

H 36 CBO

bra kval

1300

 

 

51

H 37 CBO

bra kval

2500

 

 

52

H 43 ACCO

bra kval

450

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

53

H 56 Aa

stort X höger frim.rad  (4-5)

3000

 

 

54

H 59

C 2 h  (4-5)

300

 

 

55

H 59

C 2 v  (4)

275

 

 

56

H 59

del av X + bakvänd 4:a  (4)

3500

 

 

57

H 61 a

C 1  (4-5)

125

 

 

58

H 64 A

C 1 (4-5)

275

 

 

59

H 64 A

C 2 (4-5)

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

H 71 AIa

C 2  (4)

275

 

61

H 71 BII

C 1 h/v, äkta par (4-5)

125

 

 

62

H 74

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

1200

 

 

63

H 74

C 2  (4-5)

125

 

 

64

H 79 A

C 1 h/v, äkta par (4)

175

 

 

65

H 86

C 2 h/v, äkta par (4-5)

150

 

 

66

H 88 a

C 2 (4-5)

45

 

 

67

H 88 b

C 1 v  (4-5)

150

 

 

68

H 90

C 1 h/v, äkta par (4-5)

110

 

 

69

H 90

C 2 h/v, äkta par (4-5)

110

 

 

70

H 91

C 1 (5)

15

 

 

71

H 91

C 2  (4-5)

25

 

 

72

H 96 A

C 2 (4)

125

 

 

73

H 96 B

C 2 v  (5)

110

 

 

74

H 100 A2

N (4-5)

550

 

 

75

H 100 B2

N  (4-5)

550

 

 

76

H 106 B1a

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

2500

 

 

77

H 106 B1b

C 1 (4)

750

 

 

78

H 107.2b

N  (4-5)

30

 

 

79

H 116 B3a

N  (4)

9000

 

 

80

H 116 B4

nyans a (4)

40

 

 

81

H 116 B4

nyans b  (4-5)

40

 

 

82

H 120 A3

\ (4-5)

375

 

 

83

H 138 B

N (4-5)

60

 

 

84

H 150 BO

KN 2/3 (76663), äkta par (4-5)

250

 

 

85

H 156 O

KN 1/4 (35787) + C 2, äkta par (4-5)

1750

 

 

86

H 165 E1

(4-5)

125

 

 

87

H 166 A1b

N  (4-5)

650

 

 

88

H 166 Ba2b

N (4-5)

150

 

 

89

H 166 Ba2c

N (4-5)

275

 

 

90

H 166 Bb2c

N (4-5)

125

 

 

91

H 170 BO

C 1 (4-5)

150

 

 

92

H 170 BO

C 1 + KN 2/3 (18501), äkta par  (4-5)

2500

 

 

93

H 170 BO

KN 2/3 (18288), äkta par  (5)

1500

 

 

94

H 175 AO

skarvad remsa + styrlinje s.1 

500

 

 

95

H 180 A2

RT + C 2 (4-5)

1200

 

 

96

H 180 C1

KN 3/2 (20837), äkta par (4-5) omslag med stark fluor

100

 

 

97

H 182 IIA

RT + C 1 + KN 0.5+  (4-5)  TRIPPEL

300

 

 

98

H 182 IIB

RT  (4-5)

140

 

 

99

H 183

klichévar. 1  (4-5)

40

 

 

100

H 188 AIIIO

C 1 + KN 13568  (4)

300

 

 

101

H 188 AIIIR

RT (4-5)

300

 

 

102

H 188 AIIO

X t.v. (4-5)

90

 

 

103

H 188 AIO

RT + C 1 (4-5)

1750

 

 

104

H 188 BIIIO

KN 17456 + kl.var. s.1  (4-5)

90

 

 

105

H 188 BIIIO

RT 8x2 blått + C 2 (4-5)

1200

 

 

106

H 188 BIVO

C 1 + KN 50288 (4-5)

75

 

 

107

H 188 BIVO

RT 6x2.5 (4-5)

275

 

 

108

H 188 BIVO

RT 8x2 svart + C 1 (4-5)

1200

 

 

109

H 188 BIVO

RT 8x2 svart + C 2 (4-5)

1200

 

 

110

H 188 BIVR

RT 8x2 blått (4-5)

300

 

 

111

H 190 C

RT  (4-5)

800

 

 

112

H 194 A

KN 0.5/4.5 (85417), äkta par (4-5)

70

 

 

113

H 196 AIIaO

C 2 + KN 99054 övre raden (4-5)

250

 

 

114

H 196 AIIaO

KN 25442 vänsterplac.  (4-5)

40

 

 

115

H 196 CO

KN 2.5/2.5 (19191), äkta par  (4-5)  obs nr

850

 

 

116

H 199

skarvad inlaga, RT

500

 

 

117

H 199

X nedre raden (4-5)

75

 

 

118

H 200

RT + KN 44317 (4-5)

450

 

 

119

H 201 B

RT + C 1 (4-5)

750

 

 

120

H 206 B (C)

RT 6x2.5 (4-5)

125

 

 

121

H 206 B (C)

RT 6x2.5 + C 1 (4-5)

650

 

 

122

H 206 B (C)

RT 8x2 + C 1 (4-5)

300

 

 

123

H 206 B (C)

RT 8x2 + C 2  (4-5)

400

 

 

124

H 207

RT + KN 01803 (4-5)

550

 

 

125

H 207

KN 3/2 (37723) + C 1, äkta par  (4)

3000

 

 

126

H 207

RT + C 2 + KN 93714 (4-5) TRIPPEL

1750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

H 208 O

RT  (5)

25

 

 

128

H 208 O

RT + KN 35846 + grön linje  (4-5)

150

 

 

129

H 209 B

RT 6x2.5 + C 1  (4-5)

550

 

 

130

H 210 :0-T1

RT + KN 37879 (4-5)

1000

 

 

131

H 211 AIII

C 1  (4-5)

600

 

 

132

H 211 AIII

C 2  (4-5)

550

 

 

133

H 211 BIIIa

C 2 (4-5)

700

 

 

134

H 211 BIIIa

C 2 + KN 57604 blockstil (4)

3000

 

 

135

H 211 BIIR

RT 6x2.5  (4-5)

4500

 

 

136

H 212 AbO

C 1 (4-5)

600

 

 

137

H 212 AbO

C 2  (4-5)

600

 

 

138

H 212 AbR

C 1  (4-5)

950

 

 

139

H 212 AbR

C 2  (4-5)

950

 

 

140

H 214 AIIa

C 1 (4-5)

475

 

 

141

H 214 AIIa

C 2  (4-5)

475

 

 

142

H 214 AIIa

KN 95489  (4-5)

475

 

 

143

H 214 AIIb

RT 8x2 (4-5)

60

 

 

144

H 214 AIIb

RT 8x2 + C 1 (4-5)

800

 

 

145

H 214 AIIb

RT 8x2 + C 2 (4-5)

800

 

 

146

H 214 BII

C 1 + KN 01475 (4-5)

75

 

 

147

H 214 BII

C 2 + KN 13082  (4-5)

75

 

 

148

H 219

C 1 fana + helt KN 03662 blockstil  (4-5)

110

 

 

149

H 221

RT + C 1 (4-5)

375

 

 

150

H 221

RT + C 2 (4-5)

375

 

 

151

H 222 A

delat kors h + KN 1/5  (022448) + kors v., äp  (4)

250

 

 

152

H 222 A

G3-G4 + KN 1/5 (035019) + G1-G2, äkta par (4-5)

250

 

 

153

H 222 B

G1-G2-G3-G4 + KN 088041 v. raden (4-5)

70

 

 

154

H 224

RT + C 1 (4-5)

450

 

 

155

H 226 B

KN 2.5/2.5 (43909), äkta par (4-5)

275

 

 

156

H 228 AIb2

KN 90635 v-plac. (högra raden)  (4-5)

200

 

 

157

H 228 AIIb2

RT 6x2.5 + KN 05244 (4-5)

1000

 

 

158

H 228 AIIb3

RT 6x2.5 + C 1 (4)

1200

 

 

159

H 228 AIIb3

RT 6x2.5 + C 2 (45)

1200

 

 

160

H 228 BI

RT 8x2 (4-5)

150

 

 

161

H 230

RT 6x2.5 (4)

500

 

 

162

H 238 A1.1

mark. l/m, äkta par (4-5) (16  pkt. streckperf.)

1800

 

 

163

H 238 A1.2

KN 2.5/3.5 (135799), äkta par  (4)  (16 pkt. streckperf.)

2000

 

 

164

H 238 A2.1

h/i/j/k, äkta fyrtal (4-5)

275

 

 

165

H 238 A2.3

mark. i  (4-5)

40

 

 

166

H 238 B

mark. h/i, äkta par (4-5)

110

 

 

167

H 240

RT + C 2  (4-5)

325

 

 

168

H 241

RT  (4-5)

25

 

 

169

H 248 A

delvis saknade kronor s.1  (4-5)

125

 

 

170

H 248 A

mark. a, del av två omslag  (4)

200

 

 

171

H 248 B

RT + hjälpperforering  (4-5)

1200

 

 

172

H 248 C

RT  (4-5)

200

 

 

173

H 249 B

C 1 + KN 44867 (4-5)

150

 

 

174

H 249 B

C 2 + KN 71498 (5)

150

 

 

175

H 250 Aa

RT 8x2 blått  (4-5)

35

 

 

176

H 250 Bb

C 1  (4-5)

150

 

 

177

H 251 A

C 1 + KN 05163 + orange linje  (4-5)

75

 

 

178

H 251 A

RT 8x2 + C 1  (4-5)

700

 

 

179

H 252 A

C 2  (4-5)

200

 

 

180

H 254 B

N (4-5)  grått omslag med räfflor

45

 

 

181

H 254 B

N (4-5)  grått omslag utan räfflor

45

 

 

182

H 255

RT 8x2 (4-5)

45

 

 

183

H 259 AIIa

RT 6x2.5 + KN 54695  (4-5)

2000

 

 

184

H 259 BIa

RT 8x2  (4-5)

80

 

 

185

H 259 BIIa

RT 8x2 (4-5)

100

 

 

186

H 260 A2:1

RT 8x2 (4-5)

60

 

 

187

H 261 A2

KN 1.5/4.5 (186243), äkta par  (4-5)

350

 

 

188

H 261 A2

KN 1/5 (136868), äkta par  (4-5)

450

 

 

189

H 261 A2

KN 4.5/0.5 (90941), äkta par  (4-5)

250

 

 

190

H 261 A2

KN 4/1 (89363), äkta par (4-5)

400

 

 

191

H 261 C

mark. b/c, äkta par (4-5)

250

 

 

192

H 263 A

RT + C 1 (4-5)

225

 

 

193

H 263 A

RT + C 2  (4-5)

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

H 263 B

RT + C 2 (4-5)

2000

 

 

195

H 264

KN 05155, räfflat omslag  (4-5)

125

 

 

196

H 265 II

C 2 + KN 4/1 (32554), äkta par (4-5)

1500

 

 

197

H 265 II

KN 3/2 (74788), äkta par  (4-5)

375

 

 

198

H 265 II

RT + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

800

 

 

199

H 266 B

RT 6x3.5 (4-5)

35

 

 

200

H 266 B

RT 8x2 (4-5)

35

 

 

201

H 271 B

RT + mark. b (4-5)

110

 

 

202

H 271 B

RT + mark. c  (4-5) glansig gummering

200

 

 

203

H 275 A1

KN 09910 blockstil  (grågult)

150

 

 

204

H 275 A1

KN 8x951 antikva (4-5)

30

 

 

205

H 275 BI

KN 48204 blockstil  (4-5)

150

 

 

206

H 276

RT + C 1 + KN 94750  (4-5)  TRIPPEL

1400

 

 

207

H 276

skarvat omslag, endast tre par kvar i häftet

300

 

 

208

H 285 C1

RT  (4-5)

110

 

 

209

H 285 C2

RT + mark. m (4-5)

275

 

 

210

H 286 A1

C 2 + KN 06260  (4-5) obs nr

55

 

 

211

H 286 A3

RT  (4-5)

150

 

 

212

H 287 A1

rambrott s.1  (4-5)

50

 

 

213

H 287 A1

RT + C 1 fot  (4-5)

50

 

 

214

H 287 A1

RT + C 2 + KN 87985 blockstil  (4-5)  TRIPPEL

2500

 

 

215

H 287 A1

RT + KN 50069 block  (4-5)

450

 

 

216

H 287 B2

RT + KN 93607 antikva (4)

300

 

 

217

H 289 A1

KN 45107 antikva (4-5)

85

 

 

218

H 289 A2

N  (4-5)

750

 

 

219

H 291 A

RT + KN 21196  (4)

250

 

 

220

H 291 B

RT + KN 50771 (4-5)

250

 

 

221

H 292

N, otryckt inlaga

300

 

 

222

H 293 A:2

N  (4-5)

300

 

 

223

H 293 A:3

RT, förskjutet 13.e mitthål  (4-5)

1250

 

 

224

H 293 C:2

mark. c, typ 3 (4-5)

1500

 

 

225

H 293 D:1

mark. c, typ 1 (4-5)

50

 

 

226

H 293 D:1

mark. c, typ 2 (4-5)

50

 

 

227

H 293 D:1

mark. c, typ 3 (4-5)

50

 

 

228

H 293 D:1

mark. c, typ 4 (4-5)

50

 

 

229

H 293 D:1

mark. e, typ 1 (4-5)

75

 

 

230

H 293 D:1

mark. e, typ 4 (4-5)

90

 

 

231

H 293 D:2

KN 5.5+ (033761)  (4-5)

175

 

 

232

H 295 Ia

C 2 + röd fläck till höger om 1:a paret  (4)

125

 

 

233

H 297 Aa

KN 71265, två vågrät streck över "gubbarna" s.1  (4-5)

125

 

 

234

H 297 Aa

RT + KN 96911 (4-5)

225

 

 

235

H 297 B2a

C 1 (4-5)

40

 

 

236

H 297 B2a

C 1 + KN 00083  (4-5)  lågt nr

125

 

 

237

H 297 B2a

C 2  (4-5)

45

 

 

238

H 297 B2a

KN 01206 (4-5)

50

 

 

239

H 297 B2a

RT + C 1 (4-5)

750

 

 

240

H 299 B:1

RT + mark. b (4-5)

75

 

 

241

H 299 B:2

RT  (4-5)

180

 

 

242

H 300 B1

C 1 + KN 17420 (4-5)

60

 

 

243

H 300 B2

RT  (4-5)

35

 

 

244

H 300 C2

RT (4-5)  (oglättat omslag)

200

 

 

245

H 301 B:2

KN 107439 övre raden + mark. f  (4-5)

250

 

 

246

H 301 D:1

mark. d + KN 297078/e/f/g/h äkta femtal  (4-5)

250

 

 

247

H 301 D:1

mark. d/e + KN 297080/f/g/h äkta femtal  (4-5)

250

 

 

248

H 301 D:1

mark. d/e/f + KN 297073/g/h, äkta femtal  (4-5)

250

 

 

249

H 301 D:1

mark. d/e/f/g + KN 297075/h, äkta femtal  (4-5)

250

 

 

250

H 301 D:1

mark. d/e/f/g/h + KN 297077, äkta femtal  (4-5)

250

 

 

251

H 301 D:1

RT + mark. c1 (4-5)

60

 

 

252

H 303 A

RT + C 2 + KN 29012 (4-5) TRIPPEL

350

 

 

253

H 304 B

RT + C 1 (4-5)

700

 

 

254

H 304 B

RT + C 2 (4-5)

700

 

 

255

H 305 A1a

C 2 + KN 97806 (4-5)

45

 

 

256

H 305 A1a

RT + C 2

125

 

 

257

H 305 A1b

RT + KN 37969 (4-5)

150

 

 

258

H 305 A2a

KN 73044  (4-5)

175

 

 

259

H 305 B1c

RT + KN 65560  (4-5)

150

 

 

260

H 305 B2c

C 1 fana/fot, äkta par  (4-5)

350

 

 

261

H 305 B2c

C 2 (4-5)

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262

H 305 B2c

RT  (5)

250

 

 

263

H 306 a

RT + KN 14858  (4-5)

100

 

 

264

H 306 b

C 1 + KN 17542, C 2 + KN 17545 (4-5), 2 häften

50

 

 

265

H 306 b

RT + C 1 + KN 30952 (4-5) TRIPPEL

350

 

 

266

H 306 b

RT + C 2 + KN 25915 (4-5) TRIPPEL

350

 

 

267

H 306 c

RT (4-5)

100

 

 

268

H 310 BI

RT + C 1 (4)

60

 

 

269

H 310 BII

KN 58229  (4-5)

70

 

 

270

H 310 CIIb

C 1  (4-5) (oglättat omslag)

75

 

 

271

H 310 CIIb

KN 28439  (4-5) oglättat omslag

75

 

 

272

H 310 CIIb

RT (4-5) (b=oglättat omslag)

225

 

 

273

H 310 CIIb

RT + KN 23833  (4-5)

700

 

 

274

H 311 :0

mark. c + krokigt RT  (5)

350

 

 

275

H 311 :0

mark. h + KN 402968 nedre raden  (4-5)

100

 

 

276

H 311 :1

KN 317621 övre raden  (4-5)

100

 

 

277

H 311 :1

mark. i + RT  (4-5)

350

 

 

278

H 311 :1

RT  (4-5)

140

 

 

279

H 311 :4

KN 179781 mittplac.  (4-5)

100

 

 

280

H 312 :0

mark. d + KN 086564 vänster rad (4-5)

80

 

 

281

H 312 :4

beskuret KN 084500 mittplac. (4-5)

100

 

 

282

H 312 :4

RT + KN 206910 vänster rad  (4-5)

650

 

 

283

H 316 A1b

RT + KN 89973  (4-5)

150

 

 

284

H 316 A2a

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

200

 

 

285

H 316 A2a

RT + C 1 + KN 04755 (4-5) TRIPPEL

2500

 

 

286

H 316 B1a

RT + C 2 slinga + KN 33105  (4)  TRIPPEL

225

 

 

287

H 319 B

RT (4-5)

30

 

 

288

H 322

RT + C 1 (4-5)

40

 

 

289

H 322

RT + KN 89687 (4-5)

50

 

 

290

H 323 Aa

C 2 + KN 32967 (4-5)

45

 

 

291

H 323 Ba

C 2 + KN 59420 (4-5)

45

 

 

292

H 323 Ba

RT + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

400

 

 

293

H 323 Bb

C 2  (5)

125

 

 

294

H 323 Bb

KN 93296  (4)

110

 

 

295

H 323 Bc

N  (5)

90

 

 

296

H 324

defekt regm (4-5)

30

 

 

297

H 326

RT + rött streck i IR  (4-5)

45

 

 

298

H 327 A1ba

RT (4-5)

60

 

 

299

H 327 B2ba

N  (4-5)

1500

 

 

300

H 328 BII

C 1  (4-5)

45

 

 

301

H 328 BII

C 2  (4-5)

45

 

 

302

H 328 BII

RT (4-5)

80

 

 

303

H 329 A

liten 4:a  (4-5)

275

 

 

304

H 329 D1

kraftig färgskada på 4:e märket  (4-5)

1200

 

 

305

H 329 D2b1

del av regm. på KR  (4-5)

350

 

 

306

H 329 D2b1

RT  (4-5)

275

 

 

307

H 329 D2b2

KN 59463  (4-5)

275

 

 

308

H 333

RT + C 1 + KN 19635  (4-5)  TRIPPEL

450

 

 

309

H 335 II

svarta streck på omslagets kant (5)

60

 

 

310

H 336 A

KN 57418 + blågröna ränder i KR (4-5)

60

 

 

311

H 336 B

C 1 + KN 36591 (4-5)

100

 

 

312

H 336 B

C 2 + KN 30816  (4-5)

100

 

 

313

H 337

inlagan makulerad svart tejp 

500

 

 

314

H 338 A

gul styrlinje + C 2 fot/slinga + KN 95048, äp  (4-5)

175

 

 

315

H 338 A

KN 80644 + gul styrlinje  (4)

90

 

 

316

H 340 A2a

KN 183130 (4-5)

75

 

 

317

H 340 B1a

RT + KN 090723 (4-5)

150

 

 

318

H 340 B2a

KN 125710 (4-5)

125

 

 

319

H 340 B2b

RT  (4-5)

200

 

 

320

H 340 D1b

RT  (4-5)

2000

 

 

321

H 341

RT + C 1  (4-5)

70

 

 

322

H 342

RT + C 2 fot + KN 58952 (4) TRIPPEL

175

 

 

323

H 343

RT + KN 02425  (4)

110

 

 

324

H 345 A1

N, skiftande färgtryck s. I (mörk/ljusbrun) (4-5)

65

 

 

325

H 346 Id

C 2 + KN 90604 samt C 2 + KN 90621  (4-5)

125

 

 

326

H 346 Id

KN 80225, tydlig grön fläck t.h. 1:a paret  (4-5)

150

 

 

327

H 346 Id

RT + KN 55761  (4-5)

150

 

 

328

H 346 IIf

RT + C 2 (4-5)

225

 

 

329

H 347 Bb

KN 350686 vänster rad + beskurna regm.  (5)

125

 

 

330

H 347 Bb

KN 421873 mittplac. (4-5)

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

H 348

RT + C 1 (4-5)

45

 

 

332

H 349

RT + C 1 (4-5)

45

 

 

333

H 350 B

C 1 + bruten ramlinje s.4  (4-5)

125

 

 

334

H 350 B

C 2 + bruten ramlinje s.4  (4-5)

125

 

 

335

H 350 B

KN 24414 + bruten ramlinje s.4  (4-5)

125

 

 

336

H 350 B

RT + C 2  (5)

200

 

 

337

H 352 B

styrm. typ 1 + skarv "glipa" (4-5)

350

 

 

338

H 353 A1

KN 933200 + blå linje i IR (4-5)

40

 

 

339

H 353 A1

RT + C 2 (4-5)

65

 

 

340

H 353 A2

RT + C 1 (4-5)

65

 

 

341

H 353 A2

RT + KN 944043 (4-5)

110

 

 

342

H 354 b

RT + C 1 + KN 21094 (4-5) TRIPPEL

325

 

 

343

H 354 b

RT + C 2 + KN 32431 (4-5) TRIPPEL

325

 

 

344

H 354 b

RT + KN 42461 (4)

70

 

 

345

H 356

KN 61928 + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

50

 

 

346

H 361 B

Specimen, C 2  (5)

110

 

 

347

H 363

RT + C 2 fot/slinga, äkta par  (5)

350

 

 

348

H 363

RT + KN 02961 (4-5)

50

 

 

349

H 367

C 2 + KN 57200  (4-5)

125

 

 

350

H 370.2b

C 1 + KN 63048  (4-5)

100

 

 

351

H 371 A1.1

RT + C 1 + KN 981333 (4-5) TRIPPEL

550

 

 

352

H 371 A1.1

RT + C 2 + KN 948266 (4-5) TRIPPEL

550

 

 

353

H 371 A1.2a

C 1 + KN 914699 + plåtskarvlinje (4-5)

250

 

 

354

H 371 A2a.2a

C 1 + KN 927809 (5)

175

 

 

355

H 371 A2a.2a

C 2 + KN 927806 (5)

175

 

 

356

H 373 B

C 1, riven IR  (4-5)

60

 

 

357

H 373 B

C 2 slinga/fot + RT, äkta par (4-5)

600

 

 

358

H 374

KN 67795 - 67797, tre kn i följd utan cyls  (4-5)

100

 

 

359

H 375 A

C 1 + del av regm.  (5)

400

 

 

360

H 375 A

N, del av regm. i KR  (4-5) ovanligt

400

 

 

361

H 376 II

delat RT ned/upp + plåtskarvlinje, äkta par  (4-5)

900

 

 

362

H 379

RT + C 2 + KN 27220 (4-5) TRIPPEL

550

 

 

363

H 381

RT + C 1 + KN 53103 (4-5) TRIPPEL

375

 

 

364

H 385 A

RT + C 1 (4-5)

100

 

 

365

H 385 A

RT + C 2  (4-5)

100

 

 

366

H 385 B

RT + C 1 + KN 45395 4.0 mm från bilden (4-5) TRIPPEL

300

 

 

367

H 385 B

RT + C 2 + KN 27653 5.2 mm från bilden (4-5) TRIPPEL

300

 

 

368

H 386 BII

C 1 fana/fot, äkta par  (4-5)

500

 

 

369

H 387

smalt RT (4-5)

75

 

 

370

H 391

RT + C 1  (4-5)

60

 

 

371

H 391

vågrät blå linje i KR  (4-5)

50

 

 

372

H 392 II

RT + ”extra kotte” (4-5)

70

 

 

373

H 393 B

RT + C 1 + KN 25838 (4-5) TRIPPEL

400

 

 

374

H 400

RT + KN 77184 (4-5)

140

 

 

375

H 401 A1

RT + C 1 + KN 73724, klichévar. 4 (4-5) TRIPPEL

375

 

 

376

H 401 A2

RT + C 2 (4-5)

60

 

 

377

H 407 Bb

RT + C 1 (4-5)

45

 

 

378

H 407 Bb

RT + KN 13316 (4-5)

45

 

 

379

H 410 a

C 2 fot/slinga + KN 71577, äkta par (4-5)

70

 

 

380

H 410 a

KN 47232 + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

70

 

 

381

H 411 A1

RT + C 2 + KN 47773 (4-5) TRIPPEL

300

 

 

382

H 411 A2

delat RT ned/upp, äkta par (4-5)

600

 

 

383

H 421 A:1

N  (4-5)

2000

 

 

384

H 423

RT + C 1 (4-5)

50

 

 

385

H 423

RT + C 2  (4-5)

50

 

 

386

H 423

RT + KN 72394 (4-5)

65

 

 

387

H 431

"RT" + C 2 + KN 13773 nedre raden (4-5) "TRIPPEL"

100

 

 

388

H 432 I

RT + C 1 + KN 69677 (4-5) TRIPPEL

250

 

 

389

H 432 I

sign. Slania + Naszarkowski  (4-5)

65

 

 

390

H 432 II

RT + C 2 + KN 62790 (4-5) TRIPPEL

300

 

 

391

H 433 B-T2

KN 51545 G2b  (5)

300

 

 

392

H 434

C 2 + KN 26338 (4-5)

40

 

 

393

H 434

RT (4-5)

40

 

 

394

H 434

smalt RT + C 1 + KN 33487  (4-5)  TRIPPEL

900

 

 

395

H 439

smalt RT + C 2 + KN 97900  (4-5)  TRIPPEL (med punkt)

550

 

 

396

H 442 -T1b

C 1 + KN 97833 (4-5)

45

 

 

397

H 442 -T1b

C 2 + KN 86907 (4-5)

45

 

 

398

H 442 -T2b

C 2 + KN 61662 (4-5)

45

 

 

399

H 444

C 1 + KN 44709 G3, C 2 + KN 44712 G3 (4-5), 2 häften

80

 

 

400

H 444

C 1 + KN 52943 (G2b)  (4-5)

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

H 445

KN 1/4 (44908), äkta par  (4-5)

85

 

 

402

H 445

RT + C 1 + KN 74832 mittplac. (4-5) TRIPPEL

250

 

 

403

H 447 B2

RT + C 2 + KN 64523 (4-5) TRIPPEL

225

 

 

404

H 448 A2

C 1 + KN 62204  (5)

125

 

 

405

H 448 A2

C 2 + KN 52283 (4-5)

100

 

 

406

H 448 A2

KN 59725 (4-5)

90

 

 

407

H 456 A

delat RT ned/upp, äkta par (4-5)

500

 

 

408

H 456 A

RT + C 2 fot/slinga + streck t.h. 4:e märket, äkta par (4-5)

300

 

 

409

H 456 B

delat RT ned/upp, äkta par (4-5)

700

 

 

410

H 458 A

RT + C 2  (4-5)

55

 

 

411

H 459

smalt RT (4-5)

50

 

 

412

H 462

RT + KN 40595 (4-5)

250

 

 

413

H 463 O

KN 0.5/4.5 (83200), äkta par (4-5)

175

 

 

414

H 463 O

KN 4.5/0.5 (23084), äkta par (4)

375

 

 

415

H 463 O

KN 4/1 (84638), äkta par  (5)

150

 

 

416

H 465

C 2 slinga/fot + RT, äkta par  (4-5)

375

 

 

417

H 465

RT + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

375

 

 

418

H 465

streck över Nobels huvud + KN 35928 + C 2 fot/slinga, äp  (4-5)

125

 

 

419

H 466 B-T1

KN 52938  (4-5)

600

 

 

420

H 466 B-T2

RT + KN 22089 G2b (4)

75

 

 

421

H 467

delat RT ned/upp, äkta par (4-5)

650

 

 

422

H 478

RT + KN 84312  (4-5)

50

 

 

423

H 483

C 1 + KN 71914 (4-5)

55

 

 

424

H 483

C 2 + KN 80905  (4-5)

55

 

 

425

H 491 A

C 2 + KN 24916  (4-5)

100

 

 

426

H 491 B

C 2 + KN 57488  (4-5)

85

 

 

427

H 497

RT + KN 19428 (4-5)

100

 

 

428

H 498 a

RT + KN 40724  (5)

200

 

 

429

H 498 b

RT + KN 35397 (4-5)

175

 

 

430

H 506 A

C 2 + def. regm. t.h. + del av färgstrip  (4-5)

300

 

 

431

H 506 B

RT + KN 48864 (4-5)

125

 

 

432

H 507

delat RT ned/upp, äkta par (4-5)

1250

 

 

433

H 507

RT + C 2 + KN 12401  (4-5)  TRIPPEL

1500

 

 

434

H 508 A

RT + C 1 + KN 36953 (4-5) TRIPPEL

275

 

 

435

H 508 A

RT + C 2 + KN 13439 (4-5) TRIPPEL

275

 

 

436

H 511

RT + C 2 (4-5)

125

 

 

437

H 514 A2

RT + C 1  (4-5)

120

 

 

438

H 514 A2

RT + C 2 (5)

120

 

 

439

H 515

RT + KN 09226 (4-5)

100

 

 

440

H 517

RT + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

275

 

 

441

H 520 A2a

RT + C 2 + KN 48520 (4-5) TRIPPEL

550

 

 

442

H 521

RT + C 2 + KN 97973  (4-5)  TRIPPEL  mkt ovanlig

4500

 

 

443

H 523

smalt RT (4-5)

90

 

 

444

H 525 A1:0

C 2  (4-5)

120

 

 

445

H 525 A2:0

C 2 + KN 34215  (4-5)

125

 

 

446

H 530 A2

C 1 + KN 29894 (4-5)

50

 

 

447

H 530 A2

C 2 + KN 30617  (4-5)

40

 

 

448

H 530 A2

RT (4-5)

45

 

 

449

H 530 A2

RT BS + C 1  (4-5)

300