A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum onsdagen den 22 augusti  2018  kl. 16.

   Skriftliga anbud mottages t o m onsdagen den 22.8.2018 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 22.8.2018.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 22 augusti 2018

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

 

1

Danmark

H 3.60 (E), brownish yellow coupon, new variety, very good quality

2750

 

 

2

Danmark

H 3.66V, very good quality

1500

 

 

3

Danmark

H 3.125LA, very good quality, 10 öre on top

250

 

 

4

Danmark

H 3.125LA, very good quality, 40 öre on top

250

 

 

5

Danmark

H 4.11A, very good quality

500

 

 

6

Danmark

H 4.18LA, very good quality

800

 

 

7

Finland

HA 2, PI, pn 11,1.,26, good quality

300

 

 

8

Finland

HA 2, pn 7,2.,7, -.10 best.nr, very good quality

1500

 

 

9

Finland

HA 2, PV, pn 8,3.,8, very good quality

350

 

 

10

Finland

HA 3 CV, pn 3, 3, 3, KN +3, very good quality

325

 

 

11

Finland

HA 3 DH, pn 6,6,6, Pe, very good quality

500

 

 

12

Finland

HA 3 DH, pn 6,6.,6., good quality

400

 

 

13

Finland

HA 3 DV, pn 7.,7,7, KN 3.5+, very good quality

500

 

 

14

Finland

HA 3 DV, pn 9,9.,9., KN +0.5, very good quality

900

 

 

15

Finland

HA 3 EV, km + kn1, pn 1., 1., 1., very good quality  F 1500-

450

 

 

16

Finland

HA 4 F, very good quality  F 375-

140

 

 

17

Finland

HA 5 IN, KN 0.05H + rm v (63327), very good quality

225

 

 

18

Norge

FH 17 IInnA, very good quality

100

 

 

19

Norge

FH 19 IIdnA, very good quality

600

 

 

20

Norge

FH 21 IA (25-10-5), very good quality

180

 

 

21

Norge

FH 23 A, very good quality

140

 

 

22

Norge

FH 30 IIAv1, good quality

600

 

 

23

Norge

FH 34 IA, very good quality

175

 

 

24

Norge

FH 36 IIA, very good quality

475

 

 

25

Norge

FH 41 IIB, very good quality

75

 

 

26

Norge

FH 45 By, KN 036982, very good quality

225

 

 

27

Norge

HA 2 A, very good quality (Facit HA 2 R  F 1300-)

200

 

 

 

 

Tyska Riket

 

 

 

 

28

Tyska Riket

Mi MH 11.2.B1, StrL HAN 2623.19, very good quality  (€1600)

4800

 

 

29

Tyska Riket

Mi MH 30.2.1, very good quality  (€500)

1500

 

 

30

Tyska Riket

Mi MH 30.4.1, very good quality  (€500)

1500

 

 

31

Tyska Riket

Mi MH 42.2.6, stumpfr Balken, very good quality  (€1500)

4500

 

 

32

Tyska Riket

Mi MH 44.4.1, very good quality (€250)

750

 

 

33

Tyska Riket

Mi MH 50, RLV I, RLV II,  very good quality  (€ 60)

200

 

 

34

Tyska Riket

Mi MH 50, RLV I, RLV IV, Klammer von hinten, very good quality  (€ 80)

250

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

35

HA 2 AIIO

KN 52422  (4)

300

 

 

36

HA 2 BR

ritsar 3b, N  (4-5)

200

 

 

37

HA 9 BO

C 1 fana/fot + KN 55060, äkta par  (4)

60

 

 

38

HA 10 OH

KN 4/1 (84209), äp  (4-5)  s.3

90

 

 

39

HA 11 BaOH

KN 00242  (4-5)  serie 9

80

 

 

40

HA 12 EOH

C 1  (4-5)

20

 

 

41

HA 12 EOV

C 2  (4-5)

20

 

 

42

HA 13 BOH

C 1 + KN 61347  (4)

50

 

 

43

HA 13 BOV

C 2 + KN 15010  (4)

50

 

 

44

HA 14 B2R

15 mm, RT 6x3.5  (4-5)

220

 

 

45

HA 14 C2O

KN 1/4 (74847), äkta par  (4-5) serie 2  obs numret

175

 

 

46

HA 14 D2O

C 1  (4-5)

50

 

 

47

HA 14 F1O

delat X h/v, äkta par  (4-5)

175

 

 

48

HA 14 F2O

delat X h/v, äkta par  (4-5)

225

 

 

49

HA 15 CO

C 1 fot + KN 4/1  (00821) + C 1 fana, äkta par  (4-5)

110

 

 

50

HA 15 D1O

helt X t.v. (KN 2+3)  (3.0 mm)  (5)

140

 

 

51

HA 15 E1bO

KN 32140  (4)

90

 

 

52

HA 16 A1aO

C 1 + KN 28303  (4-5)

60

 

 

53

HA 16 A2O

C 1 + KN 36412  (4-5)

140

 

 

54

HA 16 BO

KN 50869  (4-5)

75

 

 

55

HA 16 C2O

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

90

 

 

56

HA 16 C2O

helt X  (4-5)

90

 

 

57

HA 16 C2O

KN 4.5/0.5 (63695), äkta par  (4-5)

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

HA 16 C2O

KN 4/1 (65824), äkta par  (4-5)

90

 

 

59

HA 17 A2a

C 1 fot + KN 2/3 (16899) + C 1 fana, äkta par  (4-5)

55

 

 

60

HA 17 A2b

KN 31562  (4-5)

1500

 

 

61

HA 18 B

KN 3.5/1.5 (36226) + C 1 fot/fana, äkta triss  (4-5)

125

 

 

62

HA 19 A1

C 1 + KN 70129  (4-5)  s.7

30

 

 

63

HA 26 B

KN 01045 + C 1 fana/fot (ej infärgade), äkta par  (5)

100

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

64

H 11 AO

prakthäfte, mkt ovanligt i denna kvalitet

14000

 

 

65

H 17 O

(1924), mörkgrått omslag,  mkt fräscht undervärderat häfte

6500

 

 

66

H 31

streck i rockkanten (märke nr 1), plåtskarvlinje t.v., bra kval

700

 

 

67

H 40 CCO

2: C 1 mitt + C 1 h, bra kval

450

 

 

68

H 43 ACBO

1: helt KN + C 1 h, bra kval

2250

 

 

69

H 48 A1

Stockholm PFFS 7.11.50 med KN 96063 (KR)

175

 

 

70

H 48 A1

Svedala A 19.12.49, bra kval

225

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

71

H 52 a

N (4-5)

1400

 

 

72

H 53

C 2 v  (4-5)

950

 

 

73

H 58 B

C 2 v  (4-5)

375

 

 

74

H 59

helt X t.h.  (2 mm)  (4)  lågt utrop

900

 

 

75

H 64 A

C 1 (4-5)

225

 

 

76

H 67 B

C 1 (4-5)

85

 

 

77

H 68 B

C 2 h/v, äkta par (4-5) mkt ovanligt

2000

 

 

78

H 71 BIb

C 2  (4)

275

 

 

79

H 71 BIb

N (4-5)

90

 

 

80

H 71 BIb1

N (4-5)

275

 

 

81

H 71 BII

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

125

 

 

82

H 71 BII

C 2 (4-5)

30

 

 

83

H 73

C 2 h + "nedre X" (4-5)

70

 

 

84

H 75

C 1, violett linje i IR (4-5)

50

 

 

85

H 85 B1

C 1 (4)

50

 

 

86

H 90

C 2 h/v, äkta par (4-5)

100

 

 

87

H 93 A

C 2  (4-5)

1200

 

 

88

H 96 B

C 2  (4-5)

125

 

 

89

H 96 B

C 2 v  (5)

110

 

 

90

H 100 A2

C 2 + brutna skiljelinjer s.1  (4-5)

1250

 

 

91

H 118 A1b

\|  (4-5)

300

 

 

92

H 120 A2

(4-5)

300

 

 

93

H 120 A3

(4-5)

300

 

 

94

H 136 O

KN 3/2 (27978), äkta par (4-5)

150

 

 

95

H 136 O

KN 3/2 (29635) + C 2, äp  (4-5)  ant. IR från tryckeriet

250

 

 

96

H 143 B1

(4-5)  lågt utrop

1250

 

 

97

H 147 C

RT  (4-5)

7500

 

 

98

H 147 D2

N  (4-5)

2000

 

 

99

H 150 BO

mittplac. streck  (4-5)

60

 

 

100

H 161 A2

del av X  (4-5)

175

 

 

101

H 161 C2

del av X i IR  (4-5)

225

 

 

102

H 166 A2a

skadat duvbröst  s.4 (4-5)

70

 

 

103

H 166 Bb2b

RT 6x3.5  (4-5)

250

 

 

104

H 170 AO

KN 2/3 (15511), äkta par  (4-5)

600

 

 

105

H 170 BO

KN 2/3 (18799), äkta par  (4-5)

1900

 

 

106

H 170 BR

N (4-5)

850

 

 

107

H 174 A

RT (4)

140

 

 

108

H 174 B

RT (4-5)

175

 

 

109

H 177 A2

RT (4-5)

30

 

 

110

H 180 A1

C 2 fot + KN 3/2 (16463) + C 2 slinga, äp  (4-5) obs utan plåtsår

750

 

 

111

H 180 A2

C 1 (4-5)

30

 

 

112

H 180 A2

C 2 (4-5)

30

 

 

113

H 180 C2

C 2 slinga + plåtsår v. märket  (4-5)

475

 

 

114

H 182 IIA

C 2 + KN 74490  (4-5)  lågt utrop

1250

 

 

115

H 187 A

C 1 + KN 79452 (4-5)

90

 

 

116

H 187 A

C 2 + KN 80289 (4-5)

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

H 187 A

RT + KN 81601  (4-5)

1000

 

 

118

H 187 A

skarvad inlaga 

450

 

 

119

H 187 B

helt X  (4)

90

 

 

120

H 188 AIIIR

RT 6x2.5 (4-5)

300

 

 

121

H 188 AIIO

RT + X vänster frim.rad (4-5)

950

 

 

122

H 188 BIVO

C 1 (4-5)

25

 

 

123

H 188 BIVO

C 2 (4-5)

25

 

 

124

H 188 BIVO

KN 25194 (4-5)

25

 

 

125

H 190 A2

N (4-5)

400

 

 

126

H 190 B

(4-5)

175

 

 

127

H 194 A

C 1 fot + KN 0.5/4.5 (84291) + C 1 fana, äkta par (4-5)

250

 

 

128

H 194 B2

X övre raden (12.7 mm) (4-5)

110

 

 

129

H 194 B2

X övre raden (13.0 mm) + graverad halvcirkel (4-5)

140

 

 

130

H 195 A

RT 8x2  (4-5)

175

 

 

131

H 195 B

RT 8x2 + grå linje i IR (4), räfflat omslag

200

 

 

132

H 196 AIaO

KN 1/4  (30856), äkta par  (4-5)

300

 

 

133

H 196 AIaR

RT  (4-5)

60

 

 

134

H 196 AIIaR

RT (4-5)

40

 

 

135

H 196 AIIbO

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

400

 

 

136

H 196 CO

RT + C 1  (4-5)

1750

 

 

137

H 199

C 1 (4-5)

25

 

 

138

H 199

C 2 (4-5)

25

 

 

139

H 199

KN 4/1 (51446), äkta par (4-5)

65

 

 

140

H 201 A

C 2 + KN 23370  (4-5)

75

 

 

141

H 201 B

C 1 + KN 10347 (4-5)

75

 

 

142

H 205 Aa-T1

KN 2/3 (52685) + C 1, äkta par (4-5)

250

 

 

143

H 205 Aa-T2

C 1  (4-5) 

125

 

 

144

H 205 Aa-T2

RT 6x2.5  (4-5)

225

 

 

145

H 205 Ab-T1

RT 6x2.5 + C 1 (4-5)

300

 

 

146

H 206 B (C)

KN 1.5/3.5 (48679), äkta par  (4-5) (obs tidigare omslag C)

90

 

 

147

H 206 B (C)

KN 1/4 (61137), äkta par  (4-5)

125

 

 

148

H 208 R

RT (4-5)

25

 

 

149

H 209 B

KN 2.5/2.5 (24492) + C 2, äkta par (4-5)

125

 

 

150

H 210 :0-T2

N  (4-5)

200

 

 

151

H 210 :1-T1

KN 1/4 (18203), äkta par  (4)

100

 

 

152

H 210 :1-T2

N  (4-5)

200

 

 

153

H 211 AIII

N  (4-5) lågt utrop   F 2700

350

 

 

154

H 211 BIIIa

N  (4-5)

500

 

 

155

H 211 BIIIa

RT 8x2  (4-5)

2500

 

 

156

H 211 BIO

N   (4-5)

800

 

 

157

H 214 AIa

C 1 + KN 53523 (4-5)

75

 

 

158

H 214 AId

KN 41468  (4-5)

1750

 

 

159

H 214 AIIa

KN 91466  (4-5)

750

 

 

160

H 214 BII

C 2 + KN 00524  (4-5)

75

 

 

161

H 217

grå linje i IR, räfflat omslag  (4-5)

75

 

 

162

H 218

RT + C 1 fot + KN 23124  (4-5)  TRIPPEL

1250

 

 

163

H 219

KN 55955 antikva  (4-5)  obs nr

140

 

 

164

H 222 B

G1-G2-G3-G4 + KN 008157 v. raden (4-5)

90

 

 

165

H 222 B

G1-G2-G3-G4 + KN 015265 h. raden (4-5)

90

 

 

166

H 222 B

RT + G1-G2-G3-G4 + KN 126621 vänster rad (4-5), OBS numret

1250

 

 

167

H 223

KN 3/2 (82628), äkta par  (4-5) obs numret

65

 

 

168

H 225 A3

bruten ramlinje s.4, mörkt omslag  (4-5)

100

 

 

169

H 225 B4

RT 8x2  + kanonport (4-5)

175

 

 

170

H 226 A

N (4-5)

50

 

 

171

H 226 B

RT (4-5)

35

 

 

172

H 227

RT 8x2  (4-5)  lågt utrop

400

 

 

173

H 228 BI

RT 8x2  (4-5)

200

 

 

174

H 231 A

C 1 (4-5)

20

 

 

175

H 231 A

C 2 (4-5)

20

 

 

176

H 235 B

C 2  (4-5)

30

 

 

177

H 238 A1.2

KN 135800 mittplac.  (4)  (16 pkt. ryggperf.,  omslag 2)

1100

 

 

178

H 238 B

RT 8x2  (4-5)

150

 

 

179

H 239 A

RT (4-5)

45

 

 

180

H 240

RT + C 1  (4-5)

350

 

 

181

H 246 B

KN 97668  (4)

275

 

 

182

H 249 C

C 1 + KN 17731 (4-5)

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

H 251 A

C 1  + KN 01101  (4-5)

75

 

 

184

H 252 B

RT + KN 50861  (4-5)

275

 

 

185

H 253

RT 8x2 + streck i IR  (4-5)

60

 

 

186

H 255

grön linje i IR  (4-5)

50

 

 

187

H 258 A1c

RT 6x2.5 (4-5)

300

 

 

188

H 258 B

N (4-5)

500

 

 

189

H 259 AIa

”fullslagning” (4-5)

50

 

 

190

H 259 AIa

RT 8x2 + KN 02662  (4-5)  mkt ovanligt

2000

 

 

191

H 259 AIIa

RT 6x2.5 + C 2 (4-5)

400

 

 

192

H 259 BIa

RT 8x2  (4-5)

70

 

 

193

H 260 A2:0

brun linje i IR  (4-5)

40

 

 

194

H 260 A2:1

RT 6x2.5  (4-5)

200

 

 

195

H 261 B

KN 251472 högra raden  (4-5)

150

 

 

196

H 261 C

KN 2.5/3.5 (202153), äkta par  (4-5)  mkt svår delning

2000

 

 

197

H 263 A

C 1, sign. Zlatko Jakus (4-5)

50

 

 

198

H 263 B

RT + KN 45668  (4-5)   svår komb.

2750

 

 

199

H 264

KN 3.5/1.5 (15755), äkta par  (4-5)

325

 

 

200

H 274 A2

C 1 + KN 00215  (4-5)

150

 

 

201

H 274 A2

C 2 + KN 00224  (4-5)

150

 

 

202

H 275 A

KN 94529 antikva  (4-5)

30

 

 

203

H 275 A

RT + C 2  (4-5) grågult omslag

200

 

 

204

H 275 BI

KN 55971 blockstil  (4)

125

 

 

205

H 276

RT + C 1 + KN 92776  (4-5)  TRIPPEL  lågt utrop

1250

 

 

206

H 279

KN 2.5/2.5 (07085), äkta par (4-5)

125

 

 

207

H 280

RT + KN +1 (4-5)

40

 

 

208

H 281 B

RT + C 1 fana + KN 3+  (4-5)  TRIPPEL

150

 

 

209

H 281 C

KN 33043 blockstil (4-5)

75

 

 

210

H 281 C

KN 67944 antikva (4-5)

250

 

 

211

H 284

KN 01936  (5)

140

 

 

212

H 285 A1

mark. d + RT + KN 155839 nedre raden  (4-5)  TRIPPEL

200

 

 

213

H 285 B1

mark. b + RT  (4-5)

1400

 

 

214

H 285 B1

mark. d + KN 000968 mittplac. (4-5)  svår

1250

 

 

215

H 285 B2

mark. n  (4-5)

45

 

 

216

H 285 C1

mark. a (4-5)

60

 

 

217

H 285 C1

mark. d + KN 231693 nedre raden (4-5)

70

 

 

218

H 285 C1

N (4-5)

50

 

 

219

H 285 C1

RT  (4-5)

65

 

 

220

H 285 C2

mark. m + RT  (5)

300

 

 

221

H 285 C2

mark. o (4-5)

70

 

 

222

H 285 C2

RT (4-5)

175

 

 

223

H 286 A3

KN 04138 (4-5)

250

 

 

224

H 287 A1

RT + C 2  (4-5)

150

 

 

225

H 287 B3

RT (4-5)

70

 

 

226

H 289 B1

KN 54773 antikva (4.5 mm från bild)  (4-5)

100

 

 

227

H 289 B1

KN 87529 antikva (8,5 mm från bild)  (4-5)

50

 

 

228

H 289 B2

N (4-5)

40

 

 

229

H 293 A:1

mark. c (typ 4)  (4-5)

450

 

 

230

H 293 A:1

RT (4-5)

70

 

 

231

H 293 B:1

mark. c (svart rektangel) typ 1  (4-5)

550

 

 

232

H 293 B:3

N (4-5)

375

 

 

233

H 293 C:2

N  (4-5)

125

 

 

234

H 293 D:1

KN 000009 nedre raden (4), OBS lågt KN

100

 

 

235

H 293 D:1

KN 1/5 (293306), äkta par  (5)

200

 

 

236

H 293 D:1

RT + mark. b (4-5)

80

 

 

237

H 293 D:2

KN 003135 nedre raden (4-5)

55

 

 

238

H 293 D:2

RT  (4-5)

200

 

 

239

H 293 D:3

mark. a + KN 044070 nedre raden (4-5)

65

 

 

240

H 293 D:3

N  (4-5)

50

 

 

241

H 295 Ia

RT + C 2  (4-5)

250

 

 

242

H 299 A:1

KN 015427 vänster frim.rad  (4-5)

35

 

 

243

H 299 A:1

RT + KN 088121 höger frim.rad + mark. d  (4-5)

300

 

 

244

H 299 A:1

RT  + KN 010430 vänster rad + mark. d (4-5)

375

 

 

245

H 299 B:1

RT + KN 006811 vänster frim.rad  (4-5)

175

 

 

246

H 300 B2

C 1 + KN 70607 (4-5), OBS numret

60

 

 

247

H 301 B:1

mark. c2 (4-5)

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

H 301 B:2

mark. f + KN 107691  (4-5)

250

 

 

249

H 301 B:3

N, 14:e mitthålet (4-5)

225

 

 

250

H 301 C:1

KN 050135 mittplac. (4-5)

30

 

 

251

H 301 C:1

KN 054668 mittplac.  (5)

30

 

 

252

H 301 D:1

KN 0268x4 mittplac. (släpande 5:3 siffra)  (4-5)

50

 

 

253

H 301 D:1

mark. g + KN 027808 övre raden, 5:e siffran hoppande" (4-5)

75

 

 

254

H 301 D:3

RT + mark. f + KN 022143 övre raden (4-5)

1500

 

 

255

H 302

RT + C 1 (4-5)

125

 

 

256

H 303 A

RT + C 2  (4-5)

125

 

 

257

H 303 B

RT  (4-5)

40

 

 

258

H 303 B

RT + KN 85922 (4-5)

200

 

 

259

H 304 A

RT + C 1  (4-5)

200

 

 

260

H 304 A

RT + C 2 (4-5)

200

 

 

261

H 304 A

RT + KN 98847  (4-5)

275

 

 

262

H 304 B

RT + KN 71503  (4-5)

950

 

 

263

H 305 A1a

RT + C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

400

 

 

264

H 305 A1b

C 1 fot/fana + KN 06402, äkta par (4-5)

125

 

 

265

H 305 A2a

RT  (4-5)

225

 

 

266

H 305 B2c

C 1 fana  (5)

70

 

 

267

H 305 B2c

N (4-5)

60

 

 

268

H 306 a

N  (5)

30

 

 

269

H 306 b

C 1 + KN 17542, C 2 + KN 17545 (4-5), 2 häften

50

 

 

270

H 309 A

RT + KN 58424 (4-5)

175

 

 

271

H 309 C

RT  (4-5)  (omslag stark fluor)

750

 

 

272

H 310 AI

RT + KN 04104  (4-5)

60

 

 

273

H 310 AII

RT + KN 00697  (4-5)

60

 

 

274

H 310 BI

RT + C 1  (4-5)

60

 

 

275

H 310 CIa

C 1  (4-5)  (oglättat omslag)

90

 

 

276

H 311 :0

mark d/e/f, äkta triss  (4-5)

375

 

 

277

H 311 :0

mark.  e + RT + KN 370645 nedre (beskuret)  (4-5)

90

 

 

278

H 311 :0

mark. e + KN 413609 nedre raden  (4-5)

50

 

 

279

H 311 :2

N  (4-5)

475

 

 

280

H 311:0

mark. b + KN 412901 nedre raden (4-5)

35

 

 

281

H 312 :0

KN 220462 vänster rad (4-5)

20

 

 

282

H 312 :0

mark. d + KN 086564 vänster rad (4-5)

80

 

 

283

H 312 :0

mark. e + KN 202370 vänster rad (4-5)

70

 

 

284

H 312 :0

RT + mark. a (4-5)

50

 

 

285

H 312 :4

beskuret KN 042412 mittplac. (4-5)

80

 

 

286

H 312 :4

N (4-5)

45

 

 

287

H 312 :4

RT + KN 281426 höger rad  (4-5)  mkt ovanligt

1200

 

 

288

H 316 A1a

C 2 fot/slinga + KN 74347, äkta par  (5)  obs nr

90

 

 

289

H 316 B1a

C 1 + KN 03701 (4-5)

40

 

 

290

H 316 B1a

RT + C 1 + KN 61705  (4-5)  TRIPPEL

1500

 

 

291

H 317 a

punktband s. III (4-5)

475

 

 

292

H 319 A

C 1 + KN 66120 (4-5)

150

 

 

293

H 319 A

C 2 + KN 64233 (4-5)

150

 

 

294

H 322

KN 49078 + blå ”linjer” i KR (4-5)

40

 

 

295

H 323 Ab

N (4-5)

550

 

 

296

H 323 Ac

N  (4-5)

550

 

 

297

H 323 Ba

RT + KN 12294 (4)

125

 

 

298

H 323 Bc

C 1 fana/fot, äkta par (4-5)

325

 

 

299

H 324

defekt regm (4-5)

30

 

 

300

H 325 Ba

N (4-5)

150

 

 

301

H 325 Bb

N (4-5)

125

 

 

302

H 326

RT + rött streck i IR  (4-5)

150

 

 

303

H 327 A1aa

C 2 + KN 45687  (4-5)

60

 

 

304

H 327 A1aa

KN 46130 (4-5)

40

 

 

305

H 327 A1ab

C 1 + KN 56580, C 2 + KN 56583 (4-5), 2 häften

75

 

 

306

H 327 A1ab

N  (5)

30

 

 

307

H 327 A1ba

N  (5)

75

 

 

308

H 327 A1ba

RT + KN 82988  (4-5)

1250

 

 

309

H 327 A1bb

C 1 + KN 77970  (5)

75

 

 

310

H 327 A1bb

N  (5)

45

 

 

311

H 327 B1ab

KN 61943 + brunt streck i IR  (5)

150

 

 

312

H 327 B1ba

N  (4-5)

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313

H 327 B1bb

C 1  (4-5)

600

 

 

314

H 328 AI

RT + C 2  (4-5)

150

 

 

315

H 329 A

RT + C 1 (4-5)

275

 

 

316

H 329 B

RT + C 1  (4-5)

300

 

 

317

H 329 D2a

”liten 4:a” (4-5)

260

 

 

318

H 329 D2b1

RT (4-5)

400

 

 

319

H 329 D2b1

RT + C 2 fot (5)

400

 

 

320

H 330 b:0

RT (4-5)

200

 

 

321

H 332 Aa

C 2 + KN 42665  (4)

40

 

 

322

H 332 Aa

RT + C 2 + KN 04222  (4-5)  TRIPPEL

1200

 

 

323

H 332 Ab

RT  (4-5)

175

 

 

324

H 332 Ad

RT + KN 74790  4-5)

750

 

 

325

H 332 Bb

KN 11017  (4-5)

110

 

 

326

H 332 Bc

N (4-5)

50

 

 

327

H 334 AII

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

325

 

 

328

H 334 AII

C 2  (4-5)

125

 

 

329

H 334 AII

C 2 + KN 03634  (4-5)

450

 

 

330

H 334 AII

KN 03754-03758  (4-5) fem kn i följd utan cyls

375

 

 

331

H 334 BI

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

45

 

 

332

H 334 BI

C 2 + KN 74373 (4-5)

30

 

 

333

H 334 BII

RT + C 2  (5)

85

 

 

334

H 335 II

RT + C 1 (4-5)

35

 

 

335

H 338 B

RT 5.5x2.5 + C 2 slinga + KN 25919 (4-5) TRIPPEL

750

 

 

336

H 338 B

RT 8x2 + fyra blå streck i IR  (4-5)

75

 

 

337

H 340 A2b

KN 400366 (4-5)

65

 

 

338

H 343

RT + C 2 fot (4-5)

35

 

 

339

H 343

RT + C 2 slinga (4-5)

35

 

 

340

H 345 A2

C 2 + KN 23277  (5)

350

 

 

341

H 345 A2

RT + KN 72942  (4-5)

500

 

 

342

H 345 A3

RT + C 1 (4-5)

175

 

 

343

H 345 A3

RT + C 2  (4-5)

200

 

 

344

H 347 Aa

saknat perf.hål  (4-5)

75

 

 

345

H 347 Ab

RT + KN 249202 mittplac.  (4-5)

150

 

 

346

H 349

RT + C 1 + KN 48323  (4)  TRIPPEL  lågt utrop

275

 

 

347

H 350 A

gråblå linje i IR + C 2  (4-5)

45

 

 

348

H 352 A

RT + C 2 + KN 57079  (4-5)  TRIPPEL (omslag gråktigt vit i UV)

325

 

 

349

H 352 B

RT  (4-5)

450

 

 

350

H 352 B

RT + C 1  (4-5) (omslag vit i UV)

1500

 

 

351

H 353 A2

C 1 + KN 900100  (4-5)  obs lågt nummer

75

 

 

352

H 355 IIb

N (4-5)

45

 

 

353

H 355 IIb

RT (4-5)

125

 

 

354

H 356

RT + C 2 fot/slinga + KN 19348, äkta par  (4)

350

 

 

355

H 359 A:0

kraftig färgrand (röd) i IR  (4-5)

175

 

 

356

H 361 A

RT + blå linje i IR (4-5)

45

 

 

357

H 361 B

Specimen, RT + KN 28685  (4-5)

750

 

 

358

H 362 :0

KN 18681  (4-5)  obs nr

50

 

 

359

H 364 A

delvis otryckt inlaga  (5)

250

 

 

360

H 365 B

skadat regm (4-5)

60

 

 

361

H 371 B.2a

C 1 + KN 913271 + del av regm. på KR  (4-5)

2000

 

 

362

H 371 B.2a

RT  (4-5)

175

 

 

363

H 375 A

N, del av regm. i KR  (4-5)

140

 

 

364

H 375 A

RT + del av regm i KR  (4-5)

500

 

 

365

H 375 B

C 1 + KN 83819 (5)

55

 

 

366

H 375 B

C 2 + KN 51848 (5)

55

 

 

367

H 378 a

RT + C 2 fot  (4-5)

35

 

 

368

H 378 a

RT + C 2 slinga  (4-5)

35

 

 

369

H 384 :1

N (4-5), 1.5 mitthål

50

 

 

370

H 385 B

RT + C 2 + KN 57887 5.4 mm från bilden (4) TRIPPEL

250

 

 

371

H 389

RT + C 1 (4-5)

60

 

 

372

H 389

RT + C 2 (4-5)

60

 

 

373

H 391

RT + KN 80344  (4-5)  lågt utrop

150

 

 

374

H 391

RT + C 1 + KN 67987  (5)  TRIPPEL

2500

 

 

375

H 391

RT + C 2 slinga/fot, äkta par (4-5)

350

 

 

376

H 392 II

C 2 + KN 74049  (4-5)

950

 

 

377

H 393 A

RT + C 1 (4-5)  (omslag gråktigt vit i UV="smutsigt")

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378

H 394

RT + C 2 + KN 08709  (4-5)  TRIPPEL

600

 

 

379

H 398

KN 26689 + spår av hjälpperf.  (4-5)

200

 

 

380

H 398

RT + grå linje i 5:e paret  (4-5)

150

 

 

381

H 401 A2

smalt RT + C 1 + KN 83064 + kl.var. 2  (4-5)  TRIPPEL

600

 

 

382

H 401 B

smalt RT (4)

60

 

 

383

H 402

C 1 + KN 62459 G3, C 2 + KN 62462 G3 (4-5), 2 häften

75

 

 

384

H 403 b

RT + C 2 + KN 38891  (4-5)  tidigare okänd trippel

7500

 

 

385

H 407 Ab

RT + C 2 fot (4-5)

110

 

 

386

H 410 a

RT + KN 91785 (4-5)

110

 

 

387

H 411 A1