A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum onsdagen den 5 februari 2020  kl. 16.00

     Skriftliga anbud mottages t o m onsdagen den 5.2.2020 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 5.2.2020.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 5 februari 2020.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

 

1

Danmark

H 3.70B, very good quality

650

 

 

2

Danmark

H 3.71D, very good quality

650

 

 

3

Danmark

H 3.73B, very good quality

450

 

 

4

Danmark

H 3.81 B, very good quality

275

 

 

5

Danmark

H 3.83 B, very good quality

600

 

 

6

Danmark

H 3.88C, very good quality

700

 

 

7

Danmark

H 3.107, very good quality

650

 

 

8

Danmark

H 3.109 B, very good quality (silver clip)

650

 

 

9

Danmark

H 3.115 A, very good quality

600

 

 

10

Danmark

H 3.118L, very good quality

500

 

 

11

Finland

H 10, plate line at left (4-5)

50

 

 

12

Finland

HA 3 CH, pn 4.,4.,4., very good quality

275

 

 

13

Finland

HA 3 CV, kn3, (KN 3.5+), pn 7.,7,7, very good quality

250

 

 

14

Finland

HA 3 EH, v2, pn 6,6.,6., very good quality

300

 

 

15

Finland

HA 3 EV, kn2 (KN +2.5), pn 3.,3.,3., very good quality

275

 

 

16

Finland

HA 5 HRbN, S7b1, KN 77252, very good quality  Facit 3500 + extra for kn

950

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

17

HA 1 O

KN 56155  (4-5)

275

 

 

18

HA 2 AIR

C 2 h  (4-5)

275

 

 

19

HA 2 AIR

C 2 v  (5)

275

 

 

20

HA 2 BR

C 1 v  (4-5)

700

 

 

21

HA 2 DR

N  (4)

350

 

 

22

HA 11 BbOV

C 1  (5) s.9

125

 

 

23

HA 11 BbOV

KN 89872  (4-5)  s.9

140

 

 

24

HA 12 AOH

C 1 (skuggad)  (4-5)

40

 

 

25

HA 12 B2OH

N  (5) bruten skiljelinje

1700

 

 

26

HA 12 COH 

KN 3/2 (61009) + C 1, äkta par  (5)  s.9

75

 

 

27

HA 12 F1OH

KN 1/4 (20129), äkta par  (4-5)

90

 

 

28

HA 12 F2OV

C 1 fana + KN 4/1 (43782) + C 1 fot, äkta par  (4-5)  s.12

175

 

 

29

HA 14 A1O

KN 2/3 (79431), äkta par  (4-5) brott på lodlinje typ 1b

200

 

 

30

HA 14 B2O

KN +4.5 (76949) + C 2  (4-5)  s.2

125

 

 

31

HA 14 B2O

KN 79957  (4-5) s.2

60

 

 

32

HA 14 B2R

15 mm, perf.fel t.h.  (4)

60

 

 

33

HA 14 B3R

24 mm, RT linje  (4-5)

500

 

 

34

HA 14 C2O

C 2 + KN 91039  (4-5)  s.2

50

 

 

35

HA 14 D2O

C 1 + KN 4+ (8350x)  (4)

110

 

 

36

HA 14 F1O

C 2 fot + KN 3/2 (10599) + C 2 slinga, äp  (4-5)  s.4

50

 

 

37

HA 14 F1O

delat X h/v, äkta par  (4-5)  s.4  (KN 3+2)

200

 

 

38

HA 14 F2O

C 1 fot + KN 3/2 (81849) + C 1 fana, äkta par  (4-5)  s.5

55

 

 

39

HA 15 AO

helt X (KN 3+2)  (5)  s.1

130

 

 

40

HA 15 B1O

C 1 + KN 3.5+ (0161X)  (4)

125

 

 

41

HA 15 B1O

C 2 slinga + KN 3.5+  (4-5)

100

 

 

42

HA 15 CO

C 1 fot + KN 4/1 (00821) + C 1 fana, äkta par  (4-5) s.3

140

 

 

43

HA 15 E1aO

KN 28830  (4-5)

90

 

 

44

HA 15 E1bO

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

60

 

 

45

HA 15 E1bO

KN 1.5/3.5 (99033), äkta par  (4-5)  serie 8 b

75

 

 

46

HA 16 A1bO

C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)  mkt ovanligt

6000

 

 

47

HA 16 BO

C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)  s.2

140

 

 

48

HA 16 BO

helt X  (4-5)

150

 

 

49

HA 16 C2O

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

110

 

 

50

HA 16 C2O

C 1 fana + helt X (KN 4.5+0.5)  (4-5)

90

 

 

 

 

51

HA 2 E

specialsamling om 18 häften (16 O + 2 R) very good quality

350

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

52

H 12 BO

mkt fräscht häfte

12000

 

 

53

H 17 O

(1924), praktkval

5500

 

 

54

H 28 R

(1934) 2: plåtskarvlinje t.v., bra kval

850

 

 

55

H 33 BCO

bra kval

500

 

 

56

H 41 ACCR

bra kval

1100

 

 

57

H 43 ACCR

bra kval

475

 

 

58

H 43 BCCR

bra kval

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

59

H 52 b

C 1 v (4-5)

1400

 

 

60

H 54 Cyd

enkel C 2 h/v, äkta par (4)

2500

 

 

61

H 58 B

C 1 (4-5)

425

 

 

62

H 60 A

C 2  (4-5)

650

 

 

63

H 64 A

C 1 (4-5)

275

 

 

64

H 69

lodrätt streck (4)

125

 

 

65

H 71 AIb1

N  (4-5)

275

 

 

66

H 74

C 1  (4-5)  svår cyls 

275

 

 

67

H 78

C 2 h/v, äkta par  (4-5)

350

 

 

68

H 78

C 2 v (4-5)

50

 

 

69

H 84 a

C 2 h (4-5)

85

 

 

70

H 91

C 1 (4-5)

20

 

 

71

H 91

C 2  (4-5)

20

 

 

72

H 91

C 2 h (4-5)

15

 

 

73

H 91

C 2 v (4-5)

15

 

 

74

H 93 B

C 2 (4-5)

225

 

 

75

H 100 A2

C 2  (4-5)

2000

 

 

76

H 107 .2b

C 1 h/v, äkta par (4-5)

150

 

 

77

H 118 A1b

\|  (4-5)

300

 

 

78

H 147 C

N (4-5)

90

 

 

79

H 147 D1a

N  (4-5)

60

 

 

80

H 147 D1b

N (4-5)

75

 

 

81

H 147 E1

N (4-5)

600

 

 

82

H 161 C2

del av "X" (4-5)

175

 

 

83

H 165 E2

N (4-5)

900

 

 

84

H 166 Ba2b

delad skiljelinje  (4)

250

 

 

85

H 170 BO

KN 2/3 (18254), äkta par  (4-5)

2000

 

 

86

H 173

RT  (4-5)

110

 

 

87

H 180 B

delat X h/v, äkta par (4-5)

200

 

 

88

H 182 IIA

RT + C 1  (4-5)

60

 

 

89

H 182 IIB

KN 05227 + blå linje i IR  (4-5)

50

 

 

90

H 182 IIB

RT + KN 94067  (4-5)

800

 

 

91

H 183

klichévar. + skarvad inlaga

400

 

 

92

H 184 A

RT (4-5)

110

 

 

93

H 187 A

C 1 + KN 79452 (4-5)

90

 

 

94

H 187 A

RT (4-5)

80

 

 

95

H 188 AIIIR

RT (4)

275

 

 

96

H 188 BIVO

RT 6x2.5 (4-5)

275

 

 

97

H 190 A1

RT  (4-5)

325

 

 

98

H 190 D1b

RT (4-5)  mkt ovanligt objekt

25000

 

 

99

H 194 A

C 1 fot + KN 0.5/4.5 (68753) + C 1 fana, äp  (4-5)

200

 

 

100

H 196 AIIaO

KN 3.5/1.5 (88985), äkta par (4-5)

100

 

 

101

H 199

C 1 (4-5)

25

 

 

102

H 199

C 2 (4-5)

25

 

 

103

H 200

C 1 + KN 52545 (4-5)

35

 

 

104

H 205 Aa-T1

RT 6x2.5 + KN +3 (4-5)

60

 

 

105

H 205 Aa-T2

C 1 + KN 06500  (4-5)

375

 

 

106

H 208 O

RT + C 2  (4-5)

150

 

 

107

H 212 AbR

N (4-5)

650

 

 

108

H 212 AbR

C 2 (4-5)

1000

 

 

109

H 214 AIb

C 1 + KN 64917, C 2 + KN 64920 (4-5), 2 häften

350

 

 

110

H 214 AIc

RT 8x2  (4-5)

110

 

 

111

H 214 BII

C 2 + KN 91182 (4-5)

75

 

 

112

H 214 BII

RT 6x2.5 + C 1  (4)

600

 

 

113

H 215

KN 2.5/2.5 (96816) + C 2, äkta par  (4-5)

80

 

 

114

H 216 A

KN 2.5/2.5 (59946) + ”litet kors”, äkta par (4-5)

90

 

 

115

H 218

RT + C 1 fot + KN 23124  (4-5)  TRIPPEL

1000

 

 

116

H 219

KN 11307 blockstil + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

3000

 

 

117

H 219

KN 2/3 (62674), äkta par (4-5)

90

 

 

118

H 224

RT + C 2  (4-5)

350

 

 

119

H 226 A

KN 2.5/2.5 (47666), äkta par (4-5)

450

 

 

120

H 228 AIIb3

C 2 + KN 98373 (4-5)

200

 

 

121

H 235 A

C 1 + KN 2.5/2.5  (17241), äkta par  (4-5)

150

 

 

122

H 239 B

RT + C 1 (4-5)

400

 

 

123

H 244

KN 2.5/2.5 (38760), äkta par (4-5)

125

 

 

124

H 244

KN 4/1 (76813), äkta par (4-5)

110

 

 

125

H 246 A

RT 8x2  (4-5)

60

 

 

126

H 246 B

RT 6x3.5  (4-5)

150

 

 

127

H 247 B

RT (4-5)

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

H 248 A

delvis saknade kronor s.1  (4-5)

125

 

 

129

H 248 A

RT + mark. n (4-5)

60

 

 

130

H 249 B

KN 48337 + var. "197" (4-5)

100

 

 

131

H 250 Ba

N  (4-5)

800

 

 

132

H 250 Bb

RT + C 2  (4-5)

2500

 

 

133

H 252 A

RT  (4-5)

300

 

 

134

H 252 B

RT + C 1 + KN 50971 (4-5)  TRIPPEL

2000

 

 

135

H 252 B

RT + KN 50861  (4-5)

275

 

 

136

H 253

C 1 + KN 1.5/3.5 (21238), äkta par  (4-5)

450

 

 

137

H 256 A

sign. Arne Wallhorn (4-5)

30

 

 

138

H 259 AIa

KN 3/2 (96999), äkta par  (4-5) mkt ovanligt

3250

 

 

139

H 259 AIIa

C 2 + KN 2.5/2.5 (33398), äp, (4) mkt ovanligt

3000

 

 

140

H 259 AIIb

RT + KN 01960 (4)

300

 

 

141

H 259 BIa

KN 04035  (4-5)

375

 

 

142

H 259 BIIc

RT 6x2.5 (4)

350

 

 

143

H 259 BIIc

RT 6x2.5 + C 2  (4-5)

1750

 

 

144

H 260 A2:0

RT 8x2 + KN 37428  (4-5)

450

 

 

145

H 263 A

C 2 + KN 14770 (4-5)

35

 

 

146

H 264

RT svart + C 2 fot (4-5)

100

 

 

147

H 264

RT violett  (4-5)

20

 

 

148

H 271 B

mark. a + RT  (4-5) glansig gummering

175

 

 

149

H 271 B

mark. b + RT  (4-5) glansig gummering

150

 

 

150

H 273 A

RT + C 1 (4-5)

90

 

 

151

H 273 A

RT + C 2 (4-5)

90

 

 

152

H 275 BII1

C 1 fot + KN 1/4 (06961) + C 1 fana, äkta par  (4)

250

 

 

153

H 275 BII1

KN 1/4 (97240) + C 2, äkta par  (4-5)

125

 

 

154

H 276

RT + KN 93368 (4-5)

175

 

 

155

H 281 A

RT  (4-5)

30

 

 

156

H 285 A1

KN 069xx0 nedre raden, 5:e siffran ”osynlig” (4-5)

125

 

 

157

H 285 B2

KN 435005 mittplac.  (5)

150

 

 

158

H 285 B2

mark. q typ 1   (4-5)

125

 

 

159

H 285 C1

RT + d + KN 077227 nedre  (4-5)

600

 

 

160

H 286 A3

C 1  (4-5)

200

 

 

161

H 286 A3

C 2  (4-5)

200

 

 

162

H 287 A1

KN 35178 antikva + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

750

 

 

163

H 288

RT + C 1  (4-5)

125

 

 

164

H 288

RT + C 2  (4-5)

125

 

 

165

H 288

RT + KN 91707  (4)

140

 

 

166

H 289 A1

RT + C 2  (4-5)

175

 

 

167

H 291 A

RT + C 1 + KN 59509  (4-5)  TRIPPEL

2500

 

 

168

H 291 A

RT + C 2  (4-5)

200

 

 

169

H 291 B

RT + C 1  (4)

175

 

 

170

H 293 A:1

mark. a + KN 415282 övre raden (4-5)

70

 

 

171

H 293 D:1

KN 0.5/5.5 (293471), äkta par  (4-5)

125

 

 

172

H 293 D:1

KN 1/5 (293472), äkta par  (4-5)

175

 

 

173

H 293 D:3

N (5)

50

 

 

174

H 297 B1b

RT + KN 74321  (4-5)  (gråakt. brunt omslag, med vitmedel)

450

 

 

175

H 299 B:1

mark. a + RT + KN 1.5/4.5 (198822), äkta par  (4-5)

3000

 

 

176

H 301 D:1

d/e/f, äkta triss  (4-5)

75

 

 

177

H 301 D:1

KN 330561 nedre raden + saknat perf.hål  (4-5)

400

 

 

178

H 303 A

C 1 + KN 62961, C 2 + KN 62694 (4-5), 2 häften

50

 

 

179

H 303 A

RT + KN 57602  (4-5)

175

 

 

180

H 303 B

RT + KN 54472  (4-5)

175

 

 

181

H 304 B

RT + KN 78760 (4-5)

1500

 

 

182

H 305 A2a

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

375

 

 

183

H 305 B1a

RT (4-5)

25

 

 

184

H 306 a

C 2 + KN 11640 (4-5)

50

 

 

185

H 306 a

RT (4-5)

45

 

 

186

H 306 a

RT + C 2 + stor klichéskada s.4  (4-5)

110

 

 

187

H 306 b

C 1 + KN 17542, C 2 + KN 17545 (4-5), 2 häften

50

 

 

188

H 309 C

C 1 (4-5) (omslag stark vitmedel)

375

 

 

189

H 309 C

RT  (4-5)

500

 

 

190

H 311 :0

krokigt RT  (4-5)

250

 

 

191

H 311 :0

mark. g  (4-5)

140

 

 

192

H 311 :0

mark. h  (4-5)

140

 

 

193

H 311 :0

mark. e  (4-5)

50

 

 

194

H 311 :0

RT + mark. j (endast blå styrlinje syns) (4-5)

750

 

 

195

H 311 :4

RT (4-5)

175

 

 

196

H 312 :0

RT + mark. d  (4-5)

125

 

 

197

H 316 A1a

RT + C 1 + KN 12728  (4-5)  TRIPPEL

1250

 

 

198

H 316 A2a

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199

H 316 A2a

RT  (4-5)

140

 

 

200

H 316 A2b

C 1 + KN 80813  (4-5)

700

 

 

201

H 316 B2a

N  (4-5)

110

 

 

202

H 319 B

RT + C 2  (4-5)

250

 

 

203

H 323 Ba

C 1 fot/fana + KN 68367, äkta par  (4-5)

125

 

 

204

H 323 Ba

C 2 + KN 81633 (4-5)

40

 

 

205

H 323 Ba

KN 17220 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

125

 

 

206

H 323 Bb

RT  (4)

150

 

 

207

H 326

RT + KN 71510 (4-5)

175

 

 

208

H 327 B1ab

RT (4-5)

140

 

 

209

H 328 AI

RT + C 1 (4-5)

175

 

 

210

H 328 AI

RT + C 2 (4-5)

175

 

 

211

H 328 BII

RT + C 2  (4-5)

250

 

 

212

H 329 B

liten del av KN på KR  (4-5)

550

 

 

213

H 329 E

C 2 fot/slinga, äp  (5)

2500

 

 

214

H 334 AII

KN 03636 (4-5) lågt utrop

90

 

 

215

H 334 BI

C 2 + KN 96643 (4-5)

35

 

 

216

H 334 BII

KN 94036 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

50

 

 

217

H 336 A

RT + C 1 (4-5)

75

 

 

218

H 336 A

RT + C 2 (4-5)

75

 

 

219

H 336 A

RT + KN 26367 (4-5)

75

 

 

220

H 336 B

RT + C 1 (4-5)  (gulaktigt ljusbrunt - mörkare i dagsljus)

70

 

 

221

H 336 B

RT + C 2 (4)

70

 

 

222

H 338 B

C 1 + KN 49471 + gul styrlinje (4-5)

125

 

 

223

H 338 B

C 2 slinga/fot + KN 33666 + gul styrlinje s.1, äkta par  (4-5)

225

 

 

224

H 338 B

gul linje s.1  (4-5)

110

 

 

225

H 338 B

KN 86215 + gul styrlinje (4-5)

100

 

 

226

H 338 B

RT 8x2 + gul styrlinje  (4-5)

90

 

 

227

H 340 C1a

KN 021228  (4-5) (8 mm, kornig, utan bruten kant)

2200

 

 

228

H 340 D1b

N  (4-5)  (7 mm, slät, utan bruten kant)

1500

 

 

229

H 340 D1b

RT  (4-5) (7 mm, slät, utan bruten kant)

2000

 

 

230

H 340 D3b

N  (4-5) (7 mm, slät, med bruten kant upptill)

1800

 

 

231

H 340 D3b

RT  (4-5)  (7 mm, slät, med bruten kant upptill)

2500

 

 

232

H 343

skarv "glipa" + KN 83273 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

100

 

 

233

H 343

skarv "övertryck" + C 1 + KN 83284  (4-5)

50

 

 

234

H 346 Id

RT + C 2  (4-5)

125

 

 

235

H 347 Ba

besk.regm. + del av regm. KR  (4-5)

500

 

 

236

H 352 B

N  (4-5)

250

 

 

237

H 355 a

delvis otryckt inlaga  (4)

500

 

 

238

H 355 Ib

C 2  (4-5)

55

 

 

239

H 355 Ib

KN 01095  (4-5)

55

 

 

240

H 355 Ib

RT (4)

65

 

 

241

H 355 IIb

RT + KN 27918  (4-5)

350

 

 

242

H 356

RT + C 2 slinga + KN 87637  (4-5)  TRIPPEL

175

 

 

243

H 356

RT + KN 36393  (4-5)

45

 

 

244

H 358

RT + C 2 + KN 45920  (4-5)  TRIPPEL  mkt svår

6500

 

 

245

H 359 A:1

N (4-5)

375

 

 

246

H 360

KN 49730 + defekt regm (4-5)

45

 

 

247

H 363

C 1 + KN 41626 (4-5)

25

 

 

248

H 364 A

C 2 + KN 936210 (4-5)

25

 

 

249

H 371 A2a.1

RT + C 1 (5)

1200

 

 

250

H 371 A2b.2a

C 1 + plåtskarvlinje (4-5)

275

 

 

251

H 373 B

RT + KN 26743  (4-5)

125

 

 

252

H 374

C 1 + KN 06946, C 2 + KN 06949 (4-5), 2 häften

60

 

 

253

H 374

RT + plåtsår  (4-5)

350

 

 

254

H 375 A

RT (4-5)

40

 

 

255

H 375 B

C 1 + KN 37009, C 2 + KN 37012 (4-5), 2 häften

75

 

 

256

H 377

KN 52924 + C 2 fot/slinga + RT, äkta par  (5)

500

 

 

257

H 379

RT + KN 26324 (4-5)

225

 

 

258

H 386 BII

KN 82155 5.8 mm från bilden + C 1 fana/fot, äkta par (4-5)

500

 

 

259

H 386 BII

RT + C 2  (4-5)

400

 

 

260

H 388

RT + C 1 (4-5)

90

 

 

261

H 388

RT + C 2 (4-5)

90

 

 

262

H 390 I

smalt RT + KN 04363 (4-5)

175

 

 

263

H 391

RT + KN 67917  (4-5) lågt utrop

150

 

 

264

H 392 I

C 2 + KN 44514 G3 (4-5)

35

 

 

265

H 392 I

RT + extra kotte  (4-5)

35

 

 

266

H 392 II

RT + C 2 + KN 82929  (4)  TRIPPEL

600

 

 

267

H 393 A

delat RT ned/upp + ned/upp + KN 09884, äkta triss (4-5)

700

 

 

268

H 393 B

KN 55565 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

110

 

 

269

H 395

KN 18847 + C 1 fana/fot + RT, äkta par (4-5)

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

H 395

RT + C 1 fana/fot + KN 69738, äkta par (4-5)

450

 

 

271

H 399

C 2 + KN 71047 (4-5)

25

 

 

272

H 400

KN 0.5/4.5  (06406) +  C 1, äkta par  (5)

1800

 

 

273

H 400

RT + C 1   (4-5)

70

 

 

274

H 401 A1

RT + C 1, klichévar. 2 (4-5)

70

 

 

275

H 401 A2

smalt RT + C 1 (4-5)

300

 

 

276

H 404

rött styrmärke  (4-5)

45

 

 

277

H 406

C 2 slinga/fot + KN 08856 + RT, äkta par (4-5)  TRIPPEL

550

 

 

278

H 406

RT + KN 73027 + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5) TRIPPEL

550

 

 

279

H 407 Bb

RT + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

200

 

 

280

H 409

smalt RT + C 1 (4)

300

 

 

281

H 410 a

C 2 fot/slinga + KN 62544, äkta par  (4-5)

70

 

 

282

H 410 a

KN 47232 + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

80

 

 

283

H 410 b

C 1 + KN 39677 (4-5)

60

 

 

284

H 411 B

C 2 (4-5)

125

 

 

285

H 411 B

KN 27179 (4-5)

140

 

 

286

H 412

C 1 + KN 40006 + grå linje i IR (4-5)

40

 

 

287

H 414

smalt RT + C 1  (4-5)

225

 

 

288

H 414

smalt RT + C 2  (4-5)

225

 

 

289

H 415 B

smalt RT + C 2  (4-5)  lågt utrop

125

 

 

290

H 416 a:1

del av C 1 på KR  (4-5)

300

 

 

291

H 417

smalt RT + KN 59659  (4-5)

300

 

 

292

H 419 A

RT + C 1 (4-5)

85

 

 

293

H 423

RT + C 1 + KN 64082  (4-5)  TRIPPEL

200

 

 

294

H 423

smalt RT + C 1 (4-5)

200

 

 

295

H 424

RT + C 2 (4-5)

85

 

 

296

H 425

RT + C 1  (4-5)

55

 

 

297

H 425

smalt  RT + KN 42369  (4-5)

200

 

 

298

H 425

smalt RT + C 1  (4-5)

175

 

 

299

H 425

smalt RT + C 2 + KN 59615  (4-5)  TRIPPEL

450

 

 

300

H 426 A2b

C 1 + KN 78761  (5)

2500

 

 

301

H 426 Ba

smalt RT + C 1 (4-5)

225

 

 

302

H 426 Bb

RT + KN 18059  (4-5)

175

 

 

303

H 428 b

smalt RT + C 2 (KR)  (4-5)

250

 

 

304

H 430 a

delat RT ned/upp, äkta par  (5)  räfflad gummering

2500

 

 

305

H 430 b

C 1 + KN 06454 (4-5)  slät gummering

35

 

 

306

H 430 b

smalt RT + C 1 + KN 20140  (5)  TRIPPEL  slät gummering

1200

 

 

307

H 431

C 2 + KN 08080 nedre raden (4-5), OBS numret

75

 

 

308

H 431

KN 3/2 (45439) + "RT", äkta par (4-5)

110

 

 

309

H 432 II

C 1 + KN 63231 + grå linje i KR (4-5)

125

 

 

310

H 432 II

KN 63232 + grå linje I  KR  (4-5)

90

 

 

311

H 432 II

RT + grå linje längs KR  (4)

125

 

 

312

H 433 A

RT + C 1 + KN 14525 (G3)  (5)  TRIPPEL

300

 

 

313

H 433 A

snedskuret omslag, mkt snedc. Inlaga

500

 

 

314

H 433 B-T1

C 2 + KN 33441 (G3)  (5)  "ögonbryn på björnungen"

475

 

 

315

H 433 B-T1

C 2 + KN 42099  (G3)  (5)

350

 

 

316

H 433 B-T1

RT + KN 67617 (G2b)  (4-5)

1250

 

 

317

H 433 B-T2

C 1 + KN 09186 (G3)  (4-5)

400

 

 

318

H 433 B-T2

RT  (4-5)

300

 

 

319

H 433 B-T2

RT + C 2  (4-5)

350

 

 

320

H 433 B-T2

RT + KN 63558 G2b (4-5)

375

 

 

321

H 437

C 2 + plåtskarvlinje (4-5)

100

 

 

322

H 437

RT + C 1 (4-5)

60

 

 

323

H 439

C 2 + KN 22722  (4-5)  obs nr

50

 

 

324

H 439

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

900

 

 

325

H 439

smalt RT + C 2 + KN 97768  (4-5)  TRIPPEL

500

 

 

326

H 441

otryckt omslag, normal häftesinlaga

750

 

 

327

H 441 A

smalt RT + C 2 (4-5)

175

 

 

328

H 443

RT + KN 84922, med grön fläck (4-5)

90

 

 

329

H 446 A

färgstrip blå > svart  (4-5) mkt tydliga

650

 

 

330

H 446 A

röd och gul fyrkant  (4-5)

650

 

 

331

H 448 A1

C 1 + KN 37994  (4-5)  "randigt omslag"

60

 

 

332

H 448 A1

smalt RT + C 1 + KN 02992  (4-5)  TRIPPEL

2750

 

 

333

H 448 A2

C 1  (4-5)

80

 

 

334

H 448 A2

C 2 (4-5)

80

 

 

335

H 451

smalt RT + C 1  (4-5)

225

 

 

336

H 452 A

C 2 + KN 0.5/4.5 (37392), äkta par (4-5)

110

 

 

337

H 452 A

KN 4.5/0.5 (37576), äkta par  (4-5)  ej tidigare känd på A

1500

 

 

338

H 452 A

RT + C 2 (4-5)

65

 

 

339

H 452 B

RT + KN 60032 mittplac. (4-5)

1500

 

 

340

H 453 B

C 1 + KN 30485  (5)

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341

H 453 B

C 2 + KN 22430  (4-5)

275

 

 

342

H 453 B

färgade fyrkanter  (4-5)

250

 

 

343

H 454 B

smalt RT (4-5)

65

 

 

344

H 455 A

RT + C 2 (4-5)

125

 

 

345

H 456 A

C 2 slinga/fot + KN 21633, äkta par (4-5)

75

 

 

346

H 456 A

klichévar. ”995”, KN 3/2 (32193), äkta par (4-5)

750

 

 

347

H 456 A

klichévar. ”995”, KN 88841 + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

200

 

 

348

H 458 A

C 1  (4-5)

45

 

 

349

H 458 A

C 2  (4-5)

45

 

 

350

H 458 A

RT (4-5)

45

 

 

351

H 462

RT + C 1 + KN 98541  (4-5)  TRIPPEL

1500

 

 

352

H 463 R

RT + C 1 (4-5)

60

 

 

353

H 464 A

C 1 + KN 02041 (4-5) slät gummering

50

 

 

354

H 464 A

C 2 + KN 08252 (4-5) slät gummering

50

 

 

355

H 464 A

RT + C 2 + KN 29382  (4-5)  TRIPPEL (tupp utan öga) slät gummering

400

 

 

356

H 464 B

C 1 + KN 10087, räfflad gummering  (5)

45

 

 

357

H 464 B

C 2 + KN 10378 84-5), räfflad gummering

45

 

 

358

H 465 B

RT + KN 62024 (4-5)

500

 

 

359

H 469

RT (4-5)

60

 

 

360

H 469

RT + C 1  (5)

125

 

 

361

H 469

RT + C 2 (4-5)

125

 

 

362

H 470

RT + C 1  (4-5)

950

 

 

363

H 470

RT + C 2 (4-5)

950

 

 

364

H 470

RT + KN 35885  (4-5)

1100

 

 

365

H 474

C 1 + del av regm. KR  (4-5)

550

 

 

366

H 474

C 2 fot/slinga + RT, äkta par  (4-5)

175

 

 

367

H 475

smalt RT + C 2  (4-5)

250

 

 

368

H 476 B

C 1 + KN 36006 + klichévar "hack i emblemet"  (4-5)

150

 

 

369

H 476 B

RT + C 2 (4-5)

65

 

 

370

H 477 A1

KN 1.5/3.5 (61118), äkta par (4-5)

130

 

 

371

H 477 A1

KN 4/1 (25412), äp, KN 25413 mitt, KN 0.5/4.5 (25414) + C 2, äp  (4-5)

300

 

 

372

H 477 A1

KN 88155 h.-plac. (4-5)

100

 

 

373

H 482 A

C 2 (4-5)

125

 

 

374

H 484 B

RT + C 1 (4-5)

600

 

 

375

H 484 B

RT + C 2 (4)

300

 

 

376

H 487

del av färgstrip (4-5)

300

 

 

377

H 489 AII

C 1 + KN 05315  (5)

150

 

 

378

H 489 AII

C 2 + KN 05666  (4-5)

150

 

 

379

H 489 BI

C 2 + KN 21158 v-plac  (5)

400

 

 

380

H 491 B

C 2 + KN 67406 (4-5)

75

 

 

381

H 491 B

RT + C 1 (4-5)

100

 

 

382

H 491 B

RT + KN 60052 (4-5)

100

 

 

383

H 495 AI

C 1 + KN 19855 (4-5)

125

 

 

384

H 495 AI

C 2 + KN 19810 (4-5)

125

 

 

385

H 495 BI

smalt RT + KN 96180  (4-5)

250

 

 

386

H 495 BII

KN 91512 (4-5)

125

 

 

387

H 495 BII

RT + C 2  (4-5)

140

 

 

388

H 497

KN 09737 h.-plac. (4-5)

90

 

 

389

H 497

RT + C 2 + KN 30571 mittplac. (4-5)  TRIPPEL

300