A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum torsdagen den 26 mars 2020  kl. 16.00

     Skriftliga anbud mottages t o m torsdagen den 26.3.2020 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 26.3.2020.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 26 mars 2020.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

1

Denmark

H 3.12 dj, very good quality

1750

 

 

2

Norway

NK FH 16 IID, very good quality

1900

 

 

3

Norway

NK FH 25 IA, very good quality

800

 

 

4

Norway

NK FH 25 IB, very good quality

800

 

 

5

Norway

NK FH 33 A, very good quality

250

 

 

 

 

Deutsches Reich

 

 

 

 

6

Mi MH 32.4.1 (74B1.2) very good quality (€400)

1200

 

 

7

Mi MH 36.2, very good quality  (€500)

1500

 

 

8

Mi MH 49.1.1, very good quality (€200)

600

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

9

HA 1 O

C 1 h + KN 61602  (4-5) rest 5, s.1

275

 

 

10

HA 1 O

C 1 v + KN 53923  (4-5) rest 5, s.1

275

 

 

11

HA 2 AIIO

C 1 v + KN 53579  (4-5)

325

 

 

12

HA 2 AIIR

C 1 h  (4-5)

250

 

 

13

HA 2 AIIR

C 1 v  (4-5)

250

 

 

14

HA 2 CR

C 1 v  (4-5)

300

 

 

15

HA 10 OH

Nord 63 blå, KN +1 (4-5)

90

 

 

16

HA 10 OH

Nord 63 grön, KN 2+ (4-5)

90

 

 

17

HA 10 OV

Nord 63 grön, C 2 fot (4-5)

90

 

 

18

HA 11 BbOH

C 1 fana + var. 1  (4-5)

90

 

 

19

HA 11 BbOV

C 2 slinga (4-5)

90

 

 

20

HA 12 B2RH

N  (4-5) bruten skiljelinje

1750

 

 

21

HA 14 B3O

RT  (4-5)

500

 

 

22

HA 14 D2O

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

100

 

 

23

HA 15 E1bO

KN 36170  (4-5)  serie 9

125

 

 

24

HA 17 A2b

C 1 fana/fot + KN 31584, äkta par  (4-5)

4500

 

 

25

HA 18 A

KN 4.5/0.5 (35834), äkta par  (5)

180

 

 

26

HA 18 B

RT 8x2 + C 1 fot + KN 3.5+  (4-5)  TRIPPEL

150

 

 

27

HA 19 A1

KN 4.5/0.5 (45916), äkta par  (4-5)  s.1b

45

 

 

28

HA 19 A1

RT 8x2 + C 2 slinga + KN 4.5+ (46339)  (5)  TRIPPEL s.1b

150

 

 

29

HA 19 A2

C 1 (4-5)

375

 

 

30

HA 19 A2

KN 26497  (5)

400

 

 

31

HA 21 Aa

RT 6x3.5 + KN 2+  (4-5)

50

 

 

32

HA 22 B

RT + C 1 fot (4-5)

50

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

33

H 14 R

12 ex med KPV  bra kval  Facit 27200

4500

 

 

34

H 15 BbR

(1924), bra kval

5500

 

 

35

H 19 IIAcO

(1935), bra kval

10000

 

 

36

H 24 O

bra kval

750

 

 

37

H 33 BCO

1: KN 1+, 2: KN 3+, praktkval

550

 

 

38

H 33 CCO

bra  kval

175

 

 

39

H 36 BCR

N, bra kval

1250

 

 

40

H 37 BCO

bra kval

1900

 

 

41

H 37 CCO

1: C 2, bra kval

475

 

 

42

H 48 A1

Göteborg 36, 5.12.49  bra kval

200

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

43

H 56 Aa

C 1 h  (4)

225

 

 

44

H 58 A

C 1 h  (4-5)

375

 

 

45

H 58 A

C 1 v  (4-5)

375

 

 

46

H 61 a

C 2 h/v, äkta par (4-5)

600

 

 

47

H 64 A

C 2 v  (4-5)

200

 

 

48

H 68 B

C 2  (4-5)

100

 

 

49

H 73

nedre X + C 2 h/v, äkta par  (4-5)

550

 

 

50

H 74

C 1 h  (4-5)

110

 

 

51

H 76

C 1 (4-5)

50

 

 

52

H 76

C 2  (4-5)

50

 

 

53

H 76

liten 1:a i marg.  (4)

65

 

 

54

H 88 a

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

H 93 A

C 1 (4-5)

40

 

 

56

H 93 A

C 1 h  (4-5)

400

 

 

57

H 99 B2ba2

C 1 (4-5)

4000

 

 

58

H 100 A1

C 2 h/v, äkta par  (4-5)

2500

 

 

59

H 106 Aa

N  (5)  mörkrött omslag

375

 

 

60

H 109 A

C 2 h/v, äkta par (4-5)

275

 

 

61

H 118 A2

N  (4-5)

7500

 

 

62

H 120 A2/A3

äkta par  (4-5)

1500

 

 

63

H 133 Bb

plåtsår (4-5)

850

 

 

64

H 147 D2

N (4-5)

2500

 

 

65

H 156 O

C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

1000

 

 

66

H 161 A1a

N, krokig skiljelinje (4-5)

25

 

 

67

H 165 D2a

RT  (4-5)

1500

 

 

68

H 166 Bb2b

RT (4-5)

500

 

 

69

H 174 A

RT (4-5)

160

 

 

70

H 175 AO

RT (4-5)

125

 

 

71

H 176 A2

RT + KN 2.5/2.5  (85423), äkta par  (4-5)

200

 

 

72

H 176 A2

RT + KN 3/2 (84462), äkta par  (4-5)

1750

 

 

73

H 180 A1

C 2 fot + KN 3/2 (09305) + C 2 sli, äp  (4-5)  obs utan plåtsår

275

 

 

74

H 180 A2

delat X t.v. (4-5)

375

 

 

75

H 180 C1

helt X t.v (1.7 mm)  (4-5) (omslag med stark fluor)

100

 

 

76

H 180 C1

KN 2.5/2.5 (22032), äkta par (4-5)  (omslag med stark fluor)

2500

 

 

77

H 180 C2

C 1 fot  (4-5)

450

 

 

78

H 183

klichevar. 1  (4-5)

50

 

 

79

H 183

klichévar. 2 (4-5)

50

 

 

80

H 184 A

RT (4-5)

100

 

 

81

H 186 A2

N  (4-5)

600

 

 

82

H 187 A

RT + KN 74304 (4-5)

650

 

 

83

H 188 AIIO

RT + C 1  (4)

450

 

 

84

H 188 AIIO

RT + C 2  (4-5)

450

 

 

85

H 188 AIO

C 2 (4-5)

45

 

 

86

H 194 B1

N  (4-5) mkt ovanligt häfte

4500

 

 

87

H 196 AIIaO

RT + KN +0.5  (4-5)

75

 

 

88

H 196 AIIaO

RT + KN +2  (4-5)

75

 

 

89

H 196 AIIaO

RT + KN 4+  (4-5)

75

 

 

90

H 196 AIIbO

RT + C 2 fot  (4)

650

 

 

91

H 196 CO

C 2 + KN 3+ (060..)  (4-5)

150

 

 

92

H 201 A

C 1 (4-5)

30

 

 

93

H 201 A

C 1 + KN 25107  (4-5)

50

 

 

94

H 201 A

C 2 (4-5)

25

 

 

95

H 201 A

C 2 + KN 32078 (4-5)

50

 

 

96

H 201 A

KN 07455 (4-5)

25

 

 

97

H 201 A

RT (4-5)

35

 

 

98

H 205 Bd

RT 6x2.5 + KN +3 (4-5)

110

 

 

99

H 206 B (C)

RT 6x2.5 (4-5)

90

 

 

100

H 210 :0-T1

C 2 + KN 31061 (4-5)

35

 

 

101

H 210 :1-T2

N  (4-5)

275

 

 

102

H 213 A

RT 6x2.5 (4-5)

65

 

 

103

H 213 B

RT 8x2 (4-5)

25

 

 

104

H 214 AIb

KN 84454 (4-5)

140

 

 

105

H 214 AId

KN 41792  (5)

1900

 

 

106

H 214 AIIa

KN 91466  (4-5)

750

 

 

107

H 216 B

N (4-5)

90

 

 

108

H 219

KN 10447 blockstil (4-5)

325

 

 

109

H 219

KN 61568 antikva (4-5)

110

 

 

110

H 219

RT 6x3.5 + KN +1.5 (4)

110

 

 

111

H 220

RT + C 1 + halvcirkel  (4)

500

 

 

112

H 226 B

C 1 + KN 83567 (4-5)

40

 

 

113

H 226 B

C 2 + KN 89240 (4-5)

40

 

 

114

H 226 B

KN 2.5/2.5 (44170), äkta par (4-5)

275

 

 

115

H 228 AIa

RT + C 1  (4-5)

2000

 

 

116

H 228 AIa

RT 8x2  (4-5)

400

 

 

117

H 229 A

RT + KN +2.5 (4-5)

70

 

 

118

H 230

RT 8x2 + KN +2.5  (4-5)

60

 

 

119

H 231 A

C 1 (4-5)

20

 

 

120

H 231 A

C 2 (4-5)

20

 

 

121

H 232

RT 8x2 + tydlig turkos linje i IR  (4)

150

 

 

122

H 238 B

mark. j  (4-5)

90

 

 

123

H 239 A

C 2 + KN 38195 (4-5)

60

 

 

124

H 239 B

C 2 (4-5)

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

H 239 B

KN 30835 (4-5)

50

 

 

126

H 243 A

N, frimärksbilderna lyser igenom på baksidan (4-5)

100

 

 

127

H 244

KN 2/3 (35925), äkta par (4-5)

275

 

 

128

H 249 A

RT 6x2.5 + C 1  (4-5)

300

 

 

129

H 250 Aa

KN 2.5/2.5 (25957) + C 2, äkta par  (4-5)

60

 

 

130

H 250 Aa

KN 2.5/2.5 (38514) + C 1, äkta par  (4-5)

60

 

 

131

H 250 Ba

KN 82562  (4-5)

1750

 

 

132

H 250 Ba

RT  (4-5)  mkt ovanligt

3000

 

 

133

H 250 Bb

RT + KN 98495  (4-5)

3500

 

 

134

H 252 A

C 1 + KN 59905  (4-5)

750

 

 

135

H 252 A

RT  (4)

275

 

 

136

H 254 B

RT 6x3.5 + klichévar. ”fläck” i 5:an (4-5) grått omslag med räfflor

750

 

 

137

H 254 B

RT 6x3.5 + klichévar. ”fläck” i 5:an (4-5) gulakt. grå med räfflor

600

 

 

138

H 257

bruten ram s.1

50

 

 

139

H 258 B

C 1  (4-5)

1800

 

 

140

H 259 AIIa

C 1 + KN 30623  (4-5)

2250

 

 

141

H 259 BIIa

RT 6x2.5  (4-5)

750

 

 

142

H 259 BIIa

RT 8x2  (4-5)

70

 

 

143

H 259 BIIa

RT 8x2 + C 1  (4-5)

900

 

 

144

H 259 BIIc

RT 6x2.5 + C 2  (4-5)

1500

 

 

145

H 260 A1:1

RT 6x2.5 (4-5)

275

 

 

146

H 260 A2:0

RT 6x2.5  (4-5)

275

 

 

147

H 261 A2

KN 1.5/4.5 (186243), äkta par  (4-5)

350

 

 

148

H 261 A2

KN 1/5 (136868), äkta par  (4-5)

400

 

 

149

H 261 A2

KN 2/4 (014906), äkta par  (4-5)

500

 

 

150

H 261 B

mark. f (4)

110

 

 

151

H 263 A

RT + C 1  (4)

300

 

 

152

H 263 A

RT + C 2 (4-5)

300

 

 

153

H 264

RT svart + C 2 slinga (4-5)

100

 

 

154

H 264

RT violett + C 1 (4-5)

300

 

 

155

H 265 I

KN 2/3 (92908), äkta par (4-5)

75

 

 

156

H 269 B2

RT (4-5)

45

 

 

157

H 275 A1

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)  (A1=grågult omslag)

50

 

 

158

H 275 A1

RT (4-5)

35

 

 

159

H 275 A2

KN 07472 antikva (4-5)  (A2= gult omslag)

35

 

 

160

H 275 A2

KN 16426 blockstil (4-5)

160

 

 

161

H 275 A2

RT (4-5)

35

 

 

162

H 275 BI

C 1 fot + KN 31223 blockstil (4-5)

175

 

 

163

H 278

C 1 (4-5)

20

 

 

164

H 278

C 2 (4-5)

20

 

 

165

H 278

KN 30758 (4-5)

20

 

 

166

H 278

RT (4-5)

25

 

 

167

H 281 A

KN 36984 blockstil  (4-5) ovanligt i A

150

 

 

168

H 281 A

RT + C 1 fana + KN 3+ (4-5)  TRIPPEL

150

 

 

169

H 281 B

bruten ram s.4  (4-5)

85

 

 

170

H 285 C1

mark. a  (4-5)

60

 

 

171

H 285 C1

RT + mark. f  (4-5)

200

 

 

172

H 286 A2

RT + KN 58750 (4-5)

250

 

 

173

H 287 B2

C 2 + KN 37645 antikva (4-5)

45

 

 

174

H 288

RT + C 1 + KN 91529  (4-5)  TRIPPEL

2000

 

 

175

H 290 B

N  (4-5)

30

 

 

176

H 293 A:1

mark. a + e, typ 3 (4-5)

600

 

 

177

H 293 D:1

KN 2.5/3.5 (285391), äkta par  (4-5)

2000

 

 

178

H 293 D:1

mark. c, typ 3 (4-5)

75

 

 

179

H 293 D:1

mark. e, typ 1 (4-5)

90

 

 

180

H 293 D:2

RT (4-5)

160

 

 

181

H 297 Aa

RT + C 2 (4-5)

175

 

 

182

H 297 B1a

RT (4-5)

45

 

 

183

H 297 B2a

RT + C 1 (4-5)

700

 

 

184

H 299 A:1

mark. a + KN 028112 övre raden (4-5)

75

 

 

185

H 299 A:1

mark. d (4-5)

60

 

 

186

H 301 A:1

mark. b (4-5)

60

 

 

187

H 301 A:2

KN 251278 övre raden (4)

150

 

 

188

H 301 C:1

RT + KN 128637 övre raden (4-5)

150

 

 

189

H 301 D:1

mark. f + KN 4.5/1.5 (326847) + g, äp  (4-5)

12000

 

 

190

H 301 D:2

mark. f + RT + KN 066059 övre raden  (4-5)

2000

 

 

191

H 305 A1a

C 2 + KN 76866 (4-5)

45

 

 

192

H 305 A1a

C 2 + KN 94440 (4-5)

45

 

 

193

H 305 A1a

KN 13258 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

H 305 A1a

RT + C 2 (4-5)

125

 

 

195

H 305 A1b

C 2 + KN 41309 (4-5)

45

 

 

196

H 305 A1b

C 2 + KN 58066 (4-5)

45

 

 

197

H 305 A2a

KN 78139  (4-5)

150

 

 

198

H 305 B1c

C 2 + KN 51617 (4-5)

45

 

 

199

H 305 B1c

C 2 + KN 58389 (4-5)

45

 

 

200

H 305 B1c

RT + KN 43527 (4-5)

140

 

 

201

H 306 a

KN 11807 (4-5)

50

 

 

202

H 306 b

RT + C 1 + KN 07660  (4-5)  TRIPPEL

300

 

 

203

H 309 A

C 1 + KN 76012 (4-5)

45

 

 

204

H 309 B

RT + C 2 fot (4-5)

40

 

 

205

H 310 BI

RT (4-5)

20

 

 

206

H 310 BII

C 2  (4-5)

55

 

 

207

H 310 BII

KN 58426 (4-5)

55

 

 

208

H 310 BII

RT + KN 55618  (4-5)

1100

 

 

209

H 310 CIa

KN 46021-46025  (5)  fem kn i följd (glättat omslag)

125

 

 

210

H 310 CIIb

N (4-5)

75

 

 

211

H 310 CIIb

C 1  (4-5)

75

 

 

212

H 310 CIIb

C 2  (4-5)

75

 

 

213

H 310 CIIb

KN 28439  (4-5) oglättat omslag

75

 

 

214

H 310 CIIb

RT  (4-5) oglättat omslag

275

 

 

215

H 311 :0

RT + mark. j 

750

 

 

216

H 311 :1

omv. KN 217618 mittplac.  (4-5)

90

 

 

217

H 311 :1

omv. KN 317963 övre raden  (4-5)

100

 

 

218

H 311 :1

rv KN 025492 nedre raden  (4-5)

150

 

 

219

H 311 :4

mark. d (4-5)

55

 

 

220

H 311 :4

mark. f (4-5), tydliga fyrkanter

80

 

 

221

H 311:0

mark. b + krokigt RT  (4-5)

350

 

 

222

H 312 :0

KN 0.5/5.5 (228577), äkta par  (4-5)

3500

 

 

223

H 317 a

punktband s.III  (4-5) ovanligt

300

 

 

224

H 319 A

RT (4)

25

 

 

225

H 319 B

RT (4-5)

25

 

 

226

H 322

C 2 fot/slinga + RT, äkta par  (4-5)

400

 

 

227

H 322

RT + C 2 fot + "klumpfot" (4-5)

40

 

 

228

H 322

RT + C 2 slinga (4-5)

40

 

 

229

H 323 Ab

N (4-5)

475

 

 

230

H 323 Ba

C 1 fot/fana + KN 95581, äkta par  (4-5)

125

 

 

231

H 323 Ba

C 2 + KN 83635 (4-5)

45

 

 

232

H 323 Ba

KN 70447 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

125

 

 

233

H 323 Bc

C 2  (4-5)

110

 

 

234

H 326

C 1 + KN 68596 + röd linje i IR (4-5)

75

 

 

235

H 326

C 2 + KN 68743 + röd linje i IR (4-5)

75

 

 

236

H 326

RT + KN 96527  (5)

175

 

 

237

H 327 B1ab

C 1 + KN 57960, C 2 + KN 57963 (4-5), 2 häften

225

 

 

238

H 328 CII

C 1 (4-5)

175

 

 

239

H 328 CII

C 2  (4-5)

175

 

 

240

H 328 CII

RT  (4-5)

250

 

 

241

H 333

RT + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

350

 

 

242

H 334 BII

RT + C 2 (4-5)

55

 

 

243

H 340 A3a

N  (4-5)  bruten kant upptill

150

 

 

244

H 340 B1a

RT + gula linjer och prickar i KR  (4-5)

125

 

 

245

H 340 B2b

RT  (4-5)

150

 

 

246

H 340 D1a

KN 220546  (4-5) (7 mm, kornig utan bruten kant)

2000

 

 

247

H 345 B1

C 1  (4-5)

140

 

 

248

H 346 Ib

C 2 + KN 77038 (4-5)

50

 

 

249

H 346 Id

C 1 fot/fana + KN 50104, äkta par  (5)

110

 

 

250

H 346 Id

C 2 + KN 13792  (4-5)

45

 

 

251

H 346 Id

C 2 + KN 50110  (5)

45

 

 

252

H 346 Id

RT + KN 00471  (5)

150

 

 

253

H 350 A

RT + rambrott s.4  (4-5)

125

 

 

254

H 357

RT + C 1 + KN 70950 (4-5) TRIPPEL

250

 

 

255

H 357

RT + C 2 + KN 17635 (4-5) TRIPPEL

250

 

 

256

H 357

RT + KN 91546, "blind mus" (4-5)

500

 

 

257

H 358

KN 33433 (4-5), OBS numret

55

 

 

258

H 358

RT + C 1 + KN 45905  (5)  TRIPPEL

6000

 

 

259

H 365 B

C 1 (4-5)

50

 

 

260

H 372

RT + C 1  + färgpass. b  (4-5)

2500

 

 

261

H 375 B

C 1 + KN 78605, C 2 + KN 78608 (4-5), 2 häften

100

 

 

262

H 380

KN 15000 (4-5), OBS numret

55

 

 

263

H 381

färgpassn. a (4-5)

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264

H 381

färgpassning b + ofullst. regm typ 1 t.v. (4-5)

75

 

 

265

H 381

mark. c (4-5)

125

 

 

266

H 381

ofullst. besk. regm typ 2 t.h. + del av regm KR (4-5)

200

 

 

267

H 386 BII

RT + KN 4.5/0.5 (42664), äkta par (4-5)

1100

 

 

268

H 387

del av regm KR (4-5)

75

 

 

269

H 387

färgpass. b  (4-5)

140

 

 

270

H 387

färgpass. c  (4-5)

140

 

 

271

H 390 I

smalt RT + C 2 + KN 19994 (4-5) TRIPPEL

375

 

 

272

H 393 B

RT + C 1 (4-5)

150

 

 

273

H 397 B

RT + plåtsår  (4-5)

150

 

 

274

H 400

C 2 fot + KN 0.5/4.5 (06417) + C 2 slinga, äkta par  (4-5)

2000

 

 

275

H 400

N, utan tryck på sid II + III (4-5)

550

 

 

276

H 401 A2

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

750

 

 

277

H 401 A2

KN 52693, klichévariant 4 (4-5)

40

 

 

278

H 401 A1

smalt RT + C 1  (4-5)

300

 

 

279

H 403 a

C 1 + KN 14924 (4-5)

35

 

 

280

H 403 a

C 1 + KN 63614 (5)

30

 

 

281

H 403 a

RT + C 2  (4-5)

85

 

 

282

H 405

C 1, ”öppen nolla” (5)

55

 

 

283

H 405

delat RT ned/upp, äkta par  (5)

900

 

 

284

H 405

RT + C 1 + KN 04626 + öppen nolla  (5)  KVADRUPEL

2500

 

 

285

H 406

delat RT ned/upp + ned/upp, äkta triss  (4-5)

900

 

 

286

H 406

delat RT ned/upp, äkta par (4-5)

650

 

 

287

H 409

RT + C 1  (4-5)

65

 

 

288

H 410 a

RT + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

375

 

 

289

H 410 b

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

80

 

 

290

H 410 b

KN 19798  (4-5)

50

 

 

291

H 411 A2

RT + C 1 + KN 36932  (4-5)  TRIPPEL

350

 

 

292

H 411 A2

RT + C 2 + KN 61611  (4-5)  TRIPPEL

350

 

 

293

H 415 A

C 1 + KN 55394  (5)

110

 

 

294

H 415 A

C 2  (4-5)

100

 

 

295

H 415 A

KN 79077  (5)

100

 

 

296

H 415 A

RT (4-5)

90

 

 

297

H 415 B

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)  lågt utrop

600

 

 

298

H 415 B

färgstrip (inlaga 7 eller 11) + C 2  (4-5)

225

 

 

299

H 417

C 1 + KN 54864 (4-5)

30

 

 

300

H 417

C 2 + KN 60807 (4-5)

30

 

 

301

H 420

RT + C 1 (4-5)

85

 

 

302

H 421 A:0

defekt regm (4-5), räfflad gummering

55

 

 

303

H 421 A:0

RT + C 2 (4-5)

70

 

 

304

H 421 A:1

KN 51368 + färgprickar  (5)

2000

 

 

305

H 421 B

defekt regm (4-5)

75

 

 

306

H 421 B

smalt RT  (4-5)

60

 

 

307

H 422

C 1 + KN 75833 (G3) 4 mm  (4-5) rest 5

600

 

 

308

H 422

C 2 + KN 30614 (G3) 7 mm (4-5)  rest 5

600

 

 

309

H 422

KN 30565 (G3), 6,1 mm från bilden  (5)

300

 

 

310

H 423

RT + C 2 (4-5)

60

 

 

311

H 424

RT + KN 00642 (5)

175

 

 

312

H 425

RT + KN 27189, dålig färgpassning s. I (4-5)

250

 

 

313

H 426 A1a

RT + KN 21517  (5)

800

 

 

314

H 426 A2a

RT  (4-5)

140

 

 

315

H 426 A2a

RT + C 1 + KN 27023  (4-5)  TRIPPEL

1750

 

 

316

H 426 Ba

smalt RT + C 2 + KN 32102  (4-5)  TRIPPEL

450

 

 

317

H 426 Bb

RT + KN 77720  (4-5)

275

 

 

318

H 430 a

delat RT ned  (4-5)

125

 

 

319

H 430 a

delat RT upp  (4-5)

125

 

 

320

H 430 b

C 1 + KN 05668, C 2 + KN 05671 (4-5), 2 häften

60

 

 

321

H 433 A

C 1 + KN 37025 G3 (4-5)

125

 

 

322

H 433 B-T1

C 1 + KN 36892 (G2b)  (4-5)  svår

750

 

 

323

H 433 B-T2

RT + C 1  (4-5)

600

 

 

324

H 434

RT + C 2 (5)

90

 

 

325

H 434

RT + KN 29895  (5)

140

 

 

326

H 438 B

C 1 + KN 04577 (4-5)

75

 

 

327

H 439

färgstrip, utan punkt, inlaga 5 eller 9  (4-5)

300

 

 

328

H 439

plåtskarvlinje + kedjetryck s.1  (5) (med punkt)

125

 

 

329

H 439

RT + C 1 (4-5)  (med punkt)

65

 

 

330

H 441

RT + C 2 (4-5)  (omslag smutsigt grå i UV)

90

 

 

331

H 442 -T1b

RT + KN 25412 (4-5)

80

 

 

332

H 442 -T2b

RT  (4-5)  (slät gummering)

40

 

 

333

H 445

KN 1/4 (14340) + C 1, äkta par (4-5)  lågt utrop

900

 

 

334

H 445

KN 1/4 (14343) + C 2, äkta par (4-5)  lågt utrop

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

H 446 A

RT + C 1 (4-5)

110

 

 

336

H 447 A

C 2 + KN 27681  (4-5)

50

 

 

337

H 447 A

RT  (4-5)

45

 

 

338

H 447 B2

smalt RT + KN 68520 (4-5)

250

 

 

339

H 449 B

C 1, gult streck s. IV (4-5)

90

 

 

340

H 449 B

C 2 + gult streck s. IV (4-5)

90

 

 

341

H 449 B

RT + gult streck s. IV (4-5)

110

 

 

342

H 450 A

RT + C 2  (4-5)

250

 

 

343

H 450 B

smalt RT + C 1  (4-5)

300

 

 

344

H 451

RT + C 1 (4-5)

50

 

 

345

H 451

RT + C 2 (4-5)

50

 

 

346

H 452 A

RT + KN 4/1 (37744), äp (4-5)

450

 

 

347

H 452 B

RT + C 2 (4-5)

70

 

 

348

H 453 A

N, klichévar. ”streck mellan tornen” (4-5)

45

 

 

349

H 453 B

C 1 (4-5)

150

 

 

350

H 453 B

C 2 (4-5)

150

 

 

351

H 453 B

del av färgstrip  (5)

250

 

 

352

H 453 B

KN 29964 (3 mm)   (4-5)

125

 

 

353

H 454 B

RT + C 1 + KN 41399 (G3)  (4-5)  TRIPPEL

275

 

 

354

H 454 B

RT + C 2 + KN 41354 (G3)  (4-5)  TRIPPEL

275

 

 

355

H 455 A

RT (4-5)

60

 

 

356

H 455 A

RT + C 1  (4-5)

100

 

 

357

H 455 B

smalt RT + C 1 (4-5)

250

 

 

358

H 456 A

C 2 slinga + KN 2.5/2.5 (31858) + C 2 fot, äkta par  (4-5)

225

 

 

359

H 456 A

klichévar. ”995”, C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

200

 

 

360

H 456 A

KN 1/4 (08271), äkta par  (4-5)

2750

 

 

361

H 456 A

KN 2.5/2.5 (33149) + C 2 slinga/fot, äkta triss (4-5)

350

 

 

362

H 456 A

KN 33840 + C 2 slinga/fot + RT, äkta par (4-5)

275

 

 

363

H 456 A

RT + C 2 slinga/fot + KN 27317, äkta par  (4-5)

300

 

 

364

H 456 B

C 2 slinga/fot + KN 60259, äkta par (4-5)

55

 

 

365

H 456 B

RT + C 1  (4-5)

55

 

 

366

H 458 A

RT + C 2 + KN 24533  (4-5)  TRIPPEL

275

 

 

367

H 458 B

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

850

 

 

368

H 459

RT + KN 72220 (4-5)

75

 

 

369

H 459

smalt RT (4-5)

60

 

 

370

H 462

KN 56665 (4-5), OBS numret

60

 

 

371

H 462

RT + KN 40580 (4-5)

500

 

 

372

H 463 O

RT + KN 40418 nedre raden + ring s.1  (5)

1250

 

 

373

H 464 A

RT + C 2 (4-5)  (slät gummering)

75

 

 

374

H 464 B

smalt RT + C 1 + KN 96793  (4-5)  TRIPPEL (räfflad gummering)

475

 

 

375

H 465

C 2 slinga/fot + KN 29060, äkta par (4-5), riven kant i IR

75

 

 

376

H 465

C 2 slinga/fot + RT, äkta par (4-5)

400

 

 

377

H 466 B-T2

RT + C 2 + KN 18503  (4)  TRIPPEL

275

 

 

378

H 467

smalt RT + KN 32864  (4-5)

200

 

 

379

H 468 :0

RT + "nna" s.4  (4-5)

75

 

 

380

H 472

smalt RT + C 2 + KN 49163  (4-5) TRIPPEL

2000

 

 

381

H 473

RT + C 1  (5)

70

 

 

382

H 473

RT + C 2 (4-5)

70

 

 

383

H 474

C 2 fot/slinga + KN 29474, äkta par  (4-5)

75

 

 

384

H 476 A2

RT  (4-5)

45

 

 

385

H 479 :1

RT  (4-5)

550

 

 

386

H 480 B

KN 00990 G3 (4-5)

80

 

 

387

H 480 B

RT + C 1 + KN 34451 G2b (4-5) TRIPPEL

250

 

 

388

H 481 II

RT + C 1  (4-5)

225

 

 

389

H 481 II

RT + C 2  (4-5)

225

 

 

390

H 482 BII

C 1 (4-5)

120

 

 

391

H 483

RT + C 2 + KN 11145  (4-5)  TRIPPEL

300

 

 

392

H 484 B

RT + C 1  (G3)  (4-5)

175

 

 

393

H 485 B

RT + KN 3/2 (35918), äkta par (4-5)  ("vitt" omslag i UV)

100

 

 

394

H 488 A

C 1 + KN 84604 (4-5)  ("smutsigt" gråaktigt omslag i UV)

35

 

 

395

H 488 A

C 2 + KN 76837 (4-5)

35

 

 

396

H 489 BII

RT + C 1  (4-5)

375

 

 

397

H 489 BII

RT + C 2  (4-5)

375

 

 

398

H 490

KN 2/3 (14192) + smalt RT, äkta par  (4-5)

600

 

 

399

H 491 A

RT + C 2  (4-5) ("smutsigt" gråaktigt omslag i UV)

125

 

 

400