A U K T I O N S V I L L K O R

1/ Auktionen är skriftlig och äger rum onsdagen den 22 september 2021  kl. 16.00

     Skriftliga anbud mottages t o m onsdagen den 22.9. 2021 under följande adress:    

   ATLAS Häftes AB                           Vid förfrågningar angående objekten och   

   Dag Hammarskjölds v. 3 e              telefonbud ring: 046 - 320180 (vard. 10-17)    

   224 64   Lund                                    Fax  mottages t.o.m. kl 16.00 den 22.9.2021.

Bud kan även lämnas via e-mail och mottages senast kl. 16.00 den 22 september 2021.

2/ Angivna priser är minimipriser.     

3/ Auktionen sker för inlämnares räkning och objekten säljes till högstbjudande för näst

    högsta bud + fast höjning. Om endast ett bud föreligger säljes objektet till  

   minimipris.    

    För objekt med utrop "Bud" gäller samma villkor dock lägst 100 kr.   

4/ Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt följande:   

    10 -   100 kr  höjning med   5 kr      1000 -  2000 kr    höjning med 100 kr    

   100 -   250 kr  höjning med  10 kr    2000 - 5000 kr   höjning med 200 kr

   250 -   500 kr  höjning med  20 kr   5000 -                  höjning med ca 5 % 

   500 -  1000 kr  höjning med  50 kr

5/ På uppnått auktionspris tillkommer 20 % i provision. Detta gäller även för utländska

    kunder. Vi tillämpar vinstmarginalbeskattning (VMB).

6/ Objekt som ej avhämtas i auktionslokalen sändes mot förskottsfaktura  om så önskas

    varvid portokostnader tillkommer. Filatelistisk frankering ges. Kända kunder får

    faktura med objekt. Ange på budlappen vilket betalningsalternativ som önskas.

    Sändningar till utlandet sändes alltid mot förskottsfaktura. 

   Utsändning av objekt sker snarast,  normalt inom sju dagar. Restlista sändes till alla

   budgivare.

7/ Avgivet bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud

    för annans räkning ansvarar budgivaren  att auktionsvillkoren följes, som vore det

    eget bud.

8/ Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

9/ Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid senare betalning

    debeteras ränta med 2 % per månad, samt kravavgift 25 kr. Äganderätten till inropat 

    objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inkl. provisioner och kostnader erlagts.

10/Om likvid ej erlagts inom 30 dagar äger auktionären rätt att häva köpet, varvid auktionären äger rätt att erhålla ersättning för utebliven säljar-  och köparprovision. Auktionären äger rätt att utan vidare meddelande sälja ej betalda objekt på ny auktion, på köparens bekostnad.

11/Det åligger köparen att utan dröjsmål undersöka erhållet objekt.

12/Ev. reklamation mot inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans, normalt två veckor. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

     Vid godkänd reklamation äger köparen rätt att återfå erlagd likvid inklusive provision.

13/Skiljenämnd utsedd av SFF och SFHF kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag. 

 Numrering efter ATLAS Häfteshandbok eller Facit om annat inte anges. Underbud accepteras ej.  

   Använd bifogad budlapp och glöm inte underskrift och vilket betalningssätt som önskas. Genom att begränsa Din totala inköpssumma har Du möjlighet att bjuda på allt av intresse och så att Du inte blir utan objekt.        

     SKICKA DITT BUD I GOD TID, VID LIKA BUD GÄLLER DET FÖRST INKOMNA.

     Vill Du ha resultatlistan hemsänd  ber jag Dig sätta in 20 kr på vårt bg 5194-8099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden (Scandinavian booklets) (Cat.DK – Boom + AGS) N= Norwayskat.

 

 

 

1

Finland

HA 2, pn 9,4.,34, bra kval

300

 

 

2

Finland

HA 3 DH, pn 8.,8.,8., bra kval

500

 

 

3

Finland

HA 4 G, S2v Rovaniemi, bra kval, mkt ovanlig

750

 

 

4

Finland

HA 10 (1584), KN UH (64337) + rm nv, bra kval

275

 

 

5

Norge

H 20 IIB, bra kval

175

 

 

6

Norge

H 21 IA, bra kval

200

 

 

7

Norge

H 21 IIIB, bra kval

225

 

 

8

Norge

H 22 A, bra kval

140

 

 

9

Norge

H 25 IIB, bra kval

325

 

 

10

Norge

H 30 IIAv1, bra kval

700

 

 

11

Norge

H 32 A, bra kval

1500

 

 

12

Norge

H 36 IIA, bra kval

500

 

 

13

Norge

H 37 IIA, bra kval

110

 

 

14

Norge

H 39 IA, bra kval

225

 

 

15

Norge

H 39 IIB, bra kval

140

 

 

16

Norge

H 39 IIIB, bra kval

250

 

 

 

 

Svenska automathäften (Sweden slotmachine booklets)

 

 

 

 

17

HA 2 BR

C 1 v  (4-5)

700

 

 

18

HA 2 CO

N  (4-5)

90

 

 

19

HA 2 DO

KN 33800 + C 1 h  (4)

1500

 

 

20

HA 12 AOV

C 1 fana/fot + KN 80690 (2:a handstryck), äkta par  (4-5)

125

 

 

21

HA 12 EOH

KN 1/4 (86721), äkta par  (4-5)

55

 

 

22

HA 12 F2OV

helt X  (4-5)

150

 

 

23

HA 14 B2O

C 2  (5) s.2

55

 

 

24

HA 14 B3O

C 2  (4-5)

175

 

 

25

HA 14 C2O

C 2 + KN 91039  (4-5)  s.2

50

 

 

26

HA 15 D1O

KN 1/4 (26405), äkta par  (4-5)

50

 

 

27

HA 15 D1O

KN 3/2 (30607), äkta par  (4-5)  serie 4 b

35

 

 

28

HA 15 D2aO

KN 1/4 (05715), äkta par  (4-5)

50

 

 

29

HA 15 D2bO

delat X h/v, äkta par  (5)

300

 

 

30

HA 15 E1aO

KN 2/3 (68306), äkta par  (4-5)  serie 7

35

 

 

31

HA 16 A1aO

färgfläck på 5-öresmärket  (4)

100

 

 

32

HA 16 A1bO

N  (4-5)

800

 

 

33

HA 17 B1

X övre raden (1.3 mm) + grav. halvcirkel (4-5)

85

 

 

34

HA 18 B

KN 4.5/0.5 (64543), äkta par  (4-5)

60

 

 

35

HA 21 B

KN 2.5/2.5 (26389), äkta par  (5) s.3

225

 

 

36

HA 25 B

C 1 fot/fana + KN 16100, äkta par  (4-5)

75

 

 

37

HA 25 B

RT + KN 27311  (4-5)  s.6

150

 

 

38

HA 26 A

C 1 fot/fana + KN 73178, äkta par  (4-5)

50

 

 

39

HA 26 A

C 1 fot/fana + RT, äkta par  (4-5)

125

 

 

40

HA 26 A

C 2 + KN 05185  (4-5)

30

 

 

41

HA 26 A

KN 99727 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

50

 

 

42

HA 26 A

RT + C 2  (4-5)

50

 

 

43

HA 26 B

C 1 fot/fana + KN 47414, äkta par  (4-5)  serie 3

65

 

 

44

HA 26 B

KN 75241  (4-5)  brunt streck i KR  s.5

75

 

 

45

HA 26 B3

RT + KN 15817  (4-5)  s.6

125

 

 

 

 

Sverige, handgjorda häften  (Sweden – handmade booklets)

 

 

 

 

46

H 18 IIAaO

(1934), bra kval

12500

 

 

47

H 21 O

bra kval

800

 

 

48

H 21 R

bra kval

675

 

 

49

H 32 AO

(1936), bra kval

1750

 

 

50

H 36 BCO

bra kval

1250

 

 

51

H 37 BCO

prakthäfte

2000

 

 

52

H 37 CCO

1: KN +1.5, bra kval

475

 

 

53

H 38 BCO

prakt

1200

 

 

54

H 42 yb BCR

bra kval

9500

 

 

 

 

Sverige, maskintillverkade häften  (Sweden – counterbooklets)

 

 

 

 

55

H 52 a

N  (4)

1400

 

 

56

H 55 a

N  (4-5)

900

 

 

57

H 55 b

C 2 h  (4-5)

1200

 

 

58

H 59

"X" 3 mm höger rad (4-5)

1200

 

 

59

H 59

C 2 h (4-5)

325

 

 

60

H 59

litet "x"  (2 mm) höger rad  (4-5)  mkt lågt utrop

600

 

 

61

H 60 B

C 1  (4)

160

 

 

62

H 62

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

2200

 

 

63

H 64 A

C 1, kraftigt "hårstrå" i 1:a märket  (4)

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

H 64 A

C 2  (4-5)

200

 

 

65

H 64 B

N  (4-5)

1250

 

 

66

H 65 :0

C 1 (4-5)

500

 

 

67

H 65 :0

C 2  (4-5) lågt utrop

500

 

 

68

H 67 B

N  (5)

60

 

 

69

H 68 B

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

750

 

 

70

H 68 B

C 2  (4-5)

100

 

 

71

H 70

C 2  (4-5)

300

 

 

72

H 70

C 2 + liten 3:a  (4-5)

600

 

 

73

H 71 AII

C 1  (4)

3500

 

 

74

H 71 BIa

N  (4-5)

110

 

 

75

H 72

C 2 (4-5)

225

 

 

76

H 79 A

C 2  (4-5)

35

 

 

77

H 79 B

C 1 (4-5)

70

 

 

78

H 79 B

C 2 h (4-5)

55

 

 

79

H 80

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

750

 

 

80

H 85 A

C 2 (4-5)

60

 

 

81

H 88 a

C 1  (4-5)

275

 

 

82

H 92 IIb

N (4-5)

100

 

 

83

H 93 B

ledhål båda sidor  (4-5)

1000

 

 

84

H 94

C 1  (3-4) nsc

40

 

 

85

H 99 A

C 1  (4)

30000

 

 

86

H 100 A1

C 1  (5)

175

 

 

87

H 100 B1

C 1 h/v, äkta par  (4-5)

125

 

 

88

H 100 B2

C 2  (4-5)

2500

 

 

89

H 108

C 1 (4-5)

80

 

 

90

H 108

C 2 (4-5)

80

 

 

91

H 109 A

C 1  (4-5)

40

 

 

92

H 115 A

\|  (4-5)

225

 

 

93

H 117 C1a

(4-5) g=8,9 mm

300

 

 

94

H 117 C1a

g=10-10,5 mm  (4-5) skuggade sneds

450

 

 

95

H 117 C1b

\|, g=10.2 mm (4-5), mkt ovanligt

750

 

 

96

H 117 C1b

\|, g=8.8-8.9 mm (4-5)

275

 

 

97

H 120 A1

\| (4-5)

140

 

98

H 120 A2/A3

äkta par  (4-5)

1500

 

 

99

H 133 Ba

plåtsår  (4-5)

125

 

 

100

H 133 Bb

plåtsår (4-5)

850

 

 

101

H 138 Ab

N  (4-5)

85

 

 

102

H 138 B

(4-5)

60

 

 

103

H 143 B1

N (4-5)

1750

 

 

104

H 147 E1

N (4-5)

600

 

 

105

H 160 a

N  (4-5)

250

 

 

106

H 165 E2

(4-5)

850

 

 

107

H 166 Ba2b

N (4-5)

125

 

 

108

H 173

RT  (4-5)

110

 

 

109

H 175 AO

RT (4-5)

140

 

 

110

H 175 AR

RT (4-5)

125

 

 

111

H 176 A2

RT + C 1 (4-5)

70

 

 

112

H 176 A2

RT + C 2 (4-5)

70

 

 

113

H 176 A2

RT + KN 2.5/2.5 (85423), äkta par  (4-5)

225

 

 

114

H 178 B2

N (4-5)

40

 

 

115

H 180 A2

KN 2.5/2.5 (15789), äkta par (4-5)

1500

 

 

116

H 180 C2

C 2 fot/slinga, äkta par (4-5)

7500

 

 

117

H 187 A

RT + C 2 + KN 74755 (4-5) TRIPPEL

4000

 

 

118

H 187 B

C 1  (4-5)

70

 

 

119

H 188 AIIIR

RT (4)

275

 

 

120

H 188 AIIO

KN 0.5/4.5 (47925), äkta par  (4-5)

6500

 

 

121

H 189 B

N (4-5)

35

 

 

122

H 189 B

N, extra streck sid I nedtill  (4)

50

 

 

123

H 191 B1

ö kh (4-5)

30

 

 

124

H 191 B2

ö kh (4-5)

110

 

 

125

H 195 B

RT 8x2 + grå linje IR, räfflat omslag  (4-5)

225

 

 

126

H 196 AIaO

C 1 + KN 1/4 (31461), äkta par (4-5)

400

 

 

127

H 197

RT (4-5)

40

 

 

128

H 199

skarvad pappersbana, KN +1

400

 

 

129

H 199

X nedre  (4-5)

75

 

 

130

H 200

skadad 3:a på 1:a märket, RT  (4-5)

850

 

 

131

H 205 Aa-T1

KN 2/3 (60132), äkta par  (4-5)

275

 

 

132

H 205 Aa-T2

KN 10215 (4-5)

150

 

 

133

H 205 Ac-T1

KN 2.5/2.5 (39329) + C 1, äkta par  (4-5)

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

H 205 Ac-T1

KN 2/3 (07380), äkta par (4-5)

225

 

 

135

H 206 A

RT 6x2.5 + KN +3  (4-5)

500

 

 

136

H 206 B (C)

KN 1/4 (51431) + C 1, äkta par  (4-5)

175

 

 

137

H 206 B (C)

KN 1/4 (61000), äkta par  (4-5)

150

 

 

138

H 206 B (C)

KN 2/3 (38246) + C 2, äkta par  (4)

80

 

 

139

H 206 B (C)

KN 3/2 (18187), äkta par  (4-5)

75

 

 

140

H 206 B (C)

RT 8x2  (4-5)

30

 

 

141

H 206 B (C)

RT 8x2 + C 2 + KN +3  (4-5)  TRIPPEL

225

 

 

142

H 206 B (C)

RT 6x2.5 (4-5)

120

 

 

143

H 207

KN 3/2 (33197), äkta par (4-5)

2000

 

 

144

H 208 O

RT + KN 59933 + grön linje i IR (4-5)

150

 

 

145

H 209 B

KN 2.5/2.5 (20836), äkta par (4)

100

 

 

146

H 210 :1-T1

RT (4-5)

30

 

 

147

H 212 B1

N (4-5)

225

 

 

148

H 212 B1

RT svart (4-5)

250

 

 

149

H 212 B2

RT svart (4-5)

250

 

 

150

H 212 B3

RT mörkblått (4-5)

250

 

 

151

H 214 AIb

C 1 + KN 64689 (4)

350

 

 

152

H 214 AIb

C 2 + KN 84486   (4-5)

350

 

 

153

H 214 AIc

C 1 + KN 72819 (4-5)

110

 

 

154

H 214 AIc

C 2 + KN 70308 (4-5)

110

 

 

155

H 214 AIIa

C 1  (4-5)

450

 

 

156

H 214 AIIa

C 2  (4-5)

450

 

 

157

H 214 AIIa

KN 89945  (4-5)

500

 

 

158

H 216 A

punkt i 5:an s.1 + KN 2.5/2.5 (60698) + C 1, äkta par  (4)

175

 

 

159

H 216 B

C 1 (4-5)

650

 

 

160

H 216 B

C 2 (4-5)

650

 

 

161

H 218

RT + KN 27086 (4-5)

400

 

 

162

H 222 A

delat kors h/v, äkta par  (4-5)

100

 

 

163

H 224

C 1 + KN 2/3 (26476), äkta par  (4-5)

650

 

 

164

H 228 AIa

N, liten rödbrun "fläck" i IR (4-5)

90

 

 

165

H 231 B

RT 6x2.5 (4-5)

35

 

 

166

H 231 B

RT 6x2.5 + C 2  (4-5)

475

 

 

167

H 235 A

C 1  (4-5)

20

 

 

168

H 235 A

C 2  (4-5)

20

 

 

169

H 238 A1.2

N  (4-5)  (16 pkt. streckperf.)

1000

 

 

170

H 238 A2.1

d/e, äkta par (4-5)

90

 

 

171

H 238 A2.1

h/i/j/k, äkta fyrtal (4-5)

275

 

 

172

H 238 A2.1

mark. b  (4-5)

200

 

 

173

H 245

RT (4-5)

25

 

 

174

H 246 A

RT 6x3.5 (4-5)

150

 

 

175

H 246 A

RT 8x2 (4-5)

60

 

 

176

H 248 A

e/f/g/h + KN 110268/i, äkta femtal (4-5)

600

 

 

177

H 250 Aa

C 1 + KN 17704  (4-5)

40

 

 

178

H 250 Aa

C 2 + KN 20347 (4-5)

40

 

 

179

H 250 Aa

KN 2.5/2.5 (27804), äkta par  (4-5)

75

 

 

180

H 250 Aa

RT 6x2.5  (4-5)

30

 

 

181

H 250 Aa

RT 8x2 svart + KN 2.5+  (4)

60

 

 

182

H 251 A

orange linje IR + KN 95621  (4-5)

75

 

 

183

H 251 B

RT 6x2.5  (4-5)

900

 

 

184

H 253

C 2 + KN 72789  (4-5)

150

 

 

185

H 253

lila streck IR + blå fläck vid sista paret  (4-5)

50

 

 

186

H 253

RT 8x2 + C 1  (4-5)  mkt lågt utrop

60

 

 

187

H 256 B

N  (4-5)

65

 

 

188

H 256 B

RT  (4-5)

200

 

 

189

H 258 A1b

C 1, ritsar upptill (4-5)

90

 

 

190

H 258 A1b

C 2, ritsar upptill (4-5)

90

 

 

191

H 258 A1b

RT 8x2, ritsar upptill (4-5)

150

 

 

192

H 259 AIa

KN 01466 mittplac.  (4-5)

125

 

 

193

H 259 AIa

KN 07150 vänsterplac  (4-5)

125

 

 

194

H 259 AIa

KN 99262 högerplac.  (4-5)

125

 

 

195

H 259 AIb

mkt svagt omslagstryck  (4-5)

125

 

 

196

H 259 AIIa

KN 3/2 (37536), äkta par  (4-5)

90

 

 

197

H 259 BIIb

C 2 + KN 24518 (4-5)

1400

 

 

198

H 259 BIIb

KN 3/2 (46341), äkta par  (4-5)

200

 

 

199

H 259 BIIb

RT 8x2 + röd fläck i KR på 10 öresmärket  (4)

125

 

 

200

H 259 BIIc

C 1 (5)

100

 

 

201

H 259 BIIc

C 2 (4-5)

70

 

 

202

H 259 BIIc

RT 6x2.5 + KN 84998  (4-5)

1750

 

 

203

H 260 A1:0

RT 8x2 + KN 41499  (4-5)  räfflat omslag

350

 

 

204

H 260 A1:1

RT 8x2  (4-5)

35

 

 

205

H 260 B1:1

RT 8x2  (4-5)

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

H 263 A

C 2 + KN 20792  (4-5)

35

 

 

207

H 265 II

C 1 fot + KN 07057 (4-5)

75

 

 

208

H 265 II

KN 55153 (4)

70

 

 

209

H 269 A

rambrott i sydöstra hörnet  (4-5)

45

 

 

210

H 269 A

rambrott till höger  (4-5)

45

 

 

211

H 269 A

RT + svart fläck mellan de två yttersta linjerna i globen  (4-5)

45

 

 

212

H 274 A2

RT + KN 29228  (4)

250

 

 

213

H 274 B2

C 1 + KN 03233 (4-5)

225

 

 

214

H 275 BI

N  (4-5)

140

 

 

215

H 278

RT + C 1  (4-5)

110

 

 

216

H 278

RT + C 2 (4-5)

110

 

 

217

H 281 A

C 1 fot + KN 3/2 (75359) + C 1 fana, äkta par  (4-5)

125

 

 

218

H 284

C 2 + KN 06195  (4-5)

750

 

 

219

H 285 A1

RT (4-5)

30

 

 

220

H 287 A2

RT + C 2  (4-5)

400

 

 

221

H 287 B2

RT + C 2 + KN 38699 antikva (4-5) TRIPPEL

2500

 

 

222

H 288

RT + C 1  (4-5)  mkt lågt utrop

60

 

 

223

H 289 A1

C 1 + KN 59500 blockstil (4-5)

30

 

 

224

H 289 A1

C 2 + KN 19723 blockstil (4-5)

30

 

 

225

H 289 A1

RT + C 2  (4-5)

175

 

 

226

H 289 B1

RT (4)

45

 

 

227

H 289 B1

RT + C 1 (4-5)

450

 

 

228

H 289 B2

RT (4-5)

60

 

 

229

H 291 A

RT + C 1 (4-5)

225

 

 

230

H 291 A

RT + C 2  (4)

225

 

 

231

H 293 A:3

N, förskjutet 13:e mitthål  (4-5)

500

 

 

232

H 293 A:3

RT  (4)

1500

 

 

233

H 293 C:2

KN 168141 nedre raden, 2:a siffran "släpande" (4-5)

250

 

 

234

H 293 C:3

mark. a (4-5)

400

 

 

235

H 293 D:1

KN 0.5/5.5 (287578), äkta par  (4-5)

140

 

 

236

H 293 D:1

KN 1/5 (292961), äkta par  (4-5)

200

 

 

237

H 293 D:1

RT + KN 0.5/5.5 (293463), äkta par  (4-5)

1500

 

 

238

H 293 D:2

RT  (4-5)

175

 

 

239

H 294 A

normalt omslag, normal otryckt inlaga, RT  (4-5)

750

 

 

240

H 297 B1a

RT + C 1 + KN 53934  (4-5)  TRIPPEL

2250

 

 

241

H 297 B2a

C 2 + KN 37922  (4-5)

125

 

 

242

H 299 A:1

KN +5 (x96984 (4-5)

75

 

 

243

H 299 A:1

KN +5.5 (065528)  (4-5)

75

 

 

244

H 299 A:1

KN 1+ (0…..)  (4-5)

90

 

 

245

H 299 A:1

RT  (4-5)

45

 

 

246

H 299 A:3

N (4-5)

200

 

 

247

H 299 B:1

KN +4  (xx6772)  (4-5)

75

 

 

248

H 299 B:1

KN +4.5 (x66122) (4-5)

50

 

 

249

H 299 B:1

KN 1.5+ (06….)  (4-5)

50

 

 

250

H 299 B:1

RT + KN 210287 höger rad  (4-5)

200

 

 

251

H 299 B:2

RT (4-5)

175

 

 

252

H 300 B2

C 2 fot/slinga + KN 12671, äkta par  (4-5)

110

 

 

253

H 300 B2

RT + C 2 fot  (4-5)

45

 

 

254

H 300 B2

RT + C 2 fot + KN 92555  (4-5)  TRIPPEL

225

 

 

255

H 301 

normalt omslag, otryckt inlaga

250

 

 

256

H 301 A:1

mark. e + KN 117040 övre raden (4-5)

75

 

 

257

H 301 A:1

mark. h + KN 355246 nedre raden (4-5)

90

 

 

258

H 301 C:1

RT + KN 204440 övre raden  (4-5)

150

 

 

259

H 301 C:1

RT + KN 229879 övre raden + mark. g  (4-5)

150

 

 

260

H 301 C:2

mark. f + KN 092839 övre raden (4-5)

75

 

 

261

H 301 C:2

RT + mark. b  (4-5)

200

 

 

262

H 301 C:2

RT + mark. f + KN 050129 mittplac. (4)

1250

 

 

263

H 301 C:3

mark. h (4-5)

60

 

 

264

H 301 D:3

mark. h (4)

50

 

 

265

H 301 D:3

N, förskjutet 14:e mitthål  (4-5)

60

 

 

266

H 301 D:3

RT + mark. h  (4-5)

250

 

 

267

H 301 D:3

RT, förskjutet 14:e mitthål  (4-5)

225

 

 

268

H 305 A1a

C 2 + KN 65482 (4-5)

45

 

 

269

H 305 B1a

RT + KN 11204 (4)

150

 

 

270

H 305 B2c

N  (4-5)

100

 

 

271

H 306 c

C 1 (4-5)

50

 

 

272

H 306 c

C 2 (4-5)

50

 

 

273

H 306 c

KN 70902 (4-5)

60

 

 

274

H 309 A

C 1 + KN 37711 (4-5)

35

 

 

275

H 309 B

C 1 + KN 87351 (4-5)

35

 

 

276

H 310 AI

RT + C 1 (4-5)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277

H 310 AI

RT + C 2 (4-5)

50

 

 

278

H 310 AII

RT + C 1  (4-5)

50

 

 

279

H 310 AII

RT + C 2 (4-5)

50

 

 

280

H 310 AII

RT + KN 97303 (4-5)

50

 

 

281

H 310 BI

RT + C 1 (4-5)

75

 

 

282

H 310 BI

RT + C 2 (4-5)

75

 

 

283

H 310 BI

RT + KN 02008 (4-5)

60

 

 

284

H 315 A:0

N, grav.init. på  Facitm. 1083 nästan helt ofärgade (4-5)

300

 

 

285

H 316 B1b

C 1 (4-5)

75

 

 

286

H 319 A

RT + C 1 (4-5)

200

 

 

287

H 319 B

RT + C 2  (4)

200

 

 

288

H 320 A

RT + C 1 (4-5)

50

 

 

289

H 320 A

RT + C 2 (4-5)

50

 

 

290

H 322

KN 67576, sign. Magnusson (4-5), OBS numret

75

 

 

291

H 323 Aa

C 2 + KN 80277 (4-5)

45

 

 

292

H 323 Ba

C 2 + KN 35126 (4)

45

 

 

293

H 327 A2ba

C 1  (5)

650

 

 

294

H 327 A2ba

C 2  (5)

650

 

 

295

H 328 CII

RT  (4-5)

250

 

 

296

H 329 D2b2

KN 97352, prickar i IR (4-5)

350

 

 

297

H 332 Ad

KN 04022 (4-5)

275

 

 

298

H 332 Ad

RT + C 1 fot (4-5)

300

 

 

299

H 332 Bc

C 2 (4-5)

60

 

 

300

H 332 Bd

KN 99843 (4-5)

175

 

 

301

H 334 AI

KN 18451  (4-5)

90

 

 

302

H 334 AII

C 2  (5)

90

 

 

303

H 335 II

RT + C 1 (4)

40

 

 

304

H 335 II

RT + C 2 (4-5)

40

 

 

305

H 338 A

RT 5.5x2.5 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

800

 

 

306

H 339

RT + C 2 fot  (4-5)

35

 

 

307

H 340 B1a

gul linje + gula prickar i KR/gula prickar, äkta par  (4-5)

110

 

 

308

H 342

KN 18898 + grön linje IR  (4-5)

75

 

 

309

H 345 A1

RT + C 1 (4-5) lågt utrop

80

 

 

310

H 345 A1

RT + C 2  (4-5)

80

 

 

311

H 345 A1

RT + KN 29093 (4)

300

 

 

312

H 345 A2

C 2 + KN 23277  (5)

275

 

 

313

H 345 A3

tydlig grå linje i IR  (4)

45

 

 

314

H 346 Id

C 2 + KN 05161 (4-5)

55

 

 

315

H 346 IIf

RT + C 1 fana (4-5)

50

 

 

316

H 346 IIf

RT + C 1 fot (4-5)

50

 

 

317

H 347 Ab

tydlig gul linje i 1:a paret, RT  (4-5)

100

 

 

318

H 348

RT + C 1 + KN 36691 (4-5) TRIPPEL

400

 

 

319

H 350 A

RT + C 1 (4-5)

50

 

 

320

H 350 A

RT + C 2 (4-5)

40

 

 

321

H 350 B

C 1 + KN 51850 (4-5)

1750

 

 

322

H 353 A1

RT + orange+grön linje i IR  (4-5)

150

 

 

323

H 355 Ia

RT + KN 61767 (4-5)

60

 

 

324

H 355 Ib

C 2  (4-5)

55

 

 

325

H 356

RT + C 2 slinga  (4-5)

35

 

 

326

H 358

RT + KN 45898 (4-5)

60

 

 

327

H 361 B

RT  + KN 26909  (4-5), Specimen

750

 

 

328

H 362 :0

RT + C 1  (5)

45

 

 

329

H 362 :1

RT + KN 75961 (4-5)

60

 

 

330

H 363

C 2 fot/slinga + KN 35330, äkta par (4-5)

45

 

 

331

H 363

KN 86110 + C 2 fot/slinga, äkta par  (4-5)

45

 

 

332

H 364 B

C 1 (4-5)

125

 

 

333

H 369

n kh (4-5)

50

 

 

334

H 369

ö kh (4-5)

90

 

 

335

H 371 A1.1

C 1 + KN 984183  (4-5)

50

 

 

336

H 371 A1.1

C 2 + KN 941618  (4-5)

40

 

 

337

H 371 A1.1

RT + C 1 (4-5)

70

 

 

338

H 371 A1.2a

C 1 + KN 981177  (4-5)

40

 

 

339

H 371 A1.2a

RT + KN 932580  (5)

150

 

 

340

H 371 A1.2b

RT (4-5)

50

 

 

341

H 371 A2a.1

C 1 (5)

125

 

 

342

H 371 A2a.1

RT + C 1 (4-5)

1200

 

 

343

H 371 A2a.1

KN 931144 (4-5)

110

 

 

344

H 371 A2a.2a

C 1 + KN 924839 (4-5)

175

 

 

345

H 371 A2a.2a

C 2 (5)

110

 

 

346

H 371 A2a.2a

C 1 (5)

125

 

 

347

H 373 B

RT + KN 26743  (4-5)

125

 

 

348

H 375 B

C 1 + KN 25225 (4-5)

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349

H 375 B

C 2 + KN 32482 (4-5)

45

 

 

350

H 378 a

RT + KN 96477 + plåtskarvlinje upptill  (4-5)

125

 

 

351

H 378 b

RT + C 1 (4-5)

65

 

 

352

H 386 AI

RT + KN 43704 + C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)  TRIPPEL

600

 

 

353

H 386 BII

C 1 fot/fana, äkta par  (4-5)

650

 

 

354

H 386 BII

C 2 + KN 46768  (4-5)

350

 

 

355

H 388

RT + KN 39254 (4-5)

100

 

 

356

H 389

RT + KN 94690 (5)

70

 

 

357

H 391

röd+gul plåtskarvlinje + brun linje i KR  (4-5)

100

 

 

358

H 392 II

RT + tydlig grön linje i IR (4-5)

150

 

 

359

H 395

RT + C 1 fana/fot + KN 69738, äkta par (4-5)

475

 

 

360

H 397 B

smalt RT + C 1 (4-5)

200

 

 

361

H 398

C 2 + hjälpperf.  (4-5)

110

 

 

362

H 398

KN 47320 + hjälpperf.  (4-5)

200

 

 

363

H 399

felskuret omslag, C 1 + KN 41200  (5), mkt ovanligt

900

 

 

364

H 399

smalt RT + KN 95429  (4-5)

375

 

 

365

H 401 A1

RT + KN 32970  (4-5)

70

 

 

366

H 401 A1

smalt RT + del av färgstrip  (4-5)

350

 

 

367

H 403 b

RT  (4-5)

200

 

 

368

H 404

C 1 + KN 58306 + (svag) plåtskarvlinje (4-5)

125

 

 

369

H 404

smalt RT (4-5)

55

 

 

370

H 405

delat RT ned/upp, äkta par  (4-5)   mkt lågt utrop

400

 

 

371

H 406

KN 26262  (5)  obs nr

250

 

 

372

H 406

RT + C 2 slinga/fot + KN 59155, äkta par (4-5)

450

 

 

373

H 407 Ab

RT + C 1 (4-5)

250

 

 

374

H 407 Bb

RT + C 2 fot (4-5)

40

 

 

375

H 407 Bb

RT + C 2 slinga (4-5)

40

 

 

376

H 410 a

RT + KN 84863 (4-5)

125

 

 

377

H 410 b

C 1 + KN 16519 (4-5)

50

 

 

378

H 411 B

KN 27530 (4-5)

125

 

 

379

H 414

RT + C 2 + grönt kedjetryck s.1 + vänstra frim.blocket  (4-5)

175

 

 

380

H 415 A

RT (4-5)

90

 

 

381

H 416 a:1

RT (4-5)

30

 

 

382

H 416 b:1

RT (4-5)

30

 

 

383

H 421 A:1

C 1 + blå prickar i IR (4-5)

1750

 

 

384

H 421 B

C 1 + KN 18921 (4-5), räfflad gummering

40

 

 

385

H 421 B

C 2 + KN 00558 (4-5), räfflad gummering

40

 

 

386

H 421 B

defekt regm (4-5)

75

 

 

387

H 424

RT + C 1 + KN 25331 (4-5) TRIPPEL

500

 

 

388

H 424

RT + C 2 + KN 70956 (4-5) TRIPPEL

500

 

 

389

H 424

RT + KN 70906  (4-5)

70

 

 

390

H 425

RT + KN 27189, dålig färgpassning s. I (4-5)

250

 

 

391

H 426 A1a

KN 51262  (4-5)

275

 

 

392

H 426 Bb

smalt RT  (4-5)

175

 

 

393

H 427

RT + KN 66324  (5)

150

 

 

394

H 430 a

delat RT upp  (4-5)

125

 

 

395

H 430 b

RT + C 1 (4-5)

60

 

 

396

H 430 b

RT + C 2 (5)

70

 

 

397

H 433 B-T2

RT + C 2 + KN 70365 G3 (4-5) TRIPPEL

2000

 

 

398

H 437

RT + C 1 (4-5)

60

 

 

399

H 438 A

RT + C 2 slinga/fot + KN 30139, äkta par  (4-5)

275

 

 

400

H 443

RT + C 1 + KN 41076 (4-5) TRIPPEL

600

 

 

401

H 443

RT + C 2 + KN 85457 (4) TRIPPEL

600

 

 

402

H 444

RT + KN 02278 G2b  (5)

475

 

 

403

H 446 A

del av färgstrip, mkt tydlig  (4-5)

700