A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är offentlig och äger rum på Alstigen 10 i Oxelösund  lördagen den 20 oktober

    2018  kl. 13.

   Skriftliga anbud mottages t o m torsdagen den 18.10.2018 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 08.00 den 20.10.2018.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 08.00 den 20 oktober 2018

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

1

Danmark

H 3.55 IB, good quality

700

 

2

Danmark

H 3.60B, good quality

600

 

3

Danmark

H 3.64A, very good quality

800

 

4

Danmark

H 3.122 LIII, very good quality

2750

 

5

Danmark

HA 3, very good quality

2500

 

6

Finland

H 10, RT + C 2 (4-5)

175

 

7

Finland

H 10, RT + C 1 fot/fana + KN 84261, äkta par (4-5)

500

 

8

Finland

HA 1, pn 2, very good quality

70

 

9

Finland

HA 1, pn 3*, very good quality

70

 

10

Finland

HA 2, pn 6,1.,6, (PIV),  good quality

325

 

11

Finland

HA 2, PII, pn 15.,10,25., ö kh, very good quality

350

 

12

Finland

HA 2, PV, pn 7,7,22, very good quality

350

 

13

Finland

HA 3 CV, pn 5.,5,5,good quality

275

 

14

Finland

HA 3 EV, kn1, pn 1,1,1, very good quality

375

 

15

Finland

HA 4 E, S 3  good quality

3000

 

16

Finland

HA 4 G, v. omv. inhäftning, very good quality

250

 

17

Norge

FH 20 IB, good quality

325

 

18

Norge

FH 20 IIB, very good quality

175

 

19

Norge

FH 26 IIA, very good quality

200

 

20

Norge

FH 32 B, very good quality

350

 

21

Norge

FH 39 IIIB, very good quality

250

 

22

Norge

FH 100 y, very good quality

700

 

 

Tyska Riket

 

 

23

Mi MH 22.1.1.2 StrL ov 2.0, StrL dg, very good quality  (€6500)

15000

 

24

Mi MH 29.2.1, very good quality  (€480)

1400

 

25

Mi MH 29.3.1, very good quality  (€480)

1400

 

26

Mi MH 29.4.1, very good quality  (€480)

1400

 

27

Mi MH 41.2.2, very good quality (€250)

750

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

28

HA 2 CO

N  (4-5)

90

 

29

HA 2 CR

C 1 v  (4-)

300

 

30

HA 3 O

C 2 + KN 78464  (4)

500

 

31

HA 5 BOH

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

175

 

32

HA 5 OV

KN 0.5/4.5 (08850), äkta par  (4-5)

475

 

33

HA 7 AOH

C 2 slinga + KN 3/2 (40951) + C 2 fot, äkta par  (4-5)

55

 

34

HA 7 OH

KN 1.5/3.5 (10010), äkta par  (4-5)  (obs numret)

50

 

35

HA 8 OH

KN 4/1 (60425), äkta par  (4-5)

60

 

36

HA 8 OV

KN 4/1 (49727), äkta par  (4-5)

45

 

37

HA 12 B1OH

C 2 slinga/fot + KN 43723, äkta par  (5)

125

 

38

HA 12 EOH

KN 1/4  (86889), äkta par  (4-5)

60

 

39

HA 12 EOV

KN 0.5/4.5  (09934), äkta par  (4-5)

100

 

40

HA 12 EOV

helt X  (4)

150

 

41

HA 13 BOH

C 1 + KN 63336  (5)  obs nr

50

 

42

HA 13 BOH

KN 21181 + C 2 slinga/fot, äkta par  (4) s.4 rest 10

90

 

43

HA 14 A2O

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

110

 

44

HA 14 B2O

C 1 fot + KN 1/4 (76433) + C 1 fana, äkta par  (4-5)

300

 

45

HA 14 EO

KN 4.5/0.5 (82346), äkta par  (4-5)  serie 4

100

 

46

HA 15 E2bO

C 2 (4-5)

45

 

47

HA 15 E2bO

KN 1/4 (83312), äkta par  (4-5)  serie 8a

125

 

48

HA 17 B2

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

60

 

49

HA 19 A1

RT 6x3.5 + C 2 slinga + KN 2.5 + (391..) (4-5) TRIPPEL

200

 

50

HA 25 A

RT + C 2 + KN 74499  (5)  TRIPPEL

300

 

51

HA 25 B

C 2 + KN 22396  (5)

75

 

52

HA 26 A

RT + C 1 fot + KN 60345  (4-5)  s.1  TRIPPEL

200

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

53

H 7 R

KPV grågrönt omslag, bra kval

7500

 

54

H 15 AaO

mkt bra kval  Facit 30000 -

10000

 

55

H 18 IIAbO

(1936), bra kval

1100

 

56

H 20 AIcR

(1937), god kval

800

 

57

H 36 BCR

N, bra kval

1250

 

58

H 37 BCO

bra kval

1900

 

59

H 46

omslag stpl Stockholm 3, 10.5.48, bra kval

1900

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

60

H 54 Axe

C 1 (4)    A= omslag 1

150

 

61

H 54 Ayd

enkel omv. C 2, omslag 1  (4)

275

 

62

H 54 Byd

N (4-5)   B= omslag 2

140

 

63

H 54 Cxyc

N  (4-5)  C= omslag 3

475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

H 54 Dxa

C 2  (4)  D= omslag 4

125

 

65

H 54 Dxe

C 2 (4)

150

 

66

H 55 b

N  (4-5)

600

 

67

H 56 Bb

C 2 (4-5)   B=ljust grågrönt i UV

35

 

68

H 56 Bc

N (4-5)

60

 

69

H 59

C 2 h (4)

275

 

70

H 63 II

streck i SVERIGE märke nr 4 (4-5)

50

 

71

H 66 B

C 2  (4-5)

65

 

72

H 67 B

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

750

 

73

H 68 B

C 1 v  (4-5)

140

 

74

H 68 B

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

750

 

75

H 69

C 1 (4-5)

85

 

76

H 69

C 2 (4-5)

85

 

77

H 70

C 1 h (4-5)

275

 

78

H 70

C 1 v (4-5)

375

 

79

H 70

C 2 + "liten 3:a" (4-5)

600

 

80

H 71 B1b

C 1 h   (4)

175

 

81

H 71 BIb

C 2 (4-5)

275

 

82

H 72

N, färgfläck i 12:e märket  (4-5)

250

 

83

H 73

C 2 (4-5)

35

 

84

H 73

grön flamma t.h.  (4-5)

50

 

85

H 73

grön flamma t.v.  (4-5)

50

 

86

H 74

lodrät streck t.v.  (4-5)

200

 

87

H 76

liten 1:a  (4)

60

 

88

H 77      

C 1 h (4-5)                                             

90

 

89

H 78

C 1 h (4-5)

20

 

90

H 78

C 2 h (4-5)

60

 

91

H 78

C 2 v (4-5)

60

 

92

H 79 B

C 1 h (4-5)

20

 

93

H 79 B

C 1 v (4-5)

20

 

94

H 79 B

C 2 h/v, äkta par (4-5)  svår delning

475

 

95

H 80

C 1 h  (4-5)  mkt lågt utrop

100

 

96

H 82

C 2 (4-5)

25

 

97

H 84 Ba

Dp + C 1 h/v + Dp, äkta par  (4-5)  B = omslag med fluorescens

150

 

98

H 89

C 2 h  (4-5)

150

 

99

H 91

C 2 h/v, äkta par  (4-5)

110

 

100

H 92 IIb

ledhål (4-5)

225

 

101

H 94

C 1 h  (4-5)

30

 

102

H 94

C 1 v (4-5)

30

 

103

H 100 A1

C 1 h  (4-5)  mkt ovanlig 

750

 

104

H 100 B1

C 1 h/v, äkta par  (5)

125

 

105

H 100 B2

N (4-5)  lågt utrop

475

 

106

H 110 A

C 1  (4-5)

100

 

107

H 110 A

C 2 (5)

90

 

108

H 116 B1

\|  (4-5)

2800

 

109

H 117 C1b

g=10, 2 mm, ovanlig  (5)

1200

 

110

H 117 C2

"mås" i IR  (4-5)

110

 

111

H 118 A2

endast ett par kvar i häftet  (F 23600-)

100

 

112

H 118 C1a

endast ett par kvar i häftet, ofräscht omslag  (F 22000-)

100

 

113

H 118 C1b

\|, g 0 8,2 mm = cyl II  (4-5)   lågt utrop

475

 

114

H 121 B

N  (4-5)

50

 

115

H 122 AIII

\|  (4-5)  lågt utrop

175

 

116

H 134 b

N (4-5)

1000

 

117

H 147 A2

N (4-5)

2500

 

118

H 147 D2

N (4-5)

2500

 

119

H 147 E1

(4-5)

550

 

120

H 149 b

N (4-5)

140

 

121

H 150 AO

KN 2/3 (76310), äkta par (4-5)

225

 

122

H 166 Bb2b

RT (4-5)

275

 

123

H 166 Bb2c

N (4-5)

125

 

124

H 169

streck i ”ringmur” (5)

45

 

125

H 170 AO

C 1 + KN 2/3 (16845), äkta par  (4-5)

2000

 

126

H 170 BO

C 2 + KN 2/3 (18798), äkta par  (5)

2750

 

127

H 173

skarvat omslag

475

 

128

H 176 A2

RT + ”mås” (4-5)

75

 

129

H 176 B1

saknat perf.hål  (4-5)

50

 

130

H 176 B2

C 1 fana mitt i häftet + KN +3, skarvad inlaga

300

 

131

H 176 B2

KN 2.5/2.5 (30936), äkta par (4-5)

25

 

132

H 177 B1

N  (5)

90

 

133

H 177 B2

N (4-5)

100

 

134

H 180 A1

KN 2.5/2.5 (00006), äkta par  (4-5)

90

 

135

H 180 B

RT + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

250

 

136

H 180 B

N, skarvad inlaga

300

 

137

H 180 C2

N  (4-5)  lågt utrop

375

 

138

H 182 IIB

KN 4.5/0.5 (03525), äkta par  (4-5)

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

H 182 IIB

KN 4/1 (17577), äkta par (4-5)

110

 

140

H 182

N, skarvad inlaga

300

 

141

H 184 B

klichévar. (4-5)

50

 

142

H 186 A1

RT (4)  lågt utrop

2500

 

143

H 188 AIIO

RT 6x2.5 + C 2  (4)  lågt utrop

275

 

144

H 188 AIO

KN 39749  (4-5)

75

 

145

H 188 BIIIO

RT 8x2 blått + C 1  (4)

750

 

146

H 188 BIVO

RT 6x2.5 + KN 49462  (4-5)

3500

 

147

H 189 B

N (4)

35

 

148

H 191 A2

n kh + färgpass.  (4-5)

150

 

149

H 191 B2

n kh + färgpass  (5)

150

 

150

H 193 B

RT (4-5)

30

 

151

H 194 A

KN 0.5/4.5 (92104), äkta par (4-5)

70

 

152

H 194 B2

KN 0.5/4.5 (78548), äkta par (4)

90

 

153

H 194 B2

helt X + grav. halvcirkel + delar av två omslag  (4-5)

125

 

154

H 196 AIaO

C 2 (4-5)

40

 

155

H 196 AIIaO

RT + C 1  (4-5)

350

 

156

H 196 AIIaO

RT + C 2  (4-5)

350

 

157

H 196 BO

C 2  (4-5)

30

 

158

H 196 BO

C 1 (4-5)

35

 

159

H 196 CO

C 1  (4-5)

125

 

160

H 198 B

RT (4-5)  B = omslag med stark UV

40

 

161

H 201 B

C 1 (4-5)

40

 

162

H 201 B

C 2 (4-5)

40

 

163

H 201 B

KN 3.5/1.5 (59462), äkta par  (4-5)

150

 

164

H 206 B (C)

RT 8x2 (4-5) (obs tidigare beteckning C)

25

 

165

H 207

RT + KN 93814  (4-5)

450

 

166

H 208 R

RT + blågrön linje i IR (4-5)

50

 

167

H 211 AIII

C 1 + KN 26087  (4)

900

 

168

H 211 BIIIb

C 2  (4-5)

1750

 

169

H 211 BIO

C 1  (4-5)

750

 

170

H 211 BIO

C 2  (4-5)

750

 

171

H 213 B

RT 8x2 (4-5)

25

 

172

H 214 AIa

KN 80708  (5)  obs nr

50

 

173

H 214 AIa

RT 6x2.5 + KN 43765 (4-5)

650

 

174

H 214 AIa

RT 6x2.5 + C 2  (4)  lågt utrop

225

 

175

H 214 BI

C 1 + KN 41327 (4-5)

75

 

176

H 214 BII

RT 6x2.5  (4)

35

 

177

H 214 BII

C 2 + KN 10058 (4-5)

75

 

178

H 216 A

KN 2.5/2.5 (59946) + ”litet kors”, äkta par (4-5)

100

 

179

H 219

KN 3.5/1.5 (19281), äkta par  (4-5)

900

 

180

H 220

C 1 + KN 28034 (4-5)

300

 

181

H 222 A

RT + KN 082286 höger rad + delat kors t.h.  (4-5)  TRIPPEL

250

 

182

H 222 A

RT + KN 082515 höger rad + G3G4  (4-5)

250

 

183

H 222 B

RT + KN 125573 vänsterplac. + G1G4  (4-5)  TRIPPEL

2000

 

184

H 223

KN 3/2 (97566) + C 1, äkta par (4-5)

150

 

185

H 224

RT + KN 2/3 (24378), äkta par  (4-5)

900

 

186

H 226 B

C 1 + KN 92213 (4-5)  B = omslag ljusare i UV

50

 

187

H 226 B

C 2 + KN 90698  (5)

50

 

188

H 227

RT 6x2.5 + KN 69399  (4-5)

4000

 

189

H 228 AIIa

RT 6x2.5 + KN 18079  (4-5)

1750

 

190

H 228 AIIb2

C 2 (4-5)

50

 

191

H 228 AIIb3

N (4-5)

70

 

192

H 229 A2

RT  (4)

30

 

193

H 229 B

KN 2/3 (84801), äkta par (4-5)

275

 

194

H 238 A2.1

RT 8x2 + KN 2.5/3.5 (012352), äkta par  (4-5) (27.pkt, mattröd)

2500

 

195

H 239 A

C 1 + KN 37754 (4-5) (omslag mörkare i UV)

60

 

196

H 239 A

C 2 + KN 38195 (4-5)

60

 

197

H 239 B

C 2 (4-5)  (omslag ljusare i UV)

45

 

198

H 239 B

KN 29956 (4-5)

45

 

199

H 245

RT + C 2 + KN +1 (4-5) TRIPPEL

275

 

200

H 246 A

RT 6x3.5 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

2000

 

201

H 246 B

helt KN 83757  (4-5)

300

 

202

H 246 B

RT 6x3.5 + KN 84043  (4-5)

2000

 

203

H 249 B

RT 8x2  (4-5)

140

 

204

H 250 Aa

KN 2.5/2.5 (38655) + C 2, äkta par  (4-5)

90

 

205

H 250 Ba

N  (4)

750

 

206

H 256 B

N  (4-5)

65

 

207

H 257

del av KN (4-5)

60

 

208

H 258 A2

C 2 slinga (4-5)  lågt utrop

500

 

209

H 259 AIIa

C 1 (4-5)

20

 

210

H 259 AIIa

C 2 (4-5)

20

 

211

H 259 AIIa

KN 3/2 (37733), äkta par (4-5)

65

 

212

H 259 AIIa

RT 8x2 + C 1  (4-5)

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

H 259 AIIa

RT 8x2 + C 1 + KN +3  (4-5)  TRIPPEL

475

 

214

H 259 BIIb

RT 8x2 + KN 95560  (4-5)

750

 

215

H 261 A1

mark. i  (4-5) (A1 = gråaktigt gulorange)

750

 

216

H 261 A2

KN 54xx0 h. raden (4-5) (A2 = gulaktigt orange)

25

 

217

H 261 A2

KN 88200 v. raden (4-5)

25

 

218

H 261 A2

KN 1.5/4.5 (134916), äkta par (4-5)

300

 

219

H 261 A2

KN 182784 h. raden (4-5)

20

 

220

H 262 A

C 1 (4-5) (A = omslag svag fluorescens)

30

 

221

H 262 A

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

75

 

222

H 262 B

C 1 (4-5) (B = omslag stark fluorescens)

30

 

223

H 262 B

RT (4-5)

40

 

224

H 262 B

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

75

 

225

H 265 II

RT + C 2  (4-5)

350

 

226

H 269 B2

RT (4-5)

50

 

227

H 274 B2

RT  (4-5)

40

 

228

H 274 B2

C 1 + KN 02099 (4-5)

175

 

229

H 275 A

KN 17195 blockstil (4-5), grågult omslag

150

 

230

H 275 BII

KN 75170 (4-5), grågult omslag

30

 

231

H 275 BII

KN 1/4 (07039), äkta par  (4-5)  grågult omslag

65

 

232

H 279

RT + C 2 fot (4-5)

30

 

233

H 285 A2

mark. n + KN 0.5/5.5 (012412) + d, äkta par  (5) 

2400

 

234

H 285 B1

mark. f + RT  (4-5)

70

 

235

H 285 B1

RT + mark. d + KN 4.5/1.5  (263505) + g, äp  (4-5)

600

 

236

H 285 B2

mark. a + RT  (4-5)

70

 

237

H 285 B2

mark. c + RT  (4-5)

70

 

238

H 285 B2

RT + KN 028991 övre raden  (4-5)

750

 

239

H 285 C2

mark. m + RT  (4-5)

200

 

240

H 285 C2

mark. o/p, äkta par  (4-5)

500

 

241

H 286 A1

RT (4)

60

 

242

H 286 A1

C 1 + KN 18506 (4-5)

65

 

243

H 286 A1

C 2 + KN 21872  (4-5)

65

 

244

H 286 B

C 2  (4)

400

 

245

H 286 B

RT  (4-5)

600

 

246

H 287 A1

C 2 + KN 63869 blockstil (4-5)

60

 

247

H 287 A1

C 1 fot/fana + KN 64237 blockstil, äkta par (4-5)

125

 

248

H 287 B3

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

90

 

249

H 289 A2

RT  (4-5)

900

 

250

H 289 B1

KN 89028 antikva (4-5)

50

 

251

H 289 B2

C 1  (4-5)

50

 

252

H 289 B2

C 2 (4-5)

50

 

253

H 289 B2

RT (4)

60

 

254

H 293 A:1

KN 170146 nedre raden  (4-5)

55

 

255

H 293 A:1

KN 414842 övre raden (4-5)

55

 

256

H 293 B:1

KN 054576 nedre raden (4-5)

55

 

257

H 293 C:1

KN 152632 nedre raden (4-5)

40

 

258

H 293 C:3

mark. a + KN 054836 nedre raden  (4-5)

175

 

259

H 293 D:3

KN 123596 nedre raden (4-5)

60

 

260

H 293 D:3

KN 337369 övre raden (4-5)

60

 

261

H 295 Ia

C 2 + KN 06514  (4-5)

45

 

262

H 295 Ia

RT + C 2 (4-5)

175

 

263

H 295 II

KN 05270 + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

125

 

264

H 297 Aa

RT (4-5)

30

 

265

H 297 Aa

C 1 + KN 45479 (4-5)

35

 

266

H 297 Aa

C 2 + KN 52923 (4-5)

35

 

267

H 297 B1a

C 1 + KN 41507 (4-5)      (gråakt. brunt omslag , utan vitmedel)

35

 

268

H 297 B1a

C 2 + KN 41480 (4-5)

35

 

269

H 297 B1a

RT + C 2 + KN 53559  (4-5)  TRIPPEL

1750

 

270

H 297 B1b

RT + KN 74321  (4-5)  (gråakt. brunt omslag, med vitmedel)

450

 

271

H 297 B2a

RT (4-5)

75

 

272

H 299 A:1

KN 010065 v. raden (4-5)

35

 

273

H 299 A:1

KN 089345 h. raden (4-5)

35

 

274

H 299 A:1

mark. d (4-5)

45

 

275

H 300 A1

RT  (4-5)  (gråaktigt brunt omslag)

30

 

276

H 300 A1

C 1 + KN 67734 (4-5)

35

 

277

H 300 A1

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

45

 

278

H 300 A2

RT + C 2 slinga  (4-5)  (gulakt. brunt omslag)

40

 

279

H 300 B2

RT (4-5)

35

 

280

H 300 B2

C 1 + KN 44070 (4-5)  (gulakt. brunt omslag)

40

 

281

H 300 B2

RT + KN 62629 (4-5)

175

 

282

H 300 C

RT (4-5)

60

 

283

H 300 C

RT + KN 38781 (4-5) lågt utrop

150

 

284

H 301 A:1

KN 078726 övre raden (4-5)

60

 

285

H 301 A:1

mark. d + KN 258520 övre raden (4-5)

85

 

286

H 301 A:1

mark. h + KN 258519 övre raden (4-5)

85

 

287

H 301 C:1

KN 058036 mittplac. (4-5)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

288

H 301 C:1

saknat perf. hål (4-5)  lågt utrop

275

 

289

H 301 C:2

RT + KN 054647 mittplac.  (4-5)

1000

 

290

H 301 D:1

mark. h + KN 5/1 (326626), äkta par  (4-5)

12500

 

291

H 303 A

C 1 + KN 44335, C 2 + KN 44338 (4-5), 2 häften

50

 

292

H 303 A

RT + C 2  (4-5) lågt utrop

150

 

293

H 305 A2a

KN 72113  (5)

140

 

294

H 305 B1c

C 2 + KN 37171 (4-5), grått omslagstryck

40

 

295

H 305 B2c

C 1 fot + KN 1/4 (30967) + C 1 fana, äkta par  (4-5)

5000

 

296

H 306 b

KN 11711  (4-5)  obs numret

55

 

297

H 309 A

KN 26157 + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

90

 

298

H 310 CIIa

C 1 (4-5)  (a= glättat omslag)

125

 

299

H 310 CIIa

C 2 (4-5)

125

 

300

H 310 CIIa

KN 31498 (5)

125

 

301

H 310 CIIa

RT (4-5)

225

 

302

H 311 :0

mark. b + KN 134762 övre raden (4-5)

35

 

303

H 311 :0

mark. c + KN 236537 övre raden (4-5)

45

 

304

H 311 :0

mark. e + KN 300726 övre raden (4-5)

45

 

305

H 311 :0

krokigt RT  (4-5)

250

 

306

H 311 :4

KN 156555 övre raden (4-5)

55

 

307

H 311 :4

KN 387689 nedre raden (4-5)

55

 

308

H 311 :4

KN 081399 mittplac. (4-5)

60

 

309

H 319 B

C 1 + KN 59832, C 2 + KN 59835 (4-5), 2 häften

300

 

310

H 323 Ba

RT + C 1 fot/fana, äp  (4-5)

400

 

311

H 323 Bc

C 1 fot/fana + KN 76815, äkta par (4-5)

750

 

312

H 326

RT + C 2 + KN 64063 + röd linje i IR  (4-5)  TRIPPEL

1200

 

313

H 327 A1aa

C 1 + KN 46800  (4-5)

60

 

314

H 327 A1ab

C 1 + KN 49932 (4-5)

40

 

315

H 327 A1ab

RT + C 1  (4-5)

300

 

316

H 327 A1ba

KN 83907 (4-5)

50

 

317

H 327 A1bb

KN 69898 (4-5)

45

 

318

H 327 B1ab

RT + C 2 (4)

1250

 

319

H 327 B1ab

RT + KN 61804, bruna streck i IR (4-5)

3000

 

320

H 327 B2ba

N  (5)

1500

 

321

H 330 a:0

a/b, äkta par (4-5)

750

 

322

H 331

RT + KN 81889 (4-5)

65

 

323

H 332 Ba

C 1 fot/fana + KN 99946, äkta par  (4-5)

125

 

324

H 332 Ba

KN 72653 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

125

 

325

H 333

RT + C 1 + KN 48439  (4-5)  TRIPPEL

400

 

326

H 337 b

mark. c  (4-5)

225

 

327

H 337 b

mark. a/b, äkta par  (4-5)

500

 

328

H 338 A

RT 5.5x2.5  (4-5)

50

 

329

H 338 B

C 1 + KN 03910  (4-5)

30

 

330

H 338 C

gul styrlinje + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

110

 

331

H 340 A1a

RT + KN 184947  (4-5)

140

 

332

H 340 A2a

KN 052843  (4-5)

60

 

333

H 343

RT + styrm. s. I + IV + skarv "glipa" (4-5)

45

 

334

H 345 A2

KN 41876  (4-5)

85

 

335

H 346 Ic

KN 59160 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

450

 

336

H 346 Id

C 2 + KN 4.5/0.5 (82937), äkta par  (4-5)

1500

 

337

H 350 B

C 2 + KN 51673  (5)

2250

 

338

H 352 A

C 1 + styrm. typ 1 + skarv "glipa" (4-5)  (A = "smutsig" grå i UV)

35

 

339

H 352 A

C 2 + styrm. typ 1 eller 2 (4-5)

35

 

340

H 352 A

C 2 + styrm. typ 3 (4-5)

35

 

341

H 352 A

C 1 + KN 01606 + styrm. typ 1 (4-5)

40

 

342

H 352 A

C 1 + KN 74148 + styrm. typ 1 + skarv "glipa" (4-5)

40

 

343

H 352 A

C 2 + KN 00787 + styrm. typ 3 (4-5)

40

 

344

H 352 A

C 2 + KN 18805 + styrm. typ 2 + skarv "övertryck" (4-5)

40

 

345

H 352 A

C 2 + KN 71385 + styrm. typ 1 + skarv "övertryck" (4-5)

40

 

346

H 352 A

KN 18675 + styrm. typ 2 + skarv "övertryck" (4-5)

40

 

347

H 352 A

KN 74146 + styrm. typ 1 + skarv "övertryck" (4-5)

40

 

348

H 352 A

KN 74309 + styrm. typ 1 + skarv "glipa" (4-5)

40

 

349

H 352 A

KN 79061 + styrm. typ 3 (4-5)

40

 

350

H 352 A

del av regm KR (4-5)  lågt utrop

90

 

351

H 352 B

RT  (4-5)  (B = rent vit i UV)

450

 

352

H 354 a

C 1 + KN 80776, C 2 + KN 80779 (4-5), 2 häften

55

 

353

H 355 IIa

RT + C 2 + KN 89927  (4-5)  TRIPPEL

250

 

354

H 362 :1

RT + C 1 (4-5)

75

 

355

H 362 :1

RT + C 2 (4-5)

75

 

356

H 365 A1

normalt omslag och inlaga, dock inga tryckta frimärken,

 

 

 

 

prov från Enschede ?

2000

 

357

H 365 A2

KN 15437  (4-5)  riven omslagskant  Facit 3300

150

 

358

H 368 B

mark. e (4-5)

275

 

359

H 371 A1.2b

RT + C 1 + KN 947951  (4-5)  TRIPPEL

900

 

360

H 373 A2

KN 37320 + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

H 376 I

C 2 + del av två färgpass i KR  (4-5)

225

 

362

H 376 I

färgpass i IR+KR  (4-5)

225

 

363

H 376 I

RT + C 2 + del av två färgpass i KR  (4-5)

225

 

364

H 376 I

RT + C 2 + KN 01881  (4-5)    TRIPPEL

225

 

365

H 376 I

RT + KN + plåtskarvlinje nedtill  (4-5)

225

 

366

H 376 I

RT + plåtskarvlinje upptill  (4-5)

225

 

367

H 376 I

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

550

 

368

H 376 II

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

550

 

369

H 380

KN 07924 + C 2 fot/slinga + RT, äkta par  (4-5)

175

 

370

H 381

färgpassn. a (4-5)

75

 

371

H 381

mark. c (4-5)

100

 

372

H 381

mark. b + ofullst. regm typ 2 t.v. (4-5)

250

 

373

H 382

RT + C 1 + KN 62565  (4-5)  TRIPPEL

2000

 

374

H 389

C 1 + flammig gräsplan  (4-5)

60

 

375

H 389

C 2 + flammig gräsplan  (4)

60

 

376

H 389

RT + flammig gräsplan  (4)

60

 

377

H 391

plåtskarvlinje (4-5)

75

 

378

H 393 A

KN 05579 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)  (A= omslag "smutsig" grå i UV)

50

 

379

H 393 A

C 2 fot/slinga + KN 97981, äkta par  (4-5)

55

 

380

H 393 A

C 2 fot/slinga + RT, äkta par (4-5)

200

 

381

H 393 B

RT  (5)  (B= omslag rent vit i UV)

50

 

382

H 393 B

C 2 fot/slinga + KN 24144, äkta par (5)

110

 

383

H 393 B

C 2 slinga/fot + KN 59526, äkta par  (4-5)

110

 

384

H 395

C 1 fot/fana + KN 01558 + RT, äkta par  (4-5)  TRIPPEL

450

 

385

H 395

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

550

 

386

H 397 B

RT + C 1  (5)  (B= omslag rent vit i UV)

225

 

387

H 399

smalt RT  (4-5)

60

 

388

H 402

RT, grönt streck i IR (4-5)

45

 

389

H 402

RT + C 2 + KN 80000  (4-5)  TRIPPEL

250

 

390

H 403 b

C 1 (4-5)  lågt utrop

125

 

391

H 403 b

C 2  (4-5) lågt utrop

125

 

392

H 403 b

KN 50865 (5) lågt utrop

140

 

393

H 403 b

RT (4-5) lågt utrop

200

 

394

H 404

smalt RT + C 2 + KN 93487  (4-5)  TRIPPEL

475

 

395

H 405

smalt RT  (4-5)

55

 

396

H 405

delat RT ned/upp, äkta par  (5)

900

 

397

H 406

KN 04263, två häften med samma KN !!  (4-5)

400

 

398

H 406

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

550

 

399

H 407 Bb

RT + C 1 + KN 13171  (4-5)  TRIPPEL

150

 

400

H 408

smalt RT + C 1  (4-5)

150

 

401

H 408

smalt RT + C 2  (4-5)

150

 

402

H 415 B

smalt RT + C 1  (4-5)  lågt utrop

125

 

403

H 415 B

smalt RT + C 2  (4-5)  lågt utrop

125

 

404

H 415 B

smalt RT + KN 68180 (4-5)  lågt utrop

150

 

405

H 415 B

gul + svart fyrkant (inlaga 4)  (4-5)

200

 

406

H 422

KN 30565 (G3), 6,1 mm från bild  (5)

300

 

407

H 422

C 1 + KN 31535 G3 6.0 mm från bilden (4-5)

600

 

408

H 422

C 2 + KN 13094 G3 6.7 mm från bilden (4-5)

600

 

409

H 424

RT + C 2  (4-5) lågt utrop

50

 

410

H 425

smalt RT + C 2 + KN 59615  (4-5)  TRIPPEL

450

 

411

H 426 A1a

RT + C 2 + KN 20852  (4-5)  TRIPPEL

1500

 

412

H 426 A2a

RT + C 1  (4-5)  lågt utrop

175

 

413

H 426 A2a

RT + C 2  (4-5)  lågt utrop

175

 

414

H 429 a

delat RT ned/upp, äkta par (4-5)

1500

 

415

H 430 a

RT + C 1 (4-5)

65

 

416

H 430 a

RT + C 2 (5)

65

 

417

H 430 b

RT + C 2 (5)

60

 

418

H 433 B-T1

N  (4-5)

300

 

419

H 433 B-T2

C 1 + KN 28744 (G2b) ögonbryn (4-5)

400

 

420

H 433 B-T2

RT + KN 60465 (G2b)  (4-5)  lågt utrop

400

 

421

H 436

smalt RT + C 1 + KN 06118  (4-5)  TRIPPEL

300

 

422

H 439

RT + C 2 + KN 51042  (4-5)  TRIPPEL

300

 

423

H 439

RT + C 1 + KN 73705  (4-5)  TRIPPEL

300

 

424

H 443

RT + C 2 + KN 44351  (4-5)  TRIPPEL med grön fläck

600

 

425

H 446 A

smalt RT (4-5)

65

 

426

H 447 B2

smalt RT + C 1 + KN 91612  (4-5)  TRIPPEL

350

 

427

H 448 A1

RT + C 2 + KN 03067  (4-5)  TRIPPEL

1200

 

428

H 448 A2

RT (4-5)

150

 

429

H 454 A

RT + C 2 + KN 60705 (G3)  (5)  TRIPPEL

5000

 

430

H 459

C 2 + KN 88112  (4-5)

30

 

431

H 462

RT + KN 40295 (4-5)  lågt utrop

200

 

432

H 463 O

KN 3.5/1.5 (96631), äkta par (4-5)

750

 

433

H 468 :0

RT + C 1 + "nna" (5)

75

 

434

H 468 :0

RT + C 2, klichévar. "nna" s. IV (4-5)

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435

H 469

smalt RT (4-5)

75

 

436

H 474

C 2 fot/slinga + del av regm. på KR, äkta par  (4-5)

800

 

437

H 476 B

C 1 + KN 76112  (4-5)  klichévar "hack i emblemet"

175

 

438

H 479 :1

RT  (4-5)  lågt utrop

500

 

439

H 481 II

C 2 + KN 53461 (4-5)

125

 

440

H 487

del av färgstrip  (4-5)  mkt svår

500

 

441

H 489 BII

C 1  (4-5)

350

 

442

H 489 BII

RT  (5)

450

 

443

H 495 AII

C 2  (4-5)

175

 

444

H 495 BI

N (4-5)

125

 

445

H 495 BII

smalt RT  (4-5)

125

 

446

H 499

C 2 + KN 31813 (5)  obs nr 

65

 

447

H 507

RT + C 2 + rött streck (4-5)

90

 

448

H 514 A1

KN 45406 (4-5)  lågt utrop

750

 

449

H 514 A1

C 1 + KN 51611  (4-5)  lågt utrop

900

 

450

H 530 A1

C 2 (4)

400

 

451

H 530 A2

RT + C 2 + KN 91806  (4-5)  TRIPPEL

6500

 

452

H 532 A2

RT + C 2, (5.6 mm), regm 7,1 mm  (4-5)

450

 

453

H 532 A2

RT + C 2 (4,0 mm), regm. 7,4 mm  (4-5)

450

 

454

H 543

C 1 + KN 72286  (4-5)

30

 

455

H 543

C 2 + KN 72289  (4-5)

30

 

456

H 544

KN 4/1 (16317), äkta par (4-5)

150

 

457

H 544

KN 0.5/4.5 (24174) + C 2, äkta par  (4-5)

200

 

458

H 545

C 2 + KN 70260  (4-5)

90

 

459

H 546

RT + C 1  (4-5)

250

 

460

H 549

C 1 + KN 82384  (4-5)

50

 

461

H 549

C 2 + KN 04384  (5)

50

 

462

H 549

RT + KN 15627 (4-5)  lågt utrop

275

 

463

H 549

RT + C 1 + KN 15997  (4-5)  TRIPPEL  lågt utrop

700

 

464

H 551

C 1 + KN 16011  (4-5)

55

 

465

H 551

C 2 + KN 12066  (4-5)

55

 

466

H 552 A

KN 41947 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

225

 

467

H 553 A:0

C 2 + KN 97788 (IR)

60

 

468

H 555 A:0

C 2 + KN 54331  (4-5)

55

 

469

H 557 B1

KN 22388  (4-5)

85

 

470

H 558 :0

C 1  (4-5)

75

 

471

H 558 :0

C 2  (4-5)

175

 

472

H 561 B

C 1 + KN 45470  (4-5)

50

 

473

H 561 B

C 2 + KN 52133  (4-5)

50

 

474

H 562 A

C 2 + KN 43289   (4-5)

250

 

475

H 579 A

C 1 (4-5)

60

 

476

H 579 B

C 1  (4-5)

60

 

477

H 579 B

C 2  (4-5)

60

 

478

H 585 a

KN 048431 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

225

 

479

H 585 c

C 1  (4-5)

140

 

480

H 585 c

C 1 + KN 069775  (4-5)

275

 

481

H 585 c

KN 073725 +  C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

375

 

 

(Självhäftande ark  (Self adhesive booklets) (ovikta om inget annat anges)

 

 

482

SH 16

C 2 fot/slinga + KN 79310 + FM, äp  (5)  TRIPPEL

250

 

483

SH 18 B2

färgstrip, 10 häften i följd med C 1 och C 2, lågt utrop

7500

 

484

SH 82 A

FM + C 2 + KN 518265  (5)  TRIPPEL