A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum lördagen den 19 januari 2019  kl. 16.00.

   Skriftliga anbud mottages t o m lördagen den 19.1.2019 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 19.1.2019.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 19 januari 2019.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

 

1

Danmark

H 3.18C, good quality

3500

 

 

2

Danmark

H 3.45IC, very good quality

1500

 

 

3

Danmark

H 3.69A, very good quality

300

 

 

4

Danmark

H 3.88, includs stamps from 3.89 !, very good quality

2000

 

 

5

Danmark

H 3.113A, 45 mm, omslagsside C, very good quality

2500

 

 

6

Danmark

H 4.14LB, very good quality

1500

 

 

7

Finland

HA 2, PV, pn 8,3,8, very good quality

350

 

 

8

Finland

HA 3 DH, pn 8,8,8, very good quality

500

 

 

9

Finland

HA 3 DV, pn 3,3,3, KN+3, very good quality

500

 

 

10

Finland

HA 3 DV, pn 5,5.,5., very good quality

500

 

 

11

Island

H 6, very scarce booklet in good quality

12000

 

 

12

Norge

FH 10 II, somewhat mixed quality

300

 

 

13

Norge

FH 22 A, very good quality

200

 

 

14

Norge

FH 27 A, very good quality

150

 

 

15

Norge

FH 34 IIIB, very good quality

250

 

 

16

Norge

FH 45 By  KN 033202, very good quality

250

 

 

17

Norge

HA 1 A2, very good quality

450

 

 

18

Norge

HA 1 A1, very good quality

1000

 

 

19

Norge

HA 8 IB v1, very good quality

400

 

 

 

 

Deutsches Reich

 

 

 

 

20

 

Mi MH 25.8, very good quality  (€3000-)

8500

 

 

21

Mi MH 30.3, very good quality  (€450-)

1300

 

 

22

Mi MH 41.4.1, very good quality  (€300)

900

 

 

23

Mi MH 42.1.3, very good quality (€250)

750

 

 

24

Mi MH 42.1.6, very good quality  (€300)

900

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

25

HA 2 AIIO

KN 55530  (4)

275

 

 

26

HA 2 AIO

N, ritsar 1a  (4)

100

 

 

27

HA 2 AIO

N, ritsar 1b  (4-5)

225

 

 

28

HA 2 BO

C 2  (4-5)

800

 

 

29

HA 2 DR

N  (4)

375

 

 

30

HA 12 F2OH

C 2 slinga + KN 4/1 (38069) + C 2 fot, äkta par  (4-5)

100

 

 

31

HA 12 F2OV

helt X  (4-5)

150

 

 

32

HA 14 A3R

utan styrlinje s.2  (4-5)

3750

 

 

33

HA 14 C2O

C 1 fot/fana + KN 88806, äkta par  (5)

100

 

 

34

HA 14 F1O

C 1 + delat X h/v, äkta par  (4-5)

250

 

 

35

HA 14 F2O

C 1 fot + delat X h/v + C 1 fana, äkta par  (4-5)

400

 

 

36

HA 15 CO

KN 4/1 (00365), äkta par  (4)

90

 

 

37

HA 15 E2aO

C 1 fot + KN 3/2 (30914) + C 1 fana, äp  (4-5)

85

 

 

38

HA 16 A1aO

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

110

 

 

39

HA 16 BO

X t.h. (4-5)

150

 

 

40

HA 18 B

RT 6x3.5 + C 1 fot/fana + KN 3.5/1.5 (89461), äkta triss  (4-5)

750

 

 

41

HA 19 B

RT 6x3.5  (4-5)

100

 

 

42

HA 22 B

C 1 fana/fot, äkta par  (4-5)

70

 

 

43

HA 25 A+B

två häften med samma KN (22796)  (4-5)

100

 

 

44

HA 25 B

C 1 fana/fot, äkta par  (4-5)

60

 

 

45

HA 26 B

C 2 (ofärgad) + KN 12288 (G3)  s.6  (5)

60

 

 

46

HA 26 B

RT + C 2 + KN 53241 (G2b)  (4-5)  TRIPPEL

375

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

47

H 4

"N", very good quality  54 mm  F 17000

7000

 

 

48

H 15 BaO

(1924) blueish green cover, superb quality

4000

 

 

49

H 23 O

2: plåtskarvlinje t.v., very good quality

300

 

 

50

H 23 R

1: plåtskarvlinje t.v., very good quality

300

 

 

51

H 29

KR ej genomperf., very good quality

400

 

 

52

H 30

del av C 2 i KR, KR genomperf., very good quality

500

 

 

53

H 30

KR ej genomperf., very good quality

325

 

 

54

H 32 AO

(1936), very good quality

1400

 

 

55

H 32 AR

(1936), very good quality

1400

 

 

56

H 34 CC

KN +1.5, very good quality

225

 

 

57

H 39 BCO

very good quality

2800

 

 

58

H 40 BCO

good quality  Facit 17000

3750

 

 

59

H 40 BCR

very good quality  Facit 17000

4500

 

 

60

H 40 CCO

1: streck + C 2 h, very good quality

450

 

 

61

H 43 B BCR

very good quality

2250

 

 

62

H 47

very good quality

2000

 

 

63

H 48 A1

Stockholm PFFS 30.11.49, plåtsår "streck från örsnibben"

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

64

H 52 b

C 2 enkel omvänd + streckad (dubbelslagen)  (4)

1500

 

 

65

H 54 Axe

N (4-5), omslag 1

90

 

 

66

H 54 Byb

enkel omv. C 2  (4-5) omslag 2

300

 

 

67

H 56 Aa

liten 5:a höger rad  (4-5)

1250

 

 

68

H 56 Aa

liten 5:a vänster rad  (4-5)

1250

 

 

69

H 56 Aa

C 2 h, streck i "R" i "SVERIGE" på 14:e märket (4-5)

275

 

 

70

H 62

C 2 h (4-5)

200

 

 

71

H 63 II

Dp H2:1, 2.a märket tre linjer i ovalen på Rudenskjöld  (4-5)

60

 

 

72

H 64 A

C 1 h  (4-5)

200

 

 

73

H 64 A

C 2 v (4)

200

 

 

74

H 65 :0

C 1  (4-5)  lågt utrop

450

 

 

75

H 65 :0

C 2  (4-5) lågt utrop

450

 

 

76

H 66 B

C 2  (5)

85

 

 

77

H 71 BII

C 1 h/v, äkta par (4-5)

125

 

 

78

H 73

C 1 h (4-5)

30

 

 

79

H 73

C 2 v (4-5)

75

 

 

80

H 74

C 2  (4-5)

120

 

 

81

H 79 B

C 1 h/v, äkta par (4-5)

225

 

 

82

H 80

C 1 h/v, äkta par  (4-5)  lågt utrop

750

 

 

83

H 88 a

C 1 v  (4-5)

35

 

 

84

H 88 b

C 1 (4-5)

400

 

 

85

H 92 IIb

ledhål  (4-5)

200

 

 

86

H 92 IIc

ledhål (4-5)

225

 

 

87

H 96 B

C 2 v  (4-5)

100

 

 

88

H 99 B2a1

N (4-5), svår

400

 

 

89

H 99 B2a2

N (4-5)

150

 

 

90

H 99 B2ba1

N (4-5)

450

 

 

91

H 99 B2ba2

N (4-5)

200

 

 

92

H 100 B2

C 2  (4-5)

2500

 

 

93

H 105

C 1 (4-5)

80

 

 

94

H 105

C 2 (5)

80

 

 

95

H 108

C 1 (4)

85

 

 

96

H 108

C 2 (4-5)

85

 

 

97

H 113 B2

N (4-5)

30

 

 

98

H 115 A

\| (4-5)

275

 

 

99

H 118 C1b

\|, g 0 8,2 mm = cyl II  (5)

600

 

 

100

H 118 C1b

g = 9.6-9.7 mm  (4-5)  ovanlig

1750

 

 

101

H 122 AIII

(4-5)

225

 

 

102

H 133 Ba

plåtsår (4-5)

125

 

 

103

H 136 O

KN 3/2 (29358), äkta par  (4-5)

150

 

 

104

H 151

brun linje t.h. (4-5)

35

 

 

105

H 151

brun linje t.v.  (4-5)

35

 

 

106

H 161 C1

\| (4-5)

300

 

 

107

H 161 C2

\|, del av "X" (4-5)

150

 

 

108

H 161 C2

\|, krokig skiljelinje (4-5)

40

 

 

109

H 166 Bb2b

N (4-5)

40

 

 

110

H 166 Bb2b

RT (4-5)

400

 

 

111

H 175 AO

skarvad remsa

500

 

 

112

H 177 B1

N (4-5)

85

 

 

113

H 177 B2

N (4)

100

 

 

114

H 180 A1

C 2 fot + KN 3/2 (04505) + C 2 slinga, äp  (4-5) obs utan plåtsår

450

 

 

115

H 180 A1

delat X h/v, äkta par (4-5)

140

 

 

116

H 180 A1

KN 2.5/2.5 (85383), äkta par (4-5)

25

 

 

117

H 180 A2

KN 3/2 (15882), äkta par (4-5)

175

 

 

118

H 180 A2

RT + plåtsår över 5 öresmärket  (4-5)

450

 

 

119

H 180 A2

X t.v. (1.9 mm) (4-5)

110

 

 

120

H 180 B

RT + helt X t.v.  (4)

900

 

 

121

H 182 IIA

RT + C 1  (4-5)

70

 

 

122

H 182 IIA

RT + C 2 (4)

70

 

 

123

H 185 A

skarvad inlaga

450

 

 

124

H 186 A2

N  (4-5)

600

 

 

125

H 188 AIIIO

C 1  (4-5)

65

 

 

126

H 188 AIIIO

RT 6x2.5 (4)

275

 

 

127

H 188 AIIO

helt X  (5)

110

 

 

128

H 188 AIO

C 1 (4-5)

65

 

 

129

H 188 AIO

C 2  (5)

60

 

 

130

H 188 AIO

KN 39279 (4)

75

 

 

131

H 188 BIIIO

C 1  (4-5)

70

 

 

132

H 188 BIIIO

C 2  (5)

75

 

 

133

H 188 BIIIO

KN 14889 + klichévar. S.1  (4-5)

80

 

 

134

H 188 BIIIO

KN 15592  (4-5)

55

 

 

135

H 188 BIVO

C 1 + KN 34453 (4)

75

 

 

136

H 190 D1a

RT  (4-5)  lågt utrop

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

H 194 A

KN 0.5/4.5 (76562) + C 2, äkta par (4-5)

100

 

 

138

H 194 A

KN 88130 (4-5)

30

 

 

139

H 194 A

X övre raden (14.6 mm) (4-5)

90

 

 

140

H 194 B2

X övre raden (15.0 mm) (4-5)

100

 

 

141

H 196 AIIaO

RT + KN +0.5 (4-5)

60

 

 

142

H 196 AIIbO

perf.fel + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

475

 

 

143

H 196 BO

RT (4-5)

225

 

 

144

H 196 CO

delad rektangel h/v, äkta par  (4-5)

2750

 

 

145

H 196 CO

KN 2.5/2.5 (07042), äkta par  (4-5)

700

 

 

146

H 196 CO

RT + KN +2.5  (4-5)

450

 

 

147

H 200

C 2 + KN 35866 (4-5)

35

 

 

148

H 201 B

N  (4-5)

30

 

 

149

H 205 Aa-T1

C 2 + KN 46103 (4-5)

100

 

 

150

H 205 Bd

RT 6x2.5 + C 2 + KN +3  (4)  TRIPPEL

375

 

 

151

H 205 Bd

RT 6x2.5 + mörkgrön linje i IR (4)

90

 

 

152

H 208 O

C 1, mörkgrön linje i IR (4-5)

25

 

 

153

H 208 O

KN 46256, mörkgrön linje i IR (4-5)

25

 

 

154

H 208 O

RT, mörkgrön linje i IR (4-5)

35

 

 

155

H 208 R

RT (4-5)

40

 

 

156

H 210 :1-T1

RT (4-5)

30

 

 

157

H 211 BIIO

C 2 (4-5)

900

 

 

158

H 211 BIIO

N  (4-5)

700

 

 

159

H 211 BIIO

RT 6x2.5  (4-5)

4000

 

 

160

H 211 BIIR

N  (4-5)

850

 

 

161

H 212 B1

RT svart (4-5)

250

 

 

162

H 212 B2

RT svart (4-5)

250

 

 

163

H 212 B3

RT mörkblått (4-5)

250

 

 

164

H 214 AIa

C 1 + KN 55509 (4-5)

75

 

 

165

H 214 AIa

C 2 + KN 75750 (4-5)

75

 

 

166

H 214 AIb

C 1 + KN 57093  (4-5)

140

 

 

167

H 214 AIb

C 1 + KN 64485  (4-5)

140

 

 

168

H 214 AIb

RT 8x2 + C 2  (4)

1500

 

 

169

H 214 AIc

C 1 + KN 60921 (4-5)

125

 

 

170

H 214 AIc

C 2 + KN 70368 (4-5)

125

 

 

171

H 214 AIc

RT 8x2 + C 2  (4-5)

1100

 

 

172

H 214 AIIa

C 1  (4-5)

500

 

 

173

H 214 AIIa

C 2  (4-5)

500

 

 

174

H 214 AIIb

RT 6x2.5 + C 1 + KN 79659 (4-5) TRIPPEL

3000

 

 

175

H 214 BI

C 1 + KN 40697 (4-5)

75

 

 

176

H 214 BI

C 2 + KN 23438 (4-5)

75

 

 

177

H 214 BII

C 1 + KN 96381 (4-5)

75

 

 

178

H 214 BII

C 2 + KN 91182 (4-5)

75

 

 

179

H 215

KN 2.5/2.5 (99191), äkta par (4-5)

60

 

 

180

H 216 B

RT 6x2.5  (4-5)

750

 

 

181

H 217

RT 8x2 blått (4-5)

30

 

 

182

H 217

RT 8x2 svart  (4-5)

130

 

 

183

H 218

RT + C 1 fot/fana + KN 24268, äkta par  (4-5)

2000

 

 

184

H 222 B

G1G4 + KN 125529 vänster rad  (4)

80

 

 

185

H 222 B

helt kors + KN 126740 v. raden (4-5)

80

 

 

186

H 225 A3

RT 6x2.5 (4-5)  ljust omslag

35

 

 

187

H 225 B3

RT 6x2.5  (4-5)  mörkt omslag

90

 

 

188

H 225 B3

RT 8x2 (4-5)

30

 

 

189

H 228 AIa

RT 8x2 (4-5)

450

 

 

190

H 228 AIIa

C 1 (4-5)

90

 

 

191

H 228 AIIa

C 2 (4-5)

90

 

 

192

H 228 AIIa

KN 28984  (4-5)

90

 

 

193

H 228 AIIb2

C 2 (4)

55

 

 

194

H 228 BI

KN 1.5/3.5 (88163), äkta par  (5)

175

 

 

195

H 230

KN 59300  (4-5)

125

 

 

196

H 238 A1.2

KN 135802 mittplac.  (4-5)  16 pkt. Streckperforering

1400

 

 

197

H 238 A2.1

mark. b  (4-5)

200

 

 

198

H 238 A2.1

h/i/j/k, äkta fyrtal (4-5)

275

 

 

199

H 238 A2.2

h/i/j/k, äkta fyrtal (4-5)

275

 

 

200

H 238 A3

h/i/j/k, äkta fyrtal  (4-5)

300

 

 

201

H 238 B

KN 2.5/3.5 (135313), äkta par  (4-5)

1500

 

 

202

H 239 A

C 1 + KN 36500 (4-5)

60

 

 

203

H 239 A

C 2 + KN 52361  (4-5)

60

 

 

204

H 239 A

RT (4-5)

45

 

 

205

H 250 Aa

C 1 + KN 99374 (4-5)

40

 

 

206

H 250 Aa

C 2 + KN 98501 (4-5)

40

 

 

207

H 253

C 1 + KN 57525 (4-5)

150

 

 

208

H 253

C 2 + KN 55254  (4)  räfflat omslag

175

 

 

209

H 253

RT 8x2 (4-5)

30

 

 

210

H 257

del av KN (4-5)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

H 257

del av styrlinje (4-5)

35

 

 

212

H 257

del av styrlinje + del av KN  (4-5)

110

 

 

213

H 259 AIIb

C 1 + KN 22763  (4-5)

125

 

 

214

H 259 AIIb

C 1 + röda färgfläckar i IR (4-5)

75

 

 

215

H 259 AIIb

C 2 + KN 22760  (4-5)

125

 

 

216

H 259 AIIb

KN 92851 + röda fläckar i IR  (4-5)

40

 

 

217

H 261 A1

KN 272329 h. raden (4) omslag gråaktigt gulorange

900

 

 

218

H 261 A1

mark. g  (5)

750

 

 

219

H 261 A1

RT + mark. i  (4-5)

1200

 

 

220

H 261 A2

KN 4/1 (87783), äkta par  (4-5) omslag gulaktigt orange

450

 

 

221

H 261 A2

mark. d (4-5)

300

 

 

222

H 261 B

KN 329604 vänster rad (4-5)

150

 

 

223

H 261 C

KN 114615 höger rad (4-5)

70

 

 

224

H 261 C

KN 20327 vänster  rad  (4-5)

90

 

 

225

H 261 C

KN 21138 höger rad  (4)

90

 

 

226

H 261 C

mark. f (4-5)

45

 

 

227

H 264

KN 2/3 (12640), äkta par  (4-5)   ovanligt

500

 

 

228

H 264

KN 4/1 (90943), äkta par (4-5)

225

 

 

229

H 264

RT svart + C 1  (4-5)

900

 

 

230

H 265 II

RT (4-5)

30

 

 

231

H 269 A

bruten ram sid. 1  (4-5)

75

 

 

232

H 269 B2

N (4-5) (gråaktigt orange omslag)

35

 

 

233

H 271 A

N (4-5), glansig gummering

25

 

 

234

H 271 A

N (4-5), matt gummering

25

 

 

235

H 274 A1

C 2 (5)

25

 

 

236

H 274 A2

RT + C 1  (4-5)

175

 

 

237

H 274 B1

N (4-5)

85

 

 

238

H 279

RT + C 1 (4-5)  lågt utrop

90

 

 

239

H 281 B

KN 3/2 (74085), äkta par  (4-5) (ljusgrått omslag)

60

 

 

240

H 281 C

C 2 (4-5)

30

 

 

241

H 281 C

RT (4-5)

40

 

 

242

H 281 C

RT + KN 01801 blockstil (4-5)

1200

 

 

243

H 284

RT + KN 2+ (4-5)

45

 

 

244

H 285 A1

KN 0715x6 nedre raden, 5:e siffran saknas (4-5)

125

 

 

245

H 285 A1

RT + KN 101750 nedre raden (4)

275

 

 

246

H 285 A2

RT + mark. h   (4-5)

60

 

 

247

H 285 A2

RT + mark. m (4-5)

60

 

 

248

H 286 A3

RT (4-5)

140

 

 

249

H 286 B

N  (4-5)

70

 

 

250

H 288

RT + C 1 (5)

125

 

 

251

H 288

RT + C 2  (4)

125

 

 

252

H 288

RT + KN 91707  (4)

140

 

 

253

H 289 A1

RT + KN 89413 blockstil (4-5) lågt utrop

175

 

 

254

H 290 B

RT  (4-5)

75

 

 

255

H 291 A

RT + C 2 (4-5)  (glättat omslag)

175

 

 

256

H 293 B:2

KN 162435 nedre raden  (5)

275

 

 

257

H 293 B:3

KN 171718 nedre raden  (4-5)

450

 

 

258

H 293 B:3

mark. a  (4-5)

400

 

 

259

H 293 C:3

mark. a + KN 049580 nedre raden  (4-5)

500

 

 

260

H 293 D:1

mark. c, typ 1 (4-5)

50

 

 

261

H 293 D:1

mark. c, typ 2 (4-5)

100

 

 

262

H 293 D:1

mark. c, typ 3 (4-5)

75

 

 

263

H 293 D:1

RT + mark. b (4)

55

 

 

264

H 295

specialsamling (97 häften mest kn) med många komb., vitmedel och

 

 

även en trippel, ex Per-Olof Persson

2000

 

 

265

H 295 Ia

KN 87790 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

110

 

 

266

H 295 Ia

RT + C 2 + KN 78597  (4-5)  TRIPPEL

1500

 

 

267

H 296 A

RT (4-5)

20

 

 

268

H 299 A:1

KN 1.5/4.5 (032200), äkta par  (4-5)

600

 

 

269

H 299 B:3

KN 053176 v-plac. (höger frim.rad)  (4-5)

150

 

 

270

H 300 A1

KN 00088  (4-5)  lågt nr

35

 

 

271

H 300 B2

RT + C 1 + KN 21568  (5)  TRIPPEL

1200

 

 

272

H 301 B:1

mark. c2 (5)

85

 

 

273

H 301 B:1

mark. g + KN 108062 övre raden (4-5)

125

 

 

274

H 301 B:1

mark. h + KN 091097 övre raden (4-5)

125

 

 

275

H 301 C:1

KN 050132 mittplac. (4-5)

30

 

 

276

H 301 C:1

KN 104556 övre raden (4-5)

25

 

 

277

H 301 C:1

KN 365535 nedre raden + saknat perf.hål  (4-5)

900

 

 

278

H 301 C:2

KN 204118 övre raden (4-5)

55

 

 

279

H 301 C:3

KN 203807 övre raden (4-5)

75

 

 

280

H 301 D:1

a/b, äkta par (4-5)

55

 

 

281

H 301 D:1

mark. e + KN 135256 övre raden (4)

30

 

 

282

H 301 D:1

mark. e + KN 136012 övre raden  (4-5)

25

 

 

283

H 301 D:1

RT + KN 032557 mittplac.  (4-5)

140

 

 

284

H 305 A1a

KN 98892 (4)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285

H 305 A1a

RT (4-5)

25

 

 

286

H 305 A1a

RT + KN 71594  (4-5)

140

 

 

287

H 305 A1b

RT + KN 29405 (4-5)

160

 

 

##

H 305 B1c

KN 1/4 (29211) + C 1 fot/fana, äkta triss  (4)

7000

 

 

289

H 306 a

C 1 + KN 97622  (4)

75

 

 

290

H 306 a

KN 11639 (5)

35

 

 

291

H 306 a

RT (4-5)

45

 

 

292

H 306 a

RT + C 2 (4-5)

125

 

 

293

H 306 b

C 1 + KN 88796 (4-5)

30

 

 

294

H 306 b

C 2 + KN 56473 (4-5)

30

 

 

295

H 306 b

RT + C 1 (4-5)

80

 

 

296

H 306 b

RT + KN 42929 (4)

80

 

 

297

H 306 c

C 1 (4-5)

55

 

 

298

H 306 c

C 2 (4-5)

55

 

 

299

H 308 b

RT (4-5)

55

 

 

300

H 311 :0

mark. f + KN 344691 övre raden (4-5)

45

 

 

301

H 311 :1

mark. i (4-5)

90

 

 

302

H 311 :2

N  (5)

550

 

 

303

H 311 :4

mark. d + KN 345371 övre raden  (4-5)

70

 

 

304

H 311 :4/0/0/0/0

d + KN 350357 övre raden/e/f/g/h, äkta femtal (4-5)

900

 

 

305

H 312 :0

mark. b + beskuret KN 155481 vänster rad  (5)

40

 

 

306

H 312 :0

mark. d + KN 083648 v. raden (4-5)

70

 

 

307

H 312 :0

mark. e + beskuret KN 089707 v. raden (4-5)

75

 

 

##

H 312 :0/4

KN 5.5/0.5 (232998), äkta par  (4-5)

2500

 

 

309

H 316 A1a

RT + KN 07499  (4-5)

175

 

 

310

H 316 A1b

KN 84487 (4-5)

25

 

 

311

H 316 A2b

C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

400

 

 

312

H 316 B1b

C 1 + KN 95348 (4-5)

250

 

 

313

H 320 A

RT + C 1 (4-5)

50

 

 

314

H 320 A

RT + C 2 (4-5)

50

 

 

315

H 323 Ab

N  (4-5)

500

 

 

316

H 327 A1ab

RT + C 2 + KN 47595  (4-5)  TRIPPEL

2250

 

 

317

H 327 A2ba

C 1 (4-5)

600

 

 

318

H 327 A2ba

C 2 (4-5)

600

 

 

319

H 327 A2ba

KN 02021  (5)

750

 

 

320

H 329 D2b1

KN 90849 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

1500

 

 

321

H 329 E

C 2 fot/slinga + KN 92856, äkta par  (4-5)

3500

 

 

322

H 332 Aa

C 1 fot/fana + KN 74823, äkta par  (4-5)

150

 

 

323

H 332 Ba

RT + C 1 fana + KN 48840  (4)  TRIPPEL

400

 

 

324

H 341

RT + C 2 fot/slinga, äkta par  (5)

300

 

 

325

H 345 A1

tråd i ornamentet  (4-5)

60

 

 

326

H 346 Ia

C 1 fot/fana + KN 54915, äkta par  (4-5)

150

 

 

327

H 346 Id

C 2 + KN 76681  (4-5)

45

 

 

328

H 346 Id

RT + KN 41279  (4-5)

150

 

 

329

H 346 Ie

C 2 + KN 053153  (4-5)

75

 

 

330

H 346 Ie

KN 060843 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

175

 

 

331

H 346 IIg

RT + C 1 fana  (4-5)

40

 

 

332

H 346 IIg

RT + C 1 fot  (4-5)

40

 

 

333

H 348

C 1 + KN 15570 (4-5)

25

 

 

334

H 348

KN 63873 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

50

 

 

335

H 350 B

RT + KN 29541  (4-5)

2750

 

 

336

H 353 A1

RT + C 2 + KN 991133  (4-5)  Trippel

350

 

 

337

H 359 A:1

N (4-5)

275

 

 

338

H 365 A2

C 1 + KN 55305 (4-5)

35

 

 

339

H 365 A2

C 2 + KN 10092  (4-5)

35

 

 

340

H 365 B

skadat regm  (5)

50

 

 

341

H 367

RT + KN 79057  (4-5)

600

 

 

342

H 371 A2a.2a

RT + C 1 (5)

1100

 

 

343

H 373 A2

KN 47486 + C 2 slinga/fot, äkta par  (4-5)

150

 

 

344

H 373 B

C 2 slinga/fot + RT, äkta par (4-5)

375

 

 

345

H 379

RT + KN 68573, klichévar 2.10 (4-5)

300

 

 

346

H 387

mark. a (4-5)

90

 

 

347

H 387

mark. b (4-5)

90

 

 

348

H 387

mark. c (4-5)

90

 

 

349

H 390 I

RT + C 1 (4-5)

45

 

 

350

H 390 I

RT + C 2 (4-5)

45

 

 

351

H 405

RT + C 2 + KN 04803  (5)  TRIPPEL

1250

 

 

352

H 406

delat RT ned/upp + ned/upp, äkta triss  (4-5)

900

 

 

353

H 406

delat RT ned/upp, äkta par (4-5)

650

 

 

354

H 407 Ab

RT + C 1 + KN 71204  (4-5)  TRIPPEL

1250

 

 

355

H 407 Bb

RT + C 1 + KN 72660  (4-5)  TRIPPEL

325

 

 

356

H 414

smalt RT + C 1  (4-5)

225

 

 

357

H 414

smalt RT + C 2  (4-5)

225

 

 

358

H 415 A

RT + C 1 (4-5)  lågt utrop

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

H 415 A

RT + C 2 (4-5)  lågt utrop

100

 

 

360

H 415 A

RT + KN 58794 (4-5)  lågt utrop

100

 

 

361

H 415 B

smalt RT  (4-5)

75

 

 

362

H 419 B

C 1  (4-5)

500

 

 

363

H 419 B

C 2 (4-5)

500

 

 

364

H 421 B

smalt RT + C 1 + KN 77944 (4-5) TRIPPEL

375

 

 

365

H 425

smalt RT (4-5)

55

 

 

366

H 427

smalt RT  (4-5)

75

 

 

367

H 428 b

RT + C 1 (IR) (4-5)  lågt utrop

50

 

 

368

H 428 b

RT + C 2 (IR) (4-5) lågt utrop

50

 

 

369

H 430 a

C 1 + KN 49126  (4-5)

125

 

 

370

H 430 a

KN 48897  (4-5)

75

 

 

371

H 430 a

RT + C 1 (4-5)

175

 

 

372

H 434

smalt RT (4-5)

70

 

 

373

H 448 A1

smalt RT  (4)

75

 

 

374

H 448 A2

RT + KN 61980  (4-5)  lågt utrop

300

 

 

375

H 451

smalt RT + C 1 (4-5)

175

 

 

376

H 454 B

smalt RT (4-5)

65

 

 

377

H 456 B

RT + KN 08580 (4-5), OBS numret

70

 

 

378

H 459

smalt RT (4-5)

50

 

 

379

H 480 A1

RT + C 2 + KN 27696 (G3)  (4-5)  TRIPPEL

300

 

 

380

H 480 A1

RT + C 2 + KN 36508 (G2b)  (4-5) TRIPPEL rest 1

175

 

 

381

H 480 B

C 2 + KN 59195 (G2b)  (5)  obs numret

75

 

 

382

H 480 B

RT + C 2 + KN 06499 (G2b)  (4-5)  TRIPPEL

200

 

 

383

H 480 B

RT + C 2 + KN 13136 (G3)  (4-5)  TRIPPEL

750

 

 

384

H 488 A

RT + C 1 + KN 70948  (4-5)  TRIPPEL (omslag mörk i UV)

2500

 

 

385

H 489 BI

C 1 + KN 21083 v-plac.  (5)  (omslag vitt i UV)

400

 

 

386

H 489 BI

C 2 + KN 49832  v-plac.  (5)

400

 

 

387

H 489 BII

RT + C 2 (4-5)

750

 

 

388

H 490

KN 2/3 (13370) + RT, äkta par  (4-5)

175

 

 

389

H 490

KN 2/3 (14192) + smalt RT, äkta par  (4-5)

600

 

 

390

H 490

smalt RT + C 1 + KN 14763  (4-5)  TRIPPEL

500

 

 

391

H 491 (B)

RT + C 1 + KN 59447  (4-5)  TRIPPEL omslag vit i UV)

475

 

 

392

H 491 (B)

RT + C 2 + KN 60992  (5)  TRIPPEL

475

 

 

393

H 493

C 1 + KN 18294, C 2 + KN 18297 (4-5)  (2 häften)

90

 

 

394

H 494

delat RT ned/upp + KN 20057, äkta par  (4-5)

1000