A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum lördagen den 16 februari 2019  kl. 16.00.

   Skriftliga anbud mottages t o m lördagen den 16.2.2019 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 16.2.2019.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 16 februari 2019.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     POSTA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norgeskat.

 

 

 

1

Danmark

H 3.50E, good quality

1750

 

 

2

Danmark

H 3.63FB, very good quality

600

 

 

3

Danmark

H 3.70B, very good quality

1000

 

 

4

Danmark

H 3.70C, very good quality

1750

 

 

5

Danmark

H 3.96 Dav, very good quality

900

 

 

6

Danmark

H 4.17LA, very good quality

700

 

 

7

Danmark

H 4.25LB, very good quality

2000

 

 

8

Norge

FH 17 IInnA, very good quality

100

 

 

9

Norge

FH 23 A, very good quality

140

 

 

10

Norge

FH 27 B, very good quality

150

 

 

11

Norge

FH 36 IA, very good quality

400

 

 

12

Norge

FH 46 Ay, very good quality

700

 

 

 

 

Deutsches Reich

 

 

 

 

13

Mi MH 6A, very good quality (€1800)

5000

 

 

14

Mi MH 44.1, very good quality  (€150)

450

 

 

15

Mi MH 44.2.7, very good quality  (€250)

750

 

 

16

Mi MH 45.2.4, very good quality  (€200)

600

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

17

HA 1 O

C 2 + KN 61766  (4-5)  s.1

600

 

 

18

HA 2 BO

C 1 h  (4)  ritsar 3a

650

 

 

19

HA 2 DO

C 2  (4)

900

 

 

20

HA 2 DR

N  (4)

350

 

 

21

HA 3 R

C 2 h/v, äkta par  (4-5)

150

 

 

22

HA 4 BR

C 2 h/v, äkta par (4)

125

 

 

23

HA 9 BO

C 2 + KN 57242  (4-5)

30

 

 

24

HA 10 RV

tilltryck Nord63 Lorensberg (både s.4 + tomruta)  (4-5)

600

 

 

25

HA 12 B2OV

N, avbruten lodlinje  (4-5)

100

 

 

26

HA 12 F1OH

X t.v. (4-5)

175

 

 

27

HA 14 A1O

KN 4/1 (83602) + C 2, äkta par  (4-5)

45

 

 

28

HA 14 B2R

15 mm, RT 6x3.5  (4)

220

 

 

29

HA 14 B2R

24 mm, RT (4)

225

 

 

30

HA 14 D1O

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

70

 

 

31

HA 15 D1O

C 1 fana + KN 3.5/1.5 (31580), äkta par (4-5)

100

 

 

32

HA 15 D2aO

helt X t.v. (7,5 mm)  (4-5)

150

 

 

33

HA 15 E1aO

C 1 fot + KN 2/3 (65752) + C 1 fana, äkta par  (4-5)

55

 

 

34

HA 15 E2bO

KN 86845  (4-5)

175

 

 

35

HA 16 A1aO

helt X t.h (4-5)

90

 

 

36

HA 16 A1bO

C 2 slinga  (4)

750

 

 

37

HA 16 BO

X t.h. (4-5)

175

 

 

38

HA 16 C1O

helt X t.h.  (4-5)

90

 

 

39

HA 16 C2O

helt X t.h. (10,7 mm) (helt KN)  (4-5)

400

 

 

40

HA 17 A2b

helt X  (4-5)

5000

 

 

41

HA 18 A

KN 4.5/0.5 (36986), äkta par  (4-5)

225

 

 

42

HA 21 B

RT 6x3.5  (5)  s.2a

50

 

 

43

HA 21 B

RT 6x3.5 svart + KN 55904  (4-5)

275

 

 

44

HA 25 A+B

två häften med samma KN (20133)  (4-5)

100

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

 

45

H 2

"N", very good quality

6500

 

 

46

H 12 CR

cover with crease, stamps fine condition F 19000

5500

 

 

47

H 18 IO

(1925), very good quality

1100

 

 

48

H 27 O

(1934), very good quality

350

 

 

49

H 27 R

(1934), very good quality

350

 

 

50

H 29

del av C 1 på KR, plåtskarvlinje t.h., KR  genomperf., very good quality

300

 

 

51

H 29

del av C 2 i KR, KR genomperf., bra kval

300

 

 

52

H 29

KR ej genomperf., bra kval

300

 

 

53

H 29

plåtskarvlinje t.v., KR genomperf., bra kval

300

 

 

54

H 38 CCO

very good quality

275

 

 

55

H 38 CCR

very good quality

275

 

 

56

H 39 CCR

1: C 2 h, very good quality

275

 

 

57

H 48 A1

två bruna prickar v. frim.rad, Malmö 2 18.11.49, bra kval

225

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

58

H 52 a

C 1 h/v, äkta par (enkel+skuggad) (4)

7500

 

 

59

H 55 b

C 1  (4-5)

1250

 

 

60

H 58 A

C 2  (4-5)

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

H 58 A

N (4-5)

250

 

 

62

H 58 B

N  (4-5)

250

 

 

63

H 59

litet "x"  (2 mm) höger rad  (4-5)

1200

 

 

64

H 65 :0

vågrät linje nedre raden  (4-5)

700

 

 

65

H 66 A

C 2 h/v, äkta par  (4)

900

 

 

66

H 67 B

C 1 v  (4-5)

80

 

 

67

H 67 B

C 2 v  (4-5)

80

 

 

68

H 71 BII

C 1 h (4)

20

 

 

69

H 74

lodrätt streck t.v. (4-5)

200

 

 

70

H 75

C 1 (4)

35

 

 

71

H 75

C 2 (4-5)

35

 

 

72

H 79 A

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

175

 

 

73

H 83 A

C 1  (4-5)

40

 

 

74

H 88 a

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

450

 

 

75

H 90

C 1 h (4-5)

15

 

 

76

H 90

C 1 v (4-5)

15

 

 

77

H 90

C 2 (4)

15

 

 

78

H 91

C 1 (4-5)

25

 

 

79

H 91

C 2  (4-5)

25

 

 

80

H 91

C 2 v (4-5)

20

 

 

81

H 95

C 1  (4-5)

85

 

 

82

H 95

C 2 (4-5)

85

 

 

83

H 96 B

C 2 h/v, äkta par  (4-5)

450

 

 

84

H 97

C 1  (4-5)

25

 

 

85

H 97

C 2  (4-5)

25

 

 

86

H 98

C 1  (4-5)

30

 

 

87

H 98

C 2 (4-5)

30

 

 

88

H 100 B1

C 2 (4-5)

45

 

 

89

H 100 B1

C 2 h  (4-5) mkt ovanlig delning

1250

 

 

90

H 100 B1

C 2 v  (4-5) mkt ovanlig delning

1250

 

 

91

H 106 Ab

N  (4-5)

350

 

 

92

H 111

C 1 (4-5)

40

 

 

93

H 111

C 2  (4-5)

40

 

 

94

H 115 B

N (4-5)

100

 

 

95

H 116 B2a

N  (4-5) nyans b

125

 

 

96

H 116 B2b

\|  (4-5)

160

 

 

97

H 118 A2

(4-5)  F 23600  lågt utrop

9000

 

 

98

H 133 Aa

N (4-5)

500

 

 

99

H 134 b

N  (4)

900

 

 

100

H 136 O

C 1 (4-5)

30

 

 

101

H 136 O

C 2 (4-5)

30

 

 

102

H 138 Ab

N (4-5)

85

 

 

103

H 156 O

KN 1/4  (35736) +  C 1, äkta par  (5)

1750

 

 

##

H 165 B1

sällsynt häfte i bra kvalitet

12000

 

 

105

H 165 B2aa

N (4-5), svår, grund prägling, inlaga utan vitmedel

500

 

 

106

H 165 B2ab

N (4-5) grund prägling, inlaga med vitmedel

300

 

 

107

H 165 B2ba

N (4-5), svår, djup prägling, inlaga utan vitmedel

450

 

 

108

H 165 E2

(4-5)

1000

 

 

109

H 166 Ba2b

delad skiljelinje  (4)

250

 

 

110

H 166 Bb2c

RT 6x3.5  (4-5)

800

 

 

111

H 170 AR

RT  (4-5)

200

 

 

112

H 176 A1

saknat perf.hål  (4-5)

60

 

 

113

H 176 B2

KN 4/1 (56393), äkta par  (4-5)

375

 

 

114

H 179 A

RT (4)

40

 

 

115

H 179 B

RT (4-5)

40

 

 

116

H 180 A1

C 1 fot + KN 3/2 (09910) + C 1 fana, äkta par  (4-5)

35

 

 

117

H 180 A1

C 2 fot + KN 3/2 (68969) + C 2 slinga, äkta par (4-5)

35

 

 

118

H 180 A1

C 2 slinga + KN +3

75

 

 

119

H 180 B

C 1 fana/fot + helt X höger, äp mkt ovanligt

5000

 

 

120

H 180 B

KN 2/3 (10118), äkta par  (5)  lågt utrop

1200

 

 

121

H 182

skarvad inlaga 

375

 

 

122

H 188 AIIIR

N (4-5)

40

 

 

123

H 188 BIIIO

C 1 (4-5)

55

 

 

124

H 188 BIIIO

C 2  (4-5)

65

 

 

125

H 188 BIIIO

KN 13364  (4-5)

55

 

 

126

H 188 BIVO

RT 8x2 blått + C 1 (4-5)

700

 

 

127

H 194 A

helt X (2 mm)  (motsvarar 2/3)  (4)

1250

 

 

128

H 195 A

RT 6x2.5 (4-5)

275

 

 

129

H 196 AIIaO

KN 3/2 (83499) + C 1, äkta par  (4-5)

90

 

 

130

H 196 CO

KN 3/2 (22937), äkta par  (4-5)

1250

 

 

131

H 201 B

C 1 + KN 11829  (4-5)

100

 

 

132

H 201 B

C 2 + KN 05562  (4-5)

100

 

 

133

H 202

RT (4)

30

 

 

134

H 206 B (C)

KN 1.5/3.5 (48678), äkta par (4-5) (tidigare C-omslag)

90

 

 

135

H 206 B (C)

KN 1/4 (49002), äkta par (4-5)

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

H 206 B (C)

KN 2.5/2.5 (29038), äkta par (4-5)

125

 

 

137

H 206 B (C)

KN 2/3 (35854), äkta par (4-5)

70

 

 

138

H 206 B (C)

KN 3/2 (20881), äkta par  (4-5)

80

 

 

139

H 208 R

RT  (4-5)

40

 

 

140

H 209 A1

RT 8x2 (4-5)  (ljusare (grå) UV-reaktion)

350

 

 

141

H 209 A2

RT 8x2  (4-5) (mörkare (gulbrun) UV-reaktion)

300

 

 

142

H 210 :0-T1

C 1 (4-5)

20

 

 

143

H 210 :0-T1

C 2 (4)

20

 

 

144

H 210 :0-T1

KN 40509 (4-5)

20

 

 

145

H 211 BIO

N  (4-5)

800

 

 

146

H 211 BIR

N (4-5)

600

 

 

147

H 212 B1

N (4-5)

225

 

 

148

H 212 B2

RT svart (4-5)

250

 

 

149

H 212 B3

RT mörkblått (4)

250

 

 

150

H 214 AIa

KN 57907 (4-5)

25

 

 

151

H 214 AIb

C 1 (4-5)

140

 

 

152

H 214 AIb

KN 84454 (4-5)

140

 

 

153

H 214 AIc

RT 8x2  (4)

125

 

 

154

H 214 AIIc

N  (4-5)  lågt utrop

475

 

 

155

H 214 BI

C 1 (4-5)

25

 

 

156

H 214 BI

C 2 (4-5)

25

 

 

157

H 214 BI

RT 8x2  (4-5)

50

 

 

158

H 214 BI

C 2 + KN 48476  (4-5)

75

 

 

159

H 214 BII

C 1 (4-5)

25

 

 

160

H 214 BII

C 1 + KN 06725, C 2 + KN 06728 (4-5), 2 häften

150

 

 

161

H 214 BII

C 2 (4-5)

25

 

 

162

H 214 BII

RT 6x2.5 (4)

50

 

 

163

H 216 A

KN 2.5/2.5 (57142), äkta par  (4-5)

60

 

 

164

H 216 A

KN 2.5/2.5 (58853) + C 2, äkta par (4-5)

75

 

 

165

H 216 A

RT 8x2 (4-5)

150

 

 

166

H 220

RT + C 1  (4-5)

350

 

 

167

H 226 B

C 1 + KN 00709 (4-5), omslag utan fluorescens (mörkare i UV)

50

 

 

168

H 226 B

KN 2.5/2.5 (44243) + C 2 äkta par  (4-5)

500

 

 

169

H 226 B

RT + C 1  (4-5)

350

 

 

170

H 228 AIIb2

RT 6x2.5 + C 1 + KN 05024 (4-5)  TRIPPEL

4500

 

 

171

H 228 AIIb3

RT 6x2.5 + KN 06540  (4-5)

1250

 

 

172

H 229 B

RT  (4-5)

40

 

 

173

H 235 A

KN 2.5/2.5 (12938), äkta par  (4-5)

125

 

 

174

H 235 B

RT (4-5)

35

 

 

175

H 238 A2.1

RT 8x2 + mark. d (4)

60

 

 

176

H 238 B

RT 8x2 + KN 264223 h. raden (4-5)

2200

 

 

177

H 240

RT  (4-5)

35

 

 

178

H 241

KN 74394 antikva (4-5)

25

 

 

179

H 241

KN 99933 blockstil (4-5)

25

 

 

180

H 246 B

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

250

 

 

181

H 247 B

RT  (4-5)

275

 

 

182

H 248 B

N, var. "19xx"  (4-5)

1250

 

 

183

H 248 C

RT  (4-5)

150

 

 

184

H 249 C

C 1 + var. ”197” (4-5)

65

 

 

185

H 249 C

KN 57612 + var. ”197” (4-5)

60

 

 

186

H 250 Aa

RT 6x2.5 + KN 36383  (4)

200

 

 

187

H 252 A

N  (4-5)

150

 

 

188

H 253

KN 1.5/3.5 (24326), äkta par (4-5)

175

 

 

189

H 253

RT 6x2.5 (4-5) lågt utrop

750

 

 

190

H 253

RT 8x2 + C 1  (4-5)

125

 

 

191

H 255

RT 8x2  (4)

35

 

 

192

H 259 BIIa

C 2 + KN 3/2 (52876), äkta par  (4-5)

175

 

 

193

H 259 BIIc

C 1  (5)

100

 

 

194

H 259 BIIc

C 2 (4-5)

65

 

 

195

H 259 BIIc

KN 69715  (4-5)

75

 

 

196

H 260 B1:0

RT 8x2 (4-5)  (omslag gråbrunt)

110

 

 

197

H 260 B2:1

RT 8x2 (4-5) (omslag gulbrunt)

140

 

 

198

H 261 B

KN 316521  vänster rad  (4-5)

140

 

 

##

H 261 B

RT + KN x38990 höger rad  (4)

1750

 

 

200

H 261 C

KN +5 (4-5)

70

 

 

201

H 261 C

KN 1.5+ (4-5)

70

 

 

202

H 261 C

KN 2xxx5 v. raden (4-5)

70

 

 

203

H 261 C

KN 5+ (4-5)

70

 

 

##

H 261 C

RT + KN 22595 vänster rad  (4-5)

2250

 

 

205

H 263 A

RT +  C 1  (4-5)

250

 

 

206

H 264

KN 2/3 (84107) + C 1, äkta par  (4-5)

200

 

 

207

H 265 II

KN 3/2 (74785), äkta par  (4-5)

150

 

 

208

H 266 B

RT 6x3.5 (4-5)

35

 

 

209

H 266 B

RT 8x2 (4-5)

35

 

 

210

H 269 B1

RT (4-5)

50

 

 

211

H 269 B2

RT  (4)

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

H 271 B

RT  (4-5)  glansig gummering

30

 

 

213

H 274 A1

C 2 + KN 11654  (4-5)

140

 

 

214

H 274 B1

KN 10825 (4-5)

125

 

 

215

H 274 B2

RT + KN 43764 (4-5)

350

 

 

216

H 275 A

23 häften, 13 KN antikva samt 5 KN blockstil. Ex POP

850

 

 

217

H 275 BI

6 kn med blockstil (alla med olika 1000-tal)

500

 

 

218

H 275 BII

24 häften, vara 9 hela kn samt 6 äp kn 1/4. Ex POP

350

 

 

219

H 276

RT + KN 16883  (4-5)

140

 

 

220

H 279

C 1 + KN 81535 (5)

35

 

 

221

H 279

KN 2/3 (16423), äkta par (4-5)

150

 

 

222

H 279

KN 3.5/1.5 (96112), äkta par (4-5)

250

 

 

223

H 279

KN 3/2 (93082), äkta par (4-5)

125

 

 

224

H 280

KN 4/1 (74327), äkta par (4-5)

50

 

 

225

H 281 B

KN 3/2 (6x435), äkta par (4-5)

65

 

 

226

H 281 C

RT + KN 61981 blockstil (4-5)

1200

 

 

227

H 285 A1

KN 5.5/0.5 (390596), äkta par  (4-5)

55

 

 

228

H 285 A1

mark. h + RT  (4-5)

60

 

 

229

H 285 A2

KN 1/5 (191194), äkta par (4-5)

2000

 

 

230

H 285 A2

mark. q typ 2  (4-5)

110

 

 

231

H 285 B1

mark. d + guldfärgad linje i IR (4-5)

400

 

 

232

H 285 C1

mark. d+ KN 4.5/1.5 (311281) + g/h, äkta triss  (4-5)

750

 

 

233

H 286 A1

C 1 + KN 24827 (4)

60

 

 

234

H 286 A1

C 2 + KN 96588 (4-5)

60

 

 

235

H 286 A2

C 1 + KN 43643 (4-5)

40

 

 

236

H 287 

55 häften varav 42 med kn (alla ol. 1000-tal) ex POP

600

 

 

237

H 287 B3

RT + KN 97824  (4-5)

150

 

 

239

H 288

RT + C 2  (4-5)

125

 

 

238

H 288

RT + C 1  (4-5)

125

 

 

240

H 289 A1

RT + KN 42538  (4-5) antikva

375

 

 

241

H 289 A1

C 1 + KN 58732 blockstil, ritsar s.4  (4-5)

40

 

 

242

H 289 A1

C 2 + KN 61855 blockstil, ritsar s.4  4-5)

40

 

 

243

H 289 A2

N  (4-5)

600

 

 

244

H 289 B1

RT + KN 91288 antikva (4-5) lågt utrop

200

 

 

245

H 289 B2

C 1 (4-5)

50

 

 

246

H 289 B2

C 2 + KN 47197 blockstil (4-5)

275

 

 

247

H 289 B2

KN 55350 blockstil (4-5)

100

 

 

248

H 289 B2

RT (4-5)

75

 

 

249

H 293 A:1

mark. e, typ 4 (4-5)

900

 

 

250

H 293 A:2

KN 166521 nedre raden (4-5)

350

 

 

251

H 293 A:2

KN 232099 övre raden (4-5)

350

 

 

252

H 293 C:2

KN 230597 nedre raden  (4-5)

200

 

 

253

H 293 C:2

N  (5)

225

 

 

254

H 293 D:1

mark. e, typ 1 (4-5)

100

 

 

255

H 293 D:1

mark. e, typ 4  (5)

90

 

 

256

H 293 D:1

RT + mark. b (4-5)

50

 

 

257

H 293 D:3

mark. a + KN 087290 nedre raden (4-5)

125

 

 

258

H 295 Ia

RT + C 2 (4-5)

150

 

 

259

H 295 II

RT + C 2 (4-5)

150

 

 

260

H 300 A1

C 2 fot/slinga + KN 81578, äkta par (4-5)

100

 

 

261

H 301 A:1

mark. d (4-5)

55

 

 

262

H 301 A:1

mark. e (4-5)

55

 

 

263

H 301 A:1

mark. f (4-5)

60

 

 

264

H 301 A:1

mark. h (4-5)

55

 

 

265

H 301 A:1

mark. b (4-5)

60

 

 

266

H 301 A:3

N, 14:e mitthålet (4-5)

110

 

 

267

H 301 B:1

mark. k/c2/c1, äkta triss  (4-5)

350

 

 

268

H 301 B:1

RT + mark. k  (4-5)

250

 

 

269

H 301 B:1/2

RT + a/b, äkta par  (4-5)

1500

 

 

270

H 301 C:1

RT  (4-5)

20

 

 

271

H 301 C:1

RT + mark. b (4-5)

80

 

 

272

H 301 C:1

RT + mark. c1 (4-5)

80

 

 

273

H 301 C:1

RT + mark. g (4-5)

80

 

 

274

H 301 C:2

N (4-5)

35

 

 

275

H 301 C:3

N (4-5)

50

 

 

276

H 301 D:1

mark. f + KN 027806 mittplac., 5:e siffran "hoppande" (4-5)

60

 

 

277

H 301 D:1

mark. g + KN 316776 övre raden (4-5)

25

 

 

278

H 301 D:1

mark. h + KN 136009 övre raden  (4-5)

25

 

 

279

H 301 D:1

mark. h + KN 329380 nedre raden  (4-5)

45

 

 

280

H 301 D:2

KN 315792 övre raden (4-5)

50

 

 

281

H 301 D:2

KN 346054 nedre raden (4-5)

60

 

 

282

H 301 D:3

KN 015411 övre raden (4-5)

65

 

 

283

H 303 A

RT + C  2  (4-5)

125

 

 

284

H 303 B

C 1 (5)

40

 

 

285

H 303 B

C 2 (4-5)

40

 

 

286

H 303 B

KN 37479 (4-5)

40

 

 

287

H 303 B

RT  (4-5)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

288

H 305 A1a

C 1 fot/fana, äkta par (4-5)

45

 

 

289

H 305 A1a

C 2 + KN 37279 (4-5)

30

 

 

290

H 307 A:0

RT (4-5)

20

 

 

291

H 307 A:1

RT (4-5)

20

 

 

292

H 307 B:1

RT (4-5)

20

 

 

293

H 311 :0

krokigt RT  (4-5)

200

 

 

294

H 311 :0

RT + mark. b (4-5)

50

 

 

295

H 311 :0

RT + mark. e (4-5)

75

 

 

296

H 311 :0

RT + mark. f (4-5)

75

 

 

297

H 311 :1

mark. i (tydlig)  (4-5)

110

 

 

298

H 312 :0

RT + mark. a (4-5)

50

 

 

299

H 312 :0

RT + mark. b (4)

50

 

 

300

H 312 :0

RT + mark. d  (4-5)

125

 

 

301

H 312 :4

beskuret KN 098918 vänster rad (4-5)

70

 

 

302

H 315 A:0

N, grav.init. på  Facitm. 1083 nästan helt ofärgade (4-5)

300

 

 

303

H 316 A1a

C 1 + KN 74319  (4-5)

35

 

 

304

H 316 A1a

C 2 fot/slinga + KN 74126, äkta par  (4-5)

110

 

 

305

H 316 A1a

RT (4-5)

30

 

 

306

H 316 A1a

RT + C 1 (4-5)

175

 

 

307

H 316 B1b

C 1  (4-5)

90

 

 

308

H 317 b

N (4-5)

45

 

 

309

H 322

RT + C 2 slinga + KN 95485 + klumpfot  (5)  KVADRUPEL

250

 

 

310

H 323 Bc

C 2 + KN 76911 (4-5)

350

 

 

311

H 327 A1aa

C 2 + KN 45687  (4-5)

60

 

 

312

H 327 B1ab

KN 58855  4-5)

110

 

 

313

H 327 B1ab

RT (4)

200

 

 

314

H 327 B1bb

C 2  (4-5)

800

 

 

315

H 332 Ab

RT  (5)

275

 

 

316

H 332 Bb

RT + KN 16758 (4-5)

300

 

 

317

H 332 Bc

C 2 + KN 92761  (4-5)

125

 

 

318

H 334 BII

RT + KN 42226 (4-5)

55

 

 

319

H 338 A

RT 5.5x2.5 + KN 65299 (4)

250

 

 

320

H 338 B

RT 8x2 + C 1  (4-5)

200

 

 

321

H 339

RT + C 2 fot (4-5)

35

 

 

322

H 340 A1b

RT + KN 430411 (4-5)

150

 

 

323

H 340 B1a

RT + KN 026449  (4)

125

 

 

324

H 340 B1a

RT + KN 181117 (4-5)

130

 

 

325

H 346 Ia

RT  (4-5)

35

 

 

326

H 346 Ib

RT  (4-5)

35

 

 

327

H 346 Ic

C 2  (4-5)

60

 

 

328

H 346 Ic

KN 59893  (4-5)

65

 

 

329

H 346 Ic

RT  (4-5)

90

 

 

330

H 346 Id

C 2 + KN 83464 högerplac.  (4-5)

50

 

 

331

H 346 Ie

RT  (4-5)

35

 

 

332

H 346 IIf

RT  (4-5)

35

 

 

333

H 346 IIg

RT  (4-5)

35

 

 

334

H 349

RT + C 1 + KN 82488 (4-5)  TRIPPEL

350

 

 

335

H 350 A

RT + C 2 + KN 22049  (4-5)  TRIPPEL

300

 

 

336

H 352 A

KN 08280 (4-5), OBS numret

50

 

 

337

H 352 A

RT + C 1 + KN 94688  (4-5)  TRIPPEL

300

 

 

338

H 353 A1

RT + C 2 (4-5)

60

 

 

339

H 353 A2

C 1 + KN 973046 (4)

35

 

 

340

H 354 a

RT + C 1  (4-5)

50

 

 

341

H 354 a

RT + C 2 + KN 74341 + kl.var. 3  (4)  TRIPPEL

450

 

 

342

H 355 IIa

RT + C 2 + KN 78356  (4-5)  TRIPPEL

475

 

 

343

H 356

C 1 + KN 74553 (4-5)

25

 

 

344

H 356

C 2 fot/slinga + KN 84305, äkta par (4-5)

55

 

 

345

H 356

KN 61928 + C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

50

 

 

346

H 361 B

Specimen, C 2 + KN 79207  (5)

225

 

 

347

H 365 A2

KN 00034  (4-5)  lågt nr

60

 

 

348

H 370

C 2 + KN 35553 (4-5), OBS numret

50

 

 

349

H 371 A1.2a

RT + C 1  (4-5)

60

 

 

350

H 371 A1.2a

RT + KN 981403 (4-5)

125

 

 

351

H 373 B

C 2 slinga/fot + KN 12257, äkta par (4-5)

75

 

 

352

H 373 B

KN 42681 + C 2 slinga/fot, äkta par  (4-5)

75

 

 

353

H 373 B

RT + KN 24987  (4-5)

150

 

 

354

H 375 A

RT (4-5)

35

 

 

355

H 375 B

RT + C 1  (5)

125

 

 

356

H 381

RT + beskurna regm + del av regm KR (4-5)

250

 

 

357

H 391

KN 18766 + C 2 slinga/fot, äkta par  (4-5)

70

 

 

358

H 393 A

C 1 + KN 98439 (4-5)

35

 

 

359

H 393 A

C 2 fot/slinga + KN 31227, äkta par (4-5)

55

 

 

360

H 393 A

KN 10044 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

55

 

 

361

H 394

RT + C 2 + KN 13767  (4-5)  TRIPPEL

450

 

 

362

H 398

C 1 + KN 51879 + grå linje i 5:e paret (4-5)

225

 

 

363

H 398

C 2 + KN 55311 + grå linje i 5:e paret  (4-5)

225

 

 

364

H 400

C 2 fot/slinga + RT, äkta par  (4-5)

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

H 400

C 2 sli/fot, äp (4-5), båda häftena utan tryck s. II + III

900

 

 

366

H 401 B

smalt RT (4-5)

70

 

 

367

H 404

rött styrmärke  (4-5)

45

 

 

368

H 405

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)

900

 

 

369

H 405

RT + C 1 (4-5)

275

 

 

370

H 405

RT + C 2  (4-5)

275

 

 

371

H 407 Ab

C 1 (4-5)

80

 

 

372

H 407 Ab

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

175

 

 

373

H 407 Ab

KN 93958 (4-5)

70

 

 

374

H 407 Ab

RT (4-5)

90

 

 

375

H 407 Ba

C 1 (4-5)

60

 

 

376

H 407 Ba

RT (4-5)

75

 

 

377

H 410 a

C 2 fot/slinga + KN 04013, äkta par  (4-5)

85

 

 

378

H 410 a

C 2 slinga/fot + KN 55341, äkta par  (4-5)

85

 

 

379

H 410 a

RT + C 2 fot (4-5)

45

 

 

380

H 410 a

RT + C 2 slinga (4)

45

 

 

381

H 411 A1

smalt RT + C 2 (4-5)

225

 

 

382

H 411 B

RT  (4-5)

500

 

 

383

H 412

C 1 + KN 17508 + grå linje i IR (4-5)

50

 

 

384

H 412

C 1 + KN 39420, C 2 + KN 39423 (4-5), 2 häften

65

 

 

385

H 412

C 2 + KN 00015 (4-5), lågt KN-nummer

60

 

 

386

H 415 A

RT + C 1 (4-5)

200

 

 

387

H 415 A

RT + KN 77202  (4-5)

350

 

 

388

H 421 A:1

KN 51558  (5)

1400

 

 

389

H 421 B

RT + defekt regm (4-5)

80

 

 

390

H 422

KN 30615 G3  (4-5)

475

 

 

391

H 426 A1a

C 2  (4-5)

275

 

 

392

H 426 A1a

KN 51262  (4-5)

275

 

 

393

H 426 A1a

RT + C 2  (4)

375

 

 

394

H 426 A2a

RT + C 2  (4-5)

125

 

 

395

H 428 a

delat RT upp (4-5)

75

 

 

396

H 428 b

RT + KN 73638  (4-5)

200