A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum tisdagen den 24 september 2019  kl. 16.00.

   Skriftliga anbud mottages t o m tisdagen den 24.9.2019 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 24.9.2019.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 24 september 2019.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

 

1

Danmark

H 3.24 B, good quality

4500

 

 

2

Danmark

H 3.29, very good quality

3000

 

 

3

Danmark

H 3.40 B, good quality

3500

 

 

4

Danmark

H 3.45 ICV, very good quality

2000

 

 

5

Danmark

H 3.54 E, very good quality

2000

 

 

6

Danmark

H 3.61 BA, very good quality

1250

 

 

7

Danmark

H 3.71 A, very good quality

700

 

 

8

Danmark

H 3.78 B, very good quality

1500

 

 

9

Danmark

HA 2 L2, very good quality

5000

 

 

10

Danmark

HA 7 F, 5 ö p.2 at bottom, 10 ö p.2 at top, 30 ö p.3 at top, very good quality

700

 

 

11

Danmark

HA 10 Eu, unprinted cover, very good quality

2000

 

 

12

Norway

FH 14 IIIA, very good quality

2750

 

 

13

Norway

FH 18 IIdNA, very good quality

900

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

14

HA 2 AIO

C 1  (4-5)  ritsar 1 b

425

 

 

15

HA 2 BR

C 1 h, ritsar 3b  (4-5)

600

 

 

16

HA 2 CR

C 1 h  (5)

300

 

 

17

HA 2 DR

C 1 v  (4-5)

850

 

 

18

HA 3 O

KN 63920 antikva  (4-5) s.1 rödgult omslag

800

 

 

19

HA 4 AO

KN 95090  (5) rödgult omslag

240

 

 

20

HA 5 BaOV

KN 1/4 (79889), äkta par  (4-5)  s.9

750

 

 

21

HA 6 BOH

KN +2  (5)

3000

 

 

22

HA 7 AOV

C 2 slinga + KN 3/2 (32687) + C 2 fot, äkta par  (4-5) s.6

55

 

 

23

HA 9 A1O

KN 1.5/3.5 (30022), äkta par  (5)  s.1

125

 

 

24

HA 10

NORD63 blå, komplett sats 4 olika

200

 

 

25

HA 10 OV

Nord63 grå, C 1, ngt ofräscht omslag

50

 

 

26

HA 11 BaOH

förskj. textruta  (4-5)

45

 

 

27

HA 11 BaOV

förskj. textruta  (5)  s.8

45

 

 

28

HA 11 BbOH

C 2  (4)

125

 

 

29

HA 11 BbOV

KN 90462  (4-5)  (vitmedel)

150

 

 

30

HA 12 B2OH

N  (5)

1750

 

 

31

HA 12 EOV

KN 0.5/4.5 (09934), äkta par  (4-5)

125

 

 

32

HA 12 F2OH

C 2 slinga + KN 4/1 (37933) + C 2 fot, äkta par  (5)  s.12

90

 

 

33

HA 14 A1O

C 1 fot + KN 4/1 (86928) + C 1 fana, äkta par  (4-5)  s.1

50

 

 

34

HA 14 B1O

KN 4/1 (92633), äkta par  (4-5) s.1

225

 

 

35

HA 14 B3O

plåtskada på v. 25 öres märket  (4-5)

200

 

 

36

HA 14 C3O

KN 4.5/0.5 (76528), äkta par  (4-5)

200

 

 

37

HA 14 EO

C 2 fot/slinga + helt X (KN 4.5+0.5), äkta par  (5)  s.4

225

 

 

38

HA 14 F2O

C 1 fot + delat X h/v + C 1 fana, äkta par  (4-5)  s.5

350

 

 

39

HA 15 AO

helt X höger  (3,6 mm)  (4-5)

100

 

 

40

HA 15 CO

KN 3.5/1.5 (93406), äkta par  (4-5)

100

 

 

41

HA 15 D1O

C 2 + KN 2/3 (19805), äkta par  (4-5)  s.3

50

 

 

42

HA 15 D1O

KN 3/2 (30607), äkta par  (4-5)  serie 4 b

35

 

 

43

HA 15 D2aO

KN 2/3 (11353), äkta par  (5)  s.4a

45

 

 

44

HA 15 D2bO

delat X h/v, äkta par  (5)

300

 

 

45

HA 15 E1bO

C 2 + KN 34778  (4-5)  s.9

250

 

 

46

HA 16 A1aO

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

100

 

 

47

HA 16 A2O

C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)  s.1

200

 

 

48

HA 16 BO

KN 51000 (4-5), OBS numret

100

 

 

49

HA 16 C2O

helt KN 69201  (4)

250

 

 

50

HA 17 A1

saknat "L" i Slania på 35-öresfrimärkena  (4-5)

75

 

 

51

HA 17 A2b

N  (4-5)

650

 

 

52

HA 18 B

C 1 fot + KN 3.5/1.5 (18058) + C 1 fana, äp (4-5)  s.3

65

 

 

53

HA 18 B

KN 4.5/0.5 (64543), äkta par  (4-5)

60

 

 

54

HA 19 A1

C 1 + KN 52200  (4) s.8

40

 

 

55

HA 19 A1

KN 1/4 (20202), äkta par (4-5), OBS numret

55

 

 

56

HA 19 A2

C 1  (4-5) 

375

 

 

57

HA 19 B

KN 31964  (5)  s.4

50

 

 

58

HA 21 Aa

RT 6x3.5 + C 2 + KN 2+  (5) TRIPPEL  e=20 mm

200

 

 

59

HA 21 B

C 1 fot + KN 0.5+  (4-5)

500

 

 

60

HA 21 B

KN +4.5 (94234) s.2a  (4-5)

500

 

 

61

HA 21 B

RT 6x3.5 svart + C 2  (4-5) s.4 b

175

 

 

62

HA 25 A

C 2 + KN 04444  (4-5)  s.5

30

 

 

63

HA 25 A

RT + C 2  (4-5)  s.1

50

 

 

64

HA 25 B

C 1 fana/fot, äkta par  (4-5)

60

 

 

65

HA 26 A

RT + C 1 fot + KN 79429  (5)  TRIPPEL s.2

150

 

 

66

HA 26 B

KN 28114 + C 1 fot/fana, äkta par  (5)  s.3

75

 

 

67

HA 26 B

C 1 fot/fana + KN 04156, äkta par  (4-5) s.6

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partier svenska automathäften

 

 

 

 

68

HA 10

47 ex med mark., även dubbla

500

 

 

69

HA 11

107 häften varav 95 ex med mark. även dubbla

700

 

 

70

HA 12 A-F

168 häften varav 148 ex med mark., även dubbla. Tre häften med X

900

 

 

71

HA 14 A-F

128 ex med mark. inkl. dubbla. 9 ex med X

600

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

72

H 1

"N"  very good quality

5000

 

 

73

H 8 O

with KPV, very good quality

8000

 

 

74

H 37 CCO

bra kval

450

 

 

75

H 38 CBR

1: C 2, bra kval

1100

 

 

76

H 40 CCR

bra kval

450

 

 

77

H 40CCO

bra kval

475

 

 

78

H 42 xaCCR

god kval

400

 

 

79

H 42 ybCCR

bra kval

550

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

80

H 53

C 2  (4)  lågt utrop

1200

 

 

81

H 55 b

C 2 h  (4-5)

1200

 

 

82

H 55 b

C 2  (4-5)

1400

 

 

83

H 55 b

C 1  (4-5)  lågt utrop

1000

 

 

84

H 56 Ac

C 2 (4-5) (omslag mörkt i UV, frimärksnyans gulgrön)

200

 

 

85

H 56 Bc

C 2 (4-5) (omslag ljust i UV, frimärksnyans gulgrön)

200

 

 

86

H 59

C 2  (4)

300

 

 

87

H 59

litet "x"  (2 mm) höger rad  (4-5)  lågt utrop

950

 

 

88

H 66 A

C 2 h/v, äkta par  (4)  lågt utrop

700

 

 

89

H 68 B

C 1  (4-5)

175

 

 

90

H 71 AIb

bruna streck i IR  (4)

200

 

 

91

H 85 A

C 1 h/v, äkta par (4-5)

300

 

 

92

H 85 B1

C 1 h (4-5)

35

 

 

93

H 85 B1

C 1 v (4-5)

35

 

 

94

H 85 B1

C 2 (4-5)

45

 

 

95

H 88 b

N  (4-5)

150

 

 

96

H 90

C 2 h/v, äkta par (4-5)

110

 

 

97

H 92 IIc

C 2 (4-5)

50

 

 

98

H 92 IIc

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

125

 

 

99

H 96 A

C 1 h  (4-5)

90

 

 

100

H 100 A1

C 2  (4-5)  mkt svår cyls

1100

 

 

101

H 102 B

C 1 h  (4-5)  svår delning

300

 

 

102

H 102 B

C 1 v (4-5)  svår delning

300

 

 

103

H 102 B

C 2 v (4-5)  svår delning

300

 

 

104

H 117 D

N  (4-5)

2200

 

 

105

H 118 B

|\, g=8,0 mm (4-5)

90

 

 

106

H 156 O

KN 1/4 (36869), äkta par  (5)

900

 

 

107

H 156 O

KN 1/4  (35736) + C 1, äkta par  (5)  lågt utrop

1400

 

 

108

H 161 C1

\|  (4-5)

350

 

 

109

H 175 AO

RT + C 1 (4-5)

1250

 

 

110

H 180 A1

C 2 fot + KN 2.5/2.5 (3/2) (09897) + C 2 slinga, äkta par (4-5)

35

 

 

111

H 180 C1

C 2 + KN 3/2 (20995) + plåtsår på högra 5-öres märket (5) omslag med stark fluor

450

 

 

112

H 180 C1

KN 3/2 (20837), äkta par (4-5) omslag med stark fluor

100

 

 

113

H 183

klichévar. 1  (4-5)

45

 

 

114

H 183

klichevar. 2 (4-5)

50

 

 

115

H 187 A

C 1 + KN 76140 (4-5)

75

 

 

116

H 188 AIIIR

RT (4-5)

375

 

 

117

H 188 AIIO

C 2 + helt X  (4-5)

450

 

 

118

H 188 AIIO

C 1 + X t.v. (4)

375

 

 

119

H 188 AIO

KN 39749 (4-5)

75

 

 

120

H 188 AIO

RT  (4)

200

 

 

121

H 188 BIVO

C 1 + KN 67924 (4-5)

70

 

 

122

H 188 BIVO

C 2 + KN 62137 (4-5)

70

 

 

123

H 188AIR

RT  (4-5)

200

 

 

124

H 195 A

RT 6x2.5 (4-5)

275

 

 

125

H 196 AIaO

C 1 + helt X övre raden  (4-5)

500

 

 

126

H 196 AIaO

C 2 + helt X övre raden  (4-5)

500

 

 

127

H 196 AIaO

KN 1/4 (32354), äkta par  (5)

300

 

 

128

H 196 AO

RT + X övre raden (IR t.h)  (4-5)

4750

 

 

129

H 196 CO

KN 2.5/2.5 (19191), äkta par  (4-5)  obs nr

850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

H 196 CR

N  (4-5)

50

 

 

131

H 198 B

RT  (5)

40

 

 

132

H 199

KN 4/1 (51446), äkta par (4-5)

65

 

 

133

H 201 B

C 1  (4-5)

40

 

 

134

H 201 B

RT (4-5)

45

 

 

135

H 205 Aa-T1

KN 2/3 (52684), äkta par (4-5)

225

 

 

136

H 206 B (C)

KN 1.5/3.5 (48676), äkta par  (4-5)

90

 

 

137

H 206 B (C)

RT 6x2.5 + KN 2+ (4-5)

110

 

 

138

H 208 O

RT (4-5)

25

 

 

139

H 210 :0-T2

RT + C 1  (4-5)

2500

 

 

140

H 211 BIIIb

C 1  (4-5)

1500

 

 

141

H 211 BIIIb

C 2  (4-5)

1500

 

 

142

H 212 AbR

N (4-5)

650

 

 

143

H 214 AIa

C 1 + KN 75525  (4-5)

75

 

 

144

H 214 AIa

C 2 + KN 75714 (4-5)

75

 

 

145

H 214 AIIb

RT 6x2.5 + C 2  (4-5)

650

 

 

146

H 214 BI

C 2 + KN 41444 (4-5)

75

 

 

147

H 214 BI

RT + C 2 + KN 33764  (4-5)  TRIPPEL

2500

 

 

148

H 214 BII

C 2 + KN 21632 (4-5)

75

 

 

149

H 214 BII

RT 8x2 (4-5)

65

 

 

150

H 215

KN 2.5/2.5 (98866), äkta par (4-5)

60

 

 

151

H 216 A

KN 2.5/2.5 (58241) + C 2, äkta par (4-5)

110

 

 

152

H 216 A

KN 2.5/2.5 (57142), äkta par  (4-5)

50

 

 

153

H 219

KN 2/3 (61013), äkta par (4-5)

85

 

 

154

H 220

RT + C 1  (4-5)

275

 

 

155

H 221

C 1  (5)

20

 

 

156

H 221

KN 95612  (4-5)

20

 

 

157

H 221

RT (4-5)

30

 

 

158

H 222 A

delat kors h. + KN 4.5/1.5 (087882) + delat kors v., äkta par  (4)

175

 

 

159

H 225 A3

RT + "kanonport" (4)

50

 

 

160

H 226 A

C 2 (4-5)

100

 

 

161

H 228 BI

KN 1.5/3.5 (91408), äkta par (4-5)

175

 

 

162

H 230

KN 2.5/2.5 (68833), äkta par (4-5)

65

 

 

163

H 230

RT 8x2  (4-5)

50

 

 

164

H 238 A2.1

KN 032345 högra raden  (4-5)

45

 

 

165

H 238 A2.1

RT 6x2.5 + mark. i  (4-5)

900

 

 

166

H 238 A2.1

RT 6x2.5 + mark. j (4-5)

900

 

 

167

H 238 A2.2

RT 8x2 + mark. d (4-5)

90

 

 

168

H 238 B

KN 2.5/3.5 (134907), äkta par  (4)

1500

 

 

169

H 244

RT + C 2  (5)

750

 

 

170

H 249 C

var. 197 + KN 05954 högerplac.  (5)

300

 

 

171

H 250 Aa

RT 6x2.5 + KN 36338  (5)

250

 

 

172

H 250 Bb

KN 79305  (4-5)

175

 

 

173

H 252 A

N  (4-5)

125

 

 

174

H 252 B

RT + KN 50931  (4-5)

275

 

 

175

H 253

RT 8x2 + C 1  (4-5)

100

 

 

176

H 258 B

N  (4)

600

 

 

177

H 259 AIa

RT 6x2.5 + röd linje i IR  (4-5)

200

 

 

178

H 259 AIIa

KN 3/2 (41712), äkta par  (4-5)  "fullslagning"

275

 

 

179

H 259 BIa

KN 03857 (4-5)

375

 

 

180

H 259 BIIa

KN 3/2 (48021), äkta par (4-5)

70

 

 

181

H 261 A1

mark. i  (4-5)

900

 

 

182

H 261 A1

RT + mark. e  (4)

1500

 

 

183

H 261 A1

mark. g  (4-5)

1000

 

 

184

H 261 B

b/c, äkta par  (4-5)

650

 

 

185

H 261 C

RT + mark. d  (5)  mkt ovanlig

1500

 

 

186

H 262

RT + C 1 (4)

140

 

 

187

H 263 A

C 1 + KN 22253  (4-5)

35

 

 

188

H 263 A

C 2 + KN 13234  (4-5)

35

 

 

189

H 263 A

RT +  C 1  (4-5)  lågt utrop

200

 

 

190

H 263 B

C 1 (4-5)

40

 

 

191

H 263 B

C 2 (4-5)

40

 

 

192

H 264

KN 4/1 (96949), äkta par  (4-5)

250

 

 

193

H 265 II

KN 3/2 (74785), äkta par  (4-5)

125

 

 

194

H 269 A

N, streck t.h. vid 4:e märket  (4-5)

60

 

 

195

H 274 A1

C 2 + KN 11654  (4-5)

140

 

 

196

H 274 B1

N (4)

110

 

 

197

H 275 A

KN 09583 blockstil  (4-5), grågult omslag

150

 

 

198

H 275 A

RT + KN 15844 antikva  (4-5) gult omslag

375

 

 

199

H 275 BII

RT + C 2 (4-5)  (grågult omslag)

200

 

 

200

H 278

RT + C 2 (4-5)

150

 

 

201

H 279

RT + C 1  (4-5)

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

H 280

RT + C 1  (4-5)

150

 

 

203

H 280

RT + C 2  (4-5)

225

 

 

204

H 281 C

KN 76441 antikva (4-5)

175

 

 

205

H 281 C

C 2 + KN 46818 blockstil (4-5)

300

 

 

206

H 285 A1

mark. j + RT  (4-5)

60

 

 

207

H 285 C1

mark. q, typ1 övre raden (5)

125

 

 

208

H 285 C2

mark. m + RT  (5)

300

 

 

209

H 286 A1

C 1 (4-5)

35

 

 

210

H 286 A1

C 2 (4-5)

35

 

 

211

H 286 A1

KN 03840 (5)

45

 

 

212

H 286 A2

C 1 (4-5)

30

 

 

213

H 286 A2

C 2 (4-5)

30

 

 

214

H 286 A2

KN 53779 (4-5)

30

 

 

215

H 286 A2

RT (4-5)

35

 

 

216

H 286 A3

N  (4-5)

75

 

 

217

H 286 B

N  (4-5)

75

 

 

218

H 286 B

C 2 + KN 94788  (5)

2500

 

 

219

H 286 B

C 1 + KN 00095  (4-5)

2500

 

 

220

H 288

RT + C 1  (4-5)

100

 

 

221

H 289 A1

RT + C 1 (4-5)

175

 

 

222

H 289 A1

RT + C 2  (4-5)

175

 

 

223

H 293 D:1

RT + KN 042314 nedre raden (4-5)

125

 

 

224

H 294 A

RT + mark. a (4-5)

125

 

 

225

H 294 A

RT + mark. b   (4-5)

125

 

 

226

H 294 A

RT + mark. c (4)

125

 

 

227

H 294 B

RT + mark. a (4-5)

125

 

 

228

H 294 B

RT + mark. c  (4-5)

125

 

 

229

H 295 Ib

KN 47711 + C 1 fot/fana, äp  (4-5)

250

 

 

230

H 295 II

KN 12988 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

125

 

 

231

H 297 Ab

N  (4-5)

350

 

 

232

H 299 A:2

RT  (5)

275

 

 

233

H 299 B:2

RT + mark. c  (4-5)

500

 

 

234

H 300 B2

KN 57042 (4-5)

40

 

 

235

H 301 A:3

N, upphöjt 14:e perf.hål  (4-5)

110

 

 

236

H 301 B:2

mark. c1 (4-5)

250

 

 

237

H 301 B:3

mark. h (4)

275

 

 

238

H 301 D:1

mark. c1  + RT (4-5)

60

 

 

239

H 301 D:1

mark. c2 + RT + svarta streck på kanten  (4-5)

100

 

 

240

H 301 D:1

mark. a + RT  (4-5)

60

 

 

241

H 301 D:1

mark. f + KN 027806 mittplac., 5:e siffran "hoppande" (4-5)

70

 

 

242

H 301 D:1

mark. g + KN 027808 övre raden, 5:e siffran hoppande" (4-5)

70

 

 

243

H 303 A

RT + C 2  (4-5)

100

 

 

244

H 305 A1a

C 1 fot/fana + KN 34502, äkta par (4-5)

110

 

 

245

H 305 A1a

KN 54064 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

110

 

 

246

H 305 A1a

RT + C 1 fana  (4)

35

 

 

247

H 305 A1a

RT + KN 53422  (4-5)

125

 

 

248

H 305 A1b

C 1 fot/fana + KN 01710, äkta par (4-5), OBS numret

150

 

 

249

H 305 A1b

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

50

 

 

250

H 305 A1b

RT + KN 75905 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5) TRIPPEL

2500

 

 

251

H 305 A2a

KN 79285  (4-5)

150

 

 

252

H 305 A2a

C 2  (4-5)

125

 

 

253

H 305 A2a

C 1 fot  (4-5)

90

 

 

254

H 305 B1c

C 1 fot/fana + KN 57986, äkta par  (4-5)

110

 

 

255

H 305 B1c

KN 50703 + svarta streck i IR  (4-5)

30

 

 

256

H 305 B1c

RT + C 2 (4-5)

150

 

 

257

H 305 B1c

KN 35953  (4-5)  obs nr

50

 

 

258

H 305 B2c

RT  (4-5)

225

 

 

259

H 306 a

C 1 (4-5)

50

 

 

260

H 306 a

C 2  (4-5)

50

 

 

261

H 306 a

KN 14170  (4)

45

 

 

262

H 306 b

RT + C 1 (4-5)

55

 

 

263

H 311 :0

mark. d+ KN 217617/e/f, äkta triss  (4-5)

750

 

 

264

H 311 :0

RT + mark. c + KN 328881 övre raden (4-5)

75

 

 

265

H 311 :4

RT + KN 099759 övre raden  (4-5)

1000

 

 

266

H 311 :4/0/0

mark. d/e/f, äkta triss  (4-5)

650

 

 

267

H 312 :0

mark. d + KN 202368 vänster rad  (4-5)

75

 

 

268

H 312 :0

mark. e + KN 086521 vänster rad  (4-5)

75

 

 

269

H 316 A2a

KN 64252  (4-5)

100

 

 

270

H 317 a

punktband s. III  (4-5)

275

 

 

271

H 319 A

C 1 + KN 59622 (4-5)

150

 

 

272

H 319 A

C 2 + KN 79077  (4-5)

150

 

 

273

H 319 B

RT + C 2  (4)

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274

H 319 B

KN 39042 (4-5)

25

 

 

275

H 320 B

KN 51686  (5)

7000

 

 

276

H 323 Ac

RT + KN 81202  (4-5)

4500

 

 

277

H 323 Ba

C 1 fot/fana + KN 22240, äkta par (4-5)

110

 

 

278

H 323 Ba

C 2 + KN 75135 (4-5)

40

 

 

279

H 323 Ba

KN 36900 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

110

 

 

280

H 323 Bb

C 1 fot/fana + KN 90956, äkta par (4-5)

700

 

 

281

H 323 Bc

KN 90764  (4-5)

150

 

 

282

H 327 A2ba

RT  (5)

3000

 

 

283

H 328 CII

RT (4-5)

200

 

 

284

H 329 D2b1

del av regm KR (4-5)

400

 

 

285

H 331

RT + KN 89874 (4-5)

55

 

 

286

H 332 Aa

C 2 + KN 67451  (5)

45

 

 

287

H 332 Aa

C 1 fot/fana + KN 30957, äp  (4-5)

110

 

 

288

H 332 Aa

RT + KN 47267  (4-5)

60

 

 

289

H 332 Aa

RT + C 1 fot  (4-5)

40

 

 

290

H 332 Ab

KN 80595 + C 1 fot  (4)

75

 

 

291

H 332 Ab

C 2  (4-5)

110

 

 

292

H 332 Ab

KN 61851  (4-5)

175

 

 

293

H 332 Ba

KN 94637 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

110

 

 

294

H 332 Ba

RT + KN 94793  (4-5)

60

 

 

295

H 332 Ba

C 1 fot/fana + KN 99929, äkta par  (4-5)

110

 

 

296

H 332 Bd

RT + C 1 fana  (4-5)

80

 

 

297

H 332 Bd

RT + C 2  (4-5)

400

 

 

298

H 333

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

299

H 334 AI

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

325

 

 

300

H 334 AII

C 2  (5)

100

 

 

301

H 336 A

RT + KN 20305  (4-5)

75

 

 

302

H 338 B

C 1 + KN 22492 (4-5)

30

 

 

303

H 338 B

KN 83817, sign. Martin Mörck  (4-5)

50

 

 

304

H 338 B

gul styrlinje s.1, räfflat omslag nedtill  (4-5)

90

 

 

305

H 338 C

RT 5.5x2.5 + KN 67330  (4)

900

 

 

306

H 338 C

RT 8x2 + KN 60323  (4)

900

 

 

307

H 339

RT + C 2 fot (4-5)

40

 

 

308

H 339

RT + C 2 slinga (4-5)

40

 

 

309

H 340 B2a

RT  (4-5)

150

 

 

310

H 340 B2b

RT (4-5)

200

 

 

311

H 343

KN 08454 + styrm. s. IV + skarv "övertryck" (4-5)

45

 

 

312

H 347 Aa

RT + saknat perf. hål 6:e paret (4-5)

150

 

 

313

H 348

C 2 fot/slinga + KN 61685, äkta par (4-5)

50

 

 

314

H 348

KN 63873 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

50

 

 

315

H 350 B

RT  (4-5)

55

 

 

316

H 352 A

C 2 + KN 74337 + styrm. typ 3 (4-5)

35

 

 

317

H 352 A

del av regm + stm typ 1 + skarv glipa  (4-5)

300

 

 

318

H 353 A1

RT + C 1 + KN 918445 (4-5) TRIPPEL

350

 

 

319

H 353 A2

C 1 + KN 974828 (4-5)

30

 

 

320

H 353 A2

C 2 + KN 982601 (4-5)

30

 

 

321

H 354 a

RT + C 2 + KN 74341 + kl.var. 3  (4)  TRIPPEL  lågt utrop

350

 

 

322

H 355 IIa

RT + KN 89595  (4-5)

90

 

 

323

H 361 B

C 1 (4-5) Specimen

110

 

 

324

H 361 B

C 2 (4-5) Specimen

110

 

 

325

H 362 :1

RT + KN 17134 (4-5)

75

 

 

326

H 363

RT + C 2 fot (4-5)

40

 

 

327

H 363

RT + C 2 slinga (4-5)

40

 

 

328

H 364 A

delvis otryckt inlaga  (5)

250

 

 

329

H 370

RT + C 2 (4-5)

100

 

 

330

H 371 A1.2a

RT + KN 981403  (4-5)

75

 

 

331

H 371 A1.2b

C 1 + KN 952793 (4-5)

60

 

 

332

H 371 B.2a

del av regm. KR  (5)

450

 

 

333

H 373 A1

RT + C 1 (4-5)

65

 

 

334

H 373 B

RT + KN 24987  (4-5)

125

 

 

335

H 377

RT + C 1  (5)

65

 

 

336

H 379

RT + C 1 + KN 27115  (4-5)  TRIPPEL

475

 

 

337

H 381

tydlig del av kors i IR (1 mm från kant)  (4-5)

125

 

 

338

H 381

tydlig del av kors i IR (37 mm från kant)  (4-5)

125

 

 

339

H 383

KN 01234  (4-5)  obs nr

50

 

 

340

H 385 A

RT + C 1  (4-5)

125

 

 

341

H 389

del av regm på 1:a blocket  (5)

125

 

 

342

H 392 I

helt KN G2a 01123  (4-5)

50

 

 

343

H 392 II

C 1 + KN 74136 (4-5)

900

 

 

344

H 392 II

RT + ”extra kotte” (4-5)

90

 

 

345

H 392 II

RT + KN 82924  (4-5)

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

H 392 II

C 2 + KN 11087  (5)

900

 

 

347

H 394

C 1 + KN 19962 (4-5)

25

 

 

348

H 394

C 2 + KN 14199 (4-5)

25

 

 

349

H 394

RT + C 2 + KN 13767  (4-5)  TRIPPEL  lågt utrop

375

 

 

350

H 397 B

smalt RT + C 1  (4-5)  (omslag "vitt" i UV)

225

 

 

351

H 397 B

plåtsår (4-5)   (omslag "vitt" i UV)

90

 

 

352

H 398

KN 25907 + hjälpperf. (4-5)

175

 

 

353

H 399

RT + KN 68292  (5)

140

 

 

354

H 401 B

C 2 (4-5)

35

 

 

355

H 401 B

RT + KN 85755 (4-5)

75

 

 

356

H 402

RT + C 1 + KN 68436  (4-5)  TRIPPEL

150

 

 

357

H 403 b

C 1 + KN 40388 (4-5) lågt utrop

175

 

 

358

H 403 b

C 2 + KN 50867 (4-5)

175

 

 

359

H 403 b

RT  (4-5)

175

 

 

360

H 405

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)  lågt utrop

750

 

 

361

H 406

KN 04263, 2 häften med samma kontrollnummer  (4-5)

500

 

 

362

H 407 Ab

RT (4-5)

90

 

 

363

H 408 B

N, sign. Slania  (4-5)  (omslag "vitt" i UV)

50

 

 

364

H 410 a

C 2 fot/slinga + KN 71577, äkta par (4-5)

85

 

 

365

H 410 a

C 2 slinga/fot + KN 55341, äkta par  (4-5)

85

 

 

366

H 411 A1

RT + C 2 + KN 43851  (4-5)  TRIPPEL

275

 

 

367

H 411 B

RT  (4-5)  lågt utrop

400

 

 

368

H 411 B

C 2 (4-5)

110

 

 

369

H 415 B

svart fyrkant (inlaga 1) + RT + C 1 + KN 08318  (4-5)  KVADRUPEL

450

 

 

370

H 415 B

färgstrip (inlaga 7 eller 11) + C 2 + KN 46221 (4-5)

275

 

 

371

H 415 B

färgstrip (inlaga 7 eller 11) + RT + C 2  (4-5)

350

 

 

372

H 415 B

grå + svart fyrkant + smalt RT  (4-5)

250

 

 

373

H 416 b:1

förskj. perf.hål  (4-5)

75

 

 

374

H 417

RT + C 1 (4-5)

70

 

 

375

H 417

RT + C 2 (4-5)

60

 

 

376

H 417

RT + KN 60524  (4-5)

70

 

 

377

H 420

RT + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

400

 

 

378

H 420

RT + KN 23048 (4-5)

150

 

 

379

H 423

RT + C 2 (4-5)

45

 

 

380

H 424

RT + C 1 (5)

85

 

 

381

H 424

RT + C 2  (4-5)

70

 

 

382

H 425

smalt RT + C 1 (4-5)

175

 

 

383

H 426 A1a

RT + C 2  (4)

300

 

 

384

H 426 A1a

RT (4-5)

200

 

 

385

H 426 A2a

RT + C 2  (4-5)

100

 

 

386

H 426 Ba

C 2 + KN 40004  (4-5)

75

 

 

387

H 428 a

RT + KN 38468  (4-5)

250

 

 

388

H 430 b

RT + KN 19905 (4-5)

275

 

 

389

H 432 II

KN 70807 + plåtskarvlinje  (4-5) obs numret

150

 

 

390

H 433 B-T1

C 2 + KN 22221 (G3)  (4-5)

400

 

 

391

H 433 B-T2

C 1 + KN 28738 G2b  (4-5)

400

 

 

392

H 433 B-T2

C 2 + KN 54090 G2b  (4-5)

400

 

 

393

H 434

C 1 + KN 28441 (4-5)

45

 

 

394

H 434

C 2 + KN 26338 (4-5)