A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är offentlig och äger rum i Folkets hus i Huskvarna lördagen den 27 april 2019  kl. 16.30.

   Skriftliga anbud mottages t o m fredagen den 26.4.2019 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 26.4.2019.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 08.00 den 27 april 2019.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

1

Denmark

H 3.18 D, very good quality

2500

 

 

2

Denmark

H 3.27 B, good quality

3000

 

 

3

Denmark

H 3.34 A, very good quality

2500

 

 

4

Denmark

H 3.42 B, very good quality

2000

 

 

5

Denmark

H 3.49 C, good quality

3000

 

 

6

Denmark

H 3.55IID, very good quality

2500

 

 

7

Denmark

H 3.65 C, very good quality

3000

 

 

8

Denmark

H 3.73 B, very good quality

250

 

 

9

Denmark

H 3.88 C, very good quality

700

 

 

10

Denmark

special colletion Red cross Boom 3.32  153 booklets with varities

2500

 

 

11

Faroe Islands

96 pcs HA 1 (ca 70 diff. with diff. mountings , flourescens and markings

1500

 

 

12

Norway

FH 21 IB, very good quality

200

 

 

13

Norway

FH 26 IA, very good quality 

175

 

 

14

Norway

FH 30 IIB v1, very good quality

800

 

 

15

Norway

FH 37 IIB, very good quality

125

 

 

 

 

Deutsches Reich

 

 

 

 

16

Mi MH 15 A, very good quality

2500

 

 

17

Mi MH 30.3.1, very good quality  (€500)

1500

 

 

18

Mi MH 35, very good quality  (€800-)

2400

 

 

19

Mi MH 45.4.1, very good quality  (€200)

600

 

 

20

Mi MH 48.2.2, Randziffern, very good quality  (€320)

900

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

 

21

HA 2 AIIR

C 2  (5)

300

 

 

22

HA 2 BO

KN 98510  (4-5)

550

 

 

23

HA 3 O

C 2 h/v, äkta par (4-5)

125

 

 

24

HA 4 AR

C 2 h/v, äkta par  (4-5)

1500

 

 

25

HA 4 AR

C 2 v  (4)                                               

450

 

 

26

HA 9 A2O

C 2  (4-5)  s.2

45

 

 

27

HA 9 A2O

KN 3/2 (00608), äkta par  (4-5)

110

 

 

28

HA 10 OH

KN 4/1 (76776), äkta par  (4-5)  s.3

100

 

 

29

HA 11 AOH

var 3  + KN 2/3 (27959), äkta par  (4-5)  s.4

125

 

 

30

HA 11 AOH

var. 1  (4)

50

 

 

31

HA 11 AOH

var. 2  (5)

50

 

 

32

HA 11 AOH

var. 3  (4-5)

50

 

 

33

HA 12 B1OH

C 2 fot/slinga + KN 43723, äkta par  (5)

75

 

 

34

HA 12 EOV

C 1 fana/fot, äkta par  (4-5)

60

 

 

35

HA 12 F2OH

C 2 fot/slinga + helt X, äkta par  (4-5) s.12

500

 

 

36

HA 13 AOV

C 2 + KN 46889  (4)

45

 

 

37

HA 14 B2O

RT  (4)

250

 

 

38

HA 14 B3O

C 2  (4-5)

175

 

 

39

HA 14 B3O

KN 1/4 (70877) + C 2, äp  (4-5)

650

 

 

40

HA 14 B3O

KN 1/4 (71503), äkta par  (4-5)

475

 

 

41

HA 14 B3R

RT 6x3.5  (4-5)

350

 

 

42

HA 14 C1O

C 1 fot/fana + KN 4/1 (12670), äkta triss  (4-5)

90

 

 

43

HA 14 C3O

C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

100

 

 

44

HA 14 F1O

C 1 + KN 98919  (5) s.4

35

 

 

45

HA 14 F1O

C 2 fot + KN 3/2 (02269) + C 2 slinga, äkta par  (5)

55

 

 

46

HA 14 F1O

delat X h/v + C 1, äkta par  (4-5)

225

 

 

47

HA 15 CO

C 2 + KN 3.5/1.5 (93369), äkta par  (4)  s.3

125

 

 

48

HA 15 D1O

KN 1/4  (26405), äkta par  (4-5)

50

 

 

49

HA 15 D2aO

KN 1/4 (05715), äkta par  (4-5)

50

 

 

50

HA 15 D2bO

C 1 fot + KN 3/2 (57464) + C 1 fana, äkta par  (4-5) s.4b

85

 

 

51

HA 15 E2aO

C 1 fot + KN 3/2 (26018) + C 1 fana, äkta par  (4-5)  s.10

90

 

 

52

HA 16 A1aO

C 1 + KN 09512  (5)

75

 

 

53

HA 16 A1aO

KN 26902 + C 2 fot/slinga, äp  (4-5)

140

 

 

54

HA 16 C2O

KN 4.5/0.5 (64589), äkta par  (4-5)

90

 

 

55

HA 17 A1

C 1 fot + KN 2/3(16899) + C 1 fana, äkta par  (4-5)

60

 

 

56

HA 17 B1

C 1 fot + KN 2/3  (40019) + C 1 fana, äkta par  (5) s.1

60

 

 

57

HA 18 B

RT 8x2 + C 2 + KN 3.5/1.5 (36004), äp (4-5) TRIPPEL

750

 

 

58

HA 19 A1

RT 8x2 + KN +4 + C 2 fot  (4-5)  TRIPPEL

150

 

 

59

HA 19 A2

RT  (5)

800

 

 

60

HA 21 Aa

RT 6x3.5 + C 1 fana + KN 2+  (4-5)  TRIPPEL  e-20 mm

275

 

 

61

HA 21 B

C 1 fana/fot + KN 37460, äkta par  (5)  s.1b

40

 

 

62

HA 21 B

C 2 + KN 25604  (5) s. 8b

40

 

 

63

HA 21 B

C 2 + KN 29722  (5) s.10a

40

 

 

64

HA 21 B

C 2 + KN 90599  (4-5)  s.6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

HA 21 B

C 2 + KN 95987  (4-5) s.2b

40

 

 

66

HA 21 B

RT 6x3.5 svart + C 1 fot  (4-5)

100

 

 

67

HA 25 A

C 1 fot/fana + KN 54919, äkta par  (5)  s.1

45

 

 

68

HA 25 A

RT + C 1 fana + KN 96156  (4-5)  TRIPPEL  s.5

150

 

 

69

HA 26 A

C 2 + KN 96430  (5) s.1

35

 

 

70

HA 20

specialsamling drygt 100 häften med olika klicheétyper

300

 

 

71

HA 22

specialsamling 83 häften, även många A2 och B

500

 

 

72

HA 23

specialsamling, 163 häften, flera svåra

500

 

 

73

HA 24

specialsamling 62 häften

200

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

74

H 7 R

very good quality

6000

 

 

75

H 17 O

(1924) prakt-lyxcentrerade inlagor, svårt häfte

7500

 

 

76

H 20 A1bR

(1933), good quality

4800

 

 

77

H 20 A2O

vovk, 1: plåtskarvlinje i mitten, undervärderat häfte

2000

 

 

78

H 28 O

(1934) 2: plåtskarvlinje t.v., very good quality

950

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

79

H 54 Byb

C 1 h  (4-5)  omslag 2

300

 

 

80

H 54 Byd

enkel omv. C 2 v  (4-5)  omslag 2

200

 

 

81

H 54 Cyd

C 1 h (enkel)  (4) omslag 3

150

 

 

82

H 54 Dxa

C 1 h  (4-5) omslag 4

150

 

 

83

H 54 Dxa

C 2  (4-5) omslag 4

175

 

 

84

H 59

C 1  (5)

325

 

 

85

H 62

C 1 v  (4-5)

175

 

 

86

H 62

C 2 v  (4)

175

 

 

87

H 64 A

lodrät streck höger rad  (4-5)

200

 

 

88

H 65 :0

vågrät streck nedre rad  (4-5)

500

 

 

89

H 68 A

C 2 (4-5)

400

 

 

90

H 72

Dp (4-5)

300

 

 

91

H 77

C 2  (4-5)

125

 

 

92

H 80

C 1  (4-5)

225

 

 

93

H 83 A

vågrät streck (4-5)

50

 

 

94

H 83 B

C 1 (4)

45

 

 

95

H 83 B

C 2 (4-5)

45

 

 

96

H 85 B1

N (4-5)

40

 

 

97

H 85 B2

N (4-5)

40

 

 

98

H 88 b

N  (4-5)

150

 

 

99

H 92 Ia

N (4-5)

30

 

 

100

H 92 IIc

C 1 h/v, äkta par (4-5)

110

 

 

101

H 94

C 1  (4-5)

40

 

 

102

H 103

C 2  (5)

3000

 

 

103

H 103

N, något särat i perforeringen  utrop=nominal

400

 

 

104

H 104 A

C 1 h (4-5)

50

 

 

105

H 104 A

C 2 h (4)

50

 

 

106

H 104 A

C 2 v  (5)

100

 

 

107

H 104 B

C 1  (4-5)

65

 

 

108

H 104 B

C 2 (4-5)

60

 

 

109

H 106 B1b

C 2  (4-5)

150

 

 

110

H 110 B

C 1  (4-5)

100

 

 

111

H 110 B

C 2 (4-5)

100

 

 

112

H 116 B1

\| (4-5)

2600

 

 

113

H 120 A1

(4-5)

125

 

 

114

H 120 A2

| (4)

350

 

 

115

H 120 A3

\ (4)

350

 

 

116

H 136 O

KN 18931 (4-5)

30

 

 

117

H 138 Ab

N  (4-5)

85

 

 

118

H 148 Ab

vitmedel  (4-5)

450

 

 

119

H 160 a

N (4-5)

350

 

 

120

H 161 A2

del av X  (4-5)

150

 

 

121

H 165 B2bb

N (4-5)

100

 

 

122

H 165 D2a

RT  (4-5)

1500

 

 

123

H 166 A1a

N (4-5)

70

 

 

124

H 174 A

RT  (4-5)

175

 

 

125

H 175 AR

RT (4-5)

125

 

 

126

H 175 BO

C 2 (4-5)

140

 

 

127

H 176 A2

KN 2.5/2.5 (21632), äkta par  (4)

25

 

 

128

H 176 A2

KN 4/1 (50448), äkta par  (4-5)

55

 

 

129

H 176 A2

RT + C 1 + KN 4/1 (50401), äkta par  (4-5)  (Trippel-enkel)

1750

 

 

130

H 180 A1

C 2 fot + KN 2/3 (09913) + C 2 slinga (plåtsår), äp  (5)

1750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

H 180 A1

C 2 fot + KN 3/2 (02107) + C 2 slinga, äkta par (4-5)

35

 

 

132

H 180 A1

KN 3/2 (01917), äkta par (4-5)

25

 

 

133

H 180 A2

helt X t.v.  (4-5)

150

 

 

134

H 180 B

C 2 fot + KN 2.5/2.5 (07075) + C 2 slinga, äkta par  (5)

35

 

 

135

H 180 B

C 2 fot + KN 3/2 (53627) + C 2 slinga, äkta par (4-5)

35

 

 

136

H 180 B

KN 2.5/2.5 (09297), äkta par (4-5)

25

 

 

137

H 180 B

KN 3/2 (33127), äkta par (4-5)

25

 

 

138

H 186 A2

RT  (4-5)

7500

 

 

139

H 187 A

C 1 + KN 72904 (4-5)

75

 

 

140

H 187 A

C 2 + KN 77727 (4-5)

75

 

 

141

H 187 A

RT (4-5)

80

 

 

142

H 188 AIIO

RT + C 2 + X (4-5) TRIPPEL

3500

 

 

143

H 188 AIIR

RT 6x2.5 (4)

175

 

 

144

H 188 AIO

C 1 (4-5)

60

 

 

145

H 188 AIO

C 2 (4-5)

60

 

 

146

H 188 BIVO

C 1 + KN 61054  (4-5)

75

 

 

147

H 188 BIVO

C 2 + KN 76855 (4-5)

75

 

 

148

H 194 B2

C 1 fot/fana + KN 79378, äkta par (4)

175

 

 

149

H 196 AIIbR

N (4-5)

35

 

 

150

H 196 CR

N  (4-5)

90

 

 

151

H 199

RT + C 2 + KN 4+ (4442.)  (4-5)  TRIPPEL

500

 

 

152

H 199

RT + helt X  (4-5)

1800

 

 

153

H 201 B

RT + KN 21188 (4-5)

2500

 

 

154

H 206 B (C)

KN 2/3 (35854), äkta par (4-5)

70

 

 

155

H 206 B (C)

KN 3/2 (20881), äkta par  (4-5)

80

 

 

156

H 209 A2

RT 8x2 + C 2 (4-5)

1800

 

 

157

H 210 :0-T1

C 1 + KN 42980 (4-5)

30

 

 

158

H 210 :0-T1

C 2 + KN 39485  (4)

30

 

 

159

H 210 :0-T1

RT (4-5)

30

 

 

160

H 210 :1-T1

RT + C 1 (4-5)

475

 

 

161

H 211 BIR

N  (4-5)

750

 

 

162

H 214 AIc

KN 74341 (4-5)

60

 

 

163

H 214 AIIb

C 1  (4-5)

30

 

 

164

H 214 AIIb

C 2   (4-5)

30

 

 

165

H 214 AIIc

C 2 + KN 89946  (4-5)

3500

 

 

166

H 215

RT + C 1 (4-5)

400

 

 

167

H 215

RT + C 2  (4-5)

400

 

 

168

H 219

RT 6x3.5 + C 1 fot + KN 2+ (4-5) TRIPPEL

200

 

 

169

H 220

C 1 (4-5)

35

 

 

170

H 220

C 2 (4-5)

35

 

 

171

H 220

RT (4-5)

50

 

 

172

H 224

RT + KN 1.5+ (4-5)

50

 

 

173

H 227

C 1 + KN 78749  (4-5)

100

 

 

174

H 227

KN 68670 + svarta fläckar i IR  (5)

45

 

 

175

H 228 AIa

C 1 (4-5)

125

 

 

176

H 228 AIa

C 2 (4-5)

125

 

 

177

H 228 BI

KN 2/3 (89842), äkta par (4) 

160

 

 

178

H 229 A

C 1 (4-5)

35

 

 

179

H 229 A

RT (4-5)

40

 

 

180

H 229 A

C 2  (4-5)

50

 

 

181

H 229 A

C 2 + KN 2.5/2.5 (89644), äkta par (4-5)

150

 

 

182

H 229 B

C 1 (4-5)

30

 

 

183

H 229 B

KN 2.5/2.5 (85895), äkta par (4)

65

 

 

184

H 229 B

RT (4-5)

35

 

 

185

H 234 B

RT 6x3.5  (4-5)

100

 

 

186

H 235 B

RT + C 2 (4-5)

375

 

 

187

H 238 B

RT 8x2 + mark. g  (4-5)

225

 

 

188

H 238 B

RT 8x2 + mark. j  (4-5)

225

 

 

189

H 239 A

KN 39424  (4-5)

40

 

 

190

H 239 B

C 2 (4-5)

50

 

 

191

H 239 B

KN 30835 (4-5)

50

 

 

192

H 246 B

KN 97668  (4-5)

125

 

 

193

H 246 B

RT 6x3.5  (4-5)

200

 

 

194

H 249 A

C 1 + KN 98337 (4-5)

60

 

 

195

H 249 A

C 2 + KN 60548 (4-5)

60

 

 

196

H 249 B

C 1 (4-5)

90

 

 

197

H 249 B

C 2 (4-5)

80

 

 

198

H 249 B

KN 54124  (4-5)

85

 

 

199

H 249 B

RT 6x2.5  (4-5)

125

 

 

200

H 249 C

RT 6x2.5 + C 2 (4-5)

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

H 250 Aa

RT 6x2.5  (4-5)

30

 

 

202

H 250 Aa

RT 8x2 svart (4-5)

25

 

 

203

H 250 Ab

KN 47260 - 47262 (11 mm), 3 kn i följd utan cyls  (4.5)

50

 

 

204

H 251 A

C 1 + KN 95752 (4-5)

55

 

 

205

H 251 A

C 2 + KN 88678 (4-5)

55

 

 

206

H 251 A

RT 8x2 (4-5)

55

 

 

207

H 253

RT 8x2 + C 1 (4-5)

125

 

 

208

H 253

RT 8x2 + C 2 (4)

125

 

 

209

H 254 A

RT 6x3.5  (4-5)

40

 

 

210

H 254 B

RT 6x3.5, räfflat papper, grått omslag  (4)

300

 

 

211

H 255

RT 6x3.5 (4-5)

30

 

 

212

H 255

RT 8x2  (4)

35

 

 

213

H 257

del av styrlinje + bruten ramlinje  (4-5)

90

 

 

214

H 259 AIa

KN 3/2 (96999) + svarta streck  i IR, äkta par  (4-5) mkt ovanligt

3250

 

 

215

H 260 A1:1

RT 6x2.5 (4-5)

275

 

 

216

H 261 A1

KN 369720 höger rad  (4)  (gråaktigt gulorange omslag)

1000

 

 

217

H 261 A2

j/k/i, äkta triss (4-5) (gulaktigt orange omslag)

500

 

 

218

H 274 B1

C 1  (4-5)

125

 

 

219

H 274 B1

C 2  (4-5)

125

 

 

220

H 274 B2

C 1  (4-5)

30

 

 

221

H 274 B2

N  (4-5)

25

 

 

222

H 275 BII

KN 1/4 (07038), äkta par (4-5), grågult omslag

90

 

 

223

H 275 BII

RT (4), gult omslag

75

 

 

224

H 279

KN 1/4 (06000), äkta par  (4-5)  obs nr

150

 

 

225

H 285 B1

mark. b + KN 001045 mittplac.  (5)

1000

 

 

226

H 285 C1

KN 252906 nedre raden (4-5)

75

 

 

227

H 285 C1

RT + mark. f  (4-5)

250

 

 

228

H 285 C1

RT + mark. j  (4-5)

250

 

 

229

H 285 C2

RT + mark. m (4-5)

250

 

 

230

H 287 A1

C 1 fot/fana + KN 86354 blockstil, äkta par  (4-5)

100

 

 

231

H 287 A1

KN 41450 antikva  (4-5)  svår

150

 

 

232

H 287 A1

RT + C 2  (4-5)

125

 

 

233

H 287 A2

C 1 fot/fana + KN 49088 antikva, äkta par  (4-5)

275

 

 

234

H 287 B3

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

90

 

 

235

H 287 B3

C 2  (5)

45

 

 

236

H 287 B3

KN 85413  (4)

50

 

 

237

H 287 B3

RT (4-5)

50

 

 

238

H 289 A1

RT + KN 42743 antikva  (4)  lågt utrop

200

 

 

239

H 289 A2

C 1  (4-5)

750

 

 

240

H 289 A2

RT  (4-5)

900

 

 

241

H 289 A2

RT + KN 85599 blockstil  (4)

3000

 

 

242

H 289 B1

C 1  (4-5)

40

 

 

243

H 289 B2

C 1 (4-5)

40

 

 

244

H 293 A:1

KN 170146 nedre raden  (4-5)

55

 

 

245

H 293 A:1

KN 468068 övre raden (4-5)

50

 

 

246

H 293 A:1

mark. b + RT (4)

60

 

 

247

H 293 A:1

mark. c (svart rektangel) typ 1 (4-5)

450

 

 

248

H 293 A:1

mark. c (svart rektangel) typ 2  (5)

450

 

 

249

H 293 A:1

mark. c (svart rektangel) typ 3, inlagan ngt skadad i IR

200

 

 

250

H 293 A:1

mark. c (svart rektangel) typ 4  (4-5)

450

 

 

251

H 293 A:1

mark. e (svart rektangel) typ 1 (4-5)

600

 

 

252

H 293 A:1

mark. e (svart rektangel) typ 3 (4-5)

600

 

 

253

H 293 A:2

KN 083821 nedre raden  (4-5)

600

 

 

254

H 293 A:2

KN 346082 övre raden (4-5)

600

 

 

255

H 293 B:1

KN 057658 nedre raden (4-5)

60

 

 

256

H 293 B:1

mark. c (svart rektangel) typ 1  (4-5)

550

 

 

257

H 293 B:1

mark. c (svart rektangel) typ 3  (4-5)

550

 

 

258

H 293 B:2

KN 162435 nedre raden  (5)

275

 

 

259

H 293 B:3

KN 171718 nedre raden  (4-5)

450

 

 

260

H 293 B:3

mark. a  (4-5)

400

 

 

261

H 293 C:1

mark. c (svart rektangel) typ 1  (4-5)

175

 

 

262

H 293 C:1

mark. c (svart rektangel) typ 3 (4-5)

175

 

 

263

H 293 C:1

mark. c  (svart rektangel) typ 3 + RT  (4)

250

 

 

264

H 293 D:1

mark. c (svart rektangel) typ 1 (4-5)

50

 

 

265

H 293 D:1

mark. c (svart rektangel) typ 3 (4-5)

50

 

 

266

H 293 D:1

mark. c(svart rektangel) typ 3 + RT  (4-5)

250

 

 

267

H 293 D:1

mark. d (svart rektangel) typ 3 (19 mm från kant)  (5)

1200

 

 

268

H 293 D:1

mark. d (svart rektangel) typ 4 (19 mm från kant)

1200

 

 

269

H 293 D:1

RT + KN 042304 nedre raden (4)

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

H 293 D:2

mark. e (svart rektangel) typ 3 (4-5)

375

 

 

271

H 293 D:3

KN 123596 nedre raden (4-5)

60

 

 

272

H 293 D:3

mark. a (4-5)

110

 

 

273

H 293 D:3

mark. a + KN 007162 nedre raden (4-5)

90

 

 

274

H 293 D:3

mark. a + RT + KN 253524 nedre raden  (4-5)

2000

 

 

275

H 295 Ia

RT + C 1 fana (4-5)

35

 

 

276

H 295 II

C 2 (4-5)

25

 

 

277

H 295 II

C 2 + KN 06947 (4-5)

45

 

 

278

H 297 Aa

RT + C 1  (4-5)

225

 

 

279

H 297 Aa

RT + KN 70152  (4.5)

250

 

 

280

H 297 Ab

KN 68399  (4-5)

450

 

 

281

H 297 Ab

N  (4-5)

300

 

 

282

H 297 B1b

N (4-5)  (gråbrunt omslag, inlaga med vitmedel)

175

 

 

283

H 297 B2a

C 1 + KN 39041 (4-5) (gulbrunt omslag, inlaga utan vitmedel)

150

 

 

284

H 297 B2a

C 2 + KN 52347 (4-5)

150

 

 

285

H 297 B2b

C 2  (4-5)  (gulbrunt omslag, inlaga med vitmedel)

250

 

 

286

H 297 B2b

KN 62696 (4-5)

350

 

 

287

H 300 A1

C 1 (4-5)  (gråaktigt brunt omslag utan eller få fiber)

30

 

 

288

H 300 A1

RT (4-5)

40

 

 

289

H 300 B2

C 1 (4-5)  (gulaktigt brunt omslag med fiber)

30

 

 

290

H 300 B2

C 1 + KN 52111  (4-5)

50

 

 

291

H 300 B2

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

50

 

 

292

H 300 B2

KN 14151 (4-5)

30

 

 

293

H 301 A:1

mark. b + RT  (5)

350

 

 

294

H 301 A:1

mark. c1, bred IR (13mm) så även gul streck syns (4)

100

 

 

295

H 301 A:2

mark. i + RT + KN 354442 nedre raden  (4-5)  TRIPPEL

2750

 

 

296

H 301 A:3

N (4-5)

100

 

 

297

H 301 C:1/3

kpl cylindervarv inlaga 10-18 med bl.a c1/c2/k i triss

200

 

 

298

H 301 C:2

mark. f + RT  (4-5)

200

 

 

299

H 304 B

C 1 + KN 72047 (4-5)

600

 

 

300

H 305 A1a

KN 76409 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

125

 

 

301

H 305 A1b

C 1 fot/fana + KN 04192, äkta par  (4-5)

125

 

 

302

H 305 A1b

KN 04000 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

150

 

 

303

H 305 A1b

RT + KN 42267 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)  TRIPPEL

2750

 

 

304

H 305 A2a

N (4-5)

60

 

 

305

H 305 A2a

RT  (4-5)

225

 

 

306

H 305 B1a

C 1 fot/fana + KN 18902, äkta par  (4-5)

125

 

 

307

H 305 B1a

KN 93936 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

125

 

 

308

H 305 B1a

RT + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

650

 

 

309

H 305 B1c

KN 1/4 (29659), äkta par  (4-5)

1250

 

 

310

H 305 B1c

KN 60706  (4-5)  obs nr

50

 

 

311

H 305 B2c

C 2 + KN 37161  (4-5)

900

 

 

312

H 305 B2c

RT  (4)

200

 

 

313

H 306 b

RT + C 1 (4-5)

65

 

 

314

H 306 c

RT + KN 70965 (4-5)

200

 

 

315

H 309 B

C 2 fot/slinga + KN 98089, äkta par  (4-5)  obs numret

75

 

 

316

H 309 B

RT + C 2 slinga (4-5) (omslag svag UV-reaktion)

35

 

 

317

H 309 C

KN 25345 (4-5)  (omslag med stark fluor)

550

 

 

318

H 313

blått kedjetryck (4-5)

225

 

 

319

H 316 A1b

C 1 + KN 84519  (4-5)

30

 

 

320

H 316 A2a

KN 63965 (4-5)

100

 

 

321

H 316 A2b

C 2 fot/slinga, äp  (5)

250

 

 

322

H 319 A

C 1 + KN 59808  (4)

150

 

 

323

H 319 A

C 2 + KN 59547 (4-5)

150

 

 

324

H 322

RT + C 1, "klumpfot" (4-5)

50

 

 

325

H 323 Aa

C 2 + KN 38458 (4-5)

45

 

 

326

H 323 Aa

RT (4-5)

30

 

 

327

H 323 Ab

C 2 + KN 04478 (4-5)

1500

 

 

328

H 323 Ac

KN 81198  (4-5)

1000

 

 

329

H 323 Ac

N  (4-5)

550

 

 

330

H 323 Bb

C 2 + KN 91489  (4-5)

300

 

 

331

H 323 Bb

KN 91835 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

800

 

 

332

H 323 Bc

C 1 fot/fana + KN 76956, äkta par  (4-5)

750

 

 

333

H 323 Bc

C 2 + KN 77064  (4-5)

375

 

 

334

H 323 Bc

KN 77070 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

750

 

 

335

H 327 A1aa

C 2 (4-5)

40

 

 

336

H 327 A1aa

KN 58312 (4-5)

45

 

 

337

H 327 A1bb

C 1 (5)

45

 

 

338

H 327 A1bb

C 2 (5)

45

 

 

339

H 327 A1bb

KN 72457, bruna grav.init.  (4-5)

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

H 327 A1bb

RT  (4-5)

60

 

 

341

H 327 A2ba

C 1  (5)

650

 

 

342

H 327 B1ab

C 1 (4-5)

125

 

 

343

H 327 B1ab

C 2  (4-5)

125

 

 

344

H 327 B1ba

N  (4-5)

200

 

 

345

H 329 B

RT + C 1  (4-5)

300

 

 

346

H 329 D1

RT + "liten 4:a" (4-5)

375

 

 

347

H 329 D2a

KN 61263 (4-5)

300

 

 

348

H 329 D2b1

del av regm KR (4-5)

400

 

 

349

H 329 D2b1

RT (4-5)

350

 

 

350

H 334 AII

KN 03754-03758  (4-5) fem kn i följd utan cyls

250

 

 

351

H 338 A

C 1 + gul styrlinje (4-5)

125

 

 

352

H 338 A

C 2 slinga/fot, äkta par  (4)

65

 

 

353

H 338 B

räfflat omslag nedtill  (4-5)

75

 

 

354

H 338 C

C 2 slinga/fot + KN 68037, äkta par (4-5)

125

 

 

355

H 338 C

RT 8x2 (4-5)

60

 

 

356

H 339

RT  + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

400

 

 

357

H 340 A2b

N (4-5)

50

 

 

358

H 340 B2a

N  (4-5)

70

 

 

359

H 341

RT + C 1 + KN 55331 + rosa rand i IR  (4-5)  TRIPPEL

450

 

 

360

H 342

N, È (4-5)

90

 

 

361

H 342

N, plåtsår i "G" (4-5)

90

 

 

362

H 345 A1

RT + tråd i ornamentet  (5)

90

 

 

363

H 347 Aa

RT + KN 035803 mittplac (4-5)

50

 

 

364

H 347 Aa

RT + KN 157097 h. raden (4-5)

50

 

 

365

H 347 Aa

RT + KN 209975 v. raden (4-5)

50

 

 

366

H 347 Ab

KN 007017 mittplac. (4-5)

70

 

 

367

H 347 Ab

KN 348090 v. raden (4-5)

70

 

 

368

H 347 Ab

KN 459629 h. raden (4-5)

70

 

 

369

H 347 Ab

RT (4-5)

90

 

 

370

H 347 Ba

RT + KN 033085 mittplac. (4-5)

50

 

 

371

H 347 Ba

RT + KN 400279 v. raden (4-5)

50

 

 

372

H 350 B

"BQ" (4-5)

45

 

 

373

H 350 B

C 1 + rambrott s.4  (4-5)

125

 

 

374

H 350 B

C 2 + rambrott s.4  (4-5)

125

 

 

375

H 352 A

RT + del av regm på KR  (4-5)

500

 

 

376

H 352 B

C 2  (4-5)  (omslag rent vitt i UV)

375

 

 

377

H 352 B

KN 08607, skarv övertryck  (4-5)

450

 

 

378

H 354 b

RT + C 1  (4-5)

70

 

 

379

H 354 b

RT + C 2 (4-5)

70

 

 

380

H 355 Ia

RT + C 1  (4-5)

70

 

 

381

H 355 Ia

RT + C 2 (4-5)

70

 

 

382

H 355 Ia

RT + KN 10183 (4-5)

75

 

 

383

H 358

RT + C 2 (4-5)

60

 

 

384

H 358

RT + KN 67969 (4-5)

60

 

 

385

H 361 B

Sprucket M i Specimen på 4 krs märket  (4-5)

125

 

 

386

H 362 :1

RT + KN 27119 (4-5)

75

 

 

387

H 371 A2a.2b

C 1 + KN 930989 (4-5)

160

 

 

388

H 371 B.2a

KN 999208 (4-5)

150

 

 

389

H 373 A2

RT + KN 47368  (4-5)

110

 

 

390

H 373 B

RT + KN 24747 (4-5)

125

 

 

391

H 374

RT + C 1  (4-5)

50

 

 

392

H 374

RT + C 2  (4)

55

 

 

393

H 375 A

RT + KN 25938 (4-5)

175

 

 

394

H 377

RT + C 2 fot (4-5)

35

 

 

395

H 377

RT + C 2 slinga

35

 

 

396

H 379

RT + KN 68166 (4-5)

275