A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum tisdagen den 25 juni 2019  kl. 16.00.

   Skriftliga anbud mottages t o m tisdagen den 25.6.2019 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 25.6.2019.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 25 juni 2019.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

 

1

Denmark

H 3.20A, good quality

3500

 

 

2

Denmark

H 3.27 CV, very good quality

3500

 

 

3

Denmark

H 3.37 A, same interleaf as 3.36, spot on cover

2000

 

 

4

Denmark

H 3.43 B, very good quality

2500

 

 

5

Denmark

H 3.51 B, somewhat mixed quality

900

 

 

6

Denmark

H 3.57 F, very good quality

4000

 

 

7

Denmark

H 3.58 B, very good quality

3000

 

 

8

Denmark

H 3.69 D, very good quality

2250

 

 

9

Denmark

H 3.75 AA, very good quality

250

 

 

10

 

Denmark

H 3.113 BG, very good quality

2750

 

 

11

Denmark

HA 1 B Lu, very good quality

4500

 

 

12

Denmark

HA 6 F, very good quality

600

 

 

13

Denmark

HA  10 F, very good quality

1250

 

 

14

Denmark

HA 12 I HA L1, very good quality

125

 

 

15

 

Finland

BF 14, rv, ljusblått omslag 

2000

 

 

16

Norway

FH 24 B, very good quality

400

 

 

17

Norway

FH 45 Ay med KN  (4-5)

200

 

 

 

 

Deutsches Reich

 

 

 

 

18

Mi MH 27.3, very good quality (€800)

2400

 

 

19

Mi MH 37.3, very good quality  (€350)

1000

 

 

20

Mi MH 40.2, very good quality  (€500)

1500

 

 

21

Mi MH 46.2.4, very good quality  (€200)

600

 

 

22

Mi MH 49.2.1, very good quality  (€220)

650

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

 

23

HA 2 AIIR

C 2  (4)

275

 

 

24

HA 2 AIO

C 1  (4-5) ritsar 1a

400

 

 

25

HA 2 AIO

KN 83894  (4)  ritsar 1a

325

 

 

26

HA 2 BO

N, ritsar 3b  (4-5)

300

 

 

27

HA 2 CR

C 1 h  (4-5)

300

 

 

28

 

HA 2 DO

xz höger rad  (4-5)

2000

 

 

29

HA 4 AO

C 1 h/v, äkta par  (4-5) s.1

450

 

 

30

 

HA 4 AO

KN 96128  (4-5) s.1  rödgult omslag

275

 

 

31

HA 5 AOH

C 2 + KN 76679  (4) s.2

250

 

 

32

HA 6 A1OH

C 1, streck i IR  (4-5)

250

 

 

33

HA 6 A2OV

C 2  (5) 

125

 

 

34

HA 6 BOV

KN +2  (4-5)

2750

 

 

35

HA 7 AOH

KN 1.5/3.5 (37532) + C 1 fana/fot, äkta triss  (5)  s.4b

60

 

 

36

HA 7 BOV

KN 27082 (4-5)

150

 

 

37

HA 9 BO

KN 32234 + S 3 t.v. (4)

125

 

 

38

HA 10 OH

C 1 fana + KN 4/1 (61689) + C 1 fot, äkta par  (4-5) s.3

125

 

 

39

HA 10 OV

C 2 slinga + KN 1.5/3.5 (23859) + C 2 fot, äkta par  (4-5)  s.1

275

 

 

40

 

HA 11 AOH

förskj. textruta (5)

50

 

 

41

HA 11 AOH

KN 4/1 (19220), äkta par  (5)  s.2

85

 

 

42

HA 11 AOH

var. 2  (5)  s.2

50

 

 

43

HA 11 AOV

var. 1  (4)

50

 

 

44

HA 11 BaOH

KN 97609 + C 1 fana/fot, äkta par  (5)  s.3

250

 

 

45

HA 12 AOH

C 1 + KN 63518  (5)  s.1

75

 

 

46

HA 12 B2OV

C 1 fot/fana, äkta par  (5)

850

 

 

47

HA 12 B2OV

C 2  (5)

400

 

 

48

HA 12 COH 

KN 3/2 (61009) + C 1, äkta par  (5)  s.9

75

 

 

49

HA 12 F1OV

KN 1/4 (2x998), äkta par (4-5)

90

 

 

50

 

HA 12 F2OV

C 1 fana + KN 4/1 (43782) + C 1 fot, äkta par  (4-5)  s.12

175

 

 

51

HA 12 F2OV

C 2 + helt X  (KN 4+1)  (5)  s.12

300

 

 

52

HA 14 A1O

C 2 + KN 2/3 (79721), äkta par  (4-5) s.1

175

 

 

53

HA 14 A1O

KN 2/3 (79431), äkta par  (4-5) brott på lodlinje typ 1b

200

 

 

54

HA 14 B1R

24 mm, RT  (4-5)  e=25 mm

225

 

 

55

HA 14 B2O

KN 1/4  (71688), äkta par  (4-5) s.2

200

 

 

56

HA 14 C3O

KN 4.5/0.5 (76425), äkta par  (4-5)

250

 

 

57

HA 14 D2O

C 2 slinga + KN +0.5  (5)

200

 

 

58

HA 14 D2O

KN 4.5+ (84906)  (4-5)

150

 

 

59

HA 14 EO

C 1 + KN 86742  (4-5)

45

 

 

60

 

HA 14 F2O

KN 2.5/2.5 (89760) + C 2, äkta par  (4-5) s.5

50

 

 

61

HA 15 B2O

C 2  (4-5)

750

 

 

62

HA 15 CO

KN 3.5/1.5 (92737), äkta par  (4-5)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

HA 15 D1O

KN 1/4 (27554), äkta par  (4-5) serie 4a

55

 

 

64

HA 15 D2aO

KN 1.5/3.5 (13255), äkta par  (4-5)

55

 

 

65

HA 15 D2aO

KN 1/4 (06088), äkta par (4-5)

55

 

 

66

HA 16 A1bO

grönt streck i IR  (4-5)

850

 

 

67

HA 16 BO

X t.h. (4-5)

175

 

 

68

HA 17 A2a

C 2 + KN 2/3 (67375), äkta par  (4-5)

50

 

 

69

HA 17 B1

C 2 + helt X (KN 2/3)  (4-5)  s.1

125

 

 

70

 

HA 18 A

C 2 + KN 4.5/0.5 (36736), äkta par  (5)

250

 

 

71

HA 18 B

C 1 fot + KN 3/2 (19095) + C 1 fana, äp  (4-5)  s.3

125

 

 

72

HA 18 B

C 2 + KN 50847  (5)  s.4

60

 

 

73

HA 18 B

RT 8x2 + C 1 fot + KN 3.5+  (4-5)  TRIPPEL

175

 

 

74

HA 19 A1

C 2 fot + KN 1/4 (15508) + C 2 slinga, äkta par  (5) s.2b2

75

 

 

75

HA 19 A1

KN 2/3 (48285), äkta par  (4-5)  s.10

75

 

 

76

HA 19 A1

RT 8x2 + C 2 slinga + KN 4.5+ (46339)  (5)  TRIPPEL s.1b

175

 

 

77

HA 19 A2

C 2 slinga  (4)

250

 

 

78

HA 21 Aa

RT 6x3.5 + C 1 fana + KN 2+  (4-5)  TRIPPEL  e= 28 mm

225

 

 

79

HA 21 B

C 2 + KN 26896  (4-5) s.8b

45

 

 

80

 

HA 21 B

C 2 + KN 36960  (4-5) s. 9b

45

 

 

81

HA 21 B

C 2 + KN 40411  (4-5) s.9c

45

 

 

82

HA 21 B

KN 99020 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)  s.6

75

 

 

83

HA 25 A

C 2 + KN 06146  (4-5)  s.1

30

 

 

84

HA 25 A

RT + C 1 fana + KN 91758  (4-5)  TRIPPEL  s.1

150

 

 

85

HA 26 A

C 2 + KN 14059  (5)  s.1

35

 

 

86

HA 26 A

RT + C 1 fana + KN 06426  (5)  Trippel  s.1

175

 

 

87

HA 26 B2b

C 2 + KN 82626  (5)

50

 

 

88

HA 26 B3

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5) s.6

60

 

 

89

HA 26 B3

C 2 + KN 21706  (5) s.6

60

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

90

 

H 12 CO

bra kval, 4 märken med vm KPV

9000

 

 

91

H 15 BaO

bra kval, grågrönt omslag

2200

 

 

92

H 28 O

(1934), bra kval

900

 

 

93

H 28 R

(1934), bra kval

900

 

 

94

H 31

streck i rockkanten (märke nr 1), plåtskarvlinje t.v., bra kval

700

 

 

95

H 34 CC

KN 3+, bra kval

175

 

 

96

H 39 CCO

1: helt KN, 2: KN +3, bra kval

300

 

 

97

 

H 44 C CCR

grågrönt omslag 85x140mm, rammått 120x66mm, lyxhäfte

13000

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

98

H 60 A

N  (4-5)

300

 

 

99

H 70

C 2 (4-5)

300

 

 

100

 

H 73

C 1 + ”bruten penna” (4-5)

110

 

 

101

H 73

gröna fläckar i facklan, märke nr 17  (4-5)

100

 

 

102

H 74

N, Dp i 1:a "E" i "SVERIGE" på 20:e märket (4-5)

150

 

 

103

H 78

C 1 (4-5)

75

 

 

104

H 83 A

N (4-5)

40

 

 

105

H 83 B

vågrätt streck (4-5)

50

 

 

106

H 86

C 1 (4-5)

40

 

 

107

H 86

C 2 h (4-5)

35

 

 

108

H 86       

C 2 v (4)

30

 

 

109

H 92 Ia

C 1 + plåtsår (4)

50

 

 

110

 

H 92 Ia

C 2 h (4-5)

35

 

 

111

H 92 Ia

C 2 v  (4-5)

35

 

 

112

H 92 IIc

C 2 (4-5)

45

 

 

113

H 93 B

ledhål  (4-5)

450

 

 

114

H 96 A

C 2 (4-5)

110

 

 

115

H 96 B

N (4-5)

65

 

 

116

H 100 A2

N (4-5)

575

 

 

117

H 100 B2

N  (4-5)

500

 

 

118

H 103

stpl Malmö 1958

700

 

 

119

H 108

C 2 (4-5)

90

 

 

120

 

H 115 A

\|  (4-5)

225

 

 

121

H 125 a

|\ (4-5)

45

 

 

122

H 125 b

\| (4-5)

45

 

 

123

H 136 O

KN 3/2  (28132) + C 2, äkta par  (4-5)

250

 

 

124

H 147 D1a

N  (4-5)

60

 

 

125

H 147 D1b

N (4-5)

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

H 147 E1

N (4-5)

600

 

 

127

H 155 b

N (4-5)

35

 

 

128

H 165 E1

(4-5)

125

 

 

129

H 165 E2

N  (4-5)

900

 

 

130

 

H 166 Ba2b

N (4-5)

125

 

 

131

H 166 Bb2b

RT (4-5)

500

 

 

132

H 170 AO

C 2 (4-5)

30

 

 

133

H 170 AO

KN 73955 (4-5)

35

 

 

134

H 173

RT (4)

90

 

 

135

H 180 B

KN +3  (4-5)

75

 

 

136

H 184 A

RT (4-5)

100

 

 

137

H 186 A2

N (4-5)

650

 

 

138

H 188 AIIO

X t.v. (4-5)

100

 

 

139

H 188 AIR

RT 6x2.5  (4-5)

200

 

 

140

 

H 188 BIIIO

C 1  (4-5)

55

 

 

141

H 188 BIIIO

C 2  (4-5)

55

 

 

142

H 188 BIIIO

KN 15481 (4-5)

55

 

 

143

H 188 BIIIO

RT 8x2 blått (4-5)

375

 

 

144

H 188 BIIIR

RT 8x2 blått  (4-5)

375

 

 

145

H 190 C

RT (4)

700

 

 

146

H 190 D1a

N  (4-5)

350

 

 

147

H 194 A

X övre raden (14.4 mm) (4-5)

90

 

 

148

H 195 B

RT (4-5)

140

 

 

149

H 195 B

räfflat omslag nedtill, grå linje i IR  (4-5)

35

 

 

150

 

H 196 AIIaO

RT + C 1  (4-5)

400

 

 

151

H 196 AIIaO

RT + C 2  (4)

375

 

 

152

 

H 196 AO

RT+ X nedre raden (IR t.v)  (4-5)

6000

 

 

153

H 196 CO

C 1  (4-5)

110

 

 

154

H 196 CO

C 2  (4-5)

110

 

 

155

H 201 A

C 1 (4-5)

30

 

 

156

H 201 A

C 1 + KN 25107  (4-5)

50

 

 

157

H 201 A

C 2 (4-5)

25

 

 

158

H 201 A

C 2 + KN 32078 (4-5)

50

 

 

159

H 201 A

KN 07455 (4-5)

25

 

 

160

 

H 201 A

RT (4-5)

35

 

 

161

H 201 A

RT + C 2 (4-5)

400

 

 

162

H 207

C 2 + KN 06976  (4-5)

75

 

 

163

H 207

RT + C 1 + KN 02767  (4-5)  TRIPPEL

1500

 

 

164

H 210 :1-T2

N (4-5)

300

 

 

165

H 211 BIIIa

C 1  (4-5)

700

 

 

166

H 214 AIc

C 1 + KN 73437 (4-5), OBS numret

175

 

 

167

H 214 AIc

C 2 + KN 73272 (4-5)

175

 

 

168

H 214 AId

C 1 + KN 41577  (4-5)

2000

 

 

169

H 214 AIIa

C 1  (4-5)

650

 

 

170

 

H 214 AIIa

C 2  (4-5)

650

 

 

171

H 214 BII

RT 8x2 + C 1 (4-5)

600

 

 

172

H 217

RT 8x2 blått + svart "rand" över 2:a paret (4-5)

175

 

 

173

H 217

svart ”band” över 2:a paret (4-5)

90

 

 

174

H 218

C 2 + KN 07801  (4-5)

100

 

 

175

H 224

KN 1.5/3.5 (38892), äkta par  (4-5)

65

 

 

176

H 224

KN 2/3 (45712), äkta par  (4-5)

75

 

 

177

H 228 AIb1

KN 64622 (4-5)

85

 

 

178

H 228 AIb2

C 1 (4-5)

55

 

 

179

H 228 AIb2

C 2  (4-5)

55

 

 

180

 

H 228 AIIa

C 1 (4-5)  lågt utrop

90

 

 

181

H 228 AIIa

C 2 (4-5)  lågt utrop

90

 

 

182

H 228 AIIa

KN 24673  (4-5)  lågt utrop

90

 

 

183

H 228 AIIb1

KN 14311 (4-5)

80

 

 

184

H 228 AIIb1

RT 6x2.5 (4-5)

100

 

 

185

H 228 AIIb2

C 2 (4-5)

50

 

 

186

H 228 AIIb2

KN 04665 (4-5)

50

 

 

187

H 228 AIIb3

C 2  (4-5)

75

 

 

188

H 228 AIIb3

KN 11215 (4-5)

100

 

 

189

H 228 AIIb3

KN 14011 vänsterplac. (höger frim.rad)  (5)

150

 

 

190

 

H 228 AIIb3

RT 6x2.5 (4-5)

150

 

 

191

H 231 A

RT 8x2 (4-5)

45

 

 

192

H 231 B

RT 6x2.5 (4-5)

35

 

 

193

H 233

C 1 (4)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

H 233

C 2 (4-5)

20

 

 

195

H 233

KN 16379 (4-5)

20

 

 

196

H 233

RT (4-5)

25

 

 

197

H 233

RT + C 1  (4-5)

175

 

 

198

H 238 A2.1

RT 8x2  (4-5)

50

 

 

199

H 238 A2.2

RT 8x2 (4-5)

50

 

 

200

 

H 238 B

RT 6x2.5  (4-5) mkt ovanligt

4000

 

 

201

H 239 A

C 1 + KN 37754 (4-5) (omslag mörkare i UV)

60

 

 

202

H 239 A

C 2 + KN 38195 (4-5)

60

 

 

203

H 243 A

RT 6x2.5, frimärkena ”lyser igenom” gummeringen (4-5)

125

 

 

204

 

H 248 B

mark. b  + RT (4-5)

110

 

 

205

H 248 B

mark. s + RT  (4-5)

750

 

 

206

H 249 C

C 1 + KN 18097 (4-5)

75

 

 

207

H 251 A

RT 8x2  (4-5)

55

 

 

208

H 256 A

RT  (4-5)

20

 

 

209

H 257

del av styrlinje + del av KN (4-5)

125

 

 

210

 

H 258 A2

RT 6x2.5 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

20000

 

 

211

H 259 AIa

KN 99375  (4-5)

75

 

 

212

H 259 AIa

RT 6x2.5  (4-5)

110

 

 

213

H 259 AIb

RT 8x2  (4-5)

70

 

 

214

H 259 BIIa

KN 3/2 (32219), äkta par (4-5)

70

 

 

215

H 259 BIIc

RT 6x2.5  (4-5)

300

 

 

216

H 261 A1

RT + mark. e  (4-5)

1500

 

 

217

H 261 A2

j/k, äkta par  (4-5)

150

 

 

218

H 261 A2

mark. b/c, äkta par (4-5)

65

 

 

219

H 266 A

RT 6x3.5  (4)

45

 

 

220

 

H 266 A

RT 8x2 (4-5)

350

 

 

221

H 266 B

RT 6x3.5  (4-5)

30

 

 

222

H 278

RT + C 1 (4-5)

150

 

 

223

H 278

RT + C 2 (4-5)

150

 

 

224

H 278

RT + KN 71553  (4-5)

175

 

 

225

H 281 B

C 2, bruten ram s.4  (4-5)

50

 

 

226

 

H 285 A2

mark. q, delad rektangel (typ 2), äkta par  (4-5)

3500

 

 

227

H 285 B1

KN 109706 mittplac  (4-5)  mkt ovanlig

1750

 

 

228

H 289 B1

KN 54773 antikva (4.5 mm från bild)  (4-5)

100

 

 

229

H 289 B1

KN 87529 antikva (8,5 mm från bild)  (4-5)

50

 

 

230

 

H 289 B1

RT (4)

45

 

 

231

H 289 B2

RT (4-5)

60

 

 

232

H 291 A

C 1 + KN 58645 (4-5)

110

 

 

233

H 291 A

C 2 + KN 62962  (4-5)

110

 

 

234

H 293 B:2

KN 167493 nedre raden (4-5)

275

 

 

235

H 296 A

RT (4-5)

20

 

 

236

H 297 Ab

N  (4-5)

350

 

 

237

H 298

RT, perf.fel (4-5)

35

 

 

238

H 299 A:1

mark. d (4-5)

45

 

 

239

H 301 A:3

N, förskjutet 14:e hål (4-5)

110

 

 

240

 

H 301 C:1

a/b, äkta par (4-5)

65

 

 

241

H 301 C:1

c1/c2/k, äkta triss (4-5)

110

 

 

242

H 301 C:1

RT (4-5)

15

 

 

243

H 301 C:1

RT, svart prick i IR (4-5)

15

 

 

244

H 301 D:1

mark. c1 + RT  (4)

60

 

 

245

H 301 D:1

mark. e + RT  (4-5)

65

 

 

246

H 301 D:1

RT + KN 006343 övre raden (4-5)

125

 

 

247

H 301 D:2

mark. i  (4-5)

100

 

 

248

H 303 B

RT  (4-5)

40

 

 

249

H 304 B

RT (4-5)

60

 

 

250

 

H 305 A2a

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

375

 

 

251

H 305 B2c

RT (4)

175

 

 

252

H 308 b

RT (4-5)

70

 

 

253

H 309 B

C 1 + KN 70946 (4-5)

35

 

 

254

H 309 B

RT (4-5)

30

 

 

255

H 311 :0

mark. b + RT  (4-5)

55

 

 

256

H 311 :0

mark. f (4-5)

55

 

 

257

H 311 :4

mark. d (4-5)

55

 

 

258

H 311 :4

mark. f (4-5), tydliga fyrkanter

80

 

 

259

H 313

RT + färgpassn. (4-5)

275

 

 

260

H 315 Ab:0

N  (4-5) stark vitmedel

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261

H 315 Ab:1

N  (5)  inlaga stark vitmedel

250

 

 

262

H 316 B1b

KN 01522 (4-5)

90

 

 

263

H 322

RT + C 2 slinga (4-5)

40

 

 

264

H 323 Aa

C 1 fot/fana + KN 15576, äkta par (4-5)

110

 

 

265

H 323 Aa

RT + C 2 (4-5)

140

 

 

266

H 323 Ab

N  (4-5)

550

 

 

267

H 323 Bb

KN 93296  (4)

110

 

 

268

H 323 Bc

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

350

 

 

269

H 324

defekt regm (4-5)

30

 

 

270

 

H 324

punktband s. II (4-5)

30

 

 

271

H 324

punktband s.IV  (4-5)

30

 

 

272

H 325 Aa

N, "vit tå" märke nr 10 (4-5)

40

 

 

273

H 325 Aa

punktband s. I (4-5)

30

 

 

274

H 325 Ba

N (4-5)

140

 

 

275

H 325 Bb

N (4-5)

140

 

 

276

H 326

RT + rött streck i IR  (4-5)

60

 

 

277

H 327 B1ab

N  (4-5)

60

 

 

278

H 327 B1ab

RT (4-5)

140

 

 

279

H 327 B1ba

N (4-5)

200

 

 

280

 

H 328 AI

RT (4-5)

35

 

 

281

H 328 AII

RT + C 1 (4-5)

45

 

 

282

H 328 CII

RT (4-5)

350

 

 

283

H 329 D2a

KN 61337 (4-5)

275

 

 

284

H 334 AII

C 2 (4-5)

100

 

 

285

H 334 BI

C 1 fot/fana + KN 66700, äkta par (4-5)

60

 

 

286

H 334 BI

KN 74141 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

50

 

 

287

H 334 BI

RT + C 2 (4-5)

50

 

 

288

H 334 BII

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

55

 

 

289

H 334 BII

C 2 + KN 07783  (4-5)

30

 

 

290

 

H 334 BII

RT + C 2 (4-5)

50

 

 

291

H 336 A

C 1 (4-5)  mattgul  (ljusare i dagsljus) tydligast s.2

40

 

 

292

H 336 A

C 2  (4-5)

30

 

 

293

H 336 A

C 2 + KN 37272 (4-5)

90

 

 

294

H 336 A

KN 39479 (4-5)

40

 

 

295

H 336 A

RT + C 1 (4-5)

75

 

 

296

H 336 A

RT + C 2 (4-5)

75

 

 

297

H 336 A

RT + KN 26367 (4-5)

75

 

 

298

H 336 B

C 1 + KN 29973 (4-5) (gulaktigt ljusbrunt - mörkare i dagsljus)

110

 

 

299

H 336 B

C 2 (4)

40

 

 

300

 

H 336 B

C 2 + KN 30816  (4-5)

125

 

 

301

H 336 B

RT (4)

40

 

 

302

H 338 B

gul linje s.1  (4-5)

110

 

 

303

H 338 B

RT 5.5x2.5 + färgstreck i IR  (4-5)

50

 

 

304

H 340 B1a

RT + KN 280899 (4-5)

140

 

 

305

H 341

C 1 + KN 55334 (4-5)

25

 

 

306

H 341

KN 63925 + C 2 fot/slinga, äp  (4-5)

50

 

 

307

H 341

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

308

H 347 Aa

RT + KN 036238 mittplac. (4-5)

60

 

 

309

H 347 Aa

RT + KN 157274 h. raden (4-5)

50

 

 

310

 

H 347 Ab

beskuret KN 317264 mittplac. (4-5)

70

 

 

311

H 347 Ab

KN 081077 mittplac. (4-5)

60

 

 

312

H 347 Ab

KN 356096 v. raden (4-5)

60

 

 

313

H 347 Ab

RT (4-5)

75

 

 

314

H 347 Ba

RT + KN 265754 mittplac. (4-5)

50

 

 

315

H 347 Ba

RT + KN 480168 v. raden (4-5)

50

 

 

316

H 347 Bb

RT (4-5)

90

 

 

317

H 347 Bb

RT + KN 491905 mittplac. (4-5)

200

 

 

318

H 348

C 2 fot/slinga + KN 60920, äkta par (4-5)

50

 

 

319

H 350 A

RT + ”BQ” (4-5)

45

 

 

320

 

H 350 A

RT + blått streck i IR (4-5)

35

 

 

321

H 350 B

C 1 (4-5)

45

 

 

322

H 350 B

C 2  (4-5)

40

 

 

323

H 350 B

KN 81473 (4-5)

50

 

 

324

H 352 A

C 2 + KN 76302 (4-5)

30

 

 

325

H 352 A

C 2 + KN 05647 (4-5)

30

 

 

326

H 353 A1

RT + C 1 + KN 916390  (4-5)  TRIPPEL

375

 

 

327

H 353 A1

RT + C 2 + KN 916615  (4-5)  TRIPPEL

375

 

 

328

H 354 a

C 1 + KN 21928, klichévar. 3 (4-5)

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329

H 354 a

KN 21945, klichévar. 1 (4-5)

150

 

 

330

H 354 b

C 1 + klichévar. 3  (4-5)

75

 

 

331

H 354 b

N, klichévar. 1  (4-5)

175

 

 

332

H 354 b

N, klichévar. 2 (4-5)

175

 

 

333

H 354 b

RT + C 1  (4-5)

80

 

 

334

H 361 A

C 1 + KN 17676, C 2 + KN 17679  (4-5)  2 häften

45

 

 

335

H 364 A

RT + KN 984399  (4-5)

70

 

 

336

 

H 364 B

RT + C 1  (4-5)

1200

 

 

337

H 370

C 1 + KN 45986 (4-5)

30

 

 

338

H 370

C 2 + KN 38211  (4-5) (utan-utan)

30

 

 

339

H 371 A2a.1

KN 931144 (4-5)

110

 

 

340

 

H 371 A2a.2a

KN 925018  (4-5)

110

 

 

341

H 371 A2a.2a

C 1 (5)

140

 

 

342

H 371 A2a.2a

C 2 (4-5)

110

 

 

343

H 371 B.2a

C 2 (4-5)

200

 

 

344

H 373 A1

KN 08607 + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

55

 

 

345

H 373 A1

RT + KN 80836  (4-5)

75

 

 

346

H 374

RT + plåtsår  (4-5)

350

 

 

347

H 375 B

C 1 + KN 37009, C 2 + KN 37012 (4-5), 2 häften

75

 

 

348

H 377

C 2 slinga/fot + KN 80736, äkta par  (4-5)

60

 

 

349

H 377

KN 79245 + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

50

 

 

350

 

H 377

RT + KN 27252 (5)

50

 

 

351

H 378 b

RT + C 1 (4-5)

70

 

 

352

H 386 AI

C 1 fot + KN 0.5/4.5 (66682) + C 1 fana, äkta par (4-5)

375

 

 

353

H 389

RT (4-5)

25

 

 

354

H 389

RT + C 1  (5)

60

 

 

355

H 389

RT + C 2 (4-5)

60

 

 

356

H 394

C 1 + KN 90658, streck i "O" i "EUROPA" (4-5) ovanlig klichévar.

750

 

 

357

H 396

RT + C 1 (4)

175

 

 

358

H 396

RT + C 2 (4-5)

175

 

 

359

H 399

C 1 + KN 88216, C 2 + KN 88219  (4-5)  2 häften

65

 

 

360

 

H 399

plåtskarvlinje  (5)

65

 

 

361

H 399

RT + C 2 (5)

70

 

 

362

H 401 B

defekt regm  (4-5)

70

 

 

363

H 404

smalt RT  (4-5)

50

 

 

364

H 405

C 1 + KN 20946, C 2 + KN 20949 (4-5), 2 häften

65

 

 

365

H 405

KN 12970 + öppen nolla  (4-5)

60

 

 

366

H 407 Ab

C 1  (4-5)

65

 

 

367

H 407 Ab

C 1 + KN 92318  (5)

150

 

 

368

H 407 Ab

KN 99194 (4-5)

75

 

 

369

H 407 Ab

RT + C 2 fot (4-5)

80

 

 

370

 

H 407 Ba

RT + KN 30858  (4-5)

125

 

 

371

H 409

RT (4-5)

25

 

 

372

H 410 a

RT + KN 83585 (4-5)

110

 

 

373

H 411 A2

C 2 + KN 68601 (4-5)

40

 

 

374