A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum tisdagen den 15 maj  2018  kl. 16.

   Skriftliga anbud mottages t o m tisdagen den 15.5.2018 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 15.5.2018.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 15 maj 2018

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

1

Danmark

H 3.11df, good quality

1800

 

 

2

Danmark

H 3.12eg, good quality

1500

 

 

3

Danmark

H 3.18B, good quality

2500

 

 

4

Danmark

H 4.14A, very good quality

1750

 

 

5

Danmark

H 4.29LA, -.05 1929, very good quality

650

 

 

6

Danmark

H 4.52LB, very good quality

1500

 

 

7

Danmark

HA 4, very good quality

1700

 

 

8

Finland

HA 1, pn 1, kn3 (1197), very good quality

275

 

 

9

Finland

HA 1, pn 2*, very good quality

70

 

 

10

Finland

HA 1, pn 4, very good quality

70

 

 

11

Finland

HA 1, pn 6*, n kh, very good quality

120

 

 

12

Finland

HA 1, pn 9*, very good quality

70

 

 

13

Finland

HA 2 (HaP-TeP-HaP), pn 14, 19.,24., very good quality

325

 

 

14

Finland

HA 2, PII, pn 15.,10.,25., ö kh, good quality

325

 

 

15

Finland

HA 2, pn 7,12.,2., -.20 med best.nr, very good quality

1500

 

 

16

Finland

HA 2, PV, pn 7.,2,7., very good quality

325

 

 

17

Finland

HA 3 CH, pn 4.,4.,4., very good quality

325

 

 

18

Finland

HA 3 CV, pn 7,7.,7., KN 4+, very good quality

375

 

 

19

Finland

HA 3 DH, pn 2,2.,2., ö kh, very good quality

500

 

 

20

Finland

HA 3 DH, pn 8.,8.,8., very good quality

500

 

 

21

Finland

HA 3 DV, pn 3.,3,3, KN +3, very good quality

500

 

 

22

Finland

HA 3 DV, pn 7,7.,7., KN 3+, very good quality

500

 

 

23

Finland

HA 3 EV, kn2, pn 3., 3, 3, very good quality

325

 

 

24

Finland

HA 5 HRbN, S7b1, KN 77252, very good quality  Facit 3500 + extra for kn

1200

 

 

25

Norge

FH 17 IIddA, very good quality

1500

 

 

26

Norge

FH 18 IIddB, very good quality

150

 

 

27

Norge

FH 20 IIA (20-10-5), very good quality

225

 

 

28

Norge

FH 22 A, (25-15-10), very good quality

140

 

 

29

Norge

FH 29 B, good quality

250

 

 

30

Norge

FH 45 Ay, KN 033218, very good quality

225

 

 

31

Norge

FH 63 II, very good quality

750

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

32

HA 9 A1O

C 1  (4)

250

 

 

33

HA 9 A1O

KN 1.5/3.5 (30221), äkta par  (5)

125

 

 

34

HA 10

Nord 63 i blå färg, kpl sats 4 olika  (4-5)

275

 

 

35

HA 11 BaOV

var. förskjuten textruta (4)

70

 

 

36

HA 14 A1O

KN 2/3 (79431), äkta par  (4-5) brott på lodlinje typ 1b

200

 

 

37

HA 14 C2O

N, brunt streck i höger marg.  (4-5)

75

 

 

38

HA 14 C3O

KN 4.5/0.5 (76425), äkta par  (4-5)

250

 

 

39

HA 17 A1

KN 2/3 (30767), äkta par  (4-5) serie 1

35

 

 

40

HA 21 A

RT 6x2.5 + KN 2+  (4-5)

50

 

 

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

41

H 19 IO

(1925), praktkval

7500

 

 

42

H 31

praktex

750

 

 

43

H 32 AR

(1936), bra kval

1500

 

 

44

H 32 AR

(1937), bra kval

3500

 

 

45

H 33 CCR

god kval

125

 

 

46

H 41 AbBCR

very good quality

7500

 

 

47

H 41 BCBR

1: C 1 h, bra kval

7500

 

 

48

H 41 BCCO

bra kval

3000

 

 

49

H 48 A1

stpl Mälarhöjden 25.11.49, bra kval

200

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

50

H 52 b

C 1 h (4-5)

1500

 

 

51

H 52 b

C 1 v (4-5)

1500

 

 

52

H 71 AIa

C 1 h (4-5)

150

 

 

53

H 71 AIa

C 2  (4-5)

225

 

 

54

H 71 AIb

N (4-5)

110

 

 

55

H 83 A

C 2 (4-5)

40

 

 

56

H 85 A

C 1  (4-5)

75

 

 

57

H 85 A

C 2  (4-5)

50

 

 

58

H 96 A

C 2 (4-5)

125

 

 

59

H 96 B

C 1 h  (4)

125

 

 

60

H 96 B

C 2 v  (4-5)

90

 

 

61

H 111

C 2 (4-5)

40

 

 

62

H 112

C 1  (4-5)

40

 

 

63

H 133 Ab

N, plåtsår  (4-5)

2000

 

 

64

H 133 Bb

N (4-5)

375

 

 

65

H 147 E1

RT  (4-5)

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

H 150 AO

C 1 + perf.fel  (4)

50

 

 

67

H 156 O

KN 1/4 (26738) + C 1, äkta par  (5)

2750

 

 

68

H 165 F2b

N (4-5)

140

 

 

69

H 166 A1a

N (4-5)

50

 

 

70

H 166 A2a

N (4-5)

45

 

 

71

H 175 AO

RT (4-5)

125

 

 

72

H 176 A2

saknat perf.hål + RT + KN 2.5/2.5 (47749) + C 1, äp (4-5)

750

 

 

73

H 180 A1

C 2 fot + KN 3/2  (75557) + C 2 slinga, äp  (4-5)  obs numret

40

 

 

74

H 186 A1

N  (4-5)

200

 

 

75

H 186 A2

(4-5)

650

 

 

76

H 186 B

N (4-5)

40

 

 

77

H 187 A

RT + C 1 + KN 73576  (4-5)  Trippel

3000

 

 

78

H 189 A2

RT, "extra boll" (4-5)

75

 

 

79

H 189 B

N (4-5)

30

 

 

80

H 194 A

C 2 + X övre raden (14.0 mm) (4-5)

175

 

 

81

H 194 A

KN 0.5/4.5 (68246), äkta par (4-5)

65

 

 

82

H 195 CII

RT + "röd hov" (4-5)

75

 

 

83

H 200

RT (4-5)

35

 

 

84

H 206 A

N (4-5)

45

 

 

85

H 206 A

RT 6x2.5 + C 2 + KN +3 (4-5) TRIPPEL

750

 

 

86

H 206 C

RT 6x2.5 (4-5)

100

 

 

87

H 210 :1-T2

KN +3.5 (4)

225

 

 

88

H 211 BIIIb

RT 8x2 + färgfläckar i IR  (4)

4500

 

 

89

H 214 AIIc

C 2  (5)

2000

 

 

90

H 215

RT (4-5)

35

 

 

91

H 216 A

C 2  (4-5)

30

 

 

92

H 219

KN 54110 antikva (4-5)

150

 

 

93

H 219

RT 8x2 + C 2 (4)

2500

 

 

94

H 222 A

RT + delat kors t.v. + KN +1.5 (4-5)

80

 

 

95

H 222 A

RT + G1-G2 + KN +5.5 (4)

80

 

 

96

H 225 A3

RT + "kanonport" (4)

50

 

 

97

H 226 A

KN 2.5/2.5 (49499), äkta par (4-5)

500

 

 

98

H 228 BI

KN 1.5/3.5 (91631), äkta par  (4)

200

 

 

99

H 229 B

KN 2.5/2.5 (86616), äkta par (4-5)

70

 

 

100

H 230

C 1 (4-5)

25

 

 

101

H 230

C 2  (4-5)

25

 

 

102

H 231 B

RT 6x2.5 + KN 03726  (4-5)

450

 

 

103

H 232 B

RT 8x2, blågrön linje i IR (4-5)

125

 

 

104

H 238 A1

mark. b (4-5)

150

 

 

105

H 238 A1

mark. h/i/j/k, äkta fyrtal  (4-5)

250

 

 

106

H 238 A1

mark. j + RT 6x2.5  (4-5)

1000

 

 

107

H 238 A1

mark. j + RT 8x2  (4-5)

125

 

 

108

H 238 A1

RT 6x2.5  (4-5)

675

 

 

109

H 238 A1

RT 8x2 + KN 010293 vänster rad  (4-5)

250

 

 

110

H 238 A2

KN 1.5/4.5 (217011), äkta par  (4-5)

375

 

 

111

H 238 A2

KN 185674 mittplac.  (4-5)

150

 

 

112

H 238 A2

KN 5.5/0.5 (259265), äkta par  (4-5)

400

 

 

113

H 238 A2

mark. d + RT 8x2  (4-5)

90

 

 

114

H 238 A2

mark. e + RT 8x2  (4-5)

90

 

 

115

H 238 A2

mark. h/i/j/k, äkta fyrtal  (4-5)

250

 

 

116

H 238 A2

mark. i + RT 8x2  (4-5)

90

 

 

117

H 238 A2

mark. j + RT 8x2  (4-5)

90

 

 

118

H 238 A2

mark. k + RT 8x2  (4)

90

 

 

119

H 238 A2

RT 8x2 + KN 316679 höger rad  (4)

250

 

 

120

H 238 A2

RT 8x2 + KN 307492 vänster rad  (4-5)

250

 

 

121

H 238 A3

KN 1.5/4.5 (148267), äkta par  (5)

500

 

 

122

H 238 A3

KN 1/5 (010280), äkta par  (4-5)

500

 

 

123

H 238 A3

KN 193196 mittplac.  (4)

225

 

 

124

H 238 A3

KN 2.5/3.5 (193153), äkta par  (4-5)

600

 

 

125

H 238 A3

KN 2/4 (192081), äkta par  (4-5)

500

 

 

126

H 238 A3

KN 5.5/0.5 (245679), äkta par  (4-5)

450

 

 

127

H 238 A3

mark. a + RT 8x2  (4-5)

110

 

 

128

H 238 A3

mark. b+ RT 8x2  (4-5)

375

 

 

129

H 238 A3

mark. d + RT 8x2  (4-5)

110

 

 

130

H 238 A3

mark. e + RT 8x2  (4-5)

110

 

 

131

H 238 A3

mark. h + RT 8x2  (4-5)

110

 

 

132

H 238 A3

mark. j/k, äkta par  (4-5)

90

 

 

133

H 238 A3

mark. k + RT 8x2  (4-5)

110

 

 

134

H 238 A3

mark. m + RT 8x2  (4-5)

110

 

 

135

H 238 A3

RT + mark. h/i/j/k, äkta fyrtal  (4-5)

2000

 

 

136

H 238 A3

RT 8x2 + KN 327095 höger rad  (4-5)

500

 

 

137

H 238 B

KN 141806 mittplac.  (4-5)

300

 

 

138

H 238 B

KN 2.5/3.5 (135313), äkta par  (4-5)

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

H 238 B

mark. d + RT 8x2  (4)

300

 

 

140

H 238 B

mark. d/e, äkta par  (4-5)

175

 

 

141

H 238 B

mark. h/i/j/k, äkta fyrtal  (4)

1500

 

 

142

H 238 B

mark. i + RT 8x2  (4-5)

300

 

 

143

H 243 A

genomlysande färg på frimärkena  (4-5)

100

 

 

144

H 247 A

brunröd linje i IR  (4-5)

40

 

 

145

H 247 B

brunröd linje i IR (4-5)

50

 

 

146

H 248 A

KN 056061 mittplac. + hjälpperf. (4-5)

400

 

 

147

H 251 A

C 1 (4-5)

45

 

 

148

H 251 A

C 2 (4-5)

45

 

 

149

H 252 A

C 1 (4-5)

250

 

 

150

H 252 A

C 2 (4-5)

250

 

 

151

H 253

KN +3 (4-5)

90

 

 

152

H 257

del av styrlinje + del av KN (4-5)

150

 

 

153

H 258 A2

C 2 slinga (4-5)

675

 

 

154

H 259 AIa

RT 6x2.5 (4-5)

110

 

 

155

H 259 AIb

RT 8x2  (4)

70

 

 

156

H 259 AIIa

C 2 (4-5)

25

 

 

157

H 259 AIIa

KN 3/2 (35267), äkta par (4-5)

90

 

 

158

H 259 AIIb

C 1 + KN 19319 (4-5)

110

 

 

159

H 259 BIIa

KN 2.5/2.5  (45035), äkta par  (4-5)

3000

 

 

160

H 259 BIIb

KN 95723  (4-5)

30

 

 

161

H 260 A1:0

RT 6x2.5  (4-5)

250

 

 

162

H 260 A1:1

RT 6x2.5  (4-5)

250

 

 

163

H 263 A

C 1 + KN 22253  (4-5)

35

 

 

164

H 263 A

C 2 + KN 14770 (4-5)

35

 

 

165

H 263 A

RT + KN 92160 (4-5)

550

 

 

166

H 263 B

C 1 (4-5)

40

 

 

167

H 263 B

C 2 (4-5)

40

 

 

168

H 263 B

KN 25835 (4-5)

45

 

 

169

H 269 A

RT (4-5)

30

 

 

170

H 271 A

N (4-5), glansig gummering

25

 

 

171

H 271 A

N (4-5), matt gummering

25

 

 

172

H 271 B

mark. a + RT  (4-5) matt gummering

150

 

 

173

H 271 B

mark. c (4-5) glansig gummering

35

 

 

174

H 271 B

mark. e + RT  (4) glansig gummering

150

 

 

175

H 271 B

mark. f (4-5) glansig gummering

70

 

 

176

H 271 B

N (4-5), blank gummering

25

 

 

177

H 271 B

N (4-5), matt gummering

25

 

 

178

H 271 B

RT (4-5) glansig gummering

25

 

 

179

H 271 B

mark. a + RT (4-5) glansig gummering

175

 

 

180

H 271 B

 mark. b + RT  (4-5) glansig gummering

150

 

 

181

H 271 B

mark. f + RT (4) glansig gummering

350

 

 

182

H 274 B2

RT + KN 06595 (4-5)

275

 

 

183

H 275 BI

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

1200

 

 

184

H 276

C 2 (4-5)

30

 

 

185

H 276

KN 36958 (4-5)

35

 

 

186

H 279

C 1 + KN 82741 (4-5)

30

 

 

187

H 284

KN 01993  (4-5)

200

 

 

188

H 284

KN 2.5/2.5 (x6096), äkta par (4-5)

55

 

 

189

H 284

KN 2/3 (34272), äkta par (4-5)

55

 

 

190

H 287 A1

C 2 + KN 59942 blockstil (5)

75

 

 

191

H 288

RT + KN 91459 (4-5)

150

 

 

192

H 291 A

RT + KN 32807 (4-5)

200

 

 

193

H 293 C:3

mark. a  (4-5)

400

 

 

194

H 293 D:1/:3

KN 1.5/4.5 (287565), äkta par  (4-5)

1500

 

 

195

H 295 Ia

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

35

 

 

196

H 295 Ia

RT + C 1 fana (4-5)

35

 

 

197

H 295 Ia

RT + C 1 fot (4-5)

35

 

 

198

H 296 A

RT (4-5)

20

 

 

199

H 297 Aa

RT + C 1  (4-5)

175

 

 

200

H 297 Aa

RT + KN 70152  (4.5)

250

 

 

201

H 297 Ba

C 2 + KN 00998 (4-5)

75

 

 

202

H 297 Bb

C 2  (5)

125

 

 

203

H 297 Cb

C 1 + KN 62886  (5)

450

 

 

204

H 297 Cb

C 2 + KN 62691  (4-5)

450

 

 

205

H 297 Cb

KN 62846  (4-5)

250

 

 

206

H 299 B:1

KN 0.5/5.5 (232783), äkta par  (4-5)

300

 

 

207

H 299 B:1

mark. a + RT + KN 007652 vänster rad  (4-5)

250

 

 

208

H 299 B:1

RT + KN 205275 höger frim.rad  (4-5)

200

 

 

209

H 299 B:1/:2

KN 0.5/5.5 (216329), äkta par  (4-5)

375

 

 

210

H 299 B:2

KN 161411 höger frim.rad  (4-5)

60

 

 

211

H 299 B:3

KN 223758 övre raden (4-5)

125

 

 

212

H 300 B1

RT + C 1 + KN 95762 (4-5) TRIPPEL (gråbrunt omslag)

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

H 300 B2

RT + KN 42567 (4-5) (gulbrunt omslag)

225

 

 

214

H 301 A:3

N (4-5)

100

 

 

215

H 301 C:1

KN 054668 mittplac.  (5)

30

 

 

216

H 301 C:1

KN 058162 mittplac. (4-5)

30

 

 

217

H 301 C:1

KN 353391 nedre raden  (5)

40

 

 

218

H 301 C:1

mark. d + KN 089433 övre raden  (4)

30

 

 

219

H 301 D:1

RT + KN 008423 övre raden  (4)

125

 

 

220

H 305 A1a

KN 68548 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

110

 

 

221

H 305 A1a

RT + C 1 fana (4-5)

35

 

 

222

H 305 A1a

RT + C 2  (4-5)

150

 

 

223

H 305 A2a

C 1 fot  (4-5)

90

 

 

224

H 305 A2a

C 1 fot/fana + KN 71981, äkta par  (4-5)

2500

 

 

225

H 305 A2a

C 2 + KN 72922  (4-5)

1200

 

 

226

H 305 A2a

KN 72877 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

2500

 

 

227

H 306 a

RT + KN 15128 (4-5)

150

 

 

228

H 307 A:0

felskuret omslag

50

 

 

229

H 309 A

C 1 + KN 75859 (4-5)

35

 

 

230

H 309 A

RT + C 2 fot (4-5) (ingen UV-reaktion)

35

 

 

231

H 309 B

RT + C 2 slinga (4-5) (svag UV-reaktion)

35

 

 

232

H 309 C

C 1  (4-5)  (stark UV-reaktion)

500

 

 

233

H 309 C

KN 24750  (4-5)

600

 

 

234

H 309 C

RT  (4-5)

900

 

 

235

H 311 :0

mark. e + KN 269487 nedre raden (4-5)

60

 

 

236

H 312 :0

mark. e + KN 086521 vänster rad (4-5)

70

 

 

237

H 315 A:1

RT (4-5)

25

 

 

238

H 316 B1b

KN 95708  (4-5)

70

 

 

239

H 316 B2a

C 2 slinga (4-5)

90

 

 

240

H 319 B

RT + C 2  (4)

250

 

 

241

H 322

"klumpfot" + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

60

 

 

242

H 322

RT + C 2 slinga + ”klumpfot” (4-5)

40

 

 

243

H 323 Aa

C 1 fot/fana + KN 20149, äkta par (4-5)

110

 

 

244

H 323 Aa

KN 23595 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

110

 

 

245

H 323 Aa

RT + KN 02893 (4-5)

175

 

 

246

H 323 Bb

N  (4-5)

90

 

 

247

H 326

RT + C 1  (4-5)

175

 

 

248

H 326

RT + C 2  (4-5)

150

 

 

249

H 327 A1aa

C 1 + KN 42252  (4-5)

60

 

 

250

H 327 A1ab

C 1 + KN 47910  (4-5)

40

 

 

251

H 327 A1ab

C 2 + KN 55527  (4-5)

40

 

 

252

H 327 A1ab

C 2 + KN 56889  (4-5)

40

 

 

253

H 327 A1bb

C 1 + KN 63822  (4-5)

65

 

 

254

H 327 A1bb

C 2 + KN 73149  (4-5)

65

 

 

255

H 327 A2ba

KN 97020  (5)

550

 

 

256

H 327 A2ba

RT + KN 97131  (4-5)

1750

 

 

257

H 327 B1ab

KN 53534  (4-5)

70

 

 

258

H 329 A

RT + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

750

 

 

259

H 329 A

RT + "liten 4:a"  (4-5)

375

 

 

260

H 329 B

RT + ”liten 4:a” (4-5)

375

 

 

261

H 331

RT + C 1  (4-5)

50

 

 

262

H 331

RT + C 2 (4-5)

50

 

 

263

H 331

RT + KN 84189  (5)

65

 

 

264

H 332 Aa

C 2 + KN 52658  (4-5)

45

 

 

265

H 332 Aa

C 2 + KN 66493  (4-5)

45

 

 

266

H 332 Aa

RT + C 2 + KN 50621  (4-5)  TRIPPEL

1200

 

 

267

H 332 Aa

RT + KN 95335  (4-5)

60

 

 

268

H 332 Ab

C 2  (4-5)

110

 

 

269

H 332 Ab

C 2  (4-5)

90

 

 

270

H 332 Ab

KN 62742  (4-5)

110

 

 

271

H 332 Bb

C 1 fot/fana + KN 13582, äkta par  (4-5)

110

 

 

272

H 332 Bb

RT  (4-5)

60

 

 

273

H 332 Bc

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

100

 

 

274

H 332 Bc

C 2 + KN 08350  (4-5)

150

 

 

275

H 332 Bd

RT + KN 62817  (4-5)

300

 

 

276

H 334 BII

KN 16811 + C 1 fot/fana, äkta par  (5)

60

 

 

277

H 334 BII

RT + C 1 fot (4-5)

45

 

 

278

H 336 A

RT (4-5)

40

 

 

279

H 336 A

RT + C 1  (4-5)

65

 

 

280

H 336 A

RT + C 2 (4-5)

75

 

 

281

H 336 A

RT + KN 20305  (4-5)

75

 

 

282

H 336 B

RT + C 1 + KN 35787  (4-5)  TRIPPEL

3000

 

 

283

H 337 b

mark. a (4-5)

350

 

 

284

H 337 b

mark. b (4-5), mkt tydliga fyrkanter

300

 

 

285

H 338 B

C 1 + KN 75095 (4-5)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286

H 338 B

gul styrlinje s.1, räfflat omslag nedtill  (4-5)

90

 

 

287

H 338 B

KN 83817, sign. Martin Mörck  (4-5)

50

 

 

288

H 338 C

RT 8x2 (4-5)

60

 

 

289

H 340 A1a

RT + KN 184922  (4)

150

 

 

290

H 340 A1b

RT  (4-5)

30

 

 

291

H 340 A2a

N  (4-5)

50

 

 

292

H 340 A2a

RT  (4-5)

125

 

 

293

H 340 A2b

N (4-5)

50

 

 

294

H 340 A2b

RT (4-5)

125

 

 

295

H 340 B2a

KN 189013  (4-5)

100

 

 

296

H 340 B2a

RT  (4-5)

150

 

 

297

H 340 B2b

N  (4-5)

125

 

 

298

H 340 B2b

RT  (4-5)

150

 

 

299

H 341

RT + C 1  (4-5)

70

 

 

300

H 341

RT + C 1 + KN 55331 + rosa rand i IR (4-5) TRIPPEL

1500

 

 

301

H 341

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

302

H 343

RT + C 1  (4-5)

125

 

 

303

H 346 Ia

RT + C 1 fot/fana + KN 18433, äkta par  (4-5)

650

 

 

304

H 346 Ib

C 2 + KN 53306  (4-5)

60

 

 

305

H 346 Ic

C 1 fana + KN 58774  (4-5)

75

 

 

306

H 346 Id

C 2 + KN 03626  (4-5)

50

 

 

307

H 346 Id

RT + C 2  (4-5) 

150

 

 

308

H 346 Id

RT + KN 00576  (4-5)

175

 

 

309

H 346 Ie

KN 052411 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

125

 

 

310

H 346 IIf

KN 025635 + C 1 fot/fana, äkta par, ett omslag ngt ofräscht

50

 

 

311

H 346 IIf

RT + C 2  (5)

175

 

 

312

H 348

RT + C 2 fot/slinga, äkta par  (5)

450

 

 

313

H 353 A1

RT + orange+grön linje i IR  (4-5)

150

 

 

314

H 353 B2

Specimen, KN 918858 (4-5)

125

 

 

315

H 357

C 1 +KN 76478 + blind mus  (4-5)

500

 

 

316

H 360

KN 49730 + defekt regm (4-5)

45

 

 

317

H 361 A

KN 50105 (4-5), OBS numret

55

 

 

318

H 369

n kh (4-5)

50

 

 

319

H 369

ö kh (4-5)

90

 

 

320

H 373 A1

RT + C 1  (4-5)

75

 

 

321

H 375 A

RT + KN 26048  (4-5)  (mörkare UV-reaktion omslag)

150

 

 

322

H 375 B

C 1 + KN 36817 (4-5)

40

 

 

323

H 378 b

C 2 fot/slinga + RT, äkta par  (5)

250

 

 

324

H 381

delat RT upp (4-5)

125

 

 

325

H 385 B

C 1 + KN 41669, C 2 + KN 41672 4.7 mm från bilden (4-5), 2 häften

75

 

 

326

H 385 B

C 1 + KN 84380, C 2 + KN 84383 5.9 mm från bilden (4-5), 2 häften

70

 

 

327

H 393 A

del RT ned/upp+ned/upp + KN 17184 + C 2 fot/sli, äkta fyrtal (4-5) TRIPPEL

1500

 

 

328

H 393 A

RT + C 1 (4-5)

50

 

 

329

H 396

RT + C 1  (4-5)

175

 

 

330

H 396

RT + C 2 (4-5)

175

 

 

331

H 397 A

RT + plåtsår  (4-5)  (omslag gråaktigt i UV (smutsigt))

200

 

 

332

H 397 B

plåtskarvlinje (4-5)  (omslag vitt i UV)

90

 

 

333

H 397 B

plåtsår (4-5)

90

 

 

334

H 399

plåtskarvlinje (4-5)

90

 

 

335

H 399

RT + C 1 + KN 65136  (5)  TRIPPEL

650

 

 

336

H 399

RT + C 2 + KN 59905  (4-5)  TRIPPEL

650

 

 

337

H 400

RT + KN 0.5/4.5 (06413), äkta par  (4-5)

3000

 

 

338

H 403 a

C 1 + KN 63614 (5)

30

 

 

339

H 403 b

N  (4-5)

85

 

 

340

H 410 a

C 2 fot/slinga + KN 05951, äkta par (4-5)

80

 

 

341

H 410 a

KN 47232 + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

80

 

 

342

H 416 b:0

RT + indragit mitthål  (4-5)

150

 

 

343

H 420

RT + C 1 (4-5)

75

 

 

344

H 431

C 2 + KN 2.5/2.5 (17779), äkta par (4-5)

1500

 

 

345

H 431

KN 2.5/2.5 (69432), äkta par (4-5)

90

 

 

346

H 431

KN 3/2 (08078), äkta par (4-5)

90

 

 

347

H 432 I

RT + del av regm i KR  (4)

1000

 

 

348

H 432 I

RT + KN 71562 (4-5)

60

 

 

349

H 432 II

RT + KN 62740 (4)

100

 

 

350

H 433 B-T1

RT (4-5)

550

 

 

351

H 433 B-T2

N (4-5)

250

 

 

352

H 434

smalt RT (4-5)

60

 

 

353

H 437

C 2 + KN 29547 + plåtskarvlinje (4-5)

100

 

 

354

H 437

C 2 + plåtskarvlinje  (4-5)

100

 

 

355

H 437

RT + C 2 + KN 73782  (4-5)  TRIPPEL

450

 

 

356

H 438 A

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

900

 

 

357

H 438 A

C 1 + KN 16664 (4-5) (omslag gråaktigt i UV (smutsigt))

60

 

 

358

H 445

KN 1/4 (23056) + RT, äkta par  (4-5)

225

 

 

359

H 445

RT + KN 1/4 (25059), äkta par  (5)

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

H 448 A1

KN 87946, ”randigt” omslag (4-5)

100

 

 

361

H 448 A1

RT, ”randigt” omslag (4-5)

75

 

 

362

H 449 A

C 2 + KN 26775 (4-5)

225

 

 

363

H 450 A

smalt RT (4-5)

60

 

 

364

H 450 B

C 1 + KN 07343 (4-5)

35

 

 

365

H 450 B

C 2 + KN 28214  (5)

35

 

 

366

H 452 A

C 1 + KN 0.5/4.5 (37635), C 2 + KN 0.5/4.5 (37638) (4-5), 2 äkta par

275

 

 

367

H 452 A

KN 37685 mittplac. (4-5)

75

 

 

368

H 453 A

C 1 + KN 18875, C 2 + KN 18878  8.0 mm från bilden (4-5)  2 häften

70

 

 

369

H 455 B

smalt RT (4-5)

60

 

 

370

H 456 A

helt RT + delat RT ned/upp + C 2 sli/fot, ät (4-5) olika häftesbredd

1250

 

 

371

H 456 B

”brinnande husgavel”, KN 76455 + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

125

 

 

372

H 457

RT + KN 85059 mittplac.  (4-5)

225

 

 

373

H 461

KN 67000 (4-5), OBS numret

60

 

 

374

H 461

smalt RT + C 1 + KN 88766  (4-5)  TRIPPEL

500

 

 

375

H 462

C 1 + KN 77385  (4-5)

45

 

 

376

H 462

C 2 + KN 58278 (4-5)

45

 

 

377

H 464 B

RT + C 1 + KN 98737 (4-5) TRIPPEL

275

 

 

378

H 464 B

RT + C 2 + KN 10306  (5)  TRIPPEL

275

 

 

379

H 465

C 2 slinga/fot + RT, äkta par (4-5)

375

 

 

380

H 465

RT + C 2 fot + KN 63349  (4-5)  TRIPPEL

1500

 

 

381

H 465

RT + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

300

 

 

382

H 466 A

RT + C 2 + KN 51547 (G3)  (5)  TRIPPEL

300

 

 

383

H 466 B-T1

smalt RT + C 1  (4-5)

3000

 

 

384

H 467

smalt RT (4-5)

60

 

 

385

H 468 :0

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

1500

 

 

386

H 468 :1

N  (4-5)

4000

 

 

387

H 469

smalt RT + flammigt omslag  (4-5)

125

 

 

388

H 472

delat RT ned/upp + C 1, äkta par (4-5)

1200

 

 

389

H 475

RT + C 1 (4-5)

70

 

 

390

H 476 B

RT + C 2 + KN 70919  (4-5)  TRIPPEL

300

 

 

391

H 477 A1

KN 4/1 (25412), äp, KN 25413 mitt, KN 0.5/4.5 (25414) + C 2, äp  (4-5)

300

 

 

392

H 479 :1

C 1 (4-5)  lågt utrop

450

 

 

393

H 479 :1

C 2 (4-5)  lågt utrop

450

 

 

394

H 485

KN 2.5/2.5 (85731) + RT, äkta par (4-5)

110

 

 

395

H 485

RT + KN 2/3 (35819), äkta par (4-5)

110

 

 

396

H 485

RT + KN 3/2 (35918), äkta par (4-5)

100

 

 

397

H 489 IB

C 1 + KN 53007 (4-5)  (B=omslag vitt i UV)

110

 

 

398

H 489 IB

RT + KN 52013 (5)

200

 

 

399

H 489 IIB

RT + C 2 (4-5)

300

 

 

400

H 495 AI

RT + KN 72000 (4-5), OBS numret

150