A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum fredagen den 17 november 2017  kl. 16.00.

   Skriftliga anbud mottages t o m fredagen den 17.11.2017 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax och e-mail mottages t.o.m. kl. 16.00 den 17.11.2017

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären

     äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt

     att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans,

     normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och

     avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av

     samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning 

   och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom        att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

1

Finland

HA 1, pn 1*, Perf Ib (1161), KN 11570, very good quality

175

 

 

2

Finland

HA 1, pn 10*, Perf IIIb (1161), (besk. KN 09117), very good quality

200

 

 

3

Finland

HA 1, pn 2*, very good quality

75

 

 

4

Finland

HA 1, pn 4*, very good quality

80

 

 

5

Finland

HA 1, pn 7*, very good quality

75

 

 

6

Finland

HA 2, pn 1.,1.,1, 20 p med sneds, very good quality

1500

 

 

7

Finland

HA 2, pn 17., 17,22., very good quality  (Tep-Tep-Tep)

350

 

 

8

Finland

HA 3 CV, km, pn 1.,1.,1., very good quality

350

 

 

9

Finland

HA 3 EV, pn 1.,1,1, KN 1+,ö kh,   very good quality

550

 

 

10

Finland

HA 5 HRaN, KN 0.15H + rm v (98945), bra kval (*-märkt)

3000

 

 

11

Finland

HA 5 HRbN, KN 0.15H + rm v, very good quality

250

 

 

12

Finland

HA 5 HVN, KN 0.15V (60393), very good quality

50

 

 

13

Finland

HA 5 HVU, rm h, very good quality

50

 

 

14

Finland

HA 7, KN nv, very good quality

500

 

 

15

Finland

HA 11 (1655) KN 4+ + rm uh, very good quality 

175

 

 

16

Norge

FH 20 IB, good quality

375

 

 

17

Norge

FH 23 very good quality

150

 

 

18

Norge

FH 28 very good quality

50

 

 

19

Norge

FH 33 A, very good quality

240

 

 

20

Norge

FH 38 A, very good quality

70

 

 

21

Norge

HA 1 A2, very good quality

350

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

22

HA 2 AIIR

C 2  (4-5)

325

 

 

23

HA 2 BO

N (4-5)

250

 

 

24

HA 4 AO

N  (4-5)  rödgult omslag, ovanligt

175

 

 

25

HA 6 A4OV

blå rektangel, kliché 1  (4-5)

175

 

 

26

HA 6 A4RV

blå rektangel  (4-5)

175

 

 

27

HA 9 BO

KN 35689 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

50

 

 

28

HA 11 BaOH 

C 1 fana/fot, äkta par (4-5)  

85

 

 

29

HA 11 BaOH 

var. 1  (4-5)

55

 

 

30

HA 12 AOH

KN +2 (4-5)  svår KN-delning

500

 

 

31

HA 12 B1OV

KN 3/2 (36313), äkta par  (4-5)

40

 

 

32

HA 12 B2OH

N  (4-5)  svårt häfte

1750

 

 

33

HA 12 COH

KN 3/2 (76032), äkta par  (4-5)

45

 

 

34

HA 12 EOH

C 2 fot/slinga, äkta par  (4)

45

 

 

35

HA 13 BOV

C 2 + KN 58361, klichévar. 2 (4-5)

50

 

 

36

HA 14 B2O

KN 78838  (4)

60

 

 

37

HA 14 EO

KN 86815  (4-5)  serie 4

20

 

 

38

HA 14 F1O

C 2 fot + KN 3/2 (09953) + C 2 slinga, äkta par  (4-5)  rest 2

70

 

 

39

HA 14 F2O

delat X t.h.  (4-5)

90

 

 

40

HA 15 B1O

KN 2.5/2.5 (91273), äkta par  (4-5)

40

 

 

41

HA 15 B1O

KN 2/3 (82312), äkta par  (4-5)  serie 2

40

 

 

42

HA 15 D1O

C 2 + KN 3.5/1.5 (32538), äkta par (4-5)

160

 

 

43

HA 16 A1aO

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

110

 

 

44

HA 18 B

C 1 fana/fot, äkta par  (4-5)

50

 

 

45

HA 18 B

KN 4.5/0.5 (52953), äkta par  (4-5) serie 1

50

 

 

46

HA 21 B

KN 2.5/2.5 (26624), äkta par  (4-5)

250

 

 

47

HA 25 B

RT + KN 28381  (4-5)

250

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

48

H 4

"M", good quality, F 17000  lågt utrop

4500

 

 

49

H 17 R

(1923), very good quality, rare booklet

7500

 

 

50

H 20 A1bR

(1934), 1: plate line at left. , very good quality

5000

 

 

51

H 28 O

(1934) good quality

800

 

 

52

H 32 BO

1: plåtskarvlinje i mitten, very good quality

1800

 

 

53

H 36 CBO

very good quality

1300

 

 

54

H 37 CCO

1: C 2 v, very good quality

450

 

 

55

H 38 CBR

very good quality

1100

 

 

56

H 43 ACCR

very good quality

450

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

57

H 54 xa

C 1 h  (4-5) omslag 4

150

 

 

58

H 54 xa

C 1 h (4), omslag 3

150

 

 

59

H 54 xa

C 1 v  (4-5) omslag 3

150

 

 

60

H 54 xa

N (4), omslag 4

110

 

 

61

H 54 xe

C 1  (4-5) omslag 1

275

 

 

62

H 54 xe

C 2  (4-5) omslag 1

175

 

 

63

H 54 xe

N (4-5), omslag 1

110

 

 

64

H 54 xyc

N (4-5), omslag 3

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

H 54 yb

enkel omv. C 1 h/v, äkta par  (4-5) omslag 2

3000

 

 

66

H 54 yb

N (4), omslag 2

140

 

 

67

H 54 yd

enkel omv. C 1 v  (4-5) omslag 2

225

 

 

68

H 55 b

N  (4-5)

650

 

 

69

H 56 a

N (4-5)

110

 

 

70

H 56 b

N (4-5)

30

 

 

71

H 56 c

N (4-5)

75

 

 

72

H 56 b

C 1 h/v, äkta par (4-5)

175

 

 

73

H 58 A

C 2  (4)

350

 

 

74

H 58 B

N  (4-5)

250

 

 

75

H 60 A

N  (4-5)

300

 

 

76

H 63 II

Dp H3:1, märke nr 1 samt streck i övre marginal märke nr 3  (4)

75

 

 

77

H 63 II

streck i vänster marginal (märke nr 4)  (4-5)

40

 

 

78

H 64 B

N  (4-5)

1250

 

 

79

H 67 B

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

750

 

 

80

H 67 B

C 2  (5)

90

 

 

81

H 68 B

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

750

 

 

82

H 71 AIa

C 2 (4-5)

350

 

 

83

H 71 AIb

bruna streck i IR  (4)

200

 

 

84

H 71 AIb1

N (4-5)

300

 

 

85

H 71 BIa

N (4)

120

 

 

86

H 72

Dp (4-5)

300

 

 

87

H 73

C 1 + ”bruten penna” (4-5)

110

 

 

88

H 73

nedre X + övre X  (4-5)

65

 

 

89

H 76

C 1 (4-5)

50

 

 

90

H 78

C 2 h  (4-5)

60

 

 

91

H 78

C 2 v  (5)

60

 

 

92

H 79 B

C 1 (4-5)

75

 

 

93

H 81

C 2  (4-5)

30

 

 

94

H 83 A

C 1  (4-5)

40

 

 

95

H 83 A

C 2 (4-5)

40

 

 

96

H 83 B

C 1 (4-5)

40

 

 

97

H 83 B

C 2 (4-5)

40

 

 

98

H 84 a

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

125

 

 

99

H 85 B1

C 1 h  (4-5)

35

 

 

100

H 86

N, grön färgfläck i IR (4-5)

50

 

 

101

H 88 a

C 1 h (4-5)

45

 

 

102

H 88 b

N (4-5)

175

 

 

103

H 91

C 2 h  (4-5)

20

 

 

104

H 91

C 2 v (4-5)

20

 

 

105

H 92 Ia

C 1 + plåtsår  (4-5)

50

 

 

106

H 92 IIb

ledhål + C 1 h/v, äkta par  (4-5) mkt sällsynt

2500

 

 

107

H 93 A

C 1  (4-5)

50

 

 

108

H 95

C 1  (4-5)

90

 

 

109

H 97

C 1 (4-5)

35

 

 

110

H 97

C 2  (4-5)

35

 

 

111

H 100 A2

N (4-5)

575

 

 

112

H 100 B1

C 2 (4-5)

45

 

 

113

H 104 A

C 2 v (4-5)

65

 

 

114

H 105

C 2 (5)

90

 

 

115

H 106 Ab

N  (4-5)

275

 

 

116

H 106 B1b

N (4-5)

100

 

 

117

H 109 B

C 1 h/v, äkta par (4-5)        

100

 

 

118

H 109 B

C 2 (4-5)

25

 

 

119

H 110 A

C 1 (4-5)

85

 

 

120

H 110 A

C 2 (4-5)

85

 

 

121

H 111

C 2  (4-5)

40

 

 

122

H 113 A1

\| (4-5)

125

 

 

123

H 113 B1

\| (4-5)

125

 

 

124

H 116 B2a

|\ nyans b  (4-5)

90

 

 

125

H 117 A1a

|\ (4-5)

300

 

 

126

H 117 A1b

\| (4-5)  med delad skiljelinje s.1  mkt ovanligt häfte

8500

 

 

127

H 117 C1a

|\  (4-5)

275

 

 

128

H 117 D

sneds (4-5)

2800

 

 

129

H 118 B

|\ (4-5), g=8.2-8.4 mm

110

 

 

130

H 119 A1

\| (4-5)

125

 

 

131

H 121 B

N  (4-5)

90

 

 

132

H 136 O

KN 3/2  (29358), äkta par  (4-5)

150

 

 

133

H 138 Ab

N  (4-5)

85

 

 

134

H 142

plåtsår (4)

100

 

 

135

H 143 B2

N  (4)  F 7000-  lågt utrop

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

H 147 D1a

N (4-5)

50

 

 

137

H 147 D1b

N (4-5)

125

 

 

138

H 147 E1

N (4-5)

600

 

 

139

H 147 F

N (4-5)

50

 

 

140

H 149 b

N (4-5)

140

 

 

141

H 150 BO

mittplac. streck (4-5)

60

 

 

142

H 156 O

C 1 (4-5)

110

 

 

143

H 156 O

C 2 (4-5)

100

 

 

144

H 161 C1

\| (4-5)

350

 

 

145

H 161 C2

krokig skiljeline  (4-5)

35

 

 

146

H 165 E1

(4-5)

125

 

 

147

H 165 F2b

N (4-5)

140

 

 

148

H 166 A2a

N (4-5)

45

 

 

149

H 169

streck i ringmur s.1  (4-5)

35

 

 

150

H 170 AO

RT, intryck s. I

50

 

 

151

H 170 AO

C 1 (4-5)

35

 

 

152

H 170 AO

C 2 (4-5)

35

 

 

153

H 170 BO

N (4-5)                                               

90

 

 

154

H 172 B

N (4-5)

100

 

 

155

H 173

RT  (4-5)

110

 

 

156

H 174 B

N  (4-5)

45

 

 

157

H 175 BR

N (4-5)

90

 

 

158

H 176 A2

KN 4/1 (53546), äkta par (4-5)

55

 

 

159

H 177 B1

N  (4-5)

80

 

 

160

H 179 B

N (4-5)

25

 

 

161

H 180 A1

RT + KN +2 (4-5)

30

 

 

162

H 180 C1

KN 3/2 (20837), äkta par (4-5)

100

 

 

163

H 182 IIA

RT (4-5)

20

 

 

164

H 182 IIA

RT + C 1 (4-5)

70

 

 

165

H 182 IIB

KN 4/1 (17577), äkta par (4-5)

110

 

 

166

H 183

klichévar. 1  (4-5)

45

 

 

167

H 187 A

RT (4-5)

80

 

 

168

H 188 AIIIO

KN 99922  (4-5)

60

 

 

169

H 188 AIIIR

N (4-5)

45

 

 

170

H 188 AIIO

helt X t.v.  (4-5)

110

 

 

171

H 188 AIO

C 1 (4-5)

65

 

 

172

H 188 AIR

RT 6x2.5  (4-5)

175

 

 

173

H 190 B

(4-5)

175

 

 

174

H 190 C

(4-5)

45

 

 

175

H 190 D1a

N  (4-5)

350

 

 

176

H 194 A

C 1 fot + KN 0.5/4.5 (66815) + C 1 fana, äkta par (4-5)

250

 

 

177

H 194 A

C 2 + X övre raden (14.0 mm) (4-5)

175

 

 

178

H 194 B2

X övre raden (13.0 mm) + graverad halvcirkel (4-5)

140

 

 

179

H 195 A

RT 6x2.5 + brunröd linje i IR + ”röd hov” (4-5)

300

 

 

180

H 195 CI

N, "röd hov " (4-5)

75

 

 

181

H 196 AIaO

C 1 + KN 1/4 (32907), äkta par  (4-5)

450

 

 

182

H 196 AIIaO

KN 3/2 (83456), äkta par  (4-5)

100

 

 

183

H 196 AIIbO

perf.fel + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

550

 

 

184

H 196 BO

C 2 + KN 3/2 (01615), äkta par  (4-5)

5000

 

 

185

H 196 BO

N (4-5)

30

 

 

186

H 196 BR

N (4-5)

30

 

 

187

H 196 CO

C 1  (4-5)

125

 

 

188

H 196 CR

N  (4-5)

90

 

 

189

H 198 B

RT + perf.fel  (4-5)

75

 

 

190

H 200

C 2 + KN 52434 (4-5)

55

 

 

191

H 200

RT (4-5)

35

 

 

192

H 202

KN 73537 (4-5), OBS numret

50

 

 

193

H 205 Aa-T1

RT 8x2 (4-5)

7500

 

 

194

H 205 Ac-T1

KN 2/3 (24927), äkta par (4-5)

225

 

 

195

H 205 Bd

C 1 (4-5)  (utan)

45

 

 

196

H 206 C

KN 1.5/3.5 (48678), äkta par (4-5)

90

 

 

197

H 206 C

KN 3/2 (18405), äkta par (4-5)

65

 

 

198

H 206 C

N, röd "fläck" i IR (4-5)

40

 

 

199

H 206 C

RT 6x2.5 (4-5)

90

 

 

200

H 207

C 2 + KN 06964 samt klichéskada s.2  (5)

75

 

 

201

H 207

RT + C 2  (4-5)

500

 

 

202

H 208 O

RT + grön linje i IR (4-5)

35

 

 

203

H 208 R

RT + grön linje i IR (4-5)

35

 

 

204

H 209 B

C 1 (4-5)

25

 

 

205

H 209 B

C 2 (4-5)

25

 

 

206

H 210 :1-T2

N  (4-5)

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

H 211 AIII

C 2 + KN 23678  (5)

1250

 

 

208

H 211 BIIIa

C 2 + KN 57604  (4)

3000

 

 

209

H 211 BIIO

N  (4-5)

750

 

 

210

H 211 BIO

RT 6x2.5 + C 2  (4-5)

9000

 

 

211

H 211 BIR

N  (4-5)

750

 

 

212

H 214 AIa

C 1 + KN 43341 (4-5)

75

 

 

213

H 214 AIa

C 2 + KN 75714 (4-5)

75

 

 

214

H 214 AIa

RT 6x2.5 + C 2  (4-5)

350

 

 

215

H 214 AIb

N (4-5)

90

 

 

216

H 214 AIb

RT 8x2 (4-5)

175

 

 

217

H 214 AIc

RT 8x2  (4-5)

110

 

 

218

H 215

KN 2.5/2.5 (84377), äkta par (4-5)

65

 

 

219

H 216 A

KN 2.5/2.5 (58604) + C 1, äkta par (4-5)

75

 

 

220

H 216 A

KN 2.5/2.5 (71151) + C 2, äkta par (4-5)

75

 

 

221

H 216 B

N (4-5)

90

 

 

222

H 217

N, grå linje i IR (4-5)

40

 

 

223

H 217

RT 8x2 blått (4-5)

30

 

 

224

H 219

KN 3.5+ (1635.x)  (4-5)

100

 

 

225

H 220

C 1 (4-5)

35

 

 

226

H 220

RT + C 1  (4-5)

400

 

 

227

H 221

RT (4-5)

30

 

 

228

H 222 A

delat kors h. + KN 4.5/1.5 (048616) + delat kors v., äkta par (4-5)

200

 

 

229

H 222 A

delat kors h. + KN 4/2 (000592) + delat kors v., äkta par (4-5)

225

 

 

230

H 223

RT  (5)

30

 

 

231

H 223

streck i IR + KN 3/2 (86843), äkta par  (4-5)

100

 

 

232

H 224

RT (4-5)

30

 

 

233

H 225 A3

RT 6x2.5 + klichélinie s.1  (4-5)

55

 

 

234

H 226 A

RT + C 2  (4-5)

350

 

 

235

H 226 B

C 2 + KN 90698  85)

50

 

 

236

H 227

C 1 + KN 48401 (4)

100

 

 

237

H 228 AIa

C 1 + KN 17320 (4-5), svår kombination

500

 

 

238

H 228 AIIa

C 1 (4-5)

110

 

 

239

H 228 AIIa

C 2 (4-5)

110

 

 

240

H 228 AIIa

KN 18455 (4-5)

125

 

 

241

H 228 BI

KN 2/3 (89751) + C 2, äkta par (4-5)

250

 

 

242

H 228 BI

RT 8x2  (4-5)

200

 

 

243

H 229 A

KN 2,5/2,5 (83306), äkta par (4-5)

85

 

 

244

H 229 B

KN 2.5/2.5 (86346), äkta par  (4-5)

75

 

 

245

H 231 A

RT 8x2 + C 1  (4)

350

 

 

246

H 235 A

RT + KN +2 (4-5)

65

 

 

247

H 235 B

RT (4)

30

 

 

248

H 238 A2

RT 8x2 + mark. d (4-5)

90

 

 

249

H 238 A3

RT 8x2 + mark. k (4-5)

90

 

 

250

H 238 B

N (4-5)

45

 

 

251

H 239 A

C 1 + KN 52358  (4-5)

60

 

 

252

H 239 A

C 2 + KN 52361  (4-5)

60

 

 

253

H 241

KN 63161 antikva  (4-5)

25

 

 

254

H 241

KN 99368 blockstil  (4-5)

20

 

 

255

H 243 A

RT 6x2.5 (4-5)

40

 

 

256

H 243 B

N (4-5)

65

 

 

257

H 244

KN 2.5/2.5 (38760), äkta par (4-5)

150

 

 

258

H 248 A

KN 114147 övre raden  (4-5)

30

 

 

259

H 248 A

KN 247956 nedre raden  (4-5)

30

 

 

260

H 249 B

RT 8x2 + C 1 + KN 24959  (4-5)  TRIPPEL

5000

 

 

261

H 250 Aa

C 1 + KN 99374 (4-5)

40

 

 

262

H 250 Aa

C 2 + KN 12859 (4-5)

40

 

 

263

H 250 Ab

KN 47298 + blå "ring" i IR (4-5)

50

 

 

264

H 250 Bb

RT 8x2 + C 1  (4-5)

2000

 

 

265

H 251 A

C 1 + KN 95752 (4-5)

50

 

 

266

H 252 A

N (4-5)

175

 

 

267

H 252 B

C 1 (4-5)

35

 

 

268

H 252 B

C 2 (4-5)

35

 

 

269

H 253

KN 1.5/3.5 (19280), äkta par (4-5)

200

 

 

270

H 254 A

RT 6x3.5 (4-5)

45

 

 

271

H 254 B2b

gulaktigt grått räfflat omslag  (4-5)

600

 

 

272

H 256 B

RT  (4-5)

200

 

 

273

H 258 A2

RT 6x2.5 (4-5) mkt lågt utrop

1250

 

 

274

H 259 AIa

RT 6x2.5  (4-5)

110

 

 

275

H 259 AIIa

KN 3/2 (35267), äkta par (4-5)

90

 

 

276

H 259 AIIb

C 1 + KN 25937 (4-5)

130

 

 

277

H 259 BIIa

KN 3/2 (51708), äkta par (4-5)

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278

H 259 BIIc

C 1  (4-5)

75

 

 

279

H 259 BIIc

C 2 (4-5)

65

 

 

280

H 260 B:1

RT  (4-5)

175

 

 

281

H 261 B

N (4-5)

100

 

 

282

H 261 C

mark. a (4-5)

45

 

 

283

H 263 A

C 1 + KN 16037  (4-5)

30

 

 

284

H 263 A

C 2 + KN 13234  (4-5)

35

 

 

285

H 263 B

N (4-5)

30

 

 

286

H 263 B

RT  (4-5)

125

 

 

287

H 264

RT violett + C 2 fot (4-5)

40

 

 

288

H 265 I

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

65

 

 

289

H 265 I

KN 2/3 (80638), äkta par (4-5)

85

 

 

290

H 265 II

KN 2.5/2.5 (42479), äkta par (4-5)

750

 

 

291

H 274 A1

RT + KN 13648  (4-5)

275

 

 

292

H 274 A2

C 2 + KN 89520 (4-5)

150

 

 

293

H 274 B1

N (4-5)

85

 

 

294

H 274 B1

RT (4)

250

 

 

295

H 275 A

KN 09583 blockstil  (4-5), grågult omslag

175

 

 

296

H 275 BI

KN 61004 blockstil  (4-5)

175

 

 

297

H 277

RT (4-5)

20

 

 

298

H 279

KN 3.5/1.5 (96112), äkta par (4-5)

250

 

 

299

H 279

RT + KN 99248 (4-5)

225

 

 

300

H 281 B

KN 3/2 (6x435), äkta par (4-5)

65

 

 

301

H 281 C

C 2 (4-5)

35

 

 

302

H 281 C

RT (4-5)

40

 

 

303

H 281 C

RT + KN 7x517 antikva  (4-5)   mkt ovanligt

3500

 

 

304

H 284

RT + KN 2+ (4-5)

45

 

 

305

H 285 A1

d + KN 5/1 (371577) + g/h, äkta triss (4-5)

140

 

 

306

H 285 A1

mark. d + KN 002338 mittplac.  (5) mkt ovanligt

1500

 

 

307

H 285 A2

mark. d + KN +5.5 (013548),  (4-5)  ovanlig delning

250

 

 

308

H 285 A2

mark. n + KN 0.5+  (4-5)  ovanlig delning

250

 

 

309

H 285 B2

mark. q, typ 1 (4-5)

125

 

 

310

H 285 B2

RT + mark. k (4-5)

125

 

 

311

H 285 B2

RT + mark. m (4-5)

125

 

 

312

H 285 B2

RT + mark. p (4-5)

350

 

 

313

H 285 C1

RT + mark. d+ KN 4.5/1.5  (344265) + g/h, äkta triss  (4-5)

1500

 

 

314

H 285 C2

mark. m (4-5)

65

 

 

315

H 286 A2

C 2 (4-5)

25

 

 

316

H 287 A2

KN 13106 antikva  (4-5)

125

 

 

317

H 287 A2

KN 85125 blockstil + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

250

 

 

318

H 287 B2

RT + C 1 fana (4)  

35

 

 

319

H 288

C 2 + KN 94214 (4-5)

25

 

 

320

H 288

RT + KN 91330 (4-5)

150

 

 

321

H 290 B

RT  (4-5)

90

 

 

322

H 293 A:1

KN 265742 nedre raden (4-5)

60

 

 

323

H 293 B:1

KN 057658 nedre raden (4-5)

60

 

 

324

H 297 Ab

RT  (4-5) mkt ovanligt

1750

 

 

325

H 304 B

KN 67225  (4-5)

35

 

 

326

H 305 B2c

RT + C 1 fana/fot, äkta par  (4-5)

2750

 

 

327

H 309 A

C 1 + KN 76012 (4-5)

45

 

 

328

H 309 A

KN 75857 (4-5), OBS numret

50

 

 

329

H 310 CIa

KN 36275 (4-5)  (a=oglättat omslag)

175

 

 

330

H 310 CIa

RT (4)

175

 

 

331

H 310 CIb

C 1 (4-5) (b=glättat omslag)

60

 

 

332

H 310 CIb

C 2 (5)

60

 

 

333

H 310 CIb

KN 44806 (4-5)

70

 

 

334

H 310 CIb

RT (4-5)

140

 

 

335

H 310 CIIb

C 1 (4-5)  (b=glättat omslag)

45

 

 

336

H 310 CIIb

C 2 (4-5)

45

 

 

337

H 310 CIIb

KN 19916 (4-5)

50

 

 

338

H 310 CIIb

RT (4-5)

125

 

 

339

H 311 :4

mark. d + RT  (4-5)

250

 

 

340

H 316 A1a

RT + KN 52063 (4-5)

175

 

 

341

H 316 A2a

KN 63965 (4-5)

100

 

 

342

H 316 B2a

N (4-5)

90

 

 

343

H 323 Aa

RT + C 2 (4-5)

200

 

 

344

H 323 Bb

C 2 (4-5)

125

 

 

345

H 323 Bc

RT + C 2 (4-5)

2000

 

 

346

H 326

RT + C 1 (4-5)

150

 

 

347

H 326

RT + C 2  (4-5)

150

 

 

348

H 327 A1ab

RT + C 1  (4-5)

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349

H 327 A2ba

N (4-5)

500

 

 

350

H 327 B1ab

C 2 (4-5)

90

 

 

351

H 329 A

RT + ”liten 4:a” (4-5)

350

 

 

352

H 330 a:1

RT (4-5)

800

 

 

353

H 334 AII

C 2 (4-5)

90

 

 

354

H 334 AII

KN 03635 (4-5)

90

 

 

355

H 335 I

RT + C 1 (5)

40

 

 

356

H 335 I

RT + C 2 (4-5)

40

 

 

357

H 335 II

RT + C 1 (4-5)

40

 

 

358

H 335 II

RT + C 2 (4-5)

40

 

 

359

H 337 a

RT  (4-5)

400

 

 

360

H 340 B2b

RT (4-5)

225

 

 

361

H 341

RT + C 2 slinga + KN 86860 (4-5) TRIPPEL

250

 

 

362

H 346 Ie

C 2 + KN 0.5/5.5 (040051), äkta par  (4-5)

1250

 

 

363

H 352 A

del av regm. på KR (4-5)

125

 

 

364

H 352 B

RT + styrm. typ 2 (4)

550

 

 

365

H 353 B1

N (4-5)

35

 

 

366

H 355 Ib

KN 00483 (4-5)

50

 

 

367

H 356

RT + C 2 fot/slinga, äp  (4-5)

375

 

 

368

H 371 A1.2b

N, gul plåtskarvlinje  (5)

100

 

 

369

H 378 b

C 1 + KN 14526  (4-5)

30

 

 

370

H 391

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

371

H 393 A

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

372

H 394

C 1 + KN 20364 (4-5)

30

 

 

373

H 399

plåtskarvlinje  (5)

65

 

 

374

H 400

C 1 + klichéskada s.4  (4-5)

50

 

 

375

H 403 a

C 1 + KN 63614 (5)

30

 

 

376

H 403 a

C 2 + KN 82223 (4-5)

35

 

 

377

H 404

smalt RT  (4-5)

55

 

 

378

H 409

RT + C 1  (4-5)

70

 

 

379

H 411 A1

smalt RT (4-5)

60

 

 

380

H 417

RT + KN 06960 (4-5), OBS numret

125

 

 

381

H 417

smalt RT (4-5)

60

 

 

382

H 418

RT + C 1 (4-5)

50

 

 

383

H 418

RT + C 2 (4-5)

50

 

 

384

H 422

C 1 + KN 93440 (G2b)  (4-5), rest 2, kn 4 mm från bild

50

 

 

385

H 422

C 2 + KN 05831 (G2b)  (4-5), rest 2, kn 4 mm från bild

50

 

 

386

H 422

C 2 + KN 06742 (G2b), 6,8 mm  (4-5)

50

 

 

387

H 423

smalt RT (4-5)

50

 

 

388

H 425

C 2 + KN 30577 (4-5)

35

 

 

389

H 425

smalt RT + C 1 (4-5)

200

 

 

390

H 426 Ba

smalt RT  (4-5)

75

 

 

391

H 426 Bb

RT + C 2 + KN 84572  (4-5)  TRIPPEL

900

 

 

392

H 428 b

KN 16561 (4-5), OBS numret

50

 

 

393

H 428 b

smalt RT (4-5)

55

 

 

394

H 431

”RT” + C 1 (4-5)

50

 

 

395

H 431

”RT” + C 2 (4-5)

50

 

 

396

H 433 A

C 1 + KN 04668 G2b (5)

45

 

 

397

H 433 A

C 2 + KN 69007 G2b (4-5)

45

 

 

398

H 436

smalt RT  (4-5)

75

 

 

399

H 447 A

RT (4-5)

50

 

 

400

H 448 A2

RT + C 2 + KN 61925  (4-5)  TRIPPEL

1500

 

 

401

H 448 A2

smalt RT + C 1 + KN 61910 (4-5) TRIPPEL